ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Лекції. Вступ до спеціальності, 2005 - перейти до змісту підручника

Психолог районного психологічного центру

Познайомимося з роботою психолога в районному психологічному центрі, організації «Чертаново-Північне. Ініціатива добрих справ ». Тут працює група психологів - 4 людини. В організації виділяється три основні напрями діяльності: 1) власне психологічна робота з населенням, що звертаються в центр, 2) організація дозвілля дітей, підлітків, і 3) робота комп'ютерного класу.

Але психологи працюють і за межами стін «Центру», їх залучають для роботи в школах району, в комісії у справах неповнолітніх, в міліції. Якщо школа не має свого штатного психолога, або не задоволена якістю його роботи, або шкільного психолога не вдається охопити весь обсяг роботи, то запрошують психолога районного центру. Так за замовленнями районної адміністрації в школах проводиться первинна профілактика алкоголізму, наркоманії та табако-куріння. Зазвичай школи пропонують працювати з важкими підлітками та їх сім'ями. Психологи центру проводять міні-тренінги для вчителів з психологічним проблемам, пов'язаним з віковими особливостями підлітків, по спілкуванню учнів на території школи, лекції з психології.

Два рази на місяць психологи центру беруть участь у роботі районної комісії у справах неповнолітніх. Психологи виносять свої рекомендації і працюють з людьми, яким наказано звернутися в психологічну службу, або ведуть контроль за обігом цих людей в інші психологічні центри.

Під час літніх канікул психолог районного центру виїжджає з дітьми за місто в табір як вихователя загону. Він організовує дозвілля дітей, закуповує подарунки, враховуючи їх інтереси та вікові особливості.

Як в самому центрі, так і «на виїздах» психолог має справу в основному з неблагополучними сім'ями різних категорій: це неповні сім'ї, сім'ї з батьками-алкоголіками, опікунські сім'ї, сім'ї з батьками-інвалідами. Також проводиться робота з представниками «групи ризику» по соціальному сирітству, дітьми, які перебувають на обліку комісії у справах неповнолітніх. У центрі організовуються групові заняття з дітьми та батьками, курси для дітей та батьків, здійснюється консультування з приводу можливого необхідного медико-психіатричного обстеження дітей (цими питаннями займаються клінічні психологи).

Психологи надають соціально-психологічну допомогу, соціальну та психологічну підтримку, реабілітаційну допомогу населенню, проводять роботу з морально-етичним і навчально-розвиваючі питань.

Психологи вибирають і встановлюють програми для комп'ютерного класу, який замислювався як складова частина загальної психологічної програми підвищення пізнавальної мотивації дітей, навчання і розвитку їх психічної сфери.

У центрі здійснюється психологічне консультування сімей, батьків, корекційна, діагностична та розвиваюча робота з дітьми, тренінги спілкування та розвитку їх особистості.

Вік звертаються до центру різний. Найбільш часті відвідувачі - діти від 6 до 14 років. Незважаючи на те, що центр районний, допомога надається будь-якому звернувся людині незалежно від місця його проживання. Діти, які відвідують центр, нерідко знаходять тут другий будинок, тепле місце, приводять своїх друзів і знайомих. Психолог записує їх координати і зв'язується з батьками діточок, які після бесіди з психологом зазвичай дають згоду на відвідування їх дітьми районного психологічного центру.

Психолог центру повинен мати спеціальну кваліфікацію, але вітаються і валонтери (люди, які не мають спеціального психологічної освіти), яким дозволяється працювати під керівництвом психолога.

Знаряддями і засобами праці психолога є майже весь психологічний інструментарій віково-психологічного консультування та діагностики; нейропсихологічні методики (обробляються лише клінічним психологом). Психолог спостерігає, контролює, обмірковує, приймає рішення, займається організацією та проектує нові форми діагностичної та воздейственность роботи.

Робочий день психолога центру, як правило, ненормований, нерідко це робота з 9 до 21 годин. Він сам планує і організовує свою діяльність. Оплата його праці - невисока, бо центр є муніципальною організацією.

Протипоказання до роботи з даної спеціальності носять психофізіологічний і соціально-психологічний характер. Так, якщо людина швидко стомлюється і повільно відновлюється після навантаження, емоційно нестійкий, якщо він більшою мірою песиміст, ніж оптиміст, йому буде важко впоратися з роботою. Тут не повинні працювати люди озлоблені, «з внутрішньою порожнечею», так як взаємодія з дітьми вимагає доброти, щирості, особистісної зрілості і рекомендується людям цілісним, з усталеною Я-концепцією і позитивно-реалістичним поглядом на світ.

Людина, що вирішила присвятити себе цій справі, повинен володіти життєлюбством, доброзичливістю, винахідливістю, винахідливістю, почуттям гумору. Важливо в спілкуванні не висловлювати людям негативних оцінок, поважати себе та інших, вміти встановлювати контакт з дитиною, батьком, викладачем, володіти відомим артистизмом в спілкуванні. Психологу тут потрібно бути стресостійким, вміти швидко відновлювати сили, керувати своїми емоціями і бути уважним до емоційного стану іншої людини; бути терпимим, готовим працювати з людиною, яка суб'єктивно неприємний.

Допомога обращающимся людям, можливість поселити в душі дитини відчуття «його потрібності і желанности» надає сенс роботі і самоповагу психологу; це робота «в морі життя», вона цікава і непередбачувана.

Психолог-реабілітолог

(Спеціалізація «психологія розвитку»)

Вікова психологія - одна з найбільш перспективних гілок психологічної науки. Було б помилково думати, що область інтересів відповідних фахівців обмежується психологічною підтримкою дітей у школі. Вікові психологи надають також психологічну допомогу в різноманітних організаціях і структурах.

У нашій країні, особливо сьогодні, гостро стоїть питання про соціальну адаптацію дітей і підлітків, які мають проблеми зі станом здоров'я та інші соціальні проблеми. Існують різні реабілітаційні центри, де поряд з лікарями та соціальними працівниками трудяться і вікові психологи.

Особливого значення набувають практичні методичні матеріали та напрацювання, що дають практикам можливість, виходячи їх місцевих умов, визначити напрямки проектування корекційних освітніх установ, що забезпечують оптимальні умови перебігу процесу реабілітації, формування та розвитку особистості проблемної дитини і підлітка, НЕ ізолюючи його з соціуму.

Основним контингентом, на який орієнтується діяльність психолого-медико-соціальних центрів є сім'ї з дітьми віком від народження до 18 років, (що мають різні по етіології захворювання, що порушували процес розвитку та інші особливості, що перешкоджають розвитку особистості та соціалізації неповнолітніх), які звернулися в центр психолого-медико-соціального супроводу дітей та підлітків.

Працівники подібних центрів бачать як свою мету не тільки відновне лікування, навчання, корекцію і компенсацію порушених функцій у дитини, але і подолання патогенних типів організації сімейного виховання, в основі яких лежить дисгармонія сімейних відносин і макросоціальних взаємодій сім'ї, нормалізацію ситуації розвитку особистості дитини в поетапно організованому комплексному реабілітаційному процесі, що протікає в ситуації спільної продуктивної діяльності фахівців-реабілітологів сім'ї і дитини.

У таких установах психолог проводить діагностику різного роду порушень, розробляє корекційну програму допомоги дитині і його родині, організовує реабілітаційну роботу.

Психолог, що працює в подібному центрі, повинен, перш за все, мати вищу освіту за своєю спеціальністю. Він також повинен орієнтуватися в суміжних з психологією дисциплінах (медицина, соціологія, юриспруденція, педагогіка). Серед особистісних якостей особливо важливі вміння налагодити взаємини як дітьми, так і з їх батьками, здатність ефективно працювати в колективі, т. к. часто психологу для прийняття рішення потрібна допомога інших фахівців, вміння оперувати великим набором методик і правильно їх використовувати. Також психолог не повинен забувати, що на нього покладається особлива відповідальність за свою професійну діяльність.

Як орієнтири своєї діяльності психолог-реабілітолог використовує наступні:

1. Спільна продуктивна діяльність фахівців-реабілітологів з дитиною та її родиною являє собою динамічний процес, що розвивається в міру зміни і перебудови соціальних позицій, установок і способів взаємодій в сім'ї одночасно з формуванням у дитини нових міжособистісних і соціальних відносин, культурних форм діяльності.

2. Соціальна ситуація розвитку дитини створюється і позитивно перебудовується в спільної продуктивної діяльності тріади «Фахівець-Дитина-Сім'я» у вигляді поетапно змінюються форм співробітництва, які мають специфічні функції та особливості на кожному етапі реабілітації.

3. В умовах спільної продуктивної діяльності фахівця, дитини і батьків в реабілітаційному процесі відбувається перехід на якісно новий рівень соціальної взаємодії - співтворчість і соразвитие, що відкриває можливості включення сім'ї з проблемною дитиною в нормальну соціальне життя.

Робочий простір психолога-реабілітолога організовується спеціально з урахуванням особливостей тих людей, з якими доводиться працювати. Існують спеціальні ліфти для інвалідів, також і інші приміщення спроектовані з урахуванням недосконалих можливостей потенційних відвідувачів. Приміщення повинні бути великими і світлими; кольору меблів, шпалер і т.п. повинні бути гармонійними. Крім того, у розпорядженні психолога має бути обов'язково кілька кімнат: кабінет, де ведеться прийом клієнтів, спеціальна кімната для батьків, де вони очікують своїх дітей, ігрова кімната, де може проходити як діагностика, так і игротерапия. Цією кімнаті хотілося б приділити особливу увагу. Все тут зроблено з таким розрахунком, щоб дитина, навіть той, у якого серйозні проблеми зі здоров'ям, відчував себе комфортно. Тут немає гострих кутів, підлога є м'який килим, в кімнаті багато цікавих іграшок. Дитина швидко звикає до нової обстановки і проведення часу тут стає для нього приємним.

Зовнішність психолог також не повинна бути відразливою. Привітна усмішка - природний супутник професійного психолога.

Звичайно ж, в таких центрах не можуть працювати психічно нездорові люди, тому що подібна діяльність вимагає великої витрати не тільки фізичних, а й духовних сил. Проте, велику радість психологу приносять успішні результати його праці. У ході своєї професійної діяльності психолог може постійно вдосконалювати свої можливості, розвивати професійні здібності та особистісні якості.

Крім медико-психолого-соціальних центрів вікові психологи успішно працюють і в різних консультаційних центрах з проблем сім'ї та розвитку особистості, гармонізації дитячо-батьківських відносин. Все більше уваги приділяється психологічної допомоги та підтримки безробітних, людей, що пішли на пенсію, і навіть майбутніх мам.

Таким чином, професія вікової психолог - це не лише професія шкільний психолог, а професія, яка займає величезне поле діяльності; професія, яка допомагає людині розвиватися гармонійно з найперших днів його роботи і впродовж усього життя. А це дуже важливо. Адже за гармонійним розвитком окремої особистості варто гармонійний розвиток всього суспільства, а це так необхідно зараз.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психолог районного психологічного центру "
 1. Ведення пацієнта
  Мета лікування: позбавити пацієнта від алкогольної залежності, добитися регресу неврологічної та соматичної поліорганної патології. Завдання: - купірування запою, алкогольної інтоксикації; - планова терапія у нарколога в поєднанні з синдромної терапією поліорганної патології; - реабілітаційна терапія у нарколога, лікаря загальної практики за активної участі сім'ї. Невідкладні
 2. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ злоякісних новоутворень
  М.В. Казанцева ГУЗ «Клінічний онкологічний диспансер № 1», Краснодар Стурбованість і підвищена увага до онкологічних проблем - одна з характерних рис охорони здоров'я всіх розвинених країн. Це обумовлено, перш за все, стійкою тенденцією зростання онкологічної захворюваності, яка досягла досить високих показників і в осяжному майбутньому буде наростати.
 4. Невирішені проблеми забезпечення якості медичної допомоги населенню Далекого Сходу Росії
  На «плечах» лікарів і медичних сестер лежить важкий тягар відповідальності за якість надаваних медичних послуг. Російське суспільство досі сприймає медичних працівників як якусь категорію людей, одягнених в білий одяг і дали клятву Гіппократа, які повинна працювати на благо того самого суспільства, відмовляючи собі в найнеобхіднішому. Наприклад, в отриманні гідної заробітної
 5.  Основні напрямки реформування системи охорони здоров'я Росії. Організація первинної медико-санітарної допомоги за принципом лікаря загальної практики (сімейного лікаря)
    МЕТА ЗАНЯТТЯ: вивчити основні напрямки реорганізації системи надання медичної допомоги населенню РФ. Вивчити моделі організації роботи лікаря загальної практики, функціональні обов'язки медичного персоналу, що працює за принципом загальної лікарської практики, критерії оцінки діяльності лікаря загальної практики. Оволодіти методикою аналізу діяльності лікаря загальної практики. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ
 6.  Проблема норми і аномалії в розвитку і поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
    У попередньому розділі було з'ясовано, що психологічне дослідження особистості та її розвитку здійснюється на практиці в наукових поняттях, значення кожного з яких визначається тимчасовими компромісами між різними групами вчених. Один і той же термін в тлумаченні різних психологів, що належать до різних шкіл, може тлумачитися по-різному, особливо гостро ця проблема стоїть в
 7.  Сенс життя і професійна діяльність педагога
    Вивчення прикладних проблем сенсу життя - одна з найважливіших завдань психології особистості. В останні роки проведено ряд досліджень, в яких вивчалися зв'язки між сенсом життя і досягненнями людини-професіонала. Завдання нашого дослідження полягає в тому, щоб виявити, чи включають педагоги свою професійну діяльність як значущою складовою в систему своїх смисложиттєвих
 8.  Діяльність психолога в освіті
    Основні види діяльності практичного психолога в освіті - психологічні просвітництво, профілактика, консультування, діагностика, корекція і розвиток дитини. У конкретній ситуації навчального закладу один вид роботи може стати головним залежно від тієї проблеми, яку вирішує шкільний психолог. Робота районного психологічного центру виявляється важливою формою психологічного
 9.  Організація психологічної служби освіти
    Шкільні психологічні служби існують зараз у багатьох країнах світу, проте вони різняться за чисельністю. В даний час співвідношення кількості психологів до кількості дітей варіює в значній мірі в різних європейських країнах. Це, очевидно, впливає на спектр і якість психологічних послуг, які педагогічні психологи можуть запропонувати. Для того щоб діти, які потребують
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека