Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Лекції. Вступ до спеціальності, 2005 - перейти до змісту підручника

Психолог залізничного депо

У системі заходів щодо раціонального використання трудових ресурсів, підвищенню якості та ефективності роботи, зниження виробничого травматизму, професійної захворюваності та плинності кадрів в умовах сучасного виробництва важлива роль належить психологічному професійному відбору працюючих, особливо при виконанні ними складних, емоційно-напружених і потенційно небезпечних видів роботи. Професійний відбір є найважливішим напрямком забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті. Встановлено, що понад 50% грубих порушень безпеки руху пов'язані з недостатньою психологічною професійною придатністю персоналу локомотивних бригад, що отримав низькі оцінки психологів при проходженні процедур діагностичного обстеження на профпридатність (але, незважаючи на ці оцінки, допущеного до роботи).

Посадова інструкція психолога депо включає наступні його обов'язки та завдання:

1. Психолог вивчає вплив психологічних, ергономічних та організаційних факторів виробництва та транспортного процесу на трудову діяльність працівників депо з метою створення сприятливих умов праці, підвищення його ефективності та безпеки руху поїздів (зокрема, бере участь у розборі помилкових дій членів локомотивних бригад).

2. Бере участь в роботі по складанню планів соціального розвитку колективу.

3. Проводить обстеження індивідуальних якостей працівників у процесі трудової діяльності, аналізує психологічний стан людини перед роботою і під час роботи. На підставі проведених досліджень дає рекомендації, сприяють організації оптимальних трудових процесів, установленню раціональних режимів праці та відпочинку, умов праці, підвищенню працездатності і здійснює контроль за виконанням своїх рекомендацій.

4. Психолог здійснює спільно з фахівцями лікарсько-експертної комісії (ВЕК) психофізіологічний професійний відбір працівників локомотивного депо, осіб, які вступають у дорожньо-технічні училища для навчання за спеціальностями - «машиніст», «помічник машиніста моторно-вагонного складу» (МВС), а в разі потреби проводить повторний огляд і дає висновок про ступінь психофізіологічної придатності працівника (учня).

5.
Психолог бере участь (спільно з працівниками ВЕК) у проведенні психофізіологічного обстеження старослужащих машиністів і помічників машиністів, які раніше не проходили подібної діагностики. Психодіагностичне обстеження професійно-важливих якостей і протипоказань проводиться психологом і по відношенню до працівників дороги у випадках переведення їх на більш відповідальну роботу (наприклад, роботу з поїздами без помічників машиніста, водіння швидкісних поїздів тощо). У цих випадках психолог вказує у своєму висновку ступінь професійної придатності машиніста до роботи в ускладнених умовах.

6. Психолог дає рекомендації стосовно умов оптимального використання індивідуально-особистісних трудових можливостей працюючих з урахуванням перспективи розвитку їхніх професійних здібностей.

7. Бере участь у формуванні локомотивних і виробничих бригад з урахуванням психологічної сумісності її членів, дає рекомендації в цьому напрямку для інструкторів та нарядників.

8. Розробляє пропозиції щодо забезпечення стабільності кадрів депо, поліпшенню морально-психологічного клімату в колективі.

9. Організовує роботу кімнати психологічного розвантаження, сприяє висновку працівників локомотивних бригад з можливих постстрессових станів.

«Психолог депо» - це вид трудової діяльності, який можна віднести до соціономічної типу професій. Представники цієї професії мають володіти організаторськими, комунікативними вміннями, володіти технологіями вивчення та оптимізації управління групами, колективами. Психологу потрібно навчитися професійно говорити (зрозуміло, виразно, переконливо, стежити за темпом мови, вибираючи темп, зручний для слухача, співрозмовника), бо для нього мова - найважливіший засіб встановлення взаєморозуміння і впливу. Психолог повинен передбачати те, як його слова можуть бути зрозумілі різними людьми, які можуть у них виникнути питання. Він повинен стежити за враженням, яке справляє на інших своєю зовнішністю та одягом. Важливо навчитися також слухати, не перебиваючи співрозмовника, і чути, розуміти стороннього людини, саме його внутрішній світ, а не приписувати йому те, що нам самим прийшло б в голову в його становищі. Психолог повинен мати чималий кругозір в області гуманітарного знання, дуже до речі тут виявляється і життєвий досвід і засноване на ньому розуміння внутрішнього стану тих людей, з якими йому доводиться мати справу.


Оскільки соціальні ситуації мінливі і часто неповторні, психолога потрібно чітко виділяти поряд з більш-менш «вічними» знаннями (як загальнокультурних, так і пов'язаними з вузькою спеціалізацією) - знання оперативні, що відносяться до конкретної обстановці « тут і тепер ».

Найголовніше в області вимог до пізнавальної сфері психолога, звичайно, не гострота зору або слуху, а своєрідна «душеведческая» спрямованість розуму, спостережливість до проявів почуттів, інтелекту і характеру людини, до її поведінки. Психологу важливо вміння подумки уявити саме його (працівника) внутрішній світ, а не приписувати йому свій власний або інший, знайомий з досвіду або за газетам. Важливо також керуватися оптимістичним проектувальним підходом до людини, заснованим на впевненості в тому, що людина завжди може стати краще. Психолог повинен вміти співпереживати іншій людині, бути здатним передати іншим своє ставлення до подій, ситуацій, бути чуйним і доброзичливим, готовим прийти на допомогу, проявляти поблажливість до різних нестандартних особливостей поведінки людей, їх зовнішньому вигляду, образу думок (звичайно, якщо все це не заважає безаварійної ефективній роботі).

Творчий склад розуму буде корисний психологу для моделювання варіантів можливих наслідків дій людей, фіналів їх конфліктів, протистоянь чи об'єднань. Психологу необхідна витримка, самовладання, високий рівень самоконтролю, вміння співвідносити свою поведінку, звернене до інших людей, з моральними та юридичними нормами, вміти працювати в суворій відповідності до вказівок, наказами, розпорядженнями Міністерства Шляхів Повідомлення РФ. Окреслені вище обов'язки психолога депо були прийняті на нараді психологів локомотивних депо Московської залізниці 21.04.1998 р.

Для роботи на посаді психолога депо необхідно мати вищу психологічну освіту зі спеціалізацією в галузі психології праці, організаційної психології, соціальної психології. Базова освіта може бути і по іншим спеціалізаціями за умови, що фахівець зможе освоїти специфіку професії в період початкової стажування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психолог залізничного депо "
 1. Психологія як прикладне та практичне спрямування
  В даний час практична психологія може розглядатися не тільки як сфера докладання психологічних знань, не тільки як психологічна практика і спосіб перевірки умоглядних психологічних моделей, але і як нова активно розвивається галузь психологічної науки, що має свій предмет? вивчення та розробки. У якості такого виступають, на нашу думку, принципи, методи і
 2. ТЕРАПІЯ клімактеричного синдрому
  Залежно від періоду климактерия, скарг та клінічної картини, з якими звертаються жінки за медичною допомогою, лікувальні заходи включають в себе вибір засобів контрацепції, лікування ДМК на тлі гіперплазії і поліпів ендометрія, лікування безпліддя або вирішення питання про необхідність призначення ЗГТ. Останнім часом вітчизняні автори дотримуються думки про те, що в пременопаузі
 3. Г
  + + + габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 4. Д
  + + + давенеідози (Davaineidoses), гельмінтози птахів, що викликаються цестодами сімейства давенеід. Серед них мають значення давенеози і райетіноеи. + + + Давенеоз (Davaineosis), гельмінтоз птахів, що викликається цестодами роду Davainea сімейства Davaineidae, що паразитують у кишечнику. Поширений повсюдно. Найбільший економічний збиток птахівництву заподіює Д. курей. Збудник Д. курей - D.
 5. И
  + + + Голкотерапія, акупунктура, чжень-цзю-терапія, метод лікування уколами за допомогою голок. Сутність І. полягає в рефлекторному впливі на функції органів з лікувальною метою різними за силою, характером і тривалості уколами. Кожна точка уколу пов'язана каналами (лініями) з певним органом. У тварин таких каналів 14 (рис. 1). Для І. користуються спеціальними голками (рис. 2).
 6. К
  + + + Каверна (від лат. Caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + Кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 7. Гігієнічна оцінка шуму
  Дослідження останніх років показали, що серед багатьох природних і антропогенних факторів навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я населення, найбільш поширеним і агресивним є міський шум. Фізичні та фізіологічні характеристики шуму. Під терміном "шум" розуміють будь-який неприємний або небажаний звук або їх поєднання, які заважають сприйняттю корисних сигналів,
 8. Гігієнічні вимоги до розміщення і плануванні виробничої території. Санітарна класифікація промислових підприємств і організація СЗЗ
  До складу промислово-виробничої зони, як функціонально-спеціалізованої частини території міста, входять об'єкти матеріального виробництва, комунального господарства, виробничої інфраструктури, науки і наукового обслуговування, підготовки кадрів, інші об'єкти невиробничої сфери, які обслуговують матеріальне і нематеріальне виробництво. Виробнича територія повинна
 9. Тіньовий ринок медичних послуг і якість
  Слабке фінансове забезпечення ЛПУ галузі охорони здоров'я Далекого Сходу призводить до розвитку негативних тенденцій в медичному обслуговуванні населення, породжує стрімкий розвиток тіньової економіки . У багатьох ЛПУ регіональної охорони здоров'я в останні роки отримали певний розвиток псевдоринкових, напівтіньові, тіньові і напівкримінальні економічні відносини. З введенням
 10. Квантифікація особистісні особливості людини
  Особистість виключно складна, пластична, суперечлива, індивідуально-неповторна, оригінальна. Чим вище рівень професійної майстерності особистості, тим більшою мірою в ній виражений індивідуальний стиль діяльності, її індивідуальність. На цю індивідуальність не накладаються, або накладаються насилу загальні закономірності. Але все ж з кожним десятиліттям, а останнім часом з
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека