ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Введення в професію: основи діяльності психолога батальйону, полку (Корабля 1 рангу), 2004 - перейти до змісту підручника

Психологічне тестування

Тест - це теоретично і практично обгрунтована система висловлювань, завдань, що дозволяє отримати вимірювання відповідних психологічних властивостей.

Існує кілька підходів до класифікації тестів. По предмету дослідження виділяють три групи тестів:

1. Общелічностного тести. З їх допомогою вивчають психічні властивості особистості як цілісне утворення.

2. Особистісні тести. Призначені для діагностики тієї чи іншої риси, характеристики, властивості (інтелектуальних і спеціальних здібностей, рівня загальної відповідальності, самоконтролю, властивостей особистості). Особливо широке застосування ця група тестів знайшла при вимірюванні психічних процесів (пам'ять, увага, мислення та ін.)

3. Групові тести. Застосовуються при діагностиці групових психічних процесів - рівня згуртованості груп і колективів, особливостей групового психологічного клімату, міжособистісних взаємин, сили «тиску» групи на неї членів та ін

За характеристикою методичного принципу, який покладено в основу даного прийому тестування, виділяють 4 групи тестів.

1. Об'єктивні тести. Це ті методики, в яких можливий правильну відповідь, правильне виконання завдання чи об'єктивна реєстрація яких показників апаратурними методами (шкірно-гальванічна реакція, поріг сприйняття аналізаторів і т.д.).

2. Суб'єктивні тести або стандартизовані самозвіти, які в свою чергу поділяються на:

тести - опитувальники;

відкриті опитувальники, що припускають подальший аналіз;

шкальні техніки;

індивідуально-орієнтовані методики.

Загальним для всієї групи методик стандартизованого самозвіту є використання вербальних (мовних) здібностей випробуваного, а також звернення до його мислення, уяві, пам'яті.

3. Проективні техніки. Проекція заснована на тому, що сприйняття та інтерпретація дійсності, пропонованих стимулів і пр. певною мірою залежить від потреб, мотивів, установок, психічного стану особистості.

Методичний прийом проективних методів полягає в пред'явленні випробуваному недостатньо структурованого, невизначеного, незавершеного стимулу. Це породжує процеси фантазії, уяви, в яких розкриваються ті чи інші характеристики особистості військовослужбовця.

Застосування проективних методик (тест вільної словесної асоціації, методика незакінчених пропозицій, тест Розенцвейга, тематичний апперцептівний тест, методика Роршаха та ін) вимагають високої професійної підготовки психолога, розвиненою інтуїції, що обмежує їх застосування.

4. Діалогічні техніки. Передбачають вербальний (мовної) контакт психолога з досліджуваним. До них відносяться бесіда, інтерв'ю (див. вище).

Тестування найбільш широке застосовується в практичній роботі військового психолога. Вибір конкретної методики залежить від мети, об'єкта та умов дослідження, професійної підготовленості психолога, матеріально-технічного оснащення.

Відносна «простота» тестування таїть у собі можливість зробити помилки, що знижують достовірність отриманої інформації.З метою попередження помилок:

не слід як-небудь міняти інструкції, матеріали, час, відведений для вирішення тесту, або вносити в стандартизовану процедуру якісь інші зміни , навіть природно «підказуються» конкретною ситуацією. Не можна робити ніяких пояснень або ставити навідні запитання, крім тих, можливість яких обумовлена ??в описі тесту. Буквальною точності відтворення стандартних інструкцій до тестів надається настільки велике значення, що початківцям психологам рекомендується зачитувати їх;

під час тестування психологу забороняється висловлювати своє ставлення до обстежуваного. Критика, зауваження знижують інтерес до завдання, викликають зайву напруженість, що може призвести до помилки в роботі і навіть відмови від виконання тесту;

обстеження проводити тільки при хорошому соматичному і психоемоційному стані. Тому тестування краще планувати на ранкові години, не слід допускати осіб після нарядів, робіт (якщо психолог не переслідує мети вивчити їх вплив на стан військовослужбовців), потрібно зняти емоційне напруження, пояснивши цілі і завдання обстеження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психологічне тестування "
 1. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 2. ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ
  Кінг К. Холмс, X. Хантер Хендсфілд (King К. Holmes, Н. Hunter Handsfield) До венеричних хвороб відносяться не тільки сифіліс, гонорея, м'який шанкр, венерична і пахова гранульоми, а й збільшується число інших, які можна вважати новою генерацією захворювань, що передаються статевим, шляхом. Зовсім недавно в цю групу було включено синдром набутого імунодефіциту,
 3. дегенеративні захворювання нервової системи
  Е. П. Річардсон, М.Флінт Біл, Дж. Б. Мартін ( EPRichardson, M. Flint Beat, JBMartin) У класифікації захворювань нервової системи виділяють особливу групу патологічних станів - дегенеративні, підкреслюючи те, що вони характеризуються поступовою і неухильно прогресуючої загибеллю нейронів, причини якої залишаються до кінця не розкритими. Для ідентифікації цих захворювань
 4. Здоровий спосіб життя і його забезпечення
  Іншим центральним поняттям валеології виступає поняття "здоровий спосіб життя". Спосіб життя пов'язаний практично з усіма видами життєдіяльності людини і безпосередньо обумовлює стан його здоров'я. Це активна діяльність людей, цілеспрямовано формується в плині усього їхнього життя. Серед визначень понять здорового способу життя людини найбільш прийнятною є формулювання
 5. Здоровий спосіб життя і його забезпечення.
  Іншим центральним поняттям валеології виступає поняття "здоровий спосіб життя". Спосіб життя пов'язаний практично з усіма видами життєдіяльності людини і безпосередньо обумовлює стан його здоров'я. Це активна діяльність людей, цілеспрямовано формується в плині усього їхнього життя. Серед визначень понять здорового способу життя людини найбільш прийнятною є формулювання
 6. Духовно-психосоматическая депривація дітей з ДЦП як причина розвитку госпіталізму та інституціоналізму. Ятрогенний або "нажитий" ДЦП
  Найважливішою етіологічної і патогенетичної проблемою є госпитализм - ця, якщо згадати вислів відомого психіатра W.Auch (1963), "медицина обертових дверей". Мається на увазі появу великої групи часто регоспіталізірующіхся хворих. Проблема ця є і в ДЦПологіі. Аналіз статистики повторних стаціонірованія необхідний для вирішення найрізноманітніших питань. Але найбільш точними
 7. Еволюція права громадян на надання згоди з приводу медичного втручання (історико-правовий аналіз)
  В даний час право на інформовану добровільну згоду з приводу медичного втручання пацієнта або особи, залученого в клінічне дослідження, є загальновизнаною нормою права. Конституція Російської Федерації, як правовий акт, що володіє вищою юридичною силою, в статті 21 визначає: "Ніхто не може бути, без добровільної згоди, піддана медичним, науковим чи
 8. Методи акмеологічних досліджень
  План 1. Загальна характеристика методів, застосовуваних в акмеологічних дослідженнях. 2. Акмеологический і акмеоцентріческіе підходи. 3. Акмеографіческіе опису та акмеограмма. 4. Практика застосування акмеологічних методів. Ключові слова: акмеографіческій підхід, акмеоцентріческій підхід, акмеологічний метод, акмеограмма , акмеологічний аналіз, акмеологические умови і
 9. Загальна характеристика діагностичних методів. Тестові методики в акмеології
  Діагностичні методи. В акмеології застосовуються всі основні діагностичні методи, які використовуються в психології, психіатрії, педагогіці, соціальної психології та деяких інших суміжних науках. При цьому було б невірно недооцінювати такі перевірені методи, як бесіда, спостереження, експеримент, тестові методики та ін Ці методи володіють потужними діагностичними функціями.
 10. Основні напрямки вимірювання особистого та професійного розвитку
  Поряд з знанням того, як проводиться процедура вимірювання або як влаштована відповідна вимірювальна шкала, дуже важливо представляти основні напрямки, в яких проводиться вимірювання при оцінці особистісного та професійного розвитку. Якщо цю оцінку розглядати на прикладі державної служби, то в першу чергу важливо оцінити такі аспекти особистості і професіонала як
 11. Технологічне оснащення акмеологической служби
  Технології, що використовуються в роботі акмеологічної служби можна розділити на два види: діагностичні інструментарії вивчення особистісно-професійного розвитку та акмеразвівающіе технології. Діагностичні інструментарії включають традиційні методи діагностики: спостереження (включене, опосередковане), що дозволяє провести первинний аналіз і оцінку особливостей особистісно-професійного
 12. Розвиток творчого потенціалу керівників, активація саморегуляціонной діяльності, цільові програми оптимізації психічної стійкості
  В цілому сучасний досвід показує, що здійснення психолого-акмеологічного супроводу професійної діяльності дозволяє більш ефективно вирішувати багатопланові практичні завдання, що відображають інтереси суспільства, колективу та конкретної людини. Його реально склалася основа - соціально-психологічний супровід праці та життя людини і групи ефективно використовується в
 13. Організаційні умови проведення акмеологічного тренінгу
  Акмеологический тренінг програмно-цільової спрямованості являє собою комплексний акмеологический проект, що має складну організаційну структуру. Нетрадиційні антропотехніческіе технології, включені в програму тренінгу, дозволяють на практиці вирішувати істотно нові для систем професійної підготовки та вдосконалення професійної майстерності завдання і ставити
 14. Акмеологические методи
  Насамперед хотілося б звернутися до методів, що застосовуються у акмеології, і, звичайно ж, до власне акмеологічних методів, тому що від них залежить результативність акмеологічних досліджень і ефективність вирішення практичних завдань. На ранніх етапах становлення акмеології і по теперішній час акмеології цікавили питання правомочності застосування загальнонаукових методів і методів деяких
 15. Практика розробки акмеограмм
  Як вже зазначалося в першому розділі, акмеограмма є власне акмеологічних індивідуально орієнтованим методом дослідження і вирішення практичних завдань. З точки зору профессіографіі вона покликана вирішувати питання не є суспільно прийнятного якості праці, а високого рівня професіоналізму, коли суб'єкт діяльності за своїми характеристиками і вмінням істотно відрізняється від
 16. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 17. СТАТИСТИЧНІ ОСНОВИ шкалювання У тестології
  Створення працюючих, ефективних тестів - це складна і тривала робота, що вимагає як тонкого розуміння власне психологічних проблем діагностики, так і знання основ математичної статистики. Мабуть найпростішим, але одним з ключових елементів математичної статистики в тестології є пошук середнього арифметичного (математичного очікування) з питань і шкалами
 18. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТЕКСТОВОЇ КОМПОНЕНТИ В результаті тестування: ВІД Механіцизм ДО ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ
  На зорі комп'ютеризації психологічного тестування його результати виражалися в значеннях шкал. При цьому психолог сам інтерпретував ці значення. Результати інтерпретації вирішальною мірою залежить від кваліфікації психолога, а ЕОМ служила не більше як інструментом механічного рахунку і легкотравного подання підсумку такої роботи користувачеві. Це був золотий час для зростання
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека