Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007 - перейти до змісту підручника

Психологічна деонтологія та її основні напрямки

Етичний кодекс сьогодні є основою, на яку слід нарощувати відповідні статті та нові положення. Він нерозривно пов'язаний з деонтологією - наукою, яка вивчає етичні засади професійної діяльності в певній сфері.

Психологічна деонтологія - вивчає етичні засади професійної діяльності психологів [6].

Ці питання досить актуальні та проблемні: далеко не всі психологи дотримуються вимог і норм етичного кодексу, дехто з них навіть не знає, що існують такі етичні кодекси. Тому виділення окремої дисципліни «Етичний кодекс психолога» чи «Психологічна деонтологія» є актуальним і необхідним.

На жаль, на сьогодні в Україні не відомо жодної кандидатської чи докторської, присвячених саме аспекту професійної деонтології [6].

Етика професійної діяльності стосується кількох напрямків, які обов'язково необхідно знати практичному психологу.

І - взаємодія «клієнт-психолог» - стосується етичних проблем, які виникають в роботі психолога при використанні тих чи інших методик, у процесі консультування. На Заході таких проблем набагато менше. Та й етичний кодекс, наприклад, Американської психологічної асоціації вдесятеро більший, ніж той, яким користуються в Україні.

Застосування певних методик, методів і технологій є великою етичною проблемою, що породжує цілу низку інших:

1) застосування невалідизованих , неадаптованих методів і методик;

2) психологи часто використовують методи та методики, з якими вони погано ознайомлені. Світова практика свідчить, що спочатку людина має навчитися користуватися методикою (діагностичною або тренінговою). Потім дістати дозвіл на її застосування в практичній роботі (сертифікат чи свідоцтво), і тільки після цього впроваджувати чи застосовувати цю методику. В Україні є чимало людей, які називають себе психологами, пройшовши один клієнтський тренінг і старанно занотувавши його перебіг. Як тренери, вони самі проводять тренінги, хоча розуміють, що такого робити не можна, але, на жаль, свідомо порушують етичні засади;

3) інформування клієнта про результати проведеної роботи: а) у багатьох випадках цього взагалі не роблять;

б) клієнту подають інформацію недоступно, він не уявляє, що з нею робити;

в) часто цю інформацію надають не тільки клієнту, а й людям, яких ця проблема не стосується.

Так відбувається витік інформації і фактично порушуються права та свободи людини.

Хоча слід пам'ятати, що в законодавстві України існують статті про відшкодування моральних збитків, яких було завдано клієнту. Останній може подати позов до суду через невиконання психологом своїх обов'язків і попросити відшкодувати моральні збитки.

ІІ - взаємодія психолога з замовниками, керівництвом, державними органами влади, правоохоронними органами.
..

Звичайно, існують ситуації, коли психолог порушує права і свободи клієнта. Але в нашому законодавстві існують статті, які не передбачають презумпції психологічної таємниці чи анонімності. І психолог зобов'язаний повідомляти про певні типи злочинів відповідні правоохоронні органи. Часто психолог не є експертом чи людиною, яка проводить діагностику, а суддею чи особою, яка фактично формує адміністративне рішення. Це неприпустимо, це грубе порушення етичних вимог діяльності психолога.

ІІІ - проблема професійного спілкування (взаємодії).

Ця проблема часто виникає у співтоваристві психологів. Сьогодні немає корпоративної солідарності, єдності, - це однозначно погано. Це погіршує імідж психології і психологів зокрема. До того ж, дуже часто один професіонал принижує перед клієнтом гідність і професіоналізм іншого фахівця. Проблему професійної деонтології варто розпочинати вирішувати саме з останньої проблеми.

Кожен спеціаліст-психолог обов'язково має оволодіти всім арсеналом знань про етичні умови, етичні засади своєї професійної діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Психологічна деонтологія та її основні напрямки"
 1. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога» План: 1. Поняття етичного кодексу психолога. Функції та завдання дисципліни. 2. Зв'язок етики та психології. 3. Основні поняття дисципліни. 4. Історія становлення етичного кодексу психолога у світі та в Україні. Домашнє завдання: Окресліть міждисциплінарні зв'язки дисципліни «Етичний кодекс психолога» Література: 1. Етичний
 2. Механізм оздоровчої дії фізичних вправ
  Оздоровчий і профілактичний ефект масової фізичної культури пов'язаний з підвищеною фізичною активністю, посиленням функцій опорно-рухового апарата, активізацією обміну речовин. У результаті недостатньої рухової активності в організмі людини порушуються нервово-рефлекторні зв'язки, закладені природою і закріплені в процесі фізичної праці. Це призводить до розладу регуляції діяльності
 3. Заходи боротьби з наркоманією
  З хімічної точки зору алкоголь є найбільш небезпечним наркотиком, відомим людині. Але за сторіччя досвіду суспільство зуміло виробити культурне споживання алкоголю, без того, щоб він наносив занадто велику шкоду. У більшості країн установлений мінімальний вік, із якого можна купувати алкогольні напої, обмежений час, коли вони можуть продаватися, контролюється кількість і розташування барів і
 4. Основні поняття предмету валеології
  Здоров'я. Згідно з існуючим визначенням, здоров'я - це природний динамічний стан організму, що характеризується його самоврівноваженістю і врівноваженістю з навколишнім середовищем у духовному, фізичному, а також соціальному плані й ефективно протидіє захворюванням. Інакше кажучи, як проголошує статут Всесвітньої організації охорони здоров'я, «...здоров'я -це стан повного фізичного, духовного та
 5. Етичний кодекс психолога-діагноста
  Етичний кодекс психолога-діагноста [8] прийнятий з метою попередження неправильного використання психологічних тестів, опитувальників та інших методик. Спрямований на дотримання ряду застережень, що стосуються самих методик, їх оцінок, наступного використання результатів. Основні етичні проблеми, пов'язані з галуззю психодіагностики: 1) Рівень кваліфікації людей, які використовують
 6. Етичні принципи консультування та психотерапії
  Консультант, як й інші професіонали, несе етичну відповідальність і має певні зобов'язання. Насамперед він відповідальний перед клієнтом. Однак клієнт і консультант перебувають не у вакуумі, а в системі різноманітних відносин, тому консультант відповідальний і перед членами сім'ї клієнта, перед організацією, у якій працює, взагалі перед громадськістю й, нарешті, перед своєю професією. Така
 7. Модуль - контроль (підсумковий)
  Модуль 1 1. Охарактеризуйте значення, функції та завдання дисципліни «Етичний кодекс психолога». Дайте характеристику основним поняттям дисципліни. 2. Дайте визначення поняттю «професійна етика психолога». Охарактеризуйте основні норми та вимоги, яких психологу необхідно дотримуватися у професійній діяльності. 3. Розкрийте міждисциплінарні зв'язки дисципліни. Чи можна говорити про
 8. Додаток А
  Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України КВАЛIФIКАЦIЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА Практичний психолог Посадові обов'язки Бере участь в організації освітньо-виховного процесу з метою
 9. ПРО ПРИРОДУ І ПОХОДЖЕННЯ ВІРУСІВ
  На підставі встановлених фактів про фізичну структуру, хімічний склад, механізми репродукції вірусів з'явилася можливість освітити питання про природу і походження їх. Ясно, що в міру подальшого заглибленого вивчення вірусів розуміння, що нижче приводяться, неминуче деякою мірою будуть змінюватися й уточнюватися. Представлення про природу вірусів і їх походження перетерпіли значні зміни протягом
 10. ПАТОГЕНЕЗ НА КЛІТИННОМУ РІВНІ
  Позаклітинний віріон біологічно інертний. Ця інертність зберігається до того часу, поки віріон не проникає в клітину і вірусний геном не почне функціонувати як самостійна генетична структура. Лише з цього моменту проявляється своєрідність взаємовідносин вірусу і клітини. Отже, вірусна інфекція клітини - це сукупність процесів, які виникають при взаємодії клітини з вірусним геномом. Зараження
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека