ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А. Г. Караяном, І. В. Сиромятников. Прикладна військова психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Психологічна модель бою як засіб аналізу впливу бою на психіку воїнів

Сучасний бій - це суворе випробування фізичних і духовних сил воїна , його здатності активно протистояти дії екстремальних, вкрай несприятливих для життя факторів, зберігати волю і рішучість, до кінця виконати поставлене йому бойове завдання. Одночасно він являє собою запеклу боротьбу цілей, мотивів, переконань, настроїв, волі, думок військовослужбовців протиборчих сторін.

У функціонуванні психіки воїна в бойовій обстановці проявляється ряд закономірностей. Виявити їх - означає навчитися передбачати ті фізичні, моральні та психологічні випробування, з якими зустрінуться військовослужбовці в бою, і реально використовувати «людський фактор» і, отже, знайти ключ до досягнення перемоги над ворогом.

Для військової психології вкрай важливо знати, що визначає психологічні реакції, стану і дії військовослужбовців в бою, тобто які фактори (причини, рушійні сили, істотні обставини), що обумовлюють їх бойову діяльність. Дослідженням таких факторів психологи займаються давно.

Так, один з родоначальників вітчизняної військово-психологічної науки Г. Є. Шумков підкреслював, що «військова психологія тільки тоді з'явиться наукою, необхідної для полководця, коли вона відкриє йому секрет бойової сили або працездатності бійця під всіх фазах бойової обстановки, ... виробить свої наукові положення про моменти, знижувальних та підвищують працездатність бійця, вкаже спільна дія різних моментів на бойову силу; вкаже засіб боротьби з наступаючим зниженням сили в своїх військах і намітить моменти, сприяють пригнічення і ослаблення свого противника »[192, с. 18].

У вітчизняній і зарубіжній військової психології зроблено безліч спроб описати і дослідити психологічні чинники, що впливають на бойову активність військовослужбовців [51, 68, 81, 92, 163, 168].
Найчастіше ці спроби характеризуються фрагментарністю, концентрацією уваги на окремих складових цілісного прояви людської психіки (когнітивних, емоційних, мотіваціоиних, психомоторних та ін, відсутністю в своїй основі якої загальної психологічної концепції.

Для того щоб виявити весь комплекс впливів, що надаються сучасним боєм на психіку воїнів, необхідно побудувати хоча б саму грубу психологічну модель бою. Модель, як відомо, - це будь-який образ, аналог (уявний чи умовний: зображення, опис, схема і т. п.) якого-небудь об'єкта, процесу або явища, використовуваний як його «заступника», «представника». Моделювання - дослідження будь-яких явищ, процесів або систем шляхом побудови і вивчення їх моделей. Це одна з основних категорій теорії пізнання: на ідеї моделювання, по суті, базується будь-який метод наукового дослідження, як теоретичний, так і експериментальний.

Психологічна модель бою являє собою уявний образ (аналог), своєрідну карту психічних процесів і явищ, що мають місце в реальному бою.

Найбільш релевантною теоретико-методологічною базою такої моделі, як видається, може виступити психологічна концепція конфліктів (зокрема, розробляється А. Я. Аіцуповим).

У рамках цього підходу під конфліктом розуміється найбільш гострий спосіб усунення протиріч, що виникають у процесі соціальної взаємодії, що полягає в протидії суб'єктів конфлікту і звичайно супроводжується негативними емоціями і почуттями, пережитими ними але відношенню один до одного. Війна і бій тут розглядаються як окремий випадок конфлікту, що досяг крайньої форми соціальної гостроти і осуществляющегося із застосуванням засобів збройного насильства.

Використовуючи декілька вдосконалену структурно-логічну схему конфлікту, можна уявити психологічну модель бою (рис.
2.1). З малюнка видно, що така модель включає такі елементи:

- об'єкт конфлікту;

- протиборчі сторони зі сформованим у них ресурсом конфліктних дій (образами конфліктної ситуації, установками, цілями, мотивами, навичками ефективних дій у конкретних конфліктах, психофізіологічними можливостями) і соціальними рангами;

- групові психологічні феномени, що впливають на бойові дії (думки, настрої, традиції , згуртованість, психологічний клімат і т. д.);

- конфліктні дії (стратегії, рівні, форми, види, способи, прийоми);

- засоби ведення конфліктних дій (звичайна зброя, зброя масового ураження, зброю несмертельної дії та ін);

- умови конфлікту (соціальні, еколого-ергономічні, бойові).

Якісне стан кожного з елементів визначає стан всіх інших елементів. Наприклад, використання ядерної зброї тягне за собою зміну тактики дій військ, використання спеціальних засобів захисту, специфічні стани психіки військовослужбовців і взаємин між ними. Застосування тактики засідок обумовлює вибір зброї, спеціальну психологічну підготовку військовослужбовців та т. д. Зміна громадської думки про війну здатне вплинути на вид використовуваних засобів збройної боротьби, на тактику дій і психологічний стан військ і т. д.Звідси випливає положення про те, що впливати на хід і результат бою можна шляхом зміни якісного стану будь-якого з елементів моделі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Психологічна модель бою як засіб аналізу впливу бою на психіку воїнів"
 1. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова ,
 2. Характеристика елементів психологічної моделі сучасного бою
  Розглянемо докладніше перераховані вище елементи психологічної моделі бою. 1. Об'єкт протиборства визначає якісно-кількісні параметри всіх решта елементів моделі. Історія воєн і військового мистецтва переконливо доводить, що об'єктом протиборства в бою і війну є не територія, не військові об'єкти і бойова техніка і навіть не жива сила протиборчої сторони, а
 3. Закономірності прояву психіки та поведінки воїнів у бою. Характеристика бойового стресу
  Війна - найбільша драма, розігруються в душі воїна і захоплююча все його єство. Постійна загроза самого життя людини, його здоров'ю, калейдоскопічне зміну бойової обстановки, тривалі, нерідко перевищують межі людських можливостей навантаження, втрата бойових товаришів, участь у жорстокому насильстві по відношенню до ворога, протиборство піднесених і низинних, альтруїстичних і
 4. Об'єкт і предмет психологічного забезпечення бойових дій частини
  Предметом досліджень, в більшості випадків, виступають індивідуальні психологічні можливості воїна, насамперед його психологічна готовність до бою і психологічна стійкість. Тим часом очевидним є та обставина, що заміряний рівень індивідуальної психологічної готовності істотно змінюється при включенні воїна в різні військові колективи, при виконанні бойових
 5. Психологічний супровід бойових дій військ. Психологічна допомога в бойовій обстановці
  1 Психологічний супровід бойових дій полягає в безперервному відстеженні динаміки психологічної обстановки (морально-психологічного стану своїх військ і протидіючих їм сил, впливу на стан морального духу сторін складається соціальної обстановки, бойових і ергономічних умов) в зоні бойових дій, прогнозуванні й оцінці втоми і психологічних втрат
 6. Опції, обов'язки та порядок роботи психолога полку на різних етапах бойових дій
  Роль і місце психолога в бойовій обстановці визначається виконуваними їм функціями, системою взаємодії з посадовими особами, етапами і послідовністю реалізації своїх обов'язків. Система роботи психолога будується на основі чіткого усвідомлення ним того, що комплекс заходів психологічного забезпечення бойових дій полку зводиться до вирішення епізодично виникаючих завдань, а
 7. ОСНОВИ неоплазією
  Джон Мендельсон (John Mendelsohn) Вступ. Останні роки позначені значним прогресом у розумінні біологічних і біохімічних основ розвитку раку. Однак це не означає, що проблема неопластичних захворювань вирішена. Успіхи в лікуванні раку у дорослих приходили поступово і стосувалися в основному злоякісних пухлин, що характеризуються незвично високою чутливістю до
 8. ОБМІН кальцію, фосфору і кісткової тканини: кальційрегулюючих ГОРМОНИ
  Майкл Ф. Холік, Стефеп М. Крепі, Джої Т. Поттс, молодший (Michael F. Holick, Stephen M. Krone, John T. Potts, Jr.) Структура і метаболізм кісткової тканини (див. гл. 337) Кость - це динамічна тканину, постійно перебудовували протягом життя людини. Кістки скелета добре васкулярізована і отримують приблизно 10% хвилинного об'єму крові. Будова щільною і губчастої кісток
 9. ОРИГІНАЛЬНІ СТУДЕНТСЬКІ РЕФЕРАТИ
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 10. Поняття про стрес-реакції або адаптаційний синдром. Діагностика та профілактика стресових станів
  Провідна ідея .. Стрес -реакція (стрес) є одним з захисно-пристосувальних механізмів організму людини, що виробилися в процесі еволюції як засіб збереження життя в постійно мінливих умовах проживання. Дозований фізичний стрес - це спосіб досягнення резистентності (стійкості) організму при дії на нього пошкоджуючих факторів Навчальна мета. На основі
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека