ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
А.Н. Занковский. Введення в професію, 2009 - перейти до змісту підручника

Психолог в організації

Індустріально-організаційні психологи працюють з організаціями за наступними напрямками:

- Відбір співробітників та їх розподіл на роботу

- Розробка оціночних інструментів для відбору, розподілу, атестації (classification) і просування НЕЮ службі співробітників

- Перевірка валідності інструментів тестування

- Професіографічної аналіз

- Розробка і застосування програм підбору персоналу

- Оптимізація розміщення персоналу

- Визначення потенціалу співробітників для роботи в якості менед-жеров

- Навчання та розвиток

- Визначення потреб у навчанні та розвитку

- Складання та проведення програм технічної підготовки персо-налу і розвитку менеджменту

- Оцінка ефективності програм навчання і розвитку з точки зре-ня продуктивності праці і задоволеності співробітників

- Планування кар'єри

- Організаційний розвиток

- Аналіз структури організації

- Підвищення задоволеності і ефективності окремих співро-ників і робочих груп

- Проведення організаційних змін

- Вимірювання виконання роботи

- Розробка критеріїв

- Вимірювання корисності (utility)

- Оцінка ефективності організації {organizational effectiveness)

- Якість робочої життя

- Підвищення продуктивності праці окремих співробітників

- Виявлення факторів, пов'язаних з задоволеність ^) роботою

- Псрепланірованіе роботи з метою збільшення її змістовності

- Психологія споживачів

- Оцінка переваг споживачів

- Визначення реакцій споживачів на нові продукти

- Розробка стратегій сегментування ринку

- Інженерна психологія

- Проектування робочого середовища

- Оптимізація ефективності взаємодій між людиною і технікою

- Розробка системних технологій

Промислове виробництво традиційно виступає одним з головних замовників прикладних соціально-психологічних досліджень, а проблема формування виробничих колективів - найбільш типова Загальні теми в рамках таких досліджень: психологічний клімат колективу, задоволеність працею, плинність робочої сили, атестація кадрів, адаптація новачків.


В якості основних напрямків професійної психологічної роботи в організації виділяються:

1) вивчення умов і факторів позитивної мотивації до праці і до професії, оптимізація трудових відносин в робочих групах, командах, формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, формування робочих команд;

2) вивчення сприйняття людиною стимулів і умов праці, проблема справедливості винагороди;

3) психологічна консультація та професійна орієнтація;

4) дослідження процесів творчості в економічній сфері, виявлення факторів інноваційної поведінки, створення умов для його прояву;

5) вивчення статевих і вікових особливостей поведінки людини у виробничому середовищі і сфері споживання;

6) психологія підприємництва, лідерства, керівництва, менеджменту;

7) психологія конкурентоспроможності на ринку праці, психологія різних форм зайнятості ;

8) психологічні аспекти конфліктів в економічному середовищі і заходи

по їх профілактиці та врегулювання;

9) психологія поведінки особи і групи в організації;

10) психологія поведінки клієнта, акціонера, співробітника організації;

11) психологія шахрайства та інших форм деструктивної поведінки в організації;

12) психологія економічного вибору і переваг;

13) дослідження психологічних особливостей, що виявляються в умовах економічних галузей (промисловість, транспорт, сільське господарство) і функціональних економічних інститутів (фінанси, кредит, економіка природокористування);

Для успішної практичної роботи у сфері економіки та бізнесу сучасний психолог повинен бути універсалом, володіти знаннями не тільки з різних галузей психології, але й з багатьох інших наук. Замовники робіт, які звертаються за консультацією або рішенням якої-небудь економічної проблеми, воліють комплексне рішення. Керівнику зрозуміло, якщо фахівець говорить з ним мовою прибутку, відсотків, собівартості. Необхідними виявляються також знання в галузі економіки, соціології, менеджменту.
Психологічного освіти тут явно недостатньо.

Найважливіша функція психології в організації - психологічне забезпечення професійної діяльності менеджера, яке спрямоване на підвищення ефективності управління організацією, індивідуальної і групової діяльністю співробітників, вивчення психологічних проблем, що стоять перед організацією. У багатьох японських і західних фірмах існують штатні психологи, функції яких зводяться до вивчення психологічного клімату в колективі та підбору команди.

Проблеми психології управління для свого вирішення потребують знань у галузі психології праці, організаційної та соціальної психології, а також в галузі економіки. Вони стосуються систем управління на окремому підприємстві, фірмі і в системі державного управління. Численні прикладні дослідження орієнтовані на вивчення питання про психологічні якості, необхідних керівнику, робляться спроби дати характеристику ідеального керівника, аналізується сумісність керівника та колективу, виявляється роль зворотного зв'язку (знання керівником того, як він сприймається підлеглими) в ефективності управління.

Психологія може бути включена у вирішення проблеми стилю керівництва, вирішення конфліктів, оптимізацію прийняття групового рішення.

Популярним в останні роки стала участь психологів в оптимізації ділового спілкування керівників різного рангу. У практичних заняттях для керівників відпрацьовуються стратегія і техніка ділового спілкування. Психолог-практик в даному випадку виступає не просто експертом або консультантом, але стає керівником ділових ігор. Важливе завдання психолога, який працює в сфері управління, - пропаганда психологічних знань, формування у керівників психологічної компетентності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психолог в організації "
 1. Основні публікації за темою дисертації
  Монографії і глави в монографіях 1. Психологічний супровід особистості в умовах мінливої ??соціальної реальності / Под ред. М.І. Постніковою. Монографія. Архангельськ. Поморський університет. 2007. (14,18 д.а.). 2. Постнікова М.І. Психологічні аспекти відносин між поколіннями в сучасному російському суспільстві / Гуманітарні проблеми сучасності: людина і суспільство. Гол. 6. Під
 2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  В результаті теоретико-методологічного аналізу проблеми професійного становлення особистості виявлені наукові підстави для розробки акмеологічної концепції професійного становлення викладачів вищої школи. Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що вивчення проблеми професійного становлення проводилося в різних напрямках: - з позиції особистісно
 3. Відповіді до заліку. Введеніe в професію психолог, 2012
  Поняття «професія психолог». Практична психологія та її особливості. Види професійної деят-ти психолога. Особливості професійної підготовки психолога в Росії. Комплекс професійно-психологічних знань, умінь і навичок. Реалізація функцій професійно. діяль-ти. Діяльність психолога в освіті. Психолог в економіці. «Модель фахівця» психолога. Психологія в
 4. Психолог в організації
  Найбільш затребувана послуга психолога - це відбір і підбір працівників на вакантні місця (або при ротації кадрів) з урахуванням їх психологічної придатності до виконання планованої роботи. Інше завдання, тісно пов'язана з першою - це формування команди: підбір працівників, які психологічно максимально підходять один до одного і одночасно відповідають завданню, розв'язуваної підрозділом.
 5. Де затребувані психологи сьогодні?
  Більшість абітурієнтів сприймають роботу психолога за враженнями з фільмів. Виглядає це приблизно так: психолог сидить у власному кабінеті і одного за іншим приймає клієнтів, допомагаючи їм справлятися з різними психологічними проблемами. Насправді, сфера застосування професії значно ширше. Мало того, приватною практикою в чистому вигляді в нашій країні займається дуже мало
 6. Які рекомендації необхідно давати психологу потенційним клієнтам при виборі сімейного або індивідуального психолога?
  Успіх психотерапії залежить від вибору психолога. Саме сукупність професійних знань і досвіду психолога плюс його індивідуальні якості мають вирішальне значення у вирішенні Ваших проблем. Тому вибір повинен бути грунтовний, адже саме ця людина буде допомагати вам змінюватися на краще. У нашій країні психологічне консультування та психотерапія є порівняно новим
 7. А.Н. Занковский. Введення в професію, 2009
  Зміст. Психологія як наукова дисципліна Світ психологічних знань. Життєва психологія. Наукова психологія. Практична психологія. Історія становлення психології як науки Психологічні знання в античності і середньовіччі. Психологічні знання в XV - XIX століттях. Формування психології як окремої науки. Історія психології XX століття. Видатні російські психологи
 8. КОНТРАЦЕПЦІЯ У ЖІНОК З ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
  У більшості випадків призначення контрацепції жінкам з екстрагенітальною патологією, і зокрема з цукровим діабетом (СД), не відрізняється від призначення її здоровим жінкам. Складність виникає в консультуванні до і протягом її використання. У даної категорії жінок можуть бути використані будь-які методи контрацепції. Однак наявність СД вимагає від лікаря розуміння проблеми, володіння навичками
 9. ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
  Надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги здійснюють жіночі консультації, діяльність яких регламентується органами охорони здоров'я суб'єктів Російської Федерації. I. Загальні питання 1.1. Жіноча консультація є лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу з використанням сучасних медичних технологій,
 10. ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
  Реймонд Мацієвич, Джозеф Б. Мартін (Raymond Maciewicz, Joseph В. Martin) Біль відноситься до найбільш поширених суб'єктивних ознаками хвороби. Хоча в кожному випадку природа, локалізація і етіологія болю різні, майже половину всіх хворих, які звертаються до лікаря, перш за все турбує біль. Правильне лікування хворих з очевидним обмеженим болючим процесом (наприклад, переломом
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека