ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
ЗМІСТ:
Дипломна робота. Психологічні особливості агресивності військовослужбовців розвідувально-диверсійних груп, 2006
Агресія, військові, розвідка, соціальна адаптація, професія, ворожість, культура поведінки, психічне здоров'я військовослужбовців, агресивна поведінка.Проблема адаптації молодих людей до військової служби надзвичайно складна. На жаль, не всякий громадянин, покликаний до лав Збройних сил, в змозі успішно адаптуватися до нових умов діяльності. Вельми значна кількість молодих людей в перший період служби відчувають ускладнення в адаптації, що призводить не тільки до проблем у міжособистісних відносинах, несприйняття вимог військової дисципліни та низької ефективності професійної діяльності, а й до порушення здоров'я.

Поведінка, як вважає більшість психологів (Р. Берон, Б.Річасдсон), є спільною функцією окремої особистості та її оточення. Таким чином, поведінка індивіда в суспільстві визначається впливом ситуації, в якій він виявляється, а так само тими якостями, емоціями і схильностями, які він виявляє в цій ситуації. Більшість сучасних теорій, які зачіпають проблему агресивної поведінки, допускають, що воно визначається зовнішніми факторами, що мають відношення до ситуації або до навколишнього оточення, когнітивними змінними і системами, а так само внутрішніми чинниками, що відображають характерні риси і схильності.
ВСТУП
Теоретико-методологічні аспекти вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми агресивності
Теоретичні підходи до поняття агресії
Норми агресивної поведінки в контексті культури
Прояви агресії та моральні норми
Теорії агресії
Теорії потягу
Фрустрационная теорія агресії
Теорія соціального навчання
Експериментальне вивчення агресії
Ситуаційні чинники агресивної поведінки
Намір
Очікування досягнення мети агресії і відплати за агресивну поведінку
Сприятливі агресії ключові подразники
Самооцінка
Оцінка іншими людьми
Емоція гніву і загальний стан збудження
Додаткові джерела збудження
Індивідуальні відмінності і передумови концепції мотиву агресивності
Особистісні властивості
Передумови розробки теоретичних конструктів
Агресія як мета дії: гіпотеза катарсису
Уточнення гіпотези катарсису з позицій теорії мотивації
Уточнення проблеми безпосереднім виміром мотивації
Поняття про професійний психологічний відбір
Теоретичні основи і основні поняття військового професійного психологічного відбору
Особливості поведінки військовослужбовця в бою
Військово-професійна адаптація військовослужбовців до бойових умов
Рівні ієрархічної системи структури адаптації
Психічна напруженість
Негативні зміни у функціонуванні основних сфер і компонентів психічної діяльності
Експериментальні дослідження психологічних особливостей агресивності військовослужбовців розвідувально-диверсійних груп
Програма дослідження психологічних особливостей агресивності військовослужбовців розвідувально-диверсійних груп
Результати дослідження психологічних особливостей агресивності військовослужбовців розвідувально-диверсійних груп
Математико-статистичний аналіз отриманих результатів
ВИСНОВКИ
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТОК 1
ДОДАТОК 2
ДОДАТОК 3
Військова психологія і педагогіка:
 1. Величко С.В.. Адаптаційний потенціал військовослужбовців у психологічній підготовці до цивільного життя - Авто рік
 2. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія» - 2012 рік
 3. Лекція. Психологічна корекція - 2012 рік
 4. Реферат. Етика побуту і сімейного життя офіцера - 2012 рік
 5. І. Ю. Лепешинський, В. В. Глєбов, В. Б. Листків, В. Ф. Терехов. Основи військової педагогіки та психології - 2011 рік
 6. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби - 2011 рік
 7. І.В. Сиромятніков. Організація психологічної роботи у військовій частині в мирний час - 2011 рік
 8. Реферат. Психологічна реабілітація військовослужбовців - 2011 рік
 9. Курсова робота. Психологічні аспекти патріотичного виховання молоді (у системі обов'язкової підготовки громадян до військової служби) - 2011 рік
 10. Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах - 2011 рік
 11. Губін В.О., Загорюев А.Л.. Спрямованість молоді на військово-професійну діяльність - 2011 рік
 12. Курсова робота. Психологічні особливості особистості військовослужбовців жінок - 2010 рік
 13. Зуєв Ю.Ф.. Військова педагогіка - 2010 рік
 14. Реферат. Тероризм в Росії - 2010 рік
 15. Реферат. Організація виховної роботи в школі В.А. Сухомлинського - 2010 рік
 16. Курсова робота. Вплив юридичної підстави служби на міжособистісні відносини військовослужбовців - 2010 рік
 17. Диплом. Психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії - 2010 рік
 18. Реферат. Профілактика щодо попередження поширення наркотиків у військових частинах - 2010 рік
 19. Кисліцина А. С.. Особливості особистісного адаптаційного потенціалу Військовослужбовців за призовом - 2010 рік
 20. . Діагностика стану військової дисципліни у підрозділі - 2010 рік
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека