Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бобрищев А. А . Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, 2009 - перейти до змісту підручника

«Психологічні особливості особистості спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств з різним рівнем психологічної готовності і розробка технології її довготривалого прогнозу»

У 5-му розділі дисертації наведені матеріали емпіричних досліджень, що відображають результати оцінки психологічних (характерологічних, типологічних) особливостей особистості спортсменів силових єдиноборств з різним рівнем довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях, а також оцінки інформативності комплексу психодіагностичних методик («SACS», багатофакторний особистісний опитувальник МЛО «Адаптивність», методики КОС, «Якорі кар'єри», СМИЛ, 16 ФЛО, інтелектуальний тест (КОТ), Прогноз-2 і розробки на основі цих даних багатовимірного діагностичного алгоритму прогнозування довготривалої психологічної готовності.

Визначення інформативних показників психологічних тестів проводилося за допомогою кореляційного аналізу, а також методу «полярних груп». Включення спортсменів силових єдиноборств в полярні групи з високим і низьким рівнем довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях було виконано на підставі експертних оцінок їх діяльності. Спортсмени, включені в зазначені групи пройшли психологічне дослідження.

За допомогою тесту «SACS» було вивчено особливості копінг-поведінки спортсменів з різним рівнем довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. Встановлено, що статистично достовірні відмінності у спортсменів з високим і низьким рівнями довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях відзначені за чотирма («ассертівние», «обережні», «імпульсивні» і «асоціальні» дії) стратегіям копінг -поведінки (табл. 8).

При цьому спортсмени з високим рівнем довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях достовірно частіше використовують активну (ассертівние дії) стратегію копінг-поведінки, а також обережні дії. У спортсменів з низьким рівнем довготривалої психологічної готовності в стресових ситуаціях достовірно вище рівень вираженості «імпульсивних» і «асоціальних» дій.

За допомогою тесту «Якорі кар'єри» були виявлені провідні кар'єрні орієнтації обстежених, а також встановлені їх особливості у обстежених з високим і низьким рівнем довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.Таблиця 8

Порівняння стратегій копінг поведінки у спортсменів силових

єдиноборств з різним рівнем психологічної готовності

до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціяхПорівняння психологічних особливостей особистості спортсменів силових єдиноборств з різним рівнем довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях, за даними тестів МЛО «Адаптивність», КОС, КОТ, СМИЛ, Прогноз-2 і 16 ФЛО, дозволило виявити значимість комунікативного потенціалу, морально-моральної нормативності, особистісного адаптаційного потенціалу, а також продуктивності інтелектуальної діяльності, емоційної стійкості, самоконтролю як психологічних факторів довготривалої психологічної готовності.

Ці дані дозволили визначити патерн актуальних психологічних ознак у спортсменів силових єдиноборств з високим рівнем довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях, дати їм вербальну психологічну характеристику і вказали на інформативність показників використаних психологічних тестів для прогнозу довгострокової психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

На основі багатовимірного регресійного аналізу даних і інфор-тивних показників психодіагностичних тестів була обгрунтована модель прогнозування довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях (табл.9).

Вона дозволяє з високою точністю (80%) і достовірністю (0,01) прогнозувати рівень довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. На контрольній вибірці спортсменів силових єдиноборств була проведена його експериментальна апробація.

Таблиця 9

Регресійна модель прогнозу довготривалої психологічної

готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної

діяльності в екстремальних ситуаціях

де Х1 - ассертівние (активні) дії (тест «SACS»); Х2 - професійна компетентність (тест «Якорі кар'єри»); Х3 - особистісний адаптаційний потенціал (тест МЛО «Адаптивність»); Х4 - незалежність (тест «Якорі кар'єри»); Х5 - поведінкова регуляція (тест МЛО «Адаптивність»); Х6 - емоційна стійкість (16 ФЛО); Х7 - самоконтроль (16 ФЛО) ; Х8 - ефективність інтелектуальної діяльності (тест КОТ); (значення Х1-Х8 повинні використовуватися в балах), 5,32 - константа.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "« Психологічні особливості особистості спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств з різним рівнем психологічної готовності і розробка технології її довготривалого прогнозу »"
 1. «Обсяг, організація та методики дослідження»
  У другому розділі дисертації включені дані про обсяг, умови та методиках дисертаційного дослідження. Рішення задач дисертаційної роботи проводилося в ході комплексного психологічного дослідження, що включав вивчення психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях, психолого-акмеологічних якостей особистості і результатів ефективності спортивної діяльності 786
 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  Актуальність проблеми дослідження обумовлена ??необхідністю розвитку психолого-акмеологічних інновацій забезпечення професіоналізму спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, змагальна діяльність яких часто протікає в напружених умовах, пов'язаних з впливом екстремальних стрес факторів (Ашкіназі С.М., 2001; Волков І.П., 2002;; Горєлов А.А. , Крилов І.Д.,
 3. Методологічна основа дослідження
  загальнонауковому методологію визначили діалектичні ідеї про взаємозв'язок розвитку теорії та практики, системний підхід до вивчення особистості спортсмена. Конкретно-наукова методологія дисертаційного дослідження включає базові положення психологічної теорії діяльності (А. Н. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов), екстремальної психології (А.М.Столяренко, В.Л.Маріщук, К.К.Платонов), спортивної психології і
 4. Наукова новизна і теоретична значущість дослідження
  На основі теоретичного аналізу наукової літератури та результатів власного дослідження з урахуванням специфіки змагальної діяльності обгрунтовано психолого-акмеологические концепція, принципи і психодіагностичні технології оцінки, прогнозу і формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств. Показано, що довготривала психологічна готовність
 5. «Теоретико-методогіческіе основи проблеми оцінки, формування та корекції психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств»
  У першому розділі дисертації представлені матеріали літературного огляду, які відображають теоретичні основи проблеми психологічної готовності, її тезаурус і сутність, взаємозв'язок з психологічною підготовкою, психологічної підготовленістю, а також психологічними станами (напруга, напруженість). Спеціальний підрозділ першого розділу включає концептуальні засади прогностики,
 6. «Концептуальні засади та психолого-акмеологические технології прогнозування оперативної психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності»
  У 6-му розділі дисертації представлені результати дослідження , присвячені прогнозуванню оперативної психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. Перший етап дослідження включав теоретичне обгрунтування методик оцінки оперативної психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств в екстремальних ситуаціях.
 7. ВИСНОВКИ
  Психологічна готовність спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях повинна розглядатися як багатокомпонентне психолого-акмеологическое освіту і оперативне психічний стан, який проявляється у двох основних формах - довгострокової і оперативної, має п'ятикомпонентну динамічну структуру, між компонентами якої існують
 8. ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, в якому відображені ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
  Статті та публікації в журналах за переліком ВАК Росії: 1. Бобрищев А.А. Феноменологія і екстрена корекція психологи-чеський готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств / / Вісник Костромського державного університету ім.Некрасова. Серія психологічні науки. (Акмеологія освіти) - 2005. - N4. - Т.11. - С.234-239 (1.0 д.а.) (Журнал за переліком ВАК, редакція
 9. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали , курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 10. Процесуально-технологічний аспект продуктивної професійної діяльності
  Тісний зв'язок акмеології - науки, що має областю своїх інтересів професійну діяльність, - з різного роду виникаючими практичними проблемами, пов'язаними зі становленням і вдосконаленням професійної майстерності, а також зі спробами вирішення цих проблем на практиці - з'явилася найістотнішим чинником розвитку і теоретичного становлення самої акмеології . Залежно від
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека