ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Психологічний аналіз поняття «порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями»

Порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями - це різноманітні протиправні моральні, фізичні, психічні та інші форми дій одного військовослужбовця (або групи військовослужбовців) щодо іншого(-их), які здійснюються систематично або одноразово Із корисних мотивів з мстою досягнення певних привілеїв, незаконних пільг, «казарменого комфорту», задоволення егоїстичних потреб за рахунок інших воїнів або тих, хто не в змозі за себе постояти. Основними їх різновидами можуть бути:

- образи або насильницькі дії начальника до підлеглих (або навпаки) чи молодшого щодо старшого (их) (або навпаки): словесні образи, погрози застосування сили, заподіяння тілесних ушкоджень тощо;

- зловживання командиром (начальником) своїм службовим становищем або перевищення ним своїх повноважень: побиття, викривлення практики використання дисциплінарної влади, незаконні правові обмеження тощо; -- глум воїнів старшого періоду служби з воїнів, як правило, першого періоду служби, а також з воїнів, що мають певні фізичні та інші вади.

Для профілактичної роботи командирів (начальників) слід знати можливі види порушень статутних правил у взаєминах між військовослужбовцями, причини їх виникнення і методи їх профілактики (табл. 18-1).

Для ефективної профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями командирам (начальникам) слід знати типи військовослужбовців, яких ображають найчастіше. Це, як правило, воїни:

- з адаптаційно-астеністичними розладами, які перебували до призову в армію на обліку у нервово-психічних диспансерах;

- з нервово-психічною нестійкістю (вони часто звертаються зі скаргами невротичного характеру або мають схильність до девіантної поведінки);

- з тяжкими травмами головного мозку, які перенесли до призову до лав Збройних сил;

- з компенсованими наслідками травматичних уражень нервової системи;

- з Інфекційними та інтоксикаційними захворюваннями нервової системи, які вони перенесли до призову до лав Збройних сил;

- з деякими соматичними захворюваннями;

- які відстають в умінні;

- педагогічно занедбані;

- фізично ослаблені.

Основними ознаками наявності порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями у підрозділі, як правило, є:

- неохайний зовнішній вигляд солдат першого періоду служби, їх пригнічений психічний стан, відсутність у них окремих елементів обмундирування;

- замкнутість і усамїтненість молодих солдатів;

- «добровільне» їх розташування у незручних місцях;

- постійна зайнятість молодих солдат якимись роботами, особливо у вільний від служби час, під час відпочинку і здійснення в підрозділі заходів дозвілля;

- громадська пасивність, небажання йти у звільнення, клуб;

- постійне перебування молодих солдат у добовому наряді у вихідні і святкові дні;

- наявність на їхніх обличчях та тілі ознак побиття, приховування травм тощо.

Наприклад, основними виявами порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями строкової служби у виконанні розпорядку дня можуть бути:

а) на підйомі воїни старшого періоду:

- діють залежно від обставин: коли командир вимогливий, піднімаються і ніби виконують розпорядок дня;

- стають до лави останніми;

- у холодну пору року залишаються у казармі прибиральниками, навіть якщо не призначалися ними напередодні;

- у теплу пору року діють навпаки;

б) на фізичній зарядці воїни старшого періоду:

- ухиляються від неї;

- ховаються у різних місцях (у клубі, їдальні, підвалі тощо);

- демонстративно займаються окремо від підрозділу;

в) після прибуття з зарядки воїни старшого періоду:

- повільно застилають постіль, якщо цс за них не роблять молоді воїни;

- повільно йдуть умиватися (часто у натільній білизні), де в умивальнику за кожним із них закріплений свій кран для вмивання;

- примушують молодих воїнів заправляти свої ліжка, чистити чоботи, бляхи;

г) на ранковому огляді: перевіряються, як правило, тільки молоді воїни, їм робляться зауваження.
Воїни старшого періоду «пильно» за цим стежать;

д) на прийманні їжі воїни старшого періоду:

- заходять до їдальні останніми;

- примушують молодих воїнів стояти доти, доки вони не сядуть;

- примушують роздавальника їжі спочатку її накласти їм, а тільки потім - молодим;

- самі беруть м'ясо, масло, рибу, цукор І при цьому часто густо обділяють молодих солдат;

- сідають ближче до вікна, стіни, подалі від командирів;

- посилають молодих воїнів за додатковими порціями;

- піднімаються з-за столу останніми і, як правило, не прибирають за собою посуд тощо;

є) у лаві воїни старшого періоду:

- займають місце в середині лави або позад; - під час стройового кроку вони тягнуть ногу;

- б'ють молодих солдат по ногах, нирках, ребрах та ін.;

-примушують молодих воїнів голосно вітати командирів і співати на вечірніх прогулянках;

є) на навчальних заняттях воїни старшого періоду:

- займають, як правило, останні ряди;

- тільки демонстративно виконують нормативи навчальної діяльності;

ж) на тактико-спеціальних заняттях і навчаннях воїни старшого періоду:

- як правило, «хвацькують» (наприклад, виконують бойові нормативи без страховки);

- виконують нормативи без спеціальних засобів захисту з порушенням форми одягу, про його виконання не доповідають командирові;

- на марші займають місця старших машин або не перебувають на штатних місцях тощо;

з) на вечірній перевірці воїни старшого періоду:

- стають у другу лаву;

- на команду «струнко», як правило, не реагують;

- відкликаються неохоче, тихим голосом, із затримкою;

- часто замість себе примушують відкликатися молодих воїнів;

і) під час відбою воїни старшого періоду служби:

- як правило, готуються повільно;

- ігнорують команди, гігієнічні процедури;

- обмундирування складають і заправляють недбало;

- після команди «відбій» можуть ходити по казармі, продовжувати порушувати розпорядок дня;

- лежачи в постелі, довго розмовляють між собою, заважаючи спати іншим, тощо.

Робота щодо їх профілактики на рівні конкретного військового підрозділу має включати:

- вдосконалення соціально-побутових умов військової служби військовослужбовців, надання їм можливості задовольняти свої матеріальні та духовні потреби легально, законним шляхом;

- цілеспрямоване формування свідомості і самосвідомості, самодисципліни І самоконтролю військовослужбовців у

процесі військово-професійної соціалізації як засобами виховної роботи, так і в результаті гуманізації військової служби;

- творче узгодження формальної і неформальної структур військового колективу, подолання суперечностей у їхніх вимогах до своїх членів, легалізація деяких елементів субкультури військового колективу, творче використання їх у виховній роботі;

- поліпшення медичного та психологічного відбору призовників, оптимальна організація їх адаптації до умов військової служби, подолання соціальної ізольованості військовослужбовців, створення можливості легально змінити місце служби за нестерпних її умов, що дасть змогу уникнути самовільного залишення частин або самогубства;

- спрямування соціальної активності військовослужбовців на творчу навчальну пізнавальну діяльність, самоактуалізацію у бойовій підготовці, спорті, дозвіллі, художній творчості, щоб за їх допомогою зняти соціальну невдоволеність, агресивність;

- налагодження каналу зворотного зв'язку в керуванні підлеглими (формування Інституту довірених осіб, встановлення телефонів І поштових скриньок довіри тощо);

- поширення впливу на поведінку військовослужбовців найбільш референтної групи для нього - родини.


Практична діяльність свідчить, що робота з профілактики порушень статутних правил взаємин буде малоефективною, якщо керівний склад недостатньо обізнаний з морально-психологічним кліматом у військовому підрозділі, наявністю та формами виявів порушень військової дисципліни.

Без знання справжнього стану справ щодо порушень статутних правил взаємин, без зосередження зусиль на проблемах, які потребують негайного вирішення насамперед у конкретному підрозділі, можна тільки вести розмови та діяти неконкретно. Саме через незнання наявних форм виявів, традицій цього явища, їх натхненників та виконавців робота з попередження в багатьох підрозділах провадиться поверхово та носить деклараційний характер. Порушники при цьому залишаються невиявленими і відповідальності не несуть. Військовослужбовці, до яких застосовуються різноманітні форми фізичного та морального тиску, не вірять у спроможність командирів їх захистити. Тому першим і важливим етапом діяльності командирів та їхніх заступників з виховної роботи з попередження порушень статутних правил взаємин має бути досконале вивчення не тільки загальної ситуації та статистики щодо цих виявів, а й конкретних даних про їх існування у військовому підрозділі. Необхідність здійснення детального вивчення процесів, пов'язаних Із порушенням статутних правил взаємин, обумовлена також скороченням строків служби військовослужбовців строкової служби, поступовим переходом на контрактну основу комплектування Збройних сил України, процесами гуманізації і демократизації військового середовища, орієнтацією військової політики щодо стандартів НАТО.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Психологічний аналіз поняття «порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями»"
 1. Поняття малої групи і колективу
  психологічним змістом. Про складність такої простої, здавалося б, проблеми свідчить як достатньо повне визначення цього поняття у західній соціальній психології, так і його відсутність у вітчизняній військовій психології. Які властивості мусить мати певна сукупність людей, щоб її можна було назвати «малою групою»? Проблеми малої групи почали досліджувати 1897 р. Тоді ж американський
 2. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  психологічного розвитку підрозділу, ступінь його політичної, військово-професійної, морально-психологічної зрілості тощо. Найбільш загальними показниками військового колективу як особливого рівня розвитку військового підрозділу виступають: - єдність цілей та завдань - захист інтересів українського народу, держави; - суспільно корисна, усвідомлена кожним воїном бойова діяльність,
 3. Психолого-педагогічний зміст військової дисципліни
  психологічний зміст й педагогічні функції військової дисципліни, необхідно проаналізувати поняття «дисципліна», оскільки воно за своїм змістом багатогранне, віддзеркалює складну систему громадських стосунків, а тому однозначному визначенню не піддається. Поняття дисципліна, на думку Антона Макаренка, має кілька значень. Одні під дисципліною розуміють правила поведінки, - наголошував він,- інші -
 4. Основні напрями роботи посадових осіб військової частини щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями
  психологічних заходів щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями. Ефективність цієї роботи залежить насамперед від узгодженої діяльності всіх цих посадових осіб. Отже, проаналізуємо у цьому підрозділі основні напрями роботи командира частини, його заступника з виховної роботи і начальника штабу, бо вони водночас виступають ініціаторами, координаторами та
 5. Тести та завдання для самоконтролю
  психологічний аналіз проблеми самопожертви військовослужбовця своїм життям в екстремальних умовах бойової діяльності і явища порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями в повсякденних умовах військової служби. 18-2. Яка з нижченаведених причин порушення вимог військової дисципліни і статутних правил взаємин між військовослужбовцями є провідною? Обґрунтуйте власне розуміння цієї
 6. Взаємодія як інтерактивний бік спілкування
  психологічного явища передбачає виокремлення в його структурі універсальної властивості, що зумовлює всі форми його вияву. Такою властивістю для спілкування є взаємодія. У філософії категорія взаємодія використовується для визначення загальної форми зв'язку речей або явищ у їхній взаємній зміні, впливові одних на інші. Соціальна взаємодія є складовою та формою вияву загальної, універсальної
 7. Методи формування культури спілкування
  психологічний тренінг (СПТ), групову дискусію, рольові ігри, тренінг соціальної перцепції тощо. Найпоширенішою формою такої підготовки є СПТ-специфічна психологічна технологія, зорієнтована на використання активних методів групової роботи для розвитку і підвищення компетентності особистості у спілкуванні та коригування взаємин у групі. Залежно від конкретних завдань можна говорити про
 8. Класифікація міжособистісних конфліктів
  психологічні ознаки. Соціальні психологи виділяють два різновиди конфлікту: внутрішньоособистісний та міжособистісний. Внутрішньоособистісний конфлікт являє собою зіткнення рівних за силою, але протилежних за напрямом інтересів, потреб, потягів в одній особистості. Міжособистісний конфлікт, який І с предметом нашого аналізу - це ситуація, де дійові особи мають несумісні цілі та реалізують
 9. Діяльність командирів щодо попередження та подолання конфліктних ситуацій у підрозділі
  психологічні явища, які мають місце у життєдіяльності військового колективу. Безумовно, в діяльності будь-якого колективу мають місце різні конфлікти. У принципі, до позитивних конфліктів має прагнути кожен командир. Адже вони зазвичай усувають наявні недоліки у стилі діяльності військового колективу або окремих осіб та допомагають створенню здорової морально-психологічної атмосфери у колективі.
 10. Основні обов'язки військових психологів і органів виховної роботи
  психологічної роботи, що охоплює широкий спектр проблем життєдіяльності Збройних сил України, ключове місце посідають військові психологи. їхні посади впроваджені починаючи з батальйонної ланки. У батальйоні (лінійному й окремому) і полку (на кораблі 1 рангу) психологічну роботу провадять офіцери-психологи: - в батальйоні - офіцер з морально-психологічної підготовки та забезпечення військової
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека