Головна
ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
І.В. Шаповаленко. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія), - перейти до змісту підручника

Психічний розвиток дитини: фактори біологічний і соціальний

Американський психолог і соціолог Болдуін був одним з багатьох в той час, хто закликав вивчати не тільки пізнавальне, а й емоційне і особистісний розвиток. Соціальна середу, поряд із вродженими передумовами, розглядалася ним як найважливіший фактор розвитку, оскільки формування системи норм і цінностей, самооцінки людини відбувається всередині суспільства. Болдуін одним з перших зазначив соціальну роль гри і розглянув її як інструмент соціалізації, підкресливши, що вона готує людину до життя в системі складних соціальних відносин.

Болдуін обгрунтував концепцію пізнавального розвитку дітей. Він доводив, що пізнавальний розвиток включає кілька стадій, що починаються з розвитку вроджених рухових рефлексів. Потім йде стадія розвитку мови, і завершує цей процес стадія логічного мислення. Болдуін виділяв спеціальні механізми розвитку мислення - асиміляцію (интериоризацию впливів середовища) і акомодацію (зміни організму). Ці положення теорії Болдуїна вплинули на погляди Ж. Піаже.

Німецький психолог В. Штерн (1871-1938), автор теорії персоналізму, поставив у центр своїх дослідницьких інтересів аналіз духовного розвитку дитини, формування цілісної структури особистості дитини1. Штерн вважав, що особистість - це самовизначається, свідомо і цілеспрямовано діюча цілісність, що володіє певною глибиною (свідомим і несвідомим шарами). Він виходив з того, що психічний розвиток - це саморозвиток, саморозгортання наявних у людини задатків, що направляється і визначається тим середовищем, в якій живе дитина.


Саме розвиток Штерн розумів як зростання, диференціацію та перетворення психічних структур, як перехід від неясних, невиразних образів до більш ясним, структурованим і виразним гештальт навколишнього світу. Потенційні можливості дитини при народженні досить невизначені, він сам ще не усвідомлює себе і свої схильності. Середа допомагає дитині усвідомити себе, організовує його внутрішній світ, надає йому чітку, оформлену і усвідомлену структуру. При цьому дитина намагається взяти з середовища все те, що відповідає його потенційним схильностям, ставлячи бар'єр на шляху тих впливів, які суперечать його внутрішнім нахилам. Ця теорія отримала назву теорії конвергенції (взаємовпливу) дво х факторів, так як в ній враховувалася роль, яку відіграють у психічному розвитку два фактори - спадковість і середу.

Теорія конвергенції двох факторів В. Штерна

Таблиця 6Конфлікт між зовнішніми впливами (тиском середовища) і внутрішніми схильностями дитини має, на думку Штерна, принципове значення для розвитку, оскільки саме негативні емоції служать стимулом для розвитку самосвідомості. Таким чином, Штерн доводив, що емоції пов'язані з оцінкою навколишнього, вони допомагають процесу соціалізації та розвитку рефлексії у дітей.

Штерн стверджував, що існує не тільки спільна для всіх дітей певного віку нормативність, а й нормативність індивідуальна, характеризує конкретної дитини.
У числі найважливіших індивідуальних властивостей він називав індивідуальні темпи психічного розвитку, які проявляються в швидкості навчання.

Штерн приділив увагу і питанням пізнавального розвитку, досліджуючи етапи розвитку мислення й мови, вперше провів систематичне спостереження за процесом формування мови. Результати цієї роботи знайшли відображення в книзі Штерна «Мова дітей» (1907). Виділивши п'ять основних етапів у розвитку мови в дітей, Штерн детально описав їх, фактично розробивши перші нормативи в розвитку мови у дітей до 5 років. Він першим звернув увагу на перелом у розвитку дитячого мовлення (у віці близько півтора років), який пов'язаний з відкриттям дитиною «значення» слова, а саме того, що кожен предмет має свою назву; виділив основні тенденції мовного розвитку - перехід від пасивної промові до активної і від слова до пропозиції.

Ідеї В. Штерна вплинули практично на всі галузі дитячої психології (дослідження когнітивних процесів, вивчення розвитку емоцій, особистості, періодизації розвитку) і на погляди багатьох видатних психологів, що займалися проблемами психіки дитини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психічний розвиток дитини: фактори біологічний і соціальний "
 1. Поняття про психічному і соціальному здоров'я
  психічному здоров'ї, його складових. 2. Шляхи формування психічного здоров'я. 1. Поняття про соціальне здоров'я. Стрес як фактор ризику для
 2. Фактори, що впливають на здоров'я
  розвитку захворювань, їх прогресування та несприятливого результату. З обумовлено комплексним впливом соціальних, поведінкових і біологічних факторів. Це: 1. Соціально-економічні: умови праці, житлові умови, рівень добробуту тощо 2. Соціально - біологічні: вік батьків, стать, протягом антенатального періоду і т.д. 3. Генетичні: спадкова
 3. Біолого-психологічні взаємодії та психічні розлади
  психічні розлади обумовлені виключно або біологічними, або психологічними факторами, багато з них вважають, що велика частина людей, у яких розвиваються серйозні психічні розлади, мають і біологічну та психологічну схильність до цих розладів і що стресові події можуть з'явитися поштовхом до їх розвитку. Це особливо вірно щодо серйозних
 4. Психічний розвиток дитини: вплив середовища
  психічному розвитку дітей. Порівнюючи особливості статевого дозрівання, формування структури самосвідомості, самооцінки у представників різних народностей, вона підкреслювала залежність цих процесів в першу чергу від культурних традицій, особливостей виховання і навчання дітей, домінуючого стилю спілкування в родині. Введене нею поняття інкул'тураціі як процесу навчення в умовах
 5. Нервово-психічна нестійкість.
  Психічної нестійкістю "(НПН) розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні предболезненное стану (крайні варіанти психічної норми) з прихованою, що не вираженою, або помірно вираженою, але компенсованій формою перебігу, обумовлені дефектами функціонування нервової
 6. Основні напрямки досліджень інтелектуального розвитку дитини Ж.Пиаже
  психічного розвитку дитини, від якої залежать всі інші психічні процеси. Основні питання, поставлені в роботах Піаже: особливості дитячої логіки; походження і розвиток інтелекту у дитини; способи і шляхи формування фундаментальних фізичних та математичних уявлень і понять (таких, як об'єкт, простір, час, причинність, випадковість); розвиток сприйняття,
 7. Механістична трактування детермінізму
  психічного. Сюди відносяться всі концепції, які поперемінно брали за основу психічного розвитку; біологічне, духовне, біологічне, соціальне в їх зовнішньому взаємодії і в зовнішньому вплив на психічне. Найбільш широкого поширення набуло плюралістичне уявлення про деякій множині факторів, що детермінують психічний розвиток. Це по суті метафізичне
 8. Механістична трактування детермінізму
  психічного. Сюди відносяться всі концепції , які поперемінно брали за основу психічного розвитку; біологічне, духовне, біологічне, соціальне в їх зовнішньому взаємодії і в зовнішньому впливі на психічне. Найбільш широкого поширення набуло плюралістичне уявлення про деякій множині факторів, що детермінують психічний розвиток. Це по суті метафізичне
 9. Тема «Медико-психологічні та соціальні аспекти наркоманії»
  психічна та фізична залежність. Симптоми фізичної залежності. 6. Виникнення механізму толерантності. 7. Фактори і механізми виникнення наркоманії і токсикоманії. 8 . Загальні закономірності перебігу наркоманій. 9. Групи ризику серед молоді. 10. Загальні ознаки стану наркотичного сп'яніння. 11. Принципи та методи валеологічної, психологічної та соціальної
 10. Психічний розвиток
  психічних функцій і здібностей буде розглянуто в наступних розділах. Наприклад, розвиток сприйняття обговорюється в розділі 5, засвоєння понять і розвиток мови - в розділі 9, статевий розвиток - в главі 10, а розвиток особистості - в главах 12 і 13. У цій главі ми дамо загальний огляд психічного розвитку протягом життя і звернемося до двох основних питань: а) як біологічні фактори
 11. Основні характеристики людини в період дитинства
  психічних процесів. У перші місяці життя у дитини відзначається наявність тільки мимовільної уваги. Зачатки довільного уваги зазвичай починають проявлятися до кінця першого - початку другого року життя дитини. Розвиток емоційної сфери дитини є найважливішим чинником зв'язку його з навколишнім світом. Поява комплексу пожвавлення свідчить про завершення кризи
 12. Основні характеристики людини в період дитинства
  психічних процесів. У перші місяці життя у дитини відзначається наявність тільки мимовільної уваги. Зачатки довільного уваги зазвичай починають проявлятися до кінця першого - початку другого року життя дитини . Розвиток емоційної сфери дитини є найважливішим чинником зв'язку його з навколишнім світом. Поява комплексу пожвавлення свідчить про завершення кризи
 13. ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я
  психічному та соціальному. На кожному з цих рівнів здоров'я людини має свої особливості. Здоров'я на біологічному рівні пов'язано з організмом і залежить від динамічної рівноваги функцій всіх внутрішніх органів, їх адекватного реагування на вплив навколишнього середовища. Здоров'я на психічному рівні пов'язане з особою і залежить від таких особистісних характеристик, як емоційно
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека