ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Психологічна характеристика військовослужбовців, схильних до суїцидальної поведінки

Суїцидальна поведінка військовослужбовців, безперечно, зумовлена їхніми певними індивідуально-психічними, нейрофізіологічними та іншими рисами. Для профілактики такої поведінки у військовому середовищі слід знати такі риси і володіти надійними методиками діагностики.

Серед індивідуально-психічних рис військовослужбовця суїцидальну поведінку насамперед формують свідомість і самосвідомість, характер, рівень самооцінки, зміст емоційної сфери, ступінь особистісної та ситуативної тривожності, вид темпераменту, зміст життєвих цінностей та його особливості, соціальний статус, рівень суспільної активності, зміст соціальних зв'язків та їхній характер, ступінь належності до системи соціальних взаємин, специфіка взаємин з найближчим соціальним оточенням та ін.

Наприклад, особливостями самосвідомості воїнів із анти вітальними тенденціями є неадекватний рівень їх самооцінки, егоцентризм, аутоаґресія, гіперболізоване почуття провини, невпевненість у собі, відчуття власної неповноцінності.

Суїцидентам також властиві такі характерологічні риси, як високий ступінь тривожності, песимістична особистісна настанова, параноїдальні схильності, стереотипність мислення, моральний догматизм, утрудненість вольових зусиль, несамостійність, підвищена вразливість, утруднений модус ухвалення рішень, схильність до утворення надцінних ідей.

Крайній ступінь вираження характерологічних рис воїна за несприятливого напливу обставин може стати суїцидогенним.
Визначимо такі окремі крайні полюси характерологічних рис воїна, що його характеризують:

1) самосвідомість:

- неадекватний рівень самооцінки (підвищена- занижена);

- самозвинувачення;

- егоцентризм - самозаперечення;

- самовпевненість - невпевненість у собі;

- порушення цілепокладання (відсутність мети - прив'язаність до якоїсь однієї мети);

- схильність до песимістичного світосприйняття і світорозуміння;

2) емоційно-вольова сфера:

- емоційна нестійкість, імпульсивність;

- зацикленість на негативно забарвлених переживаннях;

- емоційна залежність;

- підвищена вразливість;

3) динамічні особливості:- високий рівень особистісної тривожності;

- високий рівень ситуативної тривожності;

4) порушення вольового контролю:

- утруднений модус ухвалення рішень;

- безкомпромісність в ухваленні рішень;

- несамостійність або категоричність у прийнятті рішень;

5) комунікативна сфера:- надмірна товариськість - нетовариськість;

- самотність;

- яскраво виражена потреба в емпатичному контакті.

Нейрофізіологічні механізми, що передують і супроводжують суїцидогенез. У Центрі кризових станів, що функціонує при Українському НДІ соціальної та судової психіатрії, обґрунтована концепція, згідно з якою суїцид зумовлений певними нейрофізіологічними процесами людини, що відбуваються в організмі в ситуації суїцидогенного конфлікту.
Автор цієї концепції Г.Я. Пілягина вважає, що першопричиною формування аутоаґресивної активності є ті чи Інші порушення системи «середовище»-«людина».

Додатковим підтвердженням важливості нейрофізіологічної основи аутоаґресивної поведінки с дані про сезонну залежність суїцидальної активності як результату річних ритмів активності специфічних біохімічних процесів, а саме, метаболізму серотоніну в ЦНС. Такі специфічні сезонні ритми лежать в основі змін рівня порогу сприйняття - стійкості різних стресів і найчастіше виявляється у вигляді появи або підсилення астенічної (в'ялість, роздратованість, сльозливість), тривожної або депресивної симптоматики (різке зниження настрою, безсоння, песимістичний погляд на майбутнє, почуття безнадійності, апатія).

Треба відзначити, що за даними про скоєні суїциди у військах ППО у 1996-1998 pp. проглядається така тенденція: найбільше суїцидів було здійснено влітку- 8 (47,04%), восени- 4 (23,52%), взимку- З (17,64 %), навесні - 2 (11,76 %) [20].

Таким чином, знання характеру конфліктної ситуації, яка створює передумови для суїцидальиої поведінки військовослужбовця, а також його особистісних характеристик дає психологові певні відомості для визначення суїцидального ризику особистості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Психологічна характеристика військовослужбовців, схильних до суїцидальної поведінки"
 1. СУЇЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЇЇ ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА
  психологічний). Сьогодні суїцид і парасуїцид в Україні є серйозною проблемою. Протягом багатьох років ця проблема не обговорювалася. Статистика суїциду стала відкрито публікуватися лише останніми роками. Причому офіційна статистика давала лише мінімальну інформацію про людей, які чинили замах на своє життя. Повідомляється тільки стать, вік, місцепроживання, спосіб здійснення самогубства.
 2. Особливості вияву темпераменту і характеру воїна у навчально-виховному процесі
  психологічні характеристики та схильність до відповідних психічних захворювань [51]. Е. Кречмер виокремив чотири конституційні типи: лептосоматика (людину високого зросту, тендітної будови тіла з вузькими плечами, довгими тонкими ногами, витягнутим обличчям), пікника (людину невеликого зросту, товсту, з круглою головою на короткій шиї), атлетика (людину з розвинутою мускулатурою, міцною
 3. Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості
  психологічному обстеженню. У результаті вивчення документів можуть бути отримані такі непрямі ознаки НПН молодого воїна: - психічні захворювання батьків та близьких родичів; - перенесені травми та інфекційні хвороби головного мозку; - спостереження в психоневрологічному диспансері; - енурез; - відсутність одного з батьків; - наявність відстрочки від призову за станом
 4. Проблема суїциду і суїцидальної поведінки в психологічній науці
  психологічної проблеми Збройних сил України і є дуже важливим для усвідомлення науковцями, командирами та вихователями феномену самогубства серед військовослужбовців. Для з'ясування детермінантів і механізмів суїцидальної поведінки військовослужбовців ця проблема потребує наукового ставлення до опрацювання дійових методик і заходів профілактики суїцидів у військовому середовищі, оптимальної
 5. Психодіагностичні та психофізіологічні методики діагностики суїцидальної поведінки
  психологічна лабільність - стабільність; 2) імпульсивність - володіння собою; 3) міцна воля - слабка воля; 4) стійкість - нестійкість до стресу; 5) ригідність - гнучкість; 6) адекватна - неадекватна пристосовність. Міра-і-Лопеса міокінітичний психодіагноз - проективна методика дослідження особистості, яка розроблена Е. Міра-і-Лопесом. Матеріал тесту складається з 7
 6. Методика визначення суїцидального ризику
  психологічного, психологічного і медичного обстеження військовослужбовців строкової служби. Карта суїцидального ризику ведеться та зберігається у відділенні виховної роботи частини. За її ведення відповідає заступник командира частини з виховної роботи. Соціально-психологічні і психічні показники заповнюються фахівцями виховної роботи, а медичні показники - медичними працівниками частини.
 7. Профілактика суїцидальної поведінки у військовому середовищі
  психологічні, психічні, ситуативні та інші фактори, які можуть сприяти або спровокувати суїцидальну поведінку військовослужбовця. Серед цих заходів суттєве місце має посідати робота з молодим поповненням, яке необхідно в перші два місяці служби оточити особливою увагою. У роботі з ним потрібно враховувати труднощі адаптаційного періоду, оволодіння військовою спеціальністю, не допускати
 8. Система роботи зі зміцнення військової дисципліни
  психологічних заходів та основних напрямів роботи командирів (начальників) щодо згуртування особового складу підрозділів (частини) у справжні військові колективи, досягнення у них позитивного МПС, затвердження суспільно схвалених норм і правил поведінки його членів, дотримання ними свідомої дисципліни, бездоганного і неухильного додержання порядку і правил, встановлених військовими статутами,
 9. Додатоки
  психологічне забезпечення МПС, морально-психологічний стан МСБ, мотострілецький батальйон МСД, мотострілецька дивізія МСП, мотострілецький полк НАТО (англ. NATO). North-Atlantic Treaty Organization, Північноатлантичний союз НПН, нервово-психічна нестійкість ОГВ, Об'єднане угруповання військ ОМСБР, окрема мотострілецька бригада ООД, орієнтувальна основа дій ООН,
 10. Етичні проблеми та зваби практичної психології
  психологічних. Етичні проблеми, які виникають у процесі практичної діяльності психолога, можна прокласифікувати, взявши за основу суб'єктів психологічного процесу: етичні проблеми типу «психолог-адміністрація», «психолог-інші спеціалісти», «психолог-психолог» та «психолог-клієнт» [6, с.212-215]. Проблему типу «психолог-адміністрація» можна продемонструвати таким прикладом: «нормальний
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека