ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчальний посібник. Військова психологія та її прикладні аспекти, 2008 - перейти до змісту підручника

Психологічні особливості прийняття ризикованих рішень військовослужбовцями в бойовій обстановці

Результативність ризику - це реально досягнута ефективність прийнятого рішення. Ризик виправданий, коли не тільки очікується висока ефективність виконання завдання, але і є впевненість у правильності оцінки ситуації, передбаченні її розвитку. Ризик у прийнятті рішення є одним з різновидів бойового ризику.

Ризиковані дії, з одного боку, збільшують, а з іншого - знижують можливість передбачуваного успіху, тому при прогнозі розвитку ситуації командир, схильний до ризику, вважає, що вірогідність досягнення переваг в результаті ризикованих дій вище, ніж вірогідність програшу. Однак в бою важко з великою ймовірністю, в деталях передбачити розвиток подій.

Наприклад, умови, які командир в момент прийняття ризикованого рішення вважає менш важливими, можуть стати основними і надати безсумнівну вплив на результат бою. Крім того, навіть самий обгрунтований прогноз в бою може виявитися неточним. У силу цих обставин виправдане ризиковане рішення не завжди приводить до перемоги, точно так, як і ризик, воно лише волею випадку може стати результативним. Досвід війн показує, що ефективність бою найчастіше забезпечує тільки виправдано ризиковане рішення. Дослідження військових психологів свідчать, що дії командира будуть ризикованими тоді, коли він для досягнення поставленої мети перерозподіляє свої зусилля: збільшує ймовірність виконання одних умов, що забезпечують успіх, за рахунок інших умов, які в даній ситуації він вважає менш важливими.
Ризиковані дії, з одного боку, збільшують, а з іншого - зменшують можливість і ступінь передбачуваного успіху.

Групою військових психологів проведені дослідження діяльності командирів щодо прийняття рішень на бій в роки ВВВ, в цілях вивчення їх ефективності з урахуванням ризику і без нього. Результати цієї роботи свідчать про те, що понад 70% ризикованих рішень забезпечили успіх виконання бойового завдання і лише менше 30% з них виявилися неефективними. І навпаки, менше 50% неріскованнимі рішень забезпечили ефективність виконання бойових завдань. Таким чином, ризиковані дії командирів в бою виявилися набагато ефективнішими порівняно з діями без ризику. Проведені дослідження дозволили зробити висновок, що ефективність ризику залежить від двох основних факторів: від збільшення ймовірності та ступеня виконання бойового завдання в порівнянні з неріскованнимі варіантом дій, а також від імовірності і величини можливих втрат внаслідок ризикованих дій, тобто від ступеня ризику .

Найбільш складним в психологічному відношенні є ризик зриву виконання бойового завдання. Безумовно, командир завжди прагне до того, щоб втрати особового складу та бойової техніки виключити або звести до мінімуму. Однак протидія противнику вкрай рідко обходиться без втрат.

Основою аналізу ризику в процесі прийняття рішення командиром стало розуміння його як форми прояву активності особистості. Дослідження показало, що, вдаючись до ризику, командири, наприклад, зенітно-ракетних частин прагнули:

а) виконати поставлене завдання в самих несприятливих умовах при невигідному співвідношенні сил і засобів (бій за міст через р..
Хамронг), при неясності обстановки і т.д.;

б) зробити значно більше, ніж це визначалося бойовим завданням, зміркувавши з конкретною обстановкою.

При дослідженні питання: «Чому командир вирішується на ризик» - було встановлено, що в основі ризику лежать розрахунок. Мова йде не про сліпого і безрозсудному ризик, який більшою мірою пов'язаний з імпульсивністю в поведінці, а про зважене співвідношенні статутних, типових методів пошуку рішень з новими ідеями; новими оригінальними способами дії, які є продуктом творчості та натхнення.

Йдучи на ризик, командир зазвичай розраховує в одному випадку на хорошу підготовленість свою, особового складу і техніки; в іншому - на раптовість, у третьому - на вигідне розташування своїх сил і т.д. Як правило, на ризик командир йде тоді, коли він всерйоз сприймає задачу (це рідко досягається в навчальних умовах) і не бачить інших (неріскованнимі, більш спокійних) варіантів її вирішення. Дослідження показало, що ризикують ті офіцери, у яких переважає мотивація, спрямована в першу чергу на виконання боргу, прояв відповідальності, патріотизму (стійка позитивна мотивація). Це безмежно віддані Батьківщині командири, самовіддані, відважні воїни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психологічні особливості прийняття ризикованих рішень військовослужбовцями в бойовій обстановці "
 1. Основні завдання і методи діяльності психолога з надання психологічної допомоги військовослужбовцям
  Психологічна допомога має комплексний характер, реалізований за двома основними напрямками : 1. Здійснення систематичної і узгодженої роботи психолога та інших посадових осіб профілактичного плану щодо своєчасного виявлення воїнів, які потребують надання психологічної допомоги та постійному психологічному супроводі, створенню сприятливих умов для життєдіяльності
 2. Основні спонукальні мотиви військової діяльності: сутність і зміст
  Мотивационно-смислова сфера військової діяльності - це складна система взаємопов'язаних компонентів, що знаходяться в ієрархічному супідрядності. До основних побудниками діяльності військовослужбовців належать: потреби, інтереси, цілі, ідеали, цінності, смисложиттєві орієнтири. Їх реалізація має як загальне, так специфічні для військовослужбовців риси. Переступимо до їх більш докладної
 3. Основні етапи психологічного вивчення військовослужбовців та їх зміст
  Психологічне вивчення військовослужбовців являє собою важливий напрям професійної діяльності психолога. Необхідність такої роботи пояснюється потребою посадових осіб в отриманні достовірної та повної за обсягом інформації про психологічні особливості військовослужбовців та військових колективів. Результати психологічного вивчення багато в чому визначають як специфіку подальшої
 4. Поняття про психічне здоров'я і його критерії
  Дослідження індивідуальних і групових психологічних особливостей військовослужбовців - важливий, але в певному сенсі попередній етап у діяльності психолога, що дозволяє отримати об'єктивну інформацію для подальшого її врахування при прийнятті управлінського рішення. Вивчення індивідуальних психологічних особливостей військовослужбовців дозволяє виявити осіб з тими чи іншими психологічними
 5. Профілактика психічного здоров'я військовослужбовців в умовах військової частини
  Робота по збереженню психічного здоров'я військовослужбовців має комплексний характер і реалізується за двома основними напрямками. 1. Здійснення систематичної і узгодженої роботи психолога та інших посадових осіб профілактичного плану щодо своєчасного виявлення воїнів, які потребують надання психологічної допомоги та постійному психологічному супроводі, створенню сприятливих
 6. Робота психолога з профілактики суїцидальної поведінки військовослужбовців
  Предметом особливої ??уваги посадових осіб є військовослужбовці, які перебувають у депресивному (пригніченому) стані. Досвід вивчення подій, пов'язаних з суїцидальним поведінкою військовослужбовців, показує, що напередодні самогубства (суїциду) або спроби до цього болипінство з них знаходилися в психічному стані, що може бути охарактеризоване як депресивний [20]. Причинами такого
 7. Характеристика елементів психологічної моделі сучасного бою
  Розглянемо докладніше перераховані вище елементи психологічної моделі бою. 1. Об'єкт протиборства визначає якісно-кількісні параметри всіх решта елементів моделі. Історія війн і воєнного мистецтва переконливо доводить, що об'єктом протиборства в бою і війну є не територія, не військові об'єкти і бойова техніка і навіть не жива сила протиборчої сторони, а
 8. Закономірності прояву психіки та поведінки воїнів у бою. Характеристика бойового стресу
  Війна - найбільша драма, розігруються в душі воїна і захоплююча все його єство. Постійна загроза самого життя людини, його здоров'ю, калейдоскопічне зміну бойової обстановки, тривалі, нерідко перевищують межі людських можливостей навантаження, втрата бойових товаришів, участь у жорстокому насильстві по відношенню до ворога, протиборство піднесених і низинних, альтруїстичних і
 9. Психологічна підготовка бойових дій і формування вольових якостей у военнослужащіх1
  Відповідно до системним розумінням об'єкта психологічного забезпечення («военнослужащей в діяльності в конкретному середовищі»), на нашу думку, необхідно говорити не про психологічну підготовку військовослужбовців, а про психологічну підготовку бойових дій. Психологічна підготовка бойових дій представляє систему взаємопов'язаних заходів, спрямованих на формування у
 10. Сутність і класифікація психогенних втрат
  Що ж таке психологічні втрати? Яке коло феноменів включає в себе це явище? Які глибина і ступінь впливу психологічних втрат на боєздатність частин і підрозділів? Перш, ніж перейти до аналізу сутності і градації психогенних втрат, слід розглянути ширшу реальність - людські втрати на війні взагалі і визначити місце психогенних втрат у їх структурі. В
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека