ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

ПСИХІЧНІ СТАНИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЇХНІ ВИЯВИ У ВІЙСЬКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

На сучасному етапі реформування і розвитку Збройних сил України в процесі спілкування військовослужбовців та їх виховання на перший план виходить принцип гуманізації та демократизації міжособистісних взаємин як важлива умова підвищення людського фактора в бойовій та гуманітарній підготовці. Суттєвий вклад у розв'язання цієї актуальної проблеми - правильне розуміння командирами та вихователями проблеми психічних станів воїнів, що виникають у процесі їхньої життєдіяльності та є безпосередньою формою актуалізації психіки. Організація повсякденної та бойової діяльності особового складу із врахуванням психічних станів воїнів може суттєво допомогти командирам якісніше виконувати службові обов'язки, підвищити рівень бойової та гуманітарної підготовки й цілеспрямовано керувати розвитком особистості підлеглого. Кінцевим результатом цієї цілеспрямованої та змістовної діяльності командира є постійна висока бойова й мобілізаційна готовність підрозділу, справжня бойова майстерність військовослужбовця.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПСИХІЧНІ СТАНИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЇХНІ ВИЯВИ У ВІЙСЬКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"
 1. Військова психологія в структурі сучасної психології
  стани, властивості (рис. 1-1). Психічна діяльність людини завжди має три взаємозв'язані сторони: пізнавальну, емоційну й вольову. Пізнавальна діяльність формує знання про об'єктивну дійсність. Емоційні процеси супроводжують ставлення людини до того, що вона пізнає і робить. Воля забезпечує активну дію людини на навколишній світ і є регулювальною функцією її поведінки.
 2. Особливості вияву темпераменту і характеру воїна у навчально-виховному процесі
  виявилася серйозним кроком на шляху дослідження основ класифікації темпераментів, вона спрямувала увагу на подальшу деталізацію окремих властивостей нервової системи з конкретним типом темпераменту. Дослідження Б.М. Теплова та В.Д. Небиліцина довели, що від кожної з означених Павловим властивостей нервової системи залежить кілька інших властивостей. Було*експериментально відкрито нові якості,
 3. Особливості функціонування емоційно-вольової сфери особистості в умовах військової діяльності
  стани; складні емоційні стани; стійкі емоційні стани. За впливом на діяльність виділяють почуття, що активізують (сте-нічнї) та гальмують (астенічні) цілеспрямовану активність. За ступенем складності та змісту почуття поділяють на прості (елементарні) і складні (вищі). Перші виникають від задоволення органічних потреб (у їжі, воді) і за раптових змін обставин. Другі виникають при
 4. Методи емпіричного психологічного дослідження
  стани, утворення, зовнішні вияви, почуттів, дій і поведінки воїнів у різних умовах їхньої життєдіяльності. Аналіз матеріалів, отриманих при всебічному спостереженні, дає можливість пізнавати думки й почуття, взаємини й мотиви, настанови та інші психічні явища, недоступні безпосередньому сприйманню, але які дають можливість знаходити характерні тенденції в розвитку психіки, планувати обгрунтовані
 5. Виникнення і розвиток військової психології
  стани воїнів. Це дало йому можливість опрацювати достатньо цілісну концепцію військової психології, яка має досліджувати такі проблеми: значення морального фактора і його використання воєначальником в бою; необхідність психологічної підготовки до бою; психічні стани воїнів перед боєм; вплив артилерійського вогню на психіку воїнів; стан психіки воїна в період атаки; дослідження психіки воїна після
 6. Розвиток особистості у військовій діяльності
  стани у своєму розвиткові та вияві багато в чому залежать від мотивів службової діяльності воїна, від успіхів у бойовій і гуманітарній підготовці, індивідуально-психічних властивостей особистості, умов військової служби та взаємин між військовослужбовцями у підрозділі. На психічному стані особового складу позначається соціально-психологічний клімат, настрій і традиції в колективі, взаємини з
 7. Проблема психічних етапів у військовій психології
  стани людини. У вітчизняній психології цю проблему досліджували М.М. Ланґе (афективні вияви, мотиваційні стани, гіпнотичні стани), О.Ф. Лазур-ський (увага, емоційні стани та їх вияви). Фізіологічні механізми психічних станів обґрунтовували І.М. Сеченов і І.П. Павлов. Як окремий науковий напрям необхідно виділити роботи В.М. Бехтерева та його учнів, в яких описується генеза психічних станів,
 8. Класифікація міжособистісних конфліктів
  вияви конструктивного конфлікту: - в особистісному конфлікті - сприяння позитивному розвитку особистості воїна у вигляді почуття невдоволеності, наприклад, результатами власної діяльності; - у міжособистісних конфліктах - запобігання стагнації життєдіяльності військового підрозділу; - сприяння його розвитку та формуванню позитивного морально-психологічного клімату; - утвердження
 9. Психологічне забезпечення збройного конфлікту на Північному Кавказі
  виявилося доволі складним з огляду на недостатню кількість інформації про них. 4. Ретельний аналіз соціально-політичної обстановки в Чеченській Республіці і на Північному Кавказі, прогнозування розвитку соціально-політичної ситуації в регіоні. Оскільки в листопаді-і рудні 1994 р. у центральній пресі практично не друкувалися матеріали щодо ситуації в Чеченській Республіці, основна увага
 10. Зміст психологічної роботи в бойовій обстановці
  стани, бойову активність воїнів і побудування адекватних їм психодіагностичних, психопрофілактичних і психокорекційних програм роботи з ними. Виявлення психологічного змісту майбутньої бойової діяльності дає змогу передбачити: а) які психічні та психофізіологічні властивості мусять мати воїни для її виконання; б) які військово-професійні якості слід в них розвивати для виконання власне
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека