ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
Єрмолаєва М. В.. Психологія розвитку: Методичний посібник для студентів заочної та дистанційної форм навчання, 2003 - перейти до змісту підручника

Психологічна готовність дітей до школи

На думку Л. І. Божович, у дитини, що надходить школу, мають бути: певний рівень розвитку пізнавальних інтересів, готовність до зміни соціальної позиції, бажання вчитися, крім того, у нього повинні виникнути ієрархія мотивів, внутрішні етичні інстанції, самооцінка. Сукупність зазначених психологічних властивостей і якостей складає, на думку вчених, що працюють в рамках дошкільного напрямки, психологічну готовність до шкільного навчання [2].

В даний час існує думка, що готовність до школи є складним утворенням. Воно включає функціональну і розумову і особистісну готовність [21].

В якості першого показника психологічної готовності дітей до школи виступає функціональна готовність. Даний вид в спеціальній літературі іноді називають «шкільної зрілістю», під якою розуміється такий рівень морфологічного і функціонального розвитку, при якому вимоги систематичного навчання, різного роду інтелектуальні та фізичні навантаження не будуть обтяжливими для дитини.

Практика показує, що діти «зрілі» краще справляються з багатьма видами діяльності, особливо такими, які наближені до навчальних дій і вмінням, ніж «незрілі». Дошкільнята з високим рівнем функціональної готовності мають, як правило, більш високі показники результативності, в більшій мірі схильні до виконання норм і правил.

Готовність до школи в області розумового розвитку. Розумовий розвиток являє себой єдність інтелектуальних і перцептивних сфер. Л. С. Виготський одним з перших чітко сформулював думку про те, що розвиток дитини полягає не стільки в кількісному запасі знань, скільки в рівні розвитку інтелектуальних процесів, тобто в якісних особливостях дитячого мислення. Найбільш значущими з точки зору інтелектуального розвитку майбутнього школяра є диференційоване сприйняття, розвиток наочно-про різного мислення, вміння упорядоченно орієнтуватися у світі, розвиток довільної уваги, довільної і мимовільної пам'яті [21].


Особистісна готовність представляє по своїй суті здатність індивіда співвідносити власну поведінку, діяльність, успіхи і невдачі з соціальними нормами і правилами, різноманітними оцінками оточення; вміння діяти у все більш розширюється системі суспільних відносин. Першорядне значення при цьому набуває здатність індивіда інтегрувати норми і цінності, оцінки оточуючих, співвідносити їх зі своєю особистістю. Особистісна готовність включає в себе ставлення до інших людей (дорослим, одноліткам), ставлення до школи (бажання чи небажання вчитися), пізнавальні інтереси або мотиви поведінки. Виявом особистісної готовності є вчинки, дії дитини. Розглянуті з боку моральної сфери вчинки характеризують моральну готовність і вольову готовність, з боку ставлення до інших - соціально-психологічну. У поняття особистісної готовності до школи входять сформованість особливої ??внутрішньої позиції, що виявляється в бажанні йти до школи, довільність поведінки, ієрархія мотивів, розвиток самосвідомості і самооцінки [21].

Контрольні питання і завдання

1. Проведіть аналіз вітчизняних і зарубіжних уявлень про сутність сюжетно-рольової гри та її ролі в психічному розвитку дитини [2, 11, 16, 18, 24].

2. Як впливають різні види дитячої діяльності на психічний розвиток дитини? [2, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 24].

3. Які основні особливості особистості дошкільника? [2, 7, 11, 13, 16,22,24].

4. Які основні напрямки розвитку емоційної сфери дошкільника? [7,11,16, 24, 25]. Проілюструйте ваші висновки прикладами з книги Н. А. Менчинська [14].

5. Які зміни в розвитку комунікативної сфери дошкільників? [7, 11, 16].

6. Опишіть основні закономірності розвитку інтелектуальної сфери дошкільників.
[3, 4, 7, 16, 19, 22, 23,24].

7. У чому проявляється довільність поведінки? Який зв'язок довільності з усвідомленістю і мотивацією? [22,24].

8. Які експериментальні дослідження дозволили П. А. Зінченко довести гіпотезу про те, що різний рівень оволодіння певними способами роботи над матеріалом викликає зміни у взаєминах мимовільного і довільного запам'ятовування? [8].

9. Які способи і прийоми ампліфікації (збагачення, ускладнення) сюжетно-рольової гри дошкільнят? [12].

10. Які особливості розвитку мотивів у дошкільному віці? [15, 16,25].

11. У чому сутність кризи семи років? [2, 16, 17,23,24].

12. Які основні параметри психологічної готовності до школи? [2, 16, 21, 24].Дайте визначення наступних понять

Сюжетно-рольова гра.

Зміст гри.

Сюжет гри.

Ігрова дію.

Уявна (уявна) ситуація.

Правило заміщення в грі.

Супідрядність мотивів.

Довільність поведінки.

Подолання пізнавального егоцентризму.

Орієнтовна діяльність.

Сенсорні еталони сприйняття.

Дії сприйняття.

Образне мислення.

Логічне мислення дошкільника.

Пізнавальне уяву.

Аффективное уяву.

Внеситуативно-пізнавальна форма спілкування.

Внеситуативно-особистісна форма спілкування.

«Внутрішня позиція» дошкільника.

Психологічна готовність до школи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психологічна готовність дітей до школи "
 1. Шестирічні діти. психологічна готовність до шкільного навчання
  У періодизації психічного розвитку дитини, якої ми дотримуємося, дошкільний вік має певні межі - від 3 до 7 років. Криза 7 років служить перехідним періодом і ніби відокремлює молодший шкільний вік від дошкільного дитинства. Проте зараз багато дітей вступають до школи і включаються в навчальну діяльність не з 7, а з 6 років. У зв'язку з цим виникає багато питань, які потребують
 2. ЛІТЕРАТУРА
  Основна література: 1. Вікова та педагогічна психологія (під ред. М.В. Гамезо, М.В. Матюхіна, Т.С.Міхальчік). - М., 1984. 2. Кулагіна І.Ю. Вікова психологія. - М.: Изд. УРАО, 1997. - 176 с. 3. Люблінська А.А. Дитяча психологія. - М., 1971. 4. Мухіна В.С. Вікова психологія. - М.: Изд. Академія, 1998. - 456 с. 5. Немов Р.С. Психологія: У 2 кн. - М., 1994.
 3. Діяльність психолога в освіті
  Основні види діяльності практичного психолога в освіті - психологічні просвітництво, профілактика, консультування, діагностика, корекція і розвиток дитини. У конкретній ситуації навчального закладу один вид роботи може стати головним залежно від тієї проблеми, яку вирішує шкільний психолог. Робота районного психологічного центру виявляється важливою формою психологічного
 4. Шикун А.Ф., Шикун А.А., Скотников М.В.. Професійно-психологічна підготовленість до діяльності як психологічна проблема, 2007
  На основі вивчення загальнопсихологічних і військово-теоретичних джерел здійснено психологічний аналіз теоретичних і практичних досліджень сутності і динаміки розвитку психологічної підготовленості до професійної діяльності, розглянуті поняття таких її категорій, як психологічна готовність, стійкість, підготовленість та їх зв'язок зі специфікою тієї чи іншої діяльності.
 5. Шестирічні діти. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
  У періодизації психічного розвитку дитини, якої ми дотримуємося, дошкільний вік має певні межі - від 3 до 7 років. Криза 7 років служить перехідним періодом і ніби відокремлює молодший шкільний вік від дошкільного дитинства. Тим не менш, зараз багато дітей вступають до школи і включаються в навчальну діяльність не з 7, а з 6 років. У зв'язку з цим виникає багато питань, які потребують
 6. Політична акмеологія
  План 1. Проблема професіоналізму в політиці. 2. Процес становлення політика як фактор формування професіоналізму. 3. Психологічна готовність до політичної діяльності. Ключові слова: політична акмеологія, політична діяльність, професійне становлення, психологічна готовність до політичної діяльності, мотиваційна готовність до політичної діяльності.
 7. Політична акмеологія
  План 1. Проблема професіоналізму в політиці. 2. Процес становлення політика як фактор формування професіоналізму. 3. Психологічна готовність до політичної діяльності. Ключові слова: політична акмеологія, політична діяльність, професійне становлення, психологічна готовність до політичної діяльності, мотиваційна готовність до політичної діяльності.
 8. Теми рефератів
  1. Новоутворення дитячого віку та умови їх виникнення. 2. Прояви кризи 1 року і особливості спілкування з дитиною в цей період. 3. Стадії та умови розвитку предметної діяльності в ранньому віці. 4. Передумови та особливості мовного розвитку в дитячому і ранньому віці. 5. Розвиток рухової активності дитини в ранньому віці. 6. Витоки розвитку
 9. «Концептуальні засади та психолого-акмеологические технології прогнозування оперативної психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності»
  У 6-му розділі дисертації представлені результати дослідження , присвячені прогнозуванню оперативної психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. Перший етап дослідження включав теоретичне обгрунтування методик оцінки оперативної психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств в екстремальних ситуаціях.
 10. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
  Криза 7 років служить перехідним періодом і ніби відокремлює молодший шкільний вік від дошкільного дитинства. Тим не менш, зараз багато дітей вступають до школи і включаються в навчальну діяльність не з 7, а з 6 років. У зв'язку з цим виникає багато питань, які потребують спеціального обговорення. Чи корисно в 6-річному віці включатися в шкільне навчання і яким це навчання має бути? Чи всі діти
 11. гігієнічне нормування позакласних і позашкільних занять дітей і підлітків
  Загальноосвітня і виховна робота з учнями не вичерпується навчальними заняттями в школі і вдома. Досягненню цієї ж мети допомагають участь у громадській роботі, заняття в різноманітних гуртках, спортивній школі і т.д. Всі види громадської роботи не повинні займати більше 4-5 годин на тиждень в старших класах і 3-4 годин - в молодших. Питання про додаткові позашкільних заняттях вирішується
 12. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ НАВЧАННЯ
  У молодшому шкільному віці діти мають значними резервами розвитку. Для того щоб вміло використовувати наявні в дитини резерви, необхідно вирішити ряд завдань. Перша з них полягає в тому, щоб якомога швидше адаптувати дітей до роботи в школі, навчити їх вчитися, не витрачаючи зайвих фізичних зусиль, бути уважними, посидющими. У цьому зв'язку навчальна програма повинна бути
 13. Хащенко Т. Г.. Особистісна готовність студентів До підприємницької діяльності: Психологічний зміст і умови формування, 2011
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук Спеціальність 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки) Робота виконана в Установі Російської академії освіти «Психологічний
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека