ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Успенський В.Б., Чернявська А.П.. Введення в психолого-педагогічну діяльність, 2003 - перейти до змісту підручника

Психологічне забезпечення освітнього процесу

Психологічне забезпечення освітнього процесу в нашій країні пережило кілька етапів розвитку. Перші спроби практичного застосування психологічних знань у навчанні робилися на рубежі XIX і XX ст. У той час отримала розвиток педологія-наука про розвивається, зростаючому людині, яка охоплює всі його соціально-біологічні особливості. У 20-30-ті роки минулого сторіччя психологічне та педологического забезпечення освіти розвивалося дуже інтенсивно і різного роду служби отримали широке поширення. У практику освіти впроваджувалися різноманітні тести, на їх основі робилися висновки про рівень розвитку дітей, про професії, які їм необхідно вибрати, про переведення в спеціалізовані школи і т. д. У 1936 р. всі роботи щодо психологічного забезпечення освіти були припинені, на довгі роки зупинено розвиток таких областей психології, як вікова психологія, психодіагностика, практична психологія та ін

Лише з середини 60-х років поновили дослідження в даних областях і пошук умов застосування їх результатів у школі. У порядку експерименту в системі освіти почали працювати психологи - співробітники науково-дослідних інститутів, викладачі вузів, що проводили в школах і ПТУ наукові дослідження, студенти, що проходили практику. Перша офіційна шкільна психологічна служба виникла в 1975 р. в Естонії (що була у той час республікою СРСР). З 1991 р. в школах офіційно введені ставки шкільних психологів (нині педагогів-психологів).

Нині головною метою психологічного забезпечення освіти є створення умов, сприятливих як для навчання і розвитку учнів, так і для професійного зростання педагогів. Не забуті і батьки. Робота з ними також входить в обов'язки педагога-психолога.
Таким чином, мета роботи щодо психологічного забезпечення освітнього процесу можна сформулювати як підвищення психологічного благополуччя дітей, педагогів та інших учасників освітнього процесу.

Серед основних завдань роботи щодо психологічного забезпечення освітнього процесу можна виділити:

1. Зниження рівня шкільної дезадаптації (нездатність дитини пристосуватися до школи, її умов і вимог). Рішення даної задачі здійснюється за наступними напрямками: робота з дітьми при вступі до школи, коли їх знайомлять з особливостями навчання в школі, її правилами, сприяють встановленню взаємовідносин дітей з однокласниками і педагогами; допомога дітям будь-якого віку при виникненні труднощів у навчанні або у взаєминах з іншими дітьми чи педагогами, відхилень у поведінці.

2. Допомога педагогам в організації індивідуалізації навчання - діагностика індивідуальних особливостей дітей та консультації для педагогів з метою побудови навчальних планів і завдань, максимально враховують особливості дітей та рівень їх розвитку.

3. Допомога педагогам у вирішенні проблем, що виникають у процесі навчання і виховання учнів та роботи з учнівськими колективами.

4. Підвищення навчальної та педагогічної мотивації (мотивація - спонукання організму, що викликає його активність у певному напрямку). Якщо дитина навчається цілеспрямовано, тобто має розвинену мотивацію, то підвищуються його бажання вчитися і успішність. Те ж відбувається і в роботі педагогів. Тому розвиток мотивації - невід'ємна частина роботи педагога-психолога.

5. Зниження тривоги перед майбутнім. Випускники школи в усі часи відчували певну тривогу перед майбутньої самостійної життям. У соціально й економічно нестабільному суспільстві рівень тривожності випускників підвищується.
Його зниження сприяють психологічне консультування та навчання молодих людей навичкам, необхідним для самостійного життя.

6. Підвищення рівня професійної інформованості, життєвого і професійного самовизначення, формування навичок ефективної поведінки на ринку праці у випускників шкіл та професійних навчальних закладів.

7. Підвищення психологічної компетентності керівників освітніх установ, педагогічних працівників та батьків.

Реалізація даних та інших завдань дозволить істотно підвищити якість освіти. В даний час педагоги-психологи розташовують сучасними методами, методиками і технологіями роботи, що дозволяють ефективно вирішувати поставлені завдання.

Шкільна психологічна служба досі перебуває на етапі становлення та інтенсивного розвитку. У ній не все усталене, підчас неясні критерії оцінки роботи педагогів-психологів, показники ефективності діяльності фахівців та центрів, показники психологічного благополуччя і розвитку особистості дитини в освітній період, іноді не вистачає стандартизованого і сертифікованого інструментарію. Роботі педагогів-психологів заважає низький рівень оснащеності діяльності (обладнання кабінетів, наявність сучасних діагностичних і корекційних засобів), що збільшує трудомісткість багатьох видів робіт, знижує їх ефективність. Однак високий рівень володіння методами і методиками може значно підвищити ефективність роботи навіть при поганому технічному оснащенні. Сучасний етап розвитку психологічної служби в школі дозволяє спеціалісту повністю виразити себе в роботі, привнести в неї нове, що відповідає його ідеалам, цінностям, професійним перевагам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психологічне забезпечення освітнього процесу "
 1. Зміст професійного психологічного освіти
  Для того щоб стати фахівцями студенти вчаться 5 років (на відміну від чотирирічного навчання для отримання ступеня бакалавра та шестирічного навчання для отримання ступеня магістра). Кожен навчальний рік вони займаються протягом двох семестрів (при традиційній системі організації навчального процесу). У кінці кожного семестру під час екзаменаційної сесії студенти здають заліки та іспити з
 2. Педагогічні професії та спеціальності
  Опції педагога істотно різняться залежно від характеру педагогічної професії та її спеціальностей. Професія - рід трудової діяльності, що вимагає певної підготовки. До педагогічних професій належать: вихователь дошкільного закладу, вчитель, педагог додаткової освіти, соціальний педагог, тренер, викладач вузу. Зазвичай професії поділяються на
 3. Психологічна підтримка творчо обдарованих школярів і учнів з проблемами
  Особливої ??уваги педагога-психолога вимагають кілька категорій учнів: обдаровані, з відставанням у розвитку, педагогічно запущені , що мають проблеми в емоційному розвитку. Учитель в шкільному класі не завжди розпорядженні достатній час для того, щоб приділити цим дітям стільки уваги, скільки вони вимагають. Більше того, він може не володіти знаннями, необхідними для роботи з цими
 4. Додаток 2
  Загальна характеристика спеціальності 031000 Педагогіка і психологія ** Державний освітній стандарт вищої професійної освіти. М., 2000. 1.1 Спеціальність затверджена наказом Міністерства освіти Російської Федерації № 686 від 02.03.2000 р. 1.2 Кваліфікація випускника - педагог-психолог. Нормативний термін освоєння основної освітньої програми
 5. ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
  Надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги здійснюють жіночі консультації, діяльність яких регламентується органами охорони здоров'я суб'єктів Російської Федерації. I. Загальні питання 1.1. Жіноча консультація є лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу з використанням сучасних медичних технологій,
 6. ЕПІЛЕПСІЯ І судомних станів
  М. А. Діхтер (М. A. Dichter) Епілепсії - це розлади, що характеризуються хронічними, рецидивуючими пароксизмальними порушеннями функцій ЦНС, обумовлені змінами електричної активності мозку. Це група поширених неврологічних розладів; хворіють особи будь-якого віку; за наявними даними, ними страждають 0,5 - 2% населення. Кожен епізод неврологічної дисфункції
 7. Здоров'я в ієрархії потреб
  Ця глава важка, тому що в ній представлений дуже різноманітний матеріал. Ми розглянемо здоров'я в ієрархії потреб на різних етапах еволюції суспільства. Розберемо взаємозв'язок способу життя людини з макросоціальними, мікросоціальними і особистісно-психологічними факторами. Дамо визначення понять «фактор ризику», «група ризику». Зробивши це, ми постараємося знайти місце здоров'я на шкалі
 8. ВСТУП
  В останні роки надходить усе більше тривожна інформація про несприятливі сторонах впливу освітнього процесу в навчальних закладах на стан здоров'я учнів . Це стосується як організації, так і змісту самого навчання, психологічних особливостей взаємин вчителя з учнями та між самими учнями, методичних підходів до забезпечення навчання та багатьох інших аспектів.
 9. Класифікація валеології
  Незважаючи на свою очевидну молодість, валеологія розвивається досить динамічно. Перебуваючи на стику багатьох наук, валеологія своїми методологією, проблемами, даними змушує представників цих наук в окремих аспектах по-новому поглянути на їх власні проблеми. Не дивно тому, що в самій валеології відбувається помітна диференціація, що відображає специфіку інтересів вчених, які прийшли
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека