Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Крисько В.Г.. Секрети психологічної війни (цілі, завдання, методи, форми, досвід), 1999 - перейти до змісту підручника

Психологічний вплив друкованими та образотворчими засобами

Вплив на противника друкованими засобами здійснюється шляхом поширення друкованої продукції на іноземних мовах, а також публікації матеріалів у засобах масової інформації своєї країни і держав-союзників. Воно володіє такими важливими особливостями, як доступність, наочність, різноманіття видів, здатність впливати на різноманітні масові аудиторії.

Вплив за допомогою друкованих засобів вимагає достатньої кількості підготовлених творчих працівників і технічних фахівців, хорошою поліграфічної бази, достатнього запасу витратних матеріалів, а також технічних засобів доставки та розповсюдження друкованої продукції.

Оперативність і ефективність підготовки друкованих інформаційно-пропагандистських матеріалів досягається:

- чітким взаємодією органів управління, частин і підрозділів психологічної війни;

- вміло спланованої роботою всього творчого та технічного складу;

- постійною турботою про матеріальне забезпечення і технічному стані поліграфічних засобів;

- завчасної підготовкою проектів інфор маційно-пропагандистської матеріалів з урахуванням передбачуваного розвитку обстановки;

- залученням цивільних осіб, військовополонених до літературній обробці інформаційно-пропагандистських матеріалів, їх набору, коректорській правці та художнього оформлення;

- своєчасним і безперебійним поширенням матеріалів інформаційно-психологічного впливу.

Основними видами матеріалів, використовуваних при впливі друкованими засобами є: листівки, газети, журнали, брошури.

Листівки

Листівка - це інформаційно-пропагандистське друковане видання, що відрізняється невеликим обсягом (не більше двох сторінок), стислим і доступним текстом, помітним типографическим оформленням.

Листівка має низку переваг у порівнянні з іншими видами друкованої продукції. Вона набагато оперативніше, ніж журнал або брошура, відгукується на зміни в політичній і військовій обстановці. Її досить швидко готують до друку (іноді протягом декількох годин), видають великими тиражами на будь поліграфічній базі, в короткі терміни поширюють. Одну і ту ж листівку можна багаторазово перевидавати і у великих кількостях поширювати в тих чи інших районах.

Розставляючи по-різному смислові акценти в декількох листівках, присвячених одному і тому ж питанню, можна врахувати психологічні особливості різних груп військовослужбовців і цивільного населення противника. Специфічне поліграфічне оформлення листівки сприяє посиленню її емоційного впливу на аудиторію. Відтворення в листівці фотографій, копій офіційних документів підвищує її переконливість.

Оскільки зміст листівки завжди гранично стисло, остільки воно легко сприймається навіть при вимушено швидкому читанні. Завдяки малому формату листівку легко сховати, передати кому-небудь, зберегти як пропуск для здачі в полон.

Разом з тим листівка як вид пропагандистської продукції володіє деякими недоліками. Так, її підготовка вимагає більше часу, ніж програм усного мовлення. Тиражування листівок пов'язано з істотними матеріально-технічними витратами (папір, фарба, енергія, транспорт), потрібні також спеціальні технічні засоби для їх розповсюдження.

Успішність поширення залежить від метеорологічних умов і бойової обстановки.

Однак наявність зазначених недоліків не знижує значення листівки як найважливішого засобу пропагандистського та психологічного впливу.

Вимоги до листівок:

1. Концентрованість змісту. Текст листівки повинен бути коротким. Читання її не повинно займати більше 30-60 секунд, оскільки по відношенню до тих, хто підняв і прочитав ворожу листівку, у воєнний час застосовують суворі заходи покарання.

1. Листівка - це текст, що виражає якусь одну ідею. Для її обгрунтування можна навести кілька різних аргументів (фактів), але всі вони ставлять своєю метою підведення читача до засвоєння однієї тези, що є стрижнем всього матеріалу. Зосередженість на одному основному положенні (тезі, ідеї, гаслі) - найважливіша вимога до будь листівці.

2. Аргументованість. Основне положення листівки треба не просто декларувати, а обгрунтовувати і підтверджувати різнобічними переконливими доказами. Листівка повинна, не вступаючи в полеміку, нейтралізовувати упередження до тих, хто її створив, і змушувати вірити в їх правоту.

3. Простота і дохідливість. Листівка зобов'язана враховувати особливості аудиторії, але в кожному разі вона має бути написана простими словами. Завдання листівки - вселити певну думку (ідею). Чим простіше ця думка, чим ясніше вона викладена, тим більше шансів, що її зрозуміють і приймуть. Ніяких туманних натяків, ніяких недомовок в листівці не повинно бути. Не можна також перевантажувати текст і оформлення листівки деталями.

4. Композиційна чіткість. Листівка, незважаючи на свою стислість, повинна мати чітку композиційну і логічну структуру. Це досягається добре продуманою логікою викладу матеріалу.

5. Привабливість, помітність. Листівку необхідно оформляти так, щоб вона привертала до себе увагу і викликала бажання її прочитати.

Для цього слід уміло використовувати яскраві, помітні ілюстрації (фотографії, малюнки, схеми), підбирати колір паперу і фарби, різні шрифти і т.д. Розмір шрифту не повинен бути менше шрифту друкарської машинки, інакше текст стає важким для сприйняття. Чим крупніше шрифт, тим легше читати листівку.

Особливе значення має вибір кольору. Бажано, щоб листівка була яскравою, виділялася на тлі місцевості. Однак, якщо відомо, що за читання і зберігання листівок противник суворо карає, то краще підбирати непомітні кольори.

***Рис. 18. "Щодня тоне один підводний човен!" Витяги з офіційного повідомлення про зустріч президента США Рузвельта і прем'єр-міністра Великобританії Черчилля в серпні 1943 р. На зустрічі відзначалися успіхи, досягнуті в боротьбі з німецькими підводними човнами, а також обговорювалися плани повного розгрому німецького підводного флоту.Рис. 19. "Французькі солдати! .. Це французький уряд оголосив війну Німеччині 3 вересня". Німецька листівка квітня 1940Рис. 20. "Німецькі солдати! .. Припинення кровопролиття, припинення війни в наших спільних інтересах!" Англійська листівка вересня 1941

Час, необхідний для підготовки листівок, визначається цілою низкою чинників, основними серед яких є: постановка конкретного завдання з підготовки матеріалу (вказівка ??об'єкта впливу, теми, призначення і виду листівки) ; ступінь професіоналізму автора (або групи авторів); якість і повнота довідкового матеріалу, наявність професійних поліграфістів і необхідної поліграфічної бази.

В цілому супротивник повинен отримувати такі листівки "які цілком виразно дають йому зрозуміти, наскільки добре він вивчений.

Види листівок. Листівки класифікують за певними ознаками. Залежно від змісту розрізняють інформаційні, аналітичні та спеціальні листівки.

Інформаційні листівки покликані донести до адресата відповідне повідомлення, інформацію про якусь подію, обстановці в певному районі, стані або діях конкретних людей. Для них характерний такий стиль викладу, при якому вплив на читача здійснюється не стільки за допомогою логічних аргументів, скільки шляхом підбору фактів.

За формою, періодичності видання, різноманітності тем інформаційні листівки близькі газеті. Їх оформлення нерідко включає елементи оформлення газетної продукції : заголовок, різноманітні виділення в тексті і т. п. Проте, пропагандистська спрямованість таких листівок зовсім очевидна. В кращих з них відчувається прагнення, не нав'язуючи противнику своїх висновків, дати можливість говорити самим фактам, які допоможуть читачеві зрозуміти справжній стан речей і підкажуть, що робити (див. рис. 18).

Аналітичні листівки - найбільш поширений вид листівок. На відміну від інформаційних, що характеризуються простим викладом красномовних фактів, аналітичні листівки роз'яснюють яку-небудь одну проблему. Основний тип подачі матеріалу в них - виклад, обговорення, роз'яснення. Вони обов'язково включають тезу, підтверджений відповідною аргументацією (див. рис. 19-20).

Особливим видом листівок є спеціальні листівки, які включають: листівки -документи, маскувальні листівки, звернення та листи військовополонених (цивільних осіб), листівки-пропуску, листівки-гасла.

Листівки-документи містять тексти урядових документів, офіційних заяв, розпоряджень, звернень командування до населення і військам противника, ультиматумів. Вони відрізняються однозначністю змісту, можуть являти собою факсиміле оригіналів різних документів.

У маскувальних листівках зміст і поліграфічне оформлення маскується під відповідні видання (періодичні друковані видання противника, його накази, інструкції, іншу службову документацію). Підготовка тексту і поліграфічне оформлення такого роду листівок вимагає дуже високої професійної майстерності.Рис. 21.

На рис. 21 показана маскувальна листівка, що використовувалась німцями в роки Другої світової війни проти американців. Справжній джерело інформації - противник, тобто німці, уявний джерело - армія США. Листівка не має нічого спільного із завданням заходу венеричних захворювань, що було б обов'язково відображено в справді американської листівці. Її мета - зниження морального духу американських військ. Зміст листівки:

"Військові влади. перевірили 20000 жінок. Понад 80 відсотків з них виявилися хворими венеричними захворюваннями.

Серед перевірених жінок тільки 21 відсоток - повії.

Решта 79 відсотків розподіляються так: 61 відсоток - заміжні жінки, які вступили у випадкову зв'язок, 18 відсотків - дівчата, знайомі військовослужбовців (при цьому 17 відсотків у віці до 20 років). Обидві групи жінок виявилися в більшості своїй членами швидкозростаючого суспільства жінок "V" ("Перемога"), які заявили про своє патріотичному прагненні втішати війська. А твоя дівчина теж серед них? "

Звернення та листи військовополонених (або інтернованих цивільних осіб) зазвичай містять відомості, виражені довірчим тоном і дохідливими словами, добре зрозумілі об'єкту психологічного впливу. Їх авторами найчастіше є такі особи , які користуються авторитетом у супротивника. Подібні листівки видають не тільки як звернення (заклики), але також у вигляді заяв, листів, інтерв'ю з військовополоненими.

Дуже важливим елементом цих листівок є фотографії та факсиміле підписів їх авторів, їхні біографічні та службові дані (місце народження, рід діяльності, ступінь популярності в країні, для військовослужбовців - звання, особистий номер, військова частина).


У цих же листівках фахівці психологічної війни зазвичай розміщують:

- фотографії, що показують, як військовополонені користуються благами мирного життя, вийшовши з війни. Якщо того вимагають міркування безпеки, особи полонених під час зйомки частково закривають;

- перелік продуктів харчування, що покладаються військовополоненим;

- заяви військовополонених про умови життя в таборах, що підтверджують дотримання там протоколу Женевський конвенції;

- обіцянку тим, хто здасться в полон, права листування з близькими на їх батьківщині;

- опис фактів, що викликають у солдатів ненависть до різних політиканам і брудним ділкам, які перебувають в тилу і обманює тих, хто воює на фронті.

Листівки-перепустки являють собою своєрідний документ для житла, що здається в полон (див. рис. 22-23). ??Крім призову до здачі в полон, вони містять правила здачі, гарантії безпеки для тих, хто здався, пояснення порядку поводження з військовополоненими.

Листівки-гасла і листівки-заклики містять лаконічні тексти у формі закликів з метою спонукати читачів до бажаних конкретних дій. Листівки-гасла мають, як правило, невеликий формат (1/32, 1/64 друкованого аркуша). Текст їх набирають великим шрифтом, друкують у кілька фарб. Листівки-гасла можуть також виготовляти у вигляді плакатів і розклеювати в доступних для огляду місцях, наприклад, на задніх бамперах легкових автомобілів, на бойовій техніці і т.д.

Залежно від жанрового оформлення листівки поділяються на текстові та ілюстративні.

У текстових листівках основне смислове навантаження несе сам текст. Текстові листівки бувають двох видів: публіцистичні й художні. Зміст публіцистичних листівок має, як правило , загальний характер і відрізняється гострим (публіцистичним) стилем. Вони являють собою найбільш поширений вид текстових листівок.Рис. 22. Американська листівка-перепустка для здачі в полон, призначена японцям. Її оформлення було вдалим, але назва - "Я здаюся!" - здавалося образливим для японців, вельми педантичних у питаннях етикету.Рис. 23. В цій листівці образливі слова "Я здаюся!" замінено словами "Я припиняю опір! ". Крім того, був доданий малюнок, що показує, як треба тримати листівку, щоб американські солдати не думали, ніби в своїй руці японець утримує гранату.

У художніх листівках застосовують різні літературні жанри: вірші, прозу , пародію, драматургію і т.п. Художні листівки впливають в першу чергу на почуття, настрої, душевний стан людей. Такі листівки часто відрізняються сентиментальністю і розраховані на те, щоб викликати у читача тугу за домом, сім'ї або почуття страху за своє життя.

  Наприклад, на одній з англійських листівок періоду Другої світової війни був зображений пожовклий листок дерева. Усередині цього листка розміщувалося вірш пораженську характеру ("Осінь"):

  Осінь, падає листя і ми падаємо як вони.

  Листя помирають тому, що цього хоче Бог,

  А ми падаємо тому, що цього хочуть англійці.

  Навесні більше ніхто не згадає

  Ні про загиблих листках,

  Ні про загиблих фронтовиків.

  А життя потече далі Над нашими могилами.

  Ілюстративної листівкою прийнято називати таку листівку, в якій текст зазвичай є допоміжним елементом, він служить для більш глибокого розуміння суті задуму художника. Відмінна риса таких листівок - їх броскость, наочність, виразність (див. рис. 24).

  Структура листівки. Структура листівки - це сукупність всіх шрифтових, графічних і ілюстративних елементів, що відбивають її вигляд і тематичний задум. Різні види листівок мають як спільні, так і своєрідні структурні елементи.  Рис. 24. "Черчилль став причиною 92 тисяч жертв - скількох він ще вб'є, перш ніж піде?" (Німецька листівка осені 1940 р.).

  Так, структура інформаційних листівок відрізняється формою основного тексту, який складається з окремих повідомлень, нерідко узятих з різних джерел і мають підзаголовки. Інформаційні листівки, крім того, мають постійні назви, зазначення номера та дати випуску.

  Структура спеціальних листівок залежить від їхнього різновиду.

  Наприклад, листівки-документи, як правило, відтворюють той чи інший документ. Маскувальні листівки відповідають імітованого виданню, і т.д.

  Основними елементами структури аналітичних листівок є: заголовок, звернення, вступ, основний текст, кінцівка, підпис, ремарка, пропуск.

  Заголовок (назва) повинен коротко і ясно висловлювати тему листівки, її основну ідею. Його мета - привернути увагу читача, викликати в нього бажання прочитати листівку. Заголовки можуть бути сформульовані у вигляді питання, затвердження (констатації факту, явища тощо), гасла, представляти собою фразеологічний вираз (прислів'я, крилату фразу і т.п.). Неприпустимі стандартні, довгі і маловиразні заголовки. Вони повинні бути короткими, помітними і відображати загальний зміст змісту тексту.

  Гасла краще запам'ятовуються, якщо вони римовані.

  Звернення - це позначення адресата листівки, тобто того, кому вона призначена. Звертаючись до конкретної аудиторії, листівка як би обіцяє задовольнити інформаційну потребу адресата.

  У вступі зазвичай вказуються причини, що спонукали до написання даної листівки, її мети. Продумане вступ привертає увагу читача, зацікавлює його, створює певний настрій.

  Іноді вступ може бути відсутнім (наприклад, в листівках, композиція яких грунтується на питаннях і відповідях).

  Основний текст листівки повідомляє читачеві головну інформацію, що містить пропагандистський заряд, тобто основна теза і сукупність підтверджують його аргументів. Для досягнення необхідного ефекту важливе значення має розташування інформації в тексті: краще сприймається та інформація, яка розташована в кінці (кульмінація) або початку (антікульмінація), але не в середині тексту.

  Антікульмінація більш ефективна в тексті, адресованому ворожої (або байдуже налаштованої) аудиторії, для впливу на яку необхідний сильний аргумент на початку тексту, що змушує дочитати його до кінця. Причому переважно починати зі відомостей, прийнятних для даної аудиторії, а потім вже переходити до аргументів, негативним з її точки зору. Кульмінація більш ефективна тоді, коли текст адресований зацікавленій, доброзичливому читачеві, для якого достатньо невеликого стимулу, щоб прочитати весь текст до кінця, де він очікує найбільш вагомих аргументів.

  У 50% випадків людина пропускає основний текст, якщо він довгий, великоваговий, набраний дрібним шрифтом. Тому листівки з скороченою до мінімуму основною частиною володіють, як правило, більшою силою впливу.

  Зміст листівки, викладене стисло, концентровано, легше сприймається навіть при швидкому читанні. У ньому також можна використовувати різні ілюстративні засоби (фотографії, малюнки, схеми тощо).

  Основний текст завершується кінцівкою. У ній зазвичай повторюється основна ідея листівки, містяться висновки, а також заклики чи гасла.

  Під текстом листівки повинна бути поставлена ??підпис випустив її органу або посадової особи (командувач військами фронту і т.д.).

  Підпис підвищує авторитет листівки, робить її конкретною і переконливою.

  Ремарка розміщується у верхній частині листівки. Це можуть бути заклики типу: "Прочитай і передай товаришу!" та інші.

  Текст пропуску зазвичай розміщується в нижній частині листівки чи на її зворотному боці. Його друкують на своїй мові і на мові противника, після нього поміщають зображення своєї державної символіки (прапора або герба). Пропуск доречний в основному в листівках, призначених для військ противника, що знаходяться на передньому краї чи поблизу нього.

  Таким чином, кожен з компонентів листівки виконує свою власну функцію: заголовок, ремарка, звернення, ілюстрація привертають увагу до листівці, зацікавлюють читача, спонукають його до читання основного тексту; функція основного тексту - переконати читача в необхідності слідувати містяться там рекомендаціям.

  Газети, брошури, журнали

  Газета - один з ефективних і поширених видів друкованої пропагандистської продукції. Органи психологічної війни видають газети переважно для населення звільнених (окупованих) районів, а також для військовополонених.  Рис. 25. "Із заходу, зі сходу, з півдня". Малюнок із газети "Зоряний прапор" від 13 липня 1944 р., наочно демонструє безнадійність становища нацистської Німеччини. Союзники наступають з усіх боків.

  Так, в роки Другої світової війни американці випускали для німецьких солдатів і офіцерів газету "Sternenbanner" ("Зоряний прапор"; рис. 25). Радянські війська поширювали ілюстровану газету "Фронт іллюстрірте", що виходила на німецькою, румунською, італійською, фінською мовами, і газету "Фрайес Дойчланд", яку видавав Національний комітет "Вільна Німеччина".

  Досвід Німеччини та СРСР показав, що в перший період після вторгнення в чужу країну, коли місцева преса ще не сформувалася, газети окупаційної влади є для місцевого населення головним джерелом інформації про міжнародного і внутрішнього життя. З їх допомогою окупаційне командування мало можливість проводити необхідну політичну і організаторську роботу серед населення (рис. 26). Наочним прикладом служить видання німецьких газет мовами народів СРСР, а також газет, що виходили в радянському секторі Німеччини. Прикладу цих країн послідували спецслужби військ міжнародної коаліції, що видавали газети для населення і військовослужбовців Кувейту та Іраку в ході операцій "Щит пустелі" і "Буря в пустелі".  Рис. 26. Газети на білоруському і російській мовах, що видавалися німцями і їх маріонетками для жителів Білорусі.

  Газета для військовослужбовців та населення противника має цілий ряд специфічних особливостей. До них відносяться:

  - передача змісту іноземною мовою;

  - характерні тільки для газети форми і способи подачі інформації; своєрідні структурно-композиційні та графічні елементи (відповідні прийнятим у даній країні нормам і правилам);

  - оригінальність мовного та стилістичного оформлення матеріалів, наявність особливих газетних жанрів і рубрик тощо

  Крім того, необхідно враховувати, що всі люди засвоюють (або не засвоюють) газетну та іншу інформацію у відповідність з виробленими у них стереотипами. Так, стереотип сприйняття, властивий більшості населення західних країн, вимагає, щоб матеріали газети були динамічними, помітними і цікавими, супроводжувалися ефектними ілюстраціями, щоб у них разграничивалась коментувати інформацію, рекламний та довідковий матеріал.
 Стереотип сприйняття жителів Сходу припускає переважання в газеті в основному ілюстрованої інформації.

  На думку фахівців, газета для населення і військовослужбовців противника повинна відповідати наступним вимогам:

  - відрізнятися актуальністю та інформативністю публікованих матеріалів;

  - бути доступною за своїм структурно-композиційному і мовною оформлення;

  - бути компетентною у всіх питаннях, освітлюваних на сторінках газети;

  - враховувати склад читацької аудиторії, її інтереси і потреби;

  - демонструвати бездоганне знання мови видання;

  - подавати інформацію з урахуванням норм газетної журналістики, прийнятих у даній країні, стереотипів сприйняття її населення;

  - дотримуватися правил поліграфічного оформлення газети, звичні для місцевої читацької аудиторії.

  У першу чергу треба враховувати типове світогляд більшості читачів, їх соціальні, національні та релігійні особливості, інформаційні запити, загальне ставлення до пропаганди супротивника.

  Брошура - щодо поширений вид друкованої пропагандистської продукції. Перевага брошур, в порівнянні з листівками, полягає в тому, що в них більше місця для тексту та ілюстрацій.

  Отже, пропагандисту легше роз'яснити неспроможність аргументів супротивника, у нього є можливість детально проаналізувати і прокоментувати їх. Брошури особливо зручні для викриття таких тез, які підкріплені доказами формальної логіки або невірними статистичними даними, так як в даному випадку необхідно спростовувати пункт за пунктом, цифру за цифрою.

  Брошура містить головним чином ілюстрації, доступна для людей з мінімальним утворенням. Перевагою брошури є також і те, що вона зазвичай не затримується в руках однієї людини, а продовжує подорожувати від одного читача до іншого.

  Однак брошури важче ховати, ніж листівки. Тому щоб полегшити збереження брошур в умовах суворої поліцейської стеження, їх зазвичай якимось чином маскують. Наприклад, брошура, підготовлена ??американськими пропагандистами під час Другої світової війни для Японії і містила аналіз її важкого воєнного стану, мала обкладинку з таким написом:

  "Ворог! Увага! Ця брошура видана урядом США.

  Підібрав брошуру зобов'язаний доставити її в найближчу поліцейську ділянку ".

  На обкладинці також вказувалося, що отримав або підібрати брошуру поліцейському слід направити її начальству як зразок ворожої пропаганди.

  Випускали брошури і японці. Але у них маскування була інша. Одну таку брошуру вони видали у вигляді звичного для американців 25-центової кишенькового видання. На ній були підроблені всі вихідні дані, навіть емблема профспілки друкарів. Текст містив аргументовану критику військової політики президента Рузвельта. Японці поширювали цю брошуру у себе в країні, в окупованих і залежних країнах Азії під виглядом трофея, захопленого у американців. Метою операції було навіювання читачам думки про наявність в США антивоєнної опозиції уряду.

  Майже всі країни, що брали участь у Другій світовій війні, видавали також різні "посібника" для симулянтів. Будь-яке з них починалося з тверджень про те, що людина повинна думати в першу чергу про себе, що система медичного контролю поки ще досить недосконала, і що симуляція тієї чи іншої хвороби є, можливо, єдиним засобом уникнути справжнього небезпечної недуги - поранення на фронті. Брошури цього виду звичайно маскували під медичні інструкції або довідники. Вони містили докладні вказівки як симулювати туберкульоз, дизентерію, серцеві захворювання, психічні та інші хвороби.

  Журнал відрізняється від брошури в основному тим, що більше її за своїм форматом і містить значну кількість фотоілюстрацій. Журнали важче поширювати і зберігати, ніж брошури, тому вони призначаються в першу чергу для цивільного населення і військовополонених противника.

  Психологічний вплив образотворчими засобами

  Вплив образотворчими засобами - це вплив за допомогою наочних засобів, що несуть сильний емоційний заряд. Для цього використовують художньо оформлені плакати, транспаранти, фотостенди, стінні газети і карикатури, карти, схеми, спеціально організовані виставки, а також інші засоби, наприклад, наклейки, нашивки, сувеніри з відповідною символікою.

  Вплив образотворчими засобами володіє рядом переваг в порівнянні з іншими формами психологічної війни.

  а) Воно грунтується на ефекті багаторазового впливу.

  Демонструються в певному місці наочні засоби сприймає безліч людей, притому багато разів. Багаторазове сприйняття одних і тих же плакатів і гасел полегшує запам'ятовування і засвоєння їх матеріалів, сприяє виникненню (або зміцненню) певних установок. Правда, слід пам'ятати, що період експонування конкретного образотворчого кошти все ж повинен бути обмежений за часом, так як один і той же стимул, діючий занадто довго, стає звичним, перестає викликати відповідну реакцію.

  б) Образотворчі засоби впливають через зорові рецептори, тобто через найбільш ємний канал передачі інформації в кору головного мозку. Відомо, що від 40 до 80% всієї інформації людина отримує за допомогою зору. Будучи багатовимірним стимулом, зображення на плакаті або фотографії може бути насичене значної за обсягом інформацією. Воно дозволяє передати людині досить повний опис подій більш економним способом (порівняно з текстом) з точки зору законів сприйняття. Крім того, те, що ми бачимо своїми очима, викликає мен ше сумнівів, швидше і легше приймається як істина. Особливо це відноситься до фотографії.

  в) Зображення впливає як на свідомість, так і на підсвідомість. Під його впливом у людини виникають певні інтелектуальні, емоційні та інші асоціації. Ці асоціації в подальшому можна ефективно використовувати для формування цілком певних переконань і ціннісних орієнтацій.

  Психологічний вплив образотворчими засобами враховує закономірності зорового сприйняття різних предметів. Звідси два головних принципи такого впливу:

  Принцип залучення уваги. Образотворчі засоби повинні мимоволі (тобто самі собою) привертати увагу. Часто вживаними прийомами залучення уваги є: яскраве кольорове пляма, контрастне поєднання кольорів, спеціальний шрифт, певне розташування деяких деталей (наприклад, періодичне повторення однієї з них на якомусь тлі), велика або кольорова ілюстрація в центрі плаката, стенда, фотогазети і т . д.

  Принцип порушення інтересу. Мимовільне увагу нетривало і через кілька секунд або зникає, або перетворюється на довільне (тобто цілком свідоме). Довільна увага - наслідок певних намірів або мотивації людини, коли він хоче затриматися перед плакатом, обміркувати його зміст, добре зрозуміти. Тому образотворчі засоби повинні порушувати інтерес, бажання глибше вникнути в їх зміст.

  Важливо, щоб глибокий зміст поєднувалося з дотепним способом його вираження, вміло використовувало лаконічний текст на додаток до зображення. Зрозуміло, інтерес до тих чи інших образотворчим засобам багато в чому залежить і від їх актуальності для даної групи людей.

  ***

  Для здійснення цілеспрямованого психологічного впливу образотворчими засобами необхідно мати правильні уявлення про предмет, символі, кольорі.

  Предмет виступає як сполучна елемента змісту зорового впливу. Для дорослих людей середня кількість предметів, що привертають увагу, коливається в межах числа 7 +1. Це означає, що людина може одночасно правильно ідентифікувати тільки 7 +1 експонований предмет. Отже, у зміст одиничного акту впливу образотворчими засобами не можна включати більше 7 +1 предметів.

  Символ (в якості його може виступати предмет, знак, колір), крім інформативної, виконує насамперед психологічну функцію, викликаючи сильні емоційні асоціації, пов'язані з певними образами, подіями чи діями. Вони досить ефективно використовуються в психологічній війні. Наприклад, шляхом карикатурного, спотвореного, деформованого зображення військовослужбовців противника, їх командування, політичних лідерів.

  Колір - одне з найсильніших засобів впливу на психіку людини. Колір здатний породжувати як позитивні, так і негативні асоціації. Правильне використання кольору в образотворчих засобах вимагає дотримання певних норм. До них відноситься, в першу чергу, поєднання (комбінація) кольорів. Воно полягає у відповідність вибору і розміщення кольорів тим цілям, які ми хочемо досягти. Одні поєднання кольорів породжують гармонійне внутрішнє з стояння людини, інші - викликають внутрішню напруженість і зовнішню конфліктність.

  Колір використовують для того, щоб емоційно доповнювати зміст зображення. Неправильно підібрані стосовно змісту кольори викликають дисонанс, що негативно позначається на сприйнятті.

  Вплив образотворчими засобами зазвичай застосовується в загрозливий період, в прикордонних конфліктах, на окупованих територіях, в умовах безпосереднього зіткнення з військами супротивника - якщо для цього є відповідні можливості. Наприклад, при знаходженні наших військ в обороні, при веденні бойових дій в населених пунктах, при розгромі оточених або блокованих угруповань противника.

  Сприятливі умови для психологічного впливу образотворчими засобами є також в таборах військовополонених.

  У роки Першої та Другої світових воєн різні види наочної агітації воюючі сторони часто розміщували неподалік від переднього краю позицій противника. Тоді ж їх нерідко закидали за допомогою повітряних куль в його ближній і далекий тил. Психологічний вплив образотворчими засобами знаходить застосування і в сучасних умовах.

  Підтвердження тому - досвід радянської спеціальної пропаганди в Афганістані.

  Наочна агітація (особливо малюнки і карикатури) була там вельми дохідливій і дієвою формою політичної пропаганди. З цією метою використовували паперові пакети для продовольства, полівінілові стаканчики і сірникові коробки з багатобарвними малюнками, а також всілякі вимпели, настінні календарі, нашивки, наклейки та інші вироби, що містили конкретні заклики і підтверджували тези офіційної пропаганди.

  Подальший розвиток цей досвід отримав при здійснення заходів психологічної війни під час операції "Буря в пустелі" в зоні Перської затоки, в ході операцій ООН в Сомалі та Боснії, в Чечні, під час бомбардувань Югославії. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Психологічний вплив друкованими та образотворчими засобами"
 1.  МЕДИКО-гігієнічного навчання НАСЕЛЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ (ЗСЖ)
    Медико-гігієнічне виховання, цілі, завдання, принципи. Основоположним принципом охорони здоров'я є його профілактична спрямованість. Найважливішим розділом профілактичної роботи є формування здорового способу життя. Медико-гігієнічне виховання - частина державної системи охорони здоров'я, що включає поширення медичних і гігієнічних знань,
 2.  Специфіка форм психологічної війни
    Усне мовлення, вплив друкованими та образотворчими засобами, радіо і телемовлення є основними формами психологічної війни, які визначають її внутрішній зміст і зовнішні атрибути. Вибираючи форми психологічної війни необхідно враховувати їх специфічні особливості. Так, усне мовлення вельми продуктивно, але не завжди можливо. Радіо і телемовлення забезпечують охоплення
 3.  Особливості психологічного впливу за допомогою радіо і телебачення
    Такий вплив здійснюється шляхом передачі в ефір через військові і цивільні радіо-і телепередавачі спеціальних радіо-і телепрограм, а також розвитку в мережі бойового управління і канали зв'язку противника через військові (корабельні) радіозасоби. Дана форма психологічної війни дозволяє оперативно і ефективно охоплювати масові аудиторії в межах радіусу прийому радіо-або
 4.  Профілактика наркоманії
    Широке поширення наркоманії в чому є наслідком тих соціальних умов, а саме: безробіття, невпевненість у завтрашньому дні, щоденних стресів, важкого нервово-психічного стану, прагнення отримати допінг, що створює враження припливу сил, хоч би на короткий проміжок часу піти від навколишньої дійсності. Поряд з уже всесвітньо відомими наркотичними
 5.  ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
    На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 6.  Лікарська допомога в історико-антропологічної ретроспективі
    Головна мета будь-якого навчального посібника - це засвоєння учнями якогось набору позитивного матеріалу, без якого неможливе розуміння предмета даної науки. Але існує ще більш важлива мета - викликати у студента інтерес до історії фармації, бажання самому покопатися в джерелах, погортати праці видатних представників науки. Найпрекрасніша мрія викладачів, поки ще погано реалізована на
 7.  Загальні положення
    На думку багатьох авторів (Л.О.Бадалян, 1984; Л.О.Бадалян, І.А.Скворцов, 1986; R.Behrman, V.Vaughan, 1987; SJGaskill, AEMerlin, 1993 та ін), дитячий церебральний параліч - це група, швидше за все, вроджених захворювань різної етіології з певним типом Непрогрессірующая рухових порушень центрального генезу, обумовлених пошкодженням мозку в перинатальний період. М.О.Гуревіч
 8.  Психологічні механізми впливу на споживача
    Кожен з нас - об'єкт впливу. Багатомільярдні вкладення в рекламу і "паблік рілейшн" мають єдину мету: впливати на рішення споживача віддати гроші за той чи інший товар. Як не уникаємо ми нав'язливих торговців гербалайфом або таймшер, як намагаємося вимкнути телевізор або відійти від екрану під час рекламних вставок, факти невблаганні: якщо гроші продовжують вкладати,
 9.  Структура сучасної психології
    Сучасна психологія являє собою досить розгалужену систему наукових дисциплін, що перебувають на різних щаблях формування, пов'язаних з різними областями практики. В якості підстави класифікації галузей психології може бути обрана психологічна сторона: 1) конкретної діяльності, 2) розвитку, 3) відносини людини (як суб'єкта розвитку і діяльності) до суспільства
 10.  Психологічна підготовка бойових дій і формування вольових якостей у военнослужащіх1
    Відповідно до системним розумінням об'єкта психологічного забезпечення («военнослужащей в діяльності в конкретному середовищі»), на нашу думку, необхідно говорити не про психологічну підготовку військовослужбовців, а про психологічну підготовку бойових дій. Психологічна підготовка бойових дій представляє систему взаємопов'язаних заходів, спрямованих на формування у
 11.  Психологічні операції противника: сутність, зміст, сили і засоби
    Історія розвитку теорії та практики інформаційно-психологічного впливу на противника, здійснюваного в цілях його залякування, введення в оману, породження паніки, недовіри до свого керівництва, невіри у власні сили, відчаю і т. п., налічує тисячоліття. У стародавні часи для цього використовувалися: страхітлива бойове розфарбовування воїнів, люті бойові кличі, спеціальні
 12.  Шляхи і способи захисту військ від психологічних операцій ротівніка
    Вітчизняний і зарубіжний досвід показує, що захист військ від ПСО противника повинна являти собою систему заходів, спрямованих на прогнозування, профілактику, оцінку, зрив інформаційно-психологічного впливу на особовий склад підрозділів і частин та ліквідацію його негативних наслідків. Прогнозування ПСО противника передбачає вирішення низки завдань. На першому етапі такий
 13.  Специфіка впливу каналів засобів масової інформації на військові колективи
    Канали інформаційно-виховного впливу на військові колективи тісно переплетені, доповнюють один одного і мають свою специфіку виховного впливу на військовослужбовців. Педагогічний вплив на свідомість і підсвідомість особистості відбувається як безпосередньо, так і опосередковано, у відповідності зі специфікою інформаційної ситуації в кожному конкретному випадку. Під
 14.  Аналіз науково-теоретичних особливостей розвитку військової психології в Німеччині
    Військова психологія як наукова дисципліна (наука) є продуктом розвитку військово-психологічної думки. Військова психологія виникла в кінці XIX і початку XX століть і пройшла ряд етапів у своєму розвитку. На початковому етапі, що передує I світовій війні, військові психологи більше теоретизували про моральний дух, про його природу і шляхи мобілізації у війні і в бою. У міру соціальної
 15.  Закономірності, принципи і методи навчання
    "І виховання та освіта нероздільні. Не можна виховувати не передаючи знання, всяке ж знання діє виховно". / Л. Толстой / Основні закономірності навчання Закономірності навчання, що розглядаються як вираз дії законів у конкретних умовах, - це
 16.  Апарат психологічної війни
    Апарат психологічної війни - це органи управління нею і люди (офіцери, фахівці, військові підрозділи), які її здійснюють. Він повинен бути здатний до швидкого розгортання, оперативному відстеженню обстановки в різних регіонах, мати здатність до виконання поставлених завдань у будь-яких умовах. Апарат психологічної війни має свою структуру, яка залежить від
 17.  Технічні засоби психологічної війни
    (Інформація, вміщена в цьому параграфі, повністю почерпнута з іноземних джерел: Psychological Operations Group. Capabilities Handbook. - F.-B, 1993; Soviet PSYOP Equipment. - Sacramento. - 1990). Для практичного вирішення завдань психологічного впливу на війська і цивільне населення західні і східні держави розпорядженні різними видами технічних засобів.
 18.  Специфіка застосування переконання
    Переконання - це метод впливу на свідомість людей, звернений до їх власного критичного сприйняття. Використовуючи метод переконання, психологи виходять з того, що воно орієнтоване на інтелектуально-пізнавальну сферу людської психіки. Його суть у тому, щоб за допомогою логічних аргументів спочатку добитися від людини внутрішнього згоди з певними висновками, а потім на
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека