ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Г.А. Броневицький. Психологія військових моряків: психічні стани, 2002 - перейти до змісту підручника

Психічні стану екіпажу і військова дисципліна на кораблі

Міцна військова дисципліна, статутний порядок і організованість завжди були найважливішим умовою високої боєздатності Збройних Сил. Але в сучасних умовах ця залежність постійно зростає, тому що «... з ускладненням техніки, економіки, соціального життя значення людини, його інтелектуальних і емоційних особливостей не знижується, а навпаки зростає. Від його творчих здібностей, інтелекту, психічної стійкості сьогодні залежить як ніколи багато »[38, С. 114]. Тому в даний час військова дисципліна на кораблі - це не тільки чіткість і беззаперечність в конкретних діях і вчинках воїнів і не тільки військовий порядок і статутна організація, а й стан душі воїна, його внутрішня, духовна сутність, його мораль, стану і переживання.

Свідома військова дисципліна є основою високої боєготовності, і боєздатності будь-якої частини, корабля, підрозділи. Ця залежність ще більш поглибилася в наш час, коли під впливом науково-технічної революції в армії і на флоті відбулися великі якісні зміни, наслідком яких є посилення ролі військового колективу і окремого воїна в успішному вирішенні бойових завдань. У сучасних умовах від воїнів потрібні не тільки великі знання і майстерність, але й високі духовні якості, міцна ідейна гарт, стійкість, свідомість, глибоке розуміння своїх завдань, здатність витримувати небувалі морально-психологічні та фізичні навантаження, в будь-яких умовах зберігати волю до боротьби і перемозі. Людині належить вирішальна роль на війні. Ця істина була і залишається для нас непорушною. Вона завжди лежала і лежить в основі будівництва Збройних Сил, підвищення їх бойової готовності.

Вивчення, обслуговування та застосування різних систем зброї і бойової техніки, забезпечення грамотних тактичних дій підрозділів, частин і кораблів вимагають дисципліни вищого порядку. Тому в останні роки посилилася увага до теоретичних проблем військової дисципліни як до такого складного суспільного явища, яке має багатосторонню і широку причинно-наслідковий обумовленість. Представники різних суспільних наук розглядають її з різних позицій: філософи - як категорію військового обов'язку, юристи - з точки зору правових норм, педагоги - з позицій найбільш раціональних прийомів і методів виховання дисциплінованості. Військова психологія розкриває психологічні основи військової дисципліни з урахуванням особливостей служби в різних видах і родах військ-[42, 25,118,177].

Найважливішим завданням психології є з'ясування залежності військової дисципліни від психічних станів воїнів. Аналіз дисциплінарної практики свідчить про те, що на абсолютній більшості кораблів, що знаходяться в тривалих плаваннях, не тільки скорочується загальна кількість порушень військової дисципліни, а й змінюється їх характер. Це пояснюється, по-перше, підвищенням патріотичної свідомості і почуття відповідальності кожного моряка за вирішення кораблем поставлених завдань, по-друге, посиленням організації служби та статутного порядку на кораблях в поході, по-третє, зміною обстановки, відсутністю умов для багатьох, у тому числі грубих, проступків.

Ці причини відіграють істотну роль. Тому, що вони тісно пов'язані з психічними станами людей. Звичайно, в поході немає умов для таких грубих проступків, як самовільні відлучки, порушення статутних вимог під час звільнення. Разом з тим, похідна обстановка іноді сприяє порушенням статутних норм взаємовідносин, невиконанню деяких вимог експлуатаційних інструкцій, недотримання військового порядку з окремих питань корабельного побуту.

З точки зору залежності дисципліни від психічних станів особового складу важливо відзначити, що в тривалому плаванні змінюється сама оцінка поведінки людини. Його дисциплінованість визначається не за тими мірками і категоріям, що на березі. Основою для оцінки діяльності кожного моряка та екіпажу в цілому тут є успішне вирішення завдань, що стоять перед кораблем, безаварійна робота техніки і механізмів, підтримка високої боєготовності зброї. Тому вимоги до особового складу пред'являються, насамперед, по колу функціональних службових обов'язків. Оцінка поведінки моряка в поході, його дисциплінованість визначаються головним чином по відношенню до справи, виконання бойових і повсякденних розкладів, несення вахт, дотриманню корабельних правил.

Похідна обстановка і специфіка розв'язуваних кораблем завдань впливають на психіку моряка, викликаючи в нього певні думки, почуття, переживання і стани, які проявляються в дисциплінованому або недисциплінованому поведінці. Розглядаючи цю залежність тільки лише за характеристикою психічних станів, бажано виділяти наступні відносно самостійні періоди тривалого плавання, які вимагають спеціального обліку і пильної уваги командирів кораблів і підрозділів.

Перший період - це початок походу. Відповідно до статистичних даних по дисциплінарної практиці саме в цей час на кораблях здійснюється найбільша кількість проступків. В основному вони пов'язані з упущеннями особового складу при несенні вахт і неправильними діями по корабельних розкладів. Неабиякою мірою це обумовлено складними психічними станами особового складу, які формуються в процесі адаптації організму до умов походу і так званої ломки базового динамічного стереотипу.
З плином часу ці причини усуваються, і стан військової дисципліни на кораблі поліпшується. Однак цей процес може бути прискорений спеціальними заходами, спрямованими на формування у особового складу позитивних почуттів, настроїв і психічних станів. Серед них: детальне ознайомлення з основними особливостями очікуваної обстановки після виходу з бази, відпрацювання ще до виходу в море окремих елементів похідного розпорядку дня, створення сприятливих умов для виконання обов'язків при несенні вахт, забезпечення повноцінного відпочинку.

Другий період настає, коли психічні стани стабілізуються на певному рівні оптимальної активності, необхідної для успішного вирішення завдань плавання. Військовий порядок, організованість, дисципліна в цей час, як правило, знаходяться на високому рівні. Окремі проступки моряків стають винятково рідкісним явищем, якщо вони трапляються, то викликають гостру реакцію не тільки з боку командування, а й корабельної громадськості. Аналіз показує, що порушення дисципліни в цей час в основному відбуваються на тих бойових постах, де діяльність моряків носить операторський характер, відрізняється монотонністю і одноманітністю. Завдання фахівця тут зводить до уважного спостереження за показаннями приладів і контролю за їх роботою. Так вимагають експлуатаційні інструкції. ^ Пунктуальне виконання - показник дисциплінованості моряка. Але техніка найчастіше працює без перебоїв, закладена в автомати програма реалізується без втручання людини. Поступово у нього з'являється стійка впевненість в абсолютній надійності автоматизованої бойової техніки. Відповідно до інструкції з обслуговування бойового поста моряк повинен вести постійне спостереження за роботою системи. А вона і без його втручання тривалий час працює без видимих ??відхилень.

У цих умовах можуть створюватися передумови своєрідного психологічного конфлікту між необхідністю пильно виконувати свої обов'язки і високим ступенем надійності автоматизованої техніки. Моряк звикає до нормальної роботи механізмів, а вимоги до постійного підвищення пильності звучать для нього лише як просте нагадування. Поступово у нього формується певний стереотип дій, що приходить у протиріччя з необхідністю постійної готовності до активних дій при ускладненні обстановки. І коли вона виникає (раптовий сигнал, відмова якого механізму), навички можуть не спрацювати, що призведе до неправильних дій або до їх затримці, втрати часу. А це найчастіше кваліфікується як порушення вимог військової дисципліни.

Інформаційна одноканальне і удавана недовантаження інтелектуальної сфери психіки під час вахти на деяких бойових постах посилюють роль саморегуляції стану пильності за рахунок високої і жорсткої самодисципліни. Але цими якостями володіє кожен воїн. Тому так необхідні спеціальні заходи щодо попередження проступків при несенні вахт. Велике значення мають: Розробка та впровадження в діяльність особового складу найбільш відповідальних бойових постів спеціальних ввідних, розрахованих на стимулювання не тільки фізичної, але і розумової діяльну з частою зміною подразників, призначених для підвищення активного стану кори великих півкуль головного мозку; посилення контролю за якістю виконання вахтовими фахівцями своїх обов'язків на бойових постах; проведення спеціально розроблених для конкретних умов несення вахти фізичних вправ; організація спеціальних тренувань. Головна їх мета - стимуляції активних психічних станів моряків.

У кожному тривалому плаванні особовий склад переживає періоди найвищої психологічної напруженості. У цей час у багатьох моряків можуть виникати важкі психічні стани, які нерідко виявляються у поведінці у вигляді порушення корабельних правил, статутних взаємовідносин та інших вимог військової дисципліни.

Підкреслюючи залежність військової дисципліни від психічних станів, ми зовсім не виправдовуємо ними всі провини на кораблі. Першорядне значення в їх запобіганні належить чіткому військовому порядку і статутною організації служби. У Корабельному статуті записано: «Організація корабля будується відповідно до його бойового призначення і визначається штатом корабля. Корабельний розпорядок повинен визначати порядок служби та життя особового складу кораблів, служити підставою для найбільш доцільного і однотипного розподілу часу на кораблях залежно від обстановки і забезпечувати успішне проведення бойової підготовки, інших видів діяльності корабля ».

Проте вимоги Корабельного та інших військових статутів регламентують лише найбільш загальні, характерні для будь-яких умов плавання межі, в рамках яких командир, погодившись з обстановкою, визначає найбільш раціональний розпорядок дня, режими праці та відпочинку, занять і тренувань, служб корабельних нарядів. Якщо по всіх цих напрямках діяльності екіпажу є достатні чіткість і ясність, якщо все відпрацьовано і налагоджено, кожен моряк знає, чим він повинен займатися в той чи інший час, то й психічні стану особового складу будуть мати тенденцію до певної стабільності та сталості. У Корабельному статуті записано: «Всі дії екіпажу корабля, приурочені до певного моменту корабельного розпорядку, повинні проводитися точно в призначений час, без попередньої доповіді начальнику, якщо їм не було віддано особливого розпорядження».
Саме в таких умовах найбільш ймовірне формування у моряків стабільних позитивних психічних станів, чим створюються сприятливі передумови для подолання періоду високої психологічної напруженості і зміцнення військової дисципліни серед особового складу.

Великою своєрідністю відрізняються психічні стани моряків на заключному етапі плавання, що також відбивається на рівні дисципліни в екіпажі. Відповідно до статистичних даних на цей період в середньому припадає до 25 відсотків усіх дисциплінарних порушень. Як показують дослідження, більшість з них відбувається через зниження пильності, а також на грунті самозаспокоєння і втоми. Тому підтримка у моряків стану високої пильності, посилення відповідальності за успішне завершення тривалого плавання мають велике значення в роботі з попередження дисциплінарних проступків.

Психологічний аналіз причинногообумовленості порушень дисципліни в поході повинен здійснюватися з урахуванням не тільки зовнішніх обставин, під впливом яких формуються психічні стани моряків, але і їх особистісних властивостей і якостей. Будь-яке поведінка воїна, в тому числі і недисципліновану, має об'єктивні і суб'єктивні причини. На кораблі в силу особливих умов службової діяльності велику роль відіграють загальноприйняті норми і правила поведінки. Вони складають важливу частину корабельних звичаїв і традицій і закріплюються в суспільній думці колективу. Проте, індивідуальність кожного моряка проявляється не тільки в службі, в патріотизмі та інших вчинках, але і в особливостях його повсякденної поведінки на службі і в побуті. Негативні риси і властивості особи моряка найчастіше можуть бути приховані, і зовні не проявлятися. Але в складних умовах плавання вони справляють істотний вплив, насамперед на його психічні стани, які в свою чергу можуть з'явитися причиною дисциплінарного проступку. Це особливо помітно в період підвищеної психологічної напруженості в екіпажі. Саме в цей час на кораблях виникає ряд порушень статутних вимог про порядок підпорядкованості, взаємин, службової старанності і т. п. Як показує аналіз статистичних даних, більшість проступків відбувається на грунті підвищеної дратівливості, низької активності, байдужості і байдужості до виконання своїх службових обов'язків.

Таким чином, військова дисципліна особового складу корабля в тривалому плаванні в чому залежить від психічних станів моряків. Ця залежність найбільш помітно проявляється в початковий період походу і при поверненні корабля в базу. Її облік дозволяє підвищити ефективність роботи командирів, офіцерів-вихователів та військових психологів щодо попередження дисциплінарних проступків.

Недостатній облік цієї духовної, моральної, психологічної сутності життя і побуту особового складу, незнання складаються в екіпажі корабля соціально-психологічної обстановки нерідко призводить до серйозних порушень статутних вимог, негативно позначається на рівні військової дисципліни. Вимагаючи усунення цих недоліків, головнокомандувач ВМФ адмірал В. Куроєдов зазначає: «Далеко не всі штаби, управління та служби розпорядженні точних даних про фактичну обстановку на кораблях, з'єднаннях і частинах. Слабо працює система збору, узагальнення та аналізу даних обстановки з усіх аспектів життєдіяльності та підготовки флотів. В результаті, намагаючись вирішити ту чи іншу проблему, ми опиняємося нездатними розкрити причини її виникнення, і задовольняємося лише наслідками. Саме ця обставина лежить в основі провалів у військовій дисципліні, зниження  Схема № 3

 Психічні процеси, психічні стани і психічні властивості особистості військових моряків на кораблі в поході

  боєготовності окремих з'єднань, недоліків у системі навчання »[94 С. 7]. Можна сподіватися, що підвищення уваги командирів, всіх офіцерів до психологічних основ своєї керівної діяльності матиме позитивний вплив на зміцнення військової дисципліни серед підлеглих.

  Таким чином, роль психічних станів особового складу в тривалих плаваннях полягає, насамперед, у їхньому впливі на рішення кораблем навчально-бойових завдань, на забезпечення безаварійного плавання, на якість несення вахт та забезпечення військового порядку, дисципліни і організованості в екіпажі. Тому облік психічних станів підлеглих, динаміки їх формування і розвитку є суттєвим резервом ефективності керівної діяльності командирів кораблів і підрозділів (Див. схему № 2., С. 45).

  Схема № 4

  Психічні стану корабельного колективу (концептуальна схема)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Психічні стану екіпажу і військова дисципліна на кораблі"
 1.  ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ
    11. Загальне організаційно-методичне керівництво психологічною роботою в Збройних Силах здійснює Головне управління виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації (далі Головне управління виховної роботи). Головне управління виховної роботи здійснює взаємодію з питань психологічної роботи з військовими і цивільними навчальними та
 2.  Передмова
    ВМФ Росії двадцять першого століття Росія приречена бути великою морською державою. Це обумовлено її геополітичним становищем, а саме: - значною протяжністю її морських кордонів; - проживанням у прибережних районах більше половини населення країни; - наявністю в російських водах істотних запасів різноманітних біологічних ресурсів; - зосередженням більшої частини
 3.  Специфіка психологічної підготовки моряків до походу
    Дослідження психічних станів, їх причинного обумовленості, закономірностей виникнення і розвитку спрямоване на визначення найбільш ефективних засобів і методів впливу з метою формування таких станів, які сприяють успішній діяльності людини. Головна увага в цьому пошуку звернено на усунення причин, що породжують стану високої психологічної напруженості,
 4.  Виховна робота на кораблі і психічні стану особового складу
    Психічні стану особового складу, так само як і вся морально-психологічна атмосфера в екіпажі, в чому залежать від усвідомленої відповідальності і моральної зрілості моряків, їх розуміння важливості свого військового обов'язку перед Батьківщиною. У цьому - суть патріотизму, який проявляється в повсякденних справах, у відносинах до службових обов'язків, в конкретній поведінці. Патріотизм, глибока
 5.  Система педагогічних впливів командирів на психічні стани підлеглих
    Психічні стану особового складу впливають на поведінку воїнів, на порядок і дисципліну в екіпажі. Це особливо помітно, коли фізичні, моральні та психологічні навантаження на моряків досягають високих меж. У свою чергу і психічні стани в чому залежать від військового порядку на кораблі, від ходу виконання завдань плавання, загальної обстановки в екіпажі. Моряк не тільки виконує
 6.  Психологічна допомога морякам в поході
    Психологічна допомога, як окремий випадок більш загального поняття психологічного впливу на людей в індивідуально-особистісному чи колективно-громадському застосуванні завжди мала велике значення. При цьому маються на увазі не медичні і не агітаційно-пропагандистські методи впливу на людей, а суто психологічні способи спілкування і взаємодії з метою подолання складних проблем,
 7.  ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ЯВИЩА, ЇХ РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОГО СКЛАДУ ВМФ
    Чи варто офіцер на містку корабля, чи бачить офіцер або матрос з'явився на горизонті берег, схилився чи над працюючою апаратурою, бере участь в тренуванні або присутній на занятті, чи дивиться моряк кіно або веде бій з противником - завжди діє його психіка, проявляються її закономірності та особливості. За визначенням В. І. Леніна, «психічне, свідомість і т. д. є вищий продукт
 8.  ХАРАКТЕР І ЙОГО ВИХОВАННЯ. ОБЛІК ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТА ПРИ роботі з особовим складом
    Характер об'єднує ті особливості особистості людини, які проявляються в типових для рябо способах діяльності, у звичних відносинах до суспільно-політичних подій, до службі, товаришам, командирам і самому собі. У процесі життя і діяльності у кожної людини формуються особливості, іменовані рисами характеру. Це риси, в яких виявляється ставлення матроса, старшини,
 9.  ОБЛІК І РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ. ПРОФЕСІЙНИЙ ВІДБІР В Військово-морського флоту
    З практики відомо, що не всі люди однаково швидко і легко опановують навчальними предметами і спеціальністю. У процесі самостійної роботи незалежно від прикладених зусиль нерідко успіхи, яких навчають бувають різні. Випускники навчальних закладів, навіть закінчили їх з однаковими оцінками, удосконалюються надалі по-різному. Це пояснюється багатьма причинами, але одна з найважливіших -
 10.  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОЛЕКТИВУ
    Рішення завдань бойової і політичної підготовки, підвищення боєготовності і боєздатності кораблів і частин, тривалі плавання в різних районах Світового океану вимагають від командирів і політпрацівників постійного вдосконалення управління всім життям і діяльністю особового складу. В даний час більше ніж коли б то не було раніше успіхи в навчальній і бойової діяльності визначаються
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека