Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Сляднєва О.В.. Особливості організації психологічної підготовки підрозділів спеціального призначення, 2005 - перейти до змісту підручника

Психологічні техніки, застосовувані для підковування співробітників спеціальних підрозділів

Формування професійної компетентності та особистої психологічної підготовленості в даний час немислимо без розробки психологічних технік, переформування особистого досвіду людини. Такими засобами вже володіє прикладна психологія. Це-нейролінгвістичне програмування, психосинтез, группотерапія, соціально-психологічний тренінг, психотехніка навчання вченню та ін

У зазначених психотехниках розроблені процедури управління процесом усвідомлення і моделювання ефективних стратегій спілкування та пізнавальної діяльності, а також процесу освоєння будь-якої діяльності. Психологічна підготовленість до професійної діяльності визначається засвоєнням особистих психологічних технік - індивідуально своєрідних прийомів мислення та поведінки.

Психотехника - етимологія цього слова вказує, з одного боку, на момент техніки, з іншого - на "псюхе", душу, саме на неї спрямована дана техніка. На початку XX століття сформувати безпосередньо концепцію психотехніки. Відповідно до неї передбачається, що людина, спирається на знання про психіку (наукові або досвідчені), може регулювати або цілеспрямовано змінювати свою психічну організацію та процеси (аж до створення нових психічних структур). Психотехника є осмислена робота над собою (своїм тілом, психікою, душею), спрямована на зміну своїх природних станів.

Успіх будь-якої діяльності, тим більше діяльності в екстремальних умовах, залежить від ступеня підготовленості людини до цієї діяльності. Ступінь же підготовленості людини залежить від його особистісного мотиву, орієнтації на цю діяльність. Тому найбільш ефективними методами підготовки є особистісно-орієнтовані методи психологічної підготовки. Освоєння учнем технологічно організованих психологічних знань про себе самого є засобом самозмінювання особистості.

Позитивна сторона психотехнік полягає в тому, що вони представляють із себе практику, спрямовану на:

- формування конструктивного, цілісного бачення світу і засобів самоврядування "природними" станами психіки ;

- спеціальну організацію самоврядування психікою, готовність до конструктивного зміни ідей, поглядів, вірувань;

- зміна особистісних психологічних якостей і станів.


Важливо, що психотехніки не ставлять перед собою завдання досягти мети "прояснення". Завдання інша - використовувати адаптовані до умов служби в органах внутрішніх справ методики, закладену в них психотехніку і загальнолюдські моральні принципи, з метою вдосконалення професійно-психологічної підготовки співробітників органів внутрішніх справ до дій в екстремальних ситуаціях.

Негативна сторона полягає в тому, що при використанні неадаптованих методик можуть виникати об'єктивні труднощі, що випливають з особливостей цих методик.

Тому, для успішного використання в органах внутрішніх справ методики повинні бути технологічно організовані, адаптовані з урахуванням особливостей, традицій, специфіки органів внутрішніх справ.

Так, для справжнього посібники обрані методики не несуть на собі етнічну або релігійну спрямованість, не потребують спеціальних знань і навичок, що не припускають тривале навчання, однак успішно використовуються для підготовки співробітників спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ Санкт- Петербурга, Тверської області, Краснодарського і Ставропольського країв, Ростовської області та ін

В даний час в органах внутрішніх справ для підготовки та психологічного забезпечення співробітників спецпідрозділів загальноприйняті і використовуються:

- психодіагностика (спостереження, бесіда, анкетування, тестування);

- психофізичні тренінги з подолання перешкод (ускладнення, смуга перешкод, лабіринти, стрибки з вишки з парашутом і в воду і т.п.) ; -

- ідеомоторне тренування;

- тренінги, з використанням елементів несподіванки, дефіциту часу, шумових і вогневих ефектів;

- тренінги з освоєння ситуацій, пов'язаних зі сприйняттям страждань, крові, поранень, травм, убитих;

- навчання основам аутогенной тренування;

- тренінги з навчання прийомам відволікаючим увагу і з перейменування тривожать подій;

- тренінги самонавіювання, самопереконання, настрою;

- СОПТ (ситуативно-подібна психорегулюючий тренування, уявне перерахування співробітником індивідуально-ціннісних якостей і ситуацій, в яких йому щось вдалося).


При психологічному супроводі співробітників в екстремальних ситуаціях загальноприйняті і застосовуються:

- психодіагностика (спостереження, бесіда, анкетування, тестування);

-індивідуальні співбесіди;

- індивідуальні консультації;

- вольове розслаблення окремих груп м'язів верхньої і нижньої частин тулуба;

- ізометричні вправи (чергування напруги і розслаблення окремих груп м'язів);

- аутогенне тренування;

- уявне "занурення" в психотравматичну ситуацію;

- психологічний дебрифинг.

У чому ж полягала відмінність пропонованих в посібнику психотехнік від уже застосовуваних і відомих на практиці?

Форми пропонованих психотехнік природні і захоплюючі для навчаються. Вони не нав'язливі, що не заформалізована, схожі з звичними видами проведення часу (відпочинок, бесіди з товаришами, малювання, фантазування, вправи в русі).

Вони у доступній та зрозумілій формі містять інформацію, яка дозволяють навчити співробітників успішно застосовувати прийоми психорегуляції та психокорекції в будь-якій обстановці за рахунок збільшення періоду їх перебування в стані усвідомленого самоконтролю (стійкості уваги).

І, нарешті, як уже було сказано, пропоновані психотехніки найбільш ефективні в екстремальних ситуаціях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психологічні техніки, застосовувані для підковування співробітників спеціальних підрозділів "
 1. Управління якістю продукції в промисловості економічно розвинених країн
  В останні десятиліття в економіці розвинених країн відбулися значні зміни, які викликані, насамперед, посиленням науково-технічного характеру конкуренції, її інтернаціоналізацією і диференціацією споживчого попиту. Перед промисловими фірмами постає проблема більш гнучкої адаптації до швидких змін у зовнішніх умовах господарювання. Адаптивність все більше пов'язується з
 2. Експертиза якості медичної допомоги. Організація експертної роботи, питання технології експертизи
  Президент Російської Федерації В.В. Путін в одному зі своїх послань Федеральним зборам особливо підкреслив, що здоров'я народу пов'язано не тільки з громадським охороною здоров'я, але і з образом життя людей, станом навколишнього середовища, розвитком медичної науки. Експертиза якості медичної допомоги в силу певної специфіки проблеми зачіпає інтереси багатьох державних,
 3. Процесуально-технологічний аспект удосконалення професійної діяльності кадрів управління
  Як ми вказували, одним з найбільш істотних методичних моментів пропонованого акмеологічного тренінгу є попереднє забезпечення його програмно-цільової спрямованості шляхом вивчення технологічного складу відповідного виду професійної діяльності, побудови робочого варіанту ідеальної функціональної моделі даного виду діяльності, виявлення тенденцій розвитку
 4. БУТИ ПРОФЕСІОНАЛОМ В ПСИХОЛОГІЇ - ЦЕ ОБОВ'ЯЗКОВО
  У кожній професії (а заняття психологією - це теж професія) є просто працівники, фахівці, професіонали екстра класу. Під працівниками слід розуміти зайнятих в даній конкретній сфері діяльності людей, що допомагають основним фахівцям виконувати їх основні функції. Наприклад, якщо мати на увазі психологію, вони обслуговують апаратуру, застосовувану у своїй діяльності психологом.
 5. Основний зміст роботи
  Акмеологічекій процес розвитку професіонала характеризується як висхідний, випереджаюче (Е.Н.Богданов, А.А.Бодалев, А.А.Деркач, В . Г.Зазикін, Н.В. Кузьміна та ін), з спрямованістю до вершин зрілості, що поєднує особистісний розвиток з професійним (на етапах соціалізації та професіоналізації). Розвиток багатопланово (В.С.Мерлин, Е.А.Клімов тощо) і об'єднує дозрівання, фенотипічні
 6. Основні галузі психології
  При обговоренні зв'язку психології з іншими науками ми окреслили - хоча й далеко не повністю - коло різних психологічних дисциплін, тобто галузей психології, торкнувшись тим самим питання про структуру сучасної психології. Постараємося зробити це більш система-тизированной, хоча це не завжди легко: галузі психології виникають і розвиваються не з волі єдиного методолога, розпорядчого науці
 7. Структура сучасної психології
  Сучасна психологія являє собою досить розгалужену систему наукових дисциплін, що перебувають на різних щаблях формування, пов'язаних з різними областями практики. В якості підстави класифікації галузей психології може бути обрана психологічна сторона: 1) конкретної діяльності, 2) розвитку, 3) відносини людини (як суб'єкта розвитку і діяльності) до суспільства
 8. Види впливу в психологічній війні
  На думку вітчизняних і зарубіжних фахівців психологічний вплив підрозділяється на такі види: 1) інформаційно-психологічний, 2) психогенне, 3) психоаналітичне, 4) нейро-лінгвістичне, 5) психотронное, 6) психотропну. 1. Інформаційно-психологічний вплив (часто його називають інформаційно-пропагандистським, ідеологічним) - це вплив
 9. Своєрідність усного мовлення
  Усне (звукове) мовлення - це інформаційно-психологічний вплив, здійснюване шляхом передачі через звуковещательние станції різних повідомлень і програм, які безпосередньо сприймають військовослужбовці противника, його цивільне населення, полонені. Усне мовлення в різних країнах використовували особливо широко, починаючи з Другої світової війни і закінчуючи нашими днями. У СРСР і
 10. Психологічні операції на Близькому і Середньому Сході
  Збройні конфлікти з великою силою розгорялися в 70-90-ті роки на Близькому і Середньому Сході. У них брали участь багато держав, здійснювались різноманітні психологічні операції. Війна в Афганістані. До моменту вторгнення радянських військ в Афганістан (грудень 1979 р.) органи спеціальної пропаганди збройних сил СРСР оперували в основному застарілими уявленнями часів Великої
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека