Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Як свідчить історія, в усіх арміях і в усі часи військовій дисципліні надавалося велике значення. Наполеон Бонапарт, Олександр Суворов, Михайло Драгомиров вбачали у високому моральному дусі і дисциплінованості солдатів важливий чинник перемоги над ворогом. Так, Олександр Суворов наголошував, що серед багатьох якостей солдата найважливішою є його дисциплінованість, бо дисципліна - це мати перемоги.

Справу Суворова пропагував, розвивав і впроваджував у практику військ Михайло Драгомиров, на думку якого, дисципліна має бути релігією війська. Система дисципліни, заснована на страху, дуже зручна, але така дисципліна, застерігав він, неміцна навіть у мирний час, а на війні вона взагалі нічого не варта. На необхідність підтримування високої військової дисципліни вказували також Юлій Цезар (102/100-44 pp. до Р.Х.), Карл фон Клаузевіц.

Військова психологія досліджує в дисципліні особистісні та індивідуально-психічні якості особистості, соціально-психологічні процеси групи та психологічні управлінські впливи командирів (начальників), які забезпечують нормативну поведінку і діяльність як окремого військовослужбовця, так і цілих військових підрозділів і частин. Повна єдність, злагодженість і ефективність бойової діяльності особового складу підрозділу (частини) в екстремальних умовах досягаються, як відомо, високою військовою дисципліною.

Саме так розумів роль військової дисципліни французький військовий письменник А. Блондель, який писав: зберіть сто тисяч осіб, дайте їм зброю, мундири, снаряди -- і у вас не буде армії. Навчіть їх застосовувати всі засоби для самозбереження та знищення ворогів; припустіть, що всі вони мужні і сильні; у вас буде сто тисяч солдатів, але це ще не армія, Якщо їх запалює саме почуття - ведіть їх на ворога, вони, мабуть, здобудуть миттєву перемогу, але наступного дня розбредуться та розсіються; вони ще не складатимуть армії. Чого ж їм не вистачає для боєздатності армії? їм бракує дисципліни, бо тільки вона перетворює натовп у грізного велетня, - слушно наголошував він.

У зв'язку з цим військова дисципліна цікавить нас як психологічне явище зі своїм змістом, психічними механізмами нормативної поведінки військовослужбовців та з'ясуванням умов, у яких вона ефективно функціонує, розвивається і зміцнюється.

Складною проблемою для військової психології є також порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями.


Дослідженням проблем дисципліни вітчизняна військова психологія займається понад 150 років. Наприклад, у другій половині XIX ст. вийшли ряд праць, які були безпосередньо присвячені психологічним аспектам військової дисципліни *.

У радянській військовій психології суттєвий внесок у вивчення психологічних засад військової дисципліни зробила наукова школа професора Михайла Дьяченка. Так, під його керівництвом з проблем військової дисципліни були захищені кандидатські дисертації Олександром Кітовим і Миколою Кіряшовим.

У Збройних силах України Існує усвідомлення психологічних засад військової дисципліни. Яскравим прикладом цього є впровадження посад військових психологів у структурах виховної роботи Збройних сил України, які поряд із психологічним супроводженням основних видів діяльності особового складу безпосередньо займаються МПЗ військової дисципліни І профілактикою правопорушень. Підготовка цих фахівців здійснюється у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка І Військовому гуманітарному інституті Національної академії оборони України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ"
 1. Виникнення і розвиток військової психології
  Військова психологія як галузь психологічної науки розвивалася й розвивається з врахуванням конкретних особливостей військової діяльності, яка має екстремальний характер. Розвиткові військової психології притаманні ті самі тенденції розвитку і становлення, що й загальній психології в нашій країні. Розглянемо два головні етапи виникнення і розвитку військової психології - дореволюційний і
 2. Сутність паніки та причини її виникнення
  У військовій психології під панікою розуміють певний емоційний стан (емоційне потрясіння, збентеження, жах тощо, які виникають у масі воїнів або в окремого воїна), різновид поведінки натовпу внаслідок дефіциту або надлишку інформації. Сам термін «паніка» походить від імені грецького бога Папа, покровителя пастухів, пасовищ і стад, який викликав своїм гнівом «шаленство» останніх, що під його
 3. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ
  Розглядаючи фактори формування і розвитку особистості в попередніх темах, ми наголошували, що одним із таких провідних факторів є соціальне середовище. Воно не тільки формує психіку особистості, а й наповнює її конкретним змістом. Соціальне середовище впливає на особистість через різні спільноти, які називаються групами (рис. 8-1). {foto35} Серед них можна виділити великі й малі. До
 4. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  Військові підрозділи (відділення, взвод, рота, а інколи й батальйон) мають усі загальні ознаки, що характеризують практично будь-яку малу організовану соціальну групу. Це суспільна діяльність, загальні цілі й завдання, спілкування, певна організація, інтенсивні міжособистісні стосунки тощо. Малі соціальні групи, які функціонують у Збройних силах України, підпорядковані загальним
 5. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
  Нормативно проблема психологічного забезпечення була піднята і поставлена на рівень державної справи у Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України. Окремі її аспекти під час ведення бойових дій були уточнені у Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки і ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України (затверджена наказом міністра оборони
 6. Система роботи зі зміцнення військової дисципліни
  Система роботи зі зміцнення військової дисципліни в підрозділі (частині) - це комплекс управлінських, організаційних, педагогічних і психологічних заходів та основних напрямів роботи командирів (начальників) щодо згуртування особового складу підрозділів (частини) у справжні військові колективи, досягнення у них позитивного МПС, затвердження суспільно схвалених норм і правил поведінки його членів,
 7. Методика аналізу стану військової дисципліни в підрозділі
  Аналіз стану військової дисципліни - це всебічний розгляд виконання військовослужбовцями підрозділу порядку і правил, встановлених військовими статутами та законодавством України, з метою встановлення реального стану військової дисципліни, виявлення причин її порушення, оцінки ефективності заходів щодо її зміцнення, визначення додаткових заходів щодо її поліпшення. Водночас з вивченням стану
 8. Психологічний аналіз дисциплінарної провини
  У процесі аналізу стану військової дисципліни командирові (начальникові) особливу увагу слід приділяти вивченню правопорушень, які характерні для підрозділу (частини) або мають тенденцію до зростання. Для об'єктивного обліку правопорушень та ухвалення рішень щодо них командирові необхідно кваліфікувати кожне скоєне правопорушення. Під правопорушенням розуміють недотримання військовослужбовцями
 9. Додатоки
  Додаток 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Формула темпераменту (за А. Бєловим) Обіжник-Айзенка Оцінка комунікативних та організаторських здібностей (за Б. Федоришиним) Обіжник FPI Психологічна характеристика темпераменту Оцінка рівня нервово-психічної стійкості (методика «Прогноз» за В. Бодровим) Додаток 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ
 10. Внесок в розвиток валеології українських вчених
  Засновником науки про здоров'я людини в сучасному її розумінні справедливо вважають І.І.Брехмана, який працював у Владивостоку. Саме він сформулював методологічні основи збереження та зміцнення здоров'я практично здорових осіб. Під час своїх досліджень ролі адаптогенів, наслідком чого став запропонований ним новий науковий напрям - фармакосанація ("ліки" для здорових), він дійшов висновку про
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека