Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Психологічні операції

В основі психологічної війни лежать психологічні операції - планова пропаґандивна і психологічна діяльність у мирний і воєнний час, яка розрахована на ворожі, нейтральні та дружні аудиторії з метою формування їх позитивного ставлення для досягнення як політичних, так і воєнних національних цілей держав Північноатлантичної співдружності (Польовий статут армії США FM-33-1).

В арміях держав Північноатлантичної співдружності ведення психологічних операцій регламентується низкою директив, статутів і порадників.

У США вони такі:

Статут FM-33-1 суходільних військ США;

Статут М-16-100 (Із психологічної обробки власних солдатів і солдатів супротивника);

Статут М-35-5 (зі здійснення психологічних операцій); Порадник АР-365-5; АР-355-6 (з мораль но-політичної інформації

особового складу);

Порадник АР-360-91 (про способи морально-психологічного впливу на свідомість людей).

В НАТО існує єдина директива «Про принципи планування і провадження психологічних операцій».

Об'єктами психологічних операцій є населення, армії, уряди ворожих, дружніх і нейтральних держав, а в деяких випадках - населення та армія своєї держави.

Основні форми психологічних операцій:

- пропагандисті дії- це систематизоване, цілеспрямоване поширення ідей за допомогою різноманітних засобів зв'язку та інформації з метою впливу па думки, почуття, стани і ставлення або поведінку для досягнення прямої чи опосередкованої користі для своєї країни (наприклад, виходячи з об'єктивності інформації, виокремлюють білу, сіру, брехливу пропаганду);

- психологічні дії - це різні політичні, економічні та інші дії, спрямовані на підрив позицій протилежної сторони та зміцнення власних позицій.


Завдання психологічних операцій:

1. Переконання супротивника у правильності, необхідності військового втручання.

2. Вплив на військово-політичне керівництво супротивника і його союзників з метою їхньої відмови від війни.

3. Підтримка внутрішньої опозиції супротивника.

4. Підтримка та керування дисидентськими рухами.

5. Вплив на населення дружніх країн.

6. Сприяння розвитку позитивного ставлення населення нейтральних держав.

7. Підрив морального духу супротивника.

8. Зниження боєздатності супротивника.

9. Аналітична робота щодо виявлення слабких місць супротивника та доведення цієї Інформації до власних командирів.

10. Протидія інформаційному впливу супротивника тощо.

Тематика психологічних операцій; розкол, неминучість, закономірність конкретних дій.

Основні методи психологічних операцій;

- метод поширення наочних, звукових і відеозвукових про- паґандивних матеріалів;

- методи здійснення практичних дій - інсценування повстанських дій, саботажу, демонстрація сили, масові мітинги тощо.

Великий досвід здійснення психологічних операцій мають США, Велика Британія, Німеччина і Японія, Наприклад, тільки за останнє десятиріччя- це американський досвід здійснення «психологічних операцій» під час звільнення Кувейту, військових гуманістичних акцій «Забезпечення спокою» в Іракському Курдистані (1991), «Відродження надії» в Сомалі (1992-1993), у Боснії та Герцеговині (1993), контр терористичної операції «Основний врожай» в Афганістані.


В сучасних умовах здійснення «психологічних операцій» військами передбачено практично у всіх основних керівних документах американських збройних сил.

Так, Польовий статут ФМ 100-5 («Здійснення операцій») наголошує: «Психологічні операції мають координуватися на всіх рівнях від театру воєнних дій до дивізії. Начальник оперативного відділу штабу несе відповідальність щодо поєднання психологічних і бойових операцій».

Безпосередньо концепція, завдання, принципи планування, організація та здійснення «психологічних операцій» визначені Статутом суходільних військ США ФМ 33-1 («Психологічні операції»), який постійно перевидається із врахуванням досвіду останніх локальних конфліктів і розвитку теорії оперативного мистецтва і тактики. Відповідно до вимог Статуту ФМ 33 основними завданнями військових «психологічних операцій» зараз є;

- деморалізація військовослужбовців супротивника;

- схилення їх до здачі у полон;

- контрпропаганда і попередження супротивника під час проведення таких операцій;

- нейтралізація ворожого ставлення місцевого населення до американських військ і формування позитивного:

- загострення суперечностей у стані супротивника і пробудження опозиційної діяльності на його території.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Психологічні операції"
 1. Органи психологічних операцій в армії США
  Для організації і ведення «психологічних операцій» у мирний І воєнний час у збройних силах США є відповідний апарат. Рішення з основних питань розвитку потенціалу військових «психологічних операцій», застосування їхніх сил і засобів для досягнення мети воєнно-політичного курсу США ухвалює Президент держави на підґрунті рекомендацій Ради національної безпеки, Міністерства оборони, Комітету
 2. Тести та завдання для самоконтролю
  13-1. Автоконтрольний блок. Психологічна війна - це використання державою в період війни або надзвичайного стану засобів з метою впливу на думки, позиції та організованих ворожих, нейтральних і дружніх груп таким чином, щоб досягненню своєї національної політики та визначених . планомірне пропаганди емоції поведінку сприяти цілей 13-2. Зробіть порівняльний аналіз
 3. Етичні проблеми та зваби практичної психології
  Здоровою є людина не вільна від проблем, а та, котра вміє з ними поводитись. Н. Пезешкіан Якщо у психолога немає професійної гідності й совісті, то в нього немає й етичних проблем. Наслідки спілкування з психологом мають велику особистісну значимість для клієнта. Яким буде втручання психолога - розвиваючим чи руйнуючим особистість клієнта - залежить від дотримання психологом етичних
 4. Досвід психологічного забезпечення в сучасних воєнних конфліктах
  Багатий позитивний досвід у сфері психологічного забезпечення мають деякі іноземні країни. Найбільш організовано і цілеспрямовано до цієї справи ставляться у Збройних силах США, де ця проблема протягом XX ст. вважається пріоритетною державною справою і ґрунтується на наукових засадах. Ще до Першої світової війни у США була створена Рада з питань використання психології у військовій справі, що
 5. Органи психологічного забезпечення в арміях сучасних розвинених країн
  Враховуючи досвід США, їхні союзники розробили достатньо ефективну систему психологічного забезпечення. У Бундесвері Німеччини цими справами займаються апарати державно-правового виховання, морально-психологічної підготовки, соціального захисту та інформації збройних сил, які безпосередньо підпорядковані Міністерству оборони. В цих структурах зайнято більше 1 900 осіб. Керівництво військовим
 6. Психологічні війни та операції як складові психологічного забезпечення
  Однією з головних особливостей сучасних бойових дій у сучасній війні с широкомасштабне використання методів психологічного приголомшення супротивника, зміни думок, переконань, ціннісних орієнтацій, почуттів населення і військ дружніх і нейтральних держав. З цією метою використовуються як сучасна бойова зброя (у тому числі й психотропна), так і прості прийоми впливу на почуття, волю, свідомість і
 7. Психологічне забезпечення збройного конфлікту на Північному Кавказі
  Певний Інтерес для розвитку системи МПЗ у Збройних силах України має вивчення досвіду його організації під час роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській Республіці. В листопаді 1994 р. Президент і Уряд Російської Федерації ухвалили рішення про використання частин і з'єднань Південнокавказьського військового округу (ПКВО) для роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській
 8. ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ. ЛЮДИНА ЯК ВІДКРИТА ГНУЧКА СИСТЕМА
  Потреби людини класифікують на первинні та вторинні. Первинні потреби за своєю природою фізіологічні, з ними людина народилася. Це - потреби в їжі, воді, диханні, сні, сексуальні потреби. Вторинні потреби за своєю природою психологічні. Наприклад, потреба в успіху, повазі, прихильності, владі та причетності до певних подій або
 9. МІСЦЕ ВАЛЕОЛОГІЇ СЕРЕД ІНШИХ НАУК
  Становлення науки про здоров'я людини проходить склйдно. Виникає багато перешкод об'єктивного й суб'єктивного характеру. Почати хоча б із того, що досі не впорядковано спеціальну термінологію, навіть поняття "здоров'я" трактується неоднозначно. Не визначено чітко місце валеології серед інших наук. Є спроби ототожнити її з гігієною. Так, науковці Інституту екогігієни та токсикологи (м. Київ) Н.
 10. ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ ЛЮДИНИ НА СТРЕСОРИ
  На думку Г. Сельє, кінцева мета життя кожної людини - розкрити себе найповніше, виявити свою "іскру Божу" та добитися відчуття впевненості й надійності. Для цього потрібно насамперед знайти оптимальний для себе рівень стресу й витрачати адаптаційну енергію в таких темпі й напрямі, котрі відповідають природженим особливостям та перевагам людини. Отже, життя, повністю позбавлене стресів,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека