Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012 - перейти до змісту підручника

Психічні властивості особистості та їх урахування у навчанні та вихованні військовослужбовців

В роботі з підлеглими необхідно враховувати їх темперамент, що характеризує інтенсивність протікання психологічних процесів. Він є малоізменяющіміся в процесі життя характеристикою нервової системи і висловлює її особливості, співвідношення процесів збудження і гальмування. Це співвідношення породжує три основні властивості нервової системи - силу, врівноваженість, рухливість. Поєднання цих властивостей називається типом нервової системи, яку розрізняють за чотирма основними типами (холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік).

Холерик - швидкий, поривчастий, пристрасний, але неврівноважений. Схильний до швидкого виснаження, швидкої зміни настрою. Сангвінік - прагне до частої зміни обстановки та вражень. Легко переживає невдачі. Чуйний, активний і адаптивен.

Флегматик - незворушний і повільний. Завжди спокійний і витриманий, завзятий і здатний до тривалого напрузі. Неквапливий, звичайно повільно переключається на іншу діяльність.

Меланхолік - має підвищену чутливість, легко ранимий і глибоко переживає самі малозначні події. Володіє підвищеною вразливістю. У нього можуть легко виникнути різке зниження настрою, невпевненість і пригніченість.

При цьому треба пам'ятати, що в чистому вигляді типи темпераментів зустрічаються дуже рідко. Слабкі сторони темпераменту краще компенсувати організаційними заходами, доцільною розстановкою людей, комплектуванням груп за критерієм сумісності темпераментів, а також індивідуальним підходом у спілкуванні.


Виховний вплив на підлеглого не досягає мети, якщо почнеться з критики, з негативної оцінки військовослужбовця. Де критика, там може бути і лайка, приниження особистості, що майже завжди мобілізує захисне поведінка людини, змушує його чинити опір всякому впливу. Виховання не боротьба, а спільна робота молодшого командира і підлеглого. Індивідуально-виховну роботу краще проводити наодинці, без сторонніх.

Якщо уважно подивитися на світовий та вітчизняний досвід застосування методів впливу на свідомість військової людини, то умовно їх можна розділити на 4 групи.

1. Жорстка вимогливість (метод примусу).

2. Підвищення матеріального рівня життя військовослужбовців (метод стимулювання).

3. Потужне виховне (ідеологічне, релігійне) вплив (метод переконання).

4. Комплексне застосування перерахованих вище методів.

При цьому більш кращим і ефективним є комплексний підхід до вирішення даної проблеми.

Виховання - це, перш за все, процес управління, який здійснюється за допомогою певних засобів. Якими ж засобами повинен володіти молодший командир для здійснення виховного впливу на підлеглих?

На думку деяких вчених, їх можна об'єднати в 8 груп, що розрізняються за силою та ефективності впливу. Три групи цього переліку умовно можна віднести до матеріальних, а п'ять до інформаційних.


У число матеріальних засобів виховання людини входять (у порядку убування за силою і ефективності впливу):

1. Фінансові, економічні;

2. Біологічні;

3. Грубе фізичний вплив.

У число інформаційних груп виховання людини входять (у порядку убування за силою і ефективності впливу):

1. Інформація світоглядного характеру: методологія, філософські ідеї загального плану;

2. Інформація історичного та фактологічного характеру;

3. Ідеологія (релігійні, філософські, соціологічні та політичні концепції);

4. Мистецтво, традиції, ритуали;

5. Система розваги та дозвілля. Очевидно, що інформаційний вплив за своїм статусом вище, і воно набагато ефективніше в порівнянні з впливом матеріальним. Воно має колосальне значення - адже з його допомогою виробляється безструктурне приховане управління людьми.

Самовиховання включає в себе вивчення своїх психічних і фізичних особливостей, соціальних проявів, ставлення до служби, до оточуючих, до себе. Воно може здійснюватися шляхом самоаналізу, самоспостереження, самооцінки, самонавіювання і самопрінужденія.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психічні властивості особистості та їх урахування у навчанні та вихованні військовослужбовців "
 1. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
 2. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 3. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 4. Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
  Під професійною діяльністю психолога розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються їм для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військово-професійного середовища та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я
 5. Критерії ефективності психологічної роботи та професійної діяльності психолога військової частини
  Проблема вдосконалення системи критеріїв оцінки професійної діяльності психолога обумовлена ??недостатнім використанням у повсякденній практиці адекватних засобів, що забезпечують об'єктивне виявлення ступеня відповідності його професійної компетентності та результатів праці нормам професії. Існуючі нормативні документи, що визначають основні параметри психологічної
 6. Характеристика основних закономірностей процесу виховання військовослужбовців
  Найважливішою тенденцією процесу виховання людини взагалі і військового зокрема виступає закономірна залежність даного процесу від соціально- економічних умов життя суспільства, пануючих у ньому ідеології, політики, права, моралі. Ця залежність носить загальний, а значить, складний характер, проявляється як прямо, так і опосередковано через діяльність різних державних і
 7. Педагогічна характеристика основних методів індивідуальної виховної роботи
  Насамперед , необхідно виділити основні методи вивчення індивідуальних особливостей військовослужбовців і дати деякі рекомендації щодо їх використання. Одним з найважливіших методів вивчення людини є спостереження. Під ним розуміється систематичне, цілеспрямоване нагромадження фактів про вчинках, поведінці, судженнях, проявах військовослужбовця, що дозволяють зробити висновки про його
 8. Психологічні аспекти організації та змісту виховання жінок-військовослужбовців
  У сучасних умовах військовослужбовці-жінки виконують обов'язки військової служби вже по 112 військовими спеціальностями: психологи, військові юристи та перекладачі, зв'язківці, медичні працівники, викладачі та наукові співробітники військово-навчальних закладів, оператори комп'ютерних систем та ін У зв'язку з цим знання індивідуально- психологічних особливостей жіночої психології, форм,
 9. Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
  Під професійною діяльністю психолога військової частини розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються психологом для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військової діяльності та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження
 10. Основні завдання і методи діяльності психолога з надання психологічної допомоги військовослужбовцям
  Психологічна допомога має комплексний характер, реалізований за двома основними напрямками: 1. Здійснення систематичної і узгодженої роботи психолога та інших посадових осіб профілактичного плану щодо своєчасного виявлення воїнів, які потребують надання психологічної допомоги та постійному психологічному супроводі, створенню сприятливих умов для життєдіяльності
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека