Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Курсова робота. Організація медичної допомоги в сизо, 2011 - перейти до змісту підручника

Психічні розлади

В установах медична допомога, у тому числі медичний огляд, диспансерне спостереження, особам, які мають психічні розлади, здійснюється відповідно до положень Закону Російської Федерації від 02.07.1992 N 3185-1 "Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні"

Закон Російської Федерації від 02.07.1992 N 3185-1 "Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні" опубліковано у Відомостях З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1992, N 33, ст. 1913.

З метою збереження психічного здоров'я підозрюваних, обвинувачених та засуджених, більш ефективного включення цих осіб у систему виховних і трудових заходів, попередження скоєних правопорушень здійснюється своєчасна діагностика, лікування та профілактика психічних розладів у даної категорії осіб.

В екстрених випадках, коли психічний стан хворого обумовлює безпосередню небезпеку для себе або оточуючих, а також його безпорадність, допомога надається психіатром установи за місцем знаходження хворого до переведення в спеціалізоване психіатричний заклад.

Залежно від стану хворих за ними встановлюються диференційовані види спостереження, що виключають можливість спроб до самогубства, аутоагресії, нападу, побіжу, призначається відповідне обстеження і лікування.

Для виявлення осіб з психічними розладами в установах проводяться наступні заходи:

- перед проведенням медичного огляду підозрюваних, обвинувачених та засуджених лікар в обов'язковому порядку знайомиться з матеріалами особової справи та медичною документацією на предмет виявлення осіб, що мали до арешту психічні розлади, що спрямовуються на судово-психіатричну експертизу або її проходили;

- у разі потреби з лікувально-профілактичних установ, де спостерігався або проходив стаціонарне лікування з приводу психічного захворювання підозрюваний, обвинувачений і засуджений, запитуються виписки з медичних карт амбулаторного хворого і (або) стаціонарного хворого і копії актів судово-психіатричних експертиз з установ, де дана експертиза проводилася;

- визначення наявності або відсутності психічного розладу у обстежуваного особи здійснюється лікарем-психіатром. У разі відсутності в штатах Установи лікаря-психіатра для цих цілей залучаються лікарі-психіатри лікувально-профілактичних і лікувальних виправних установ УІС, а також - територіальних ЛПУ. При підозрі на наявність психічного розладу свої діагностичні висновки лікарі Установи можуть виносити тільки імовірно;

- обов'язковий огляд лікарем-психіатром осіб, які перебувають на примусовому лікуванні з приводу психічних розладів, що не виключають осудності;

- примусове лікування осіб, які мають психічні розлади, що не виключають осудності, здійснюється амбулаторно в установах, що мають у штатах лікаря-психіатра, а в разі необхідності - стаціонарно, у психіатричних лікарнях і психіатричних відділеннях лікарень УІС;

- особи, нестійкі в психічному відношенні, часто звертаються зі скаргами невротичного характеру або з відхиленнями в поведінці (емоційно збудливі, часто вчиняють зовні невмотивовані вчинки, що порушують режим утримання, конфліктні тощо), а також раніше лікувалися з приводу психічних розладів, визнані судово-психіатричною експертизою осудними, але мають психічні розлади, оглядаються лікарем-психіатром при дотриманні принципу добровільності.

У тих випадках, коли внаслідок тяжкості свого психічного стану особа становить безпосередню небезпеку для себе або оточуючих, є безпорадним або наявне у нього психічний розлад у разі ненадання їй психіатричної допомоги здатне завдати істотної шкоди його здоров'ю, опосвідчення може проводитися без його згоди або згоди його законного представника.

Диспансерне спостереження і лікування осіб, які мають психічні розлади, здійснюється в Установах амбулаторно або в стаціонарі медичної частини в установленому порядку.

Особам, яким призначена судово-психіатрична експертиза (далі - СПЕ), лікувальні заходи у зв'язку з виявленням психічних розладів здійснюються відповідно до їх психічним станом. У разі укладення СПЕ про наявність психічного розладу, що свідчить про неосудність, до рішення суду про визнання підозрюваного або обвинуваченого неосудним лікувальні заходи здійснюються в стаціонарі медичної частини слідчого ізолятора з обов'язковою ізоляцією хворого від решти підозрюваних, обвинувачених та засуджених.

Після винесення судового рішення про неосудність хворого до переведення в психіатричну лікарню спеціалізованого типу з інтенсивним спостереженням лікувальні заходи також здійснюються в стаціонарі медичної частини слідчого ізолятора з обов'язковою ізоляцією від інших підозрюваних, обвинувачених та засуджених.

Підозрювані, обвинувачені та засуджені хворі, які перебувають в стаціонарі медичної частини Установи у зв'язку з наявністю психічного розладу, оглядаються лікарем-психіатром установи не рідше двох разів на тиждень. У разі відсутності в штатах установи лікаря-психіатра лікувальні заходи здійснюються начальником медичної частини або лікарем-терапевтом за рекомендаціями лікаря-психіатра лікувально-профілактичних установ та лікувальних виправних установ УІС або спеціалізованих установ психіатричного профілю державної та муніципальної систем охорони здоров'я.

Результати огляду вносяться в медичну карту стаціонарного хворого. При виписці хворого зі стаціонару складається докладний епікриз, який переноситься в медичну карту амбулаторного хворого.

Особам з психічними розладами, які вимагають стаціонарного лікування, допомога надається в умовах медичної частини установи, а у важких і довго не купирующихся випадках - у міжобласних психіатричних лікарнях і психіатричних відділеннях загальносоматичних лікарень УІС.

Поглиблене і всебічне обстеження в стаціонарі хворих, що страждають хронічним психічним захворюванням, є обов'язковим при вирішенні питання про дострокове звільнення засудженого від подальшого відбування покарання у зв'язку з хворобою.

Психіатричний огляд проводиться в установленому порядку лікарською комісією, що складається з лікарів установ кримінально-виконавчої системи. У складі комісії повинно бути не менше 2 лікарів-психіатрів. За результатами складається акт психіатричного огляду засудженого.

Дана категорія хворих повинна перебувати в лікарні (відділенні) до остаточного рішення суду за представленими адміністрацією лікарні матеріалами.

У разі рішення суду про застосування примусових заходів медичного характеру хворий етапується в психіатричну лікарню спеціалізованого типу з інтенсивним спостереженням.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психічні розлади "
 1. ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
  Будь-яких усталених схем лікування БА не існує. Можна говорити тільки про принципи терапії даного контингенту хворих, висуваючи на перший план принцип індивідуального підходу до лікування. Найбільш простим і ефективним методом є етіотропне лікування, що полягає в усуненні контакту з виявленим алергеном. При підвищеній чутливості до домашніх алергенів або професійним
 2. КЛІНІКА.
  Клінічні прояви раку шлунка дуже різноманітні і залежать від розмірів і форми росту пухлини, її локалізації, стадії захворювання, а також від фону, на якому виникає пухлинне ураження. Умовно виділяють місцеві і загальні прояви хвороби. До місцевих симптомів відносять тупий біль у верхній частині живота, нудоту, блювоту, відрижку, зниження апетиту, аж до відрази до деяких
 3. акушерських щипців І ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ
  Операція накладення акушерських щипців і вакуум-екстракції плода відносяться до вагінальним родоразрешающім операціями. Частота застосування різних родоразрешающіх операцій в сучасному акушерстві в значній мірі визначається з позиції перинатальної охорони плода. У зв'язку з несприятливим результатом для плоду в сучасному акушерстві рідко застосовують вакуум-екстракцію плода. Необхідність
 4. ІНФАРКТ МІОКАРДА
  (ІМ) - ішемічне ураження (некроз) серцевого м'яза, обумовлене гострим порушенням коронарного кровообігу в основному внаслідок тромбозу однієї з коронарних артерій. Ускладнення інфаркту міокарда вельми часто не тільки істотно обтяжують його перебіг, визначають тяжкість захворювання, але і є безпосередньою причиною летального результату. Розрізняються ранні та пізні ускладнення ІМ.
 5. Якість життя гінекологічних хворих
  В останні роки в медичній літературі все частіше вживається такий термін, як «якість життя». Відповідно до визначення ВООЗ (1976), здоров'я характеризується «станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Якість же життя, за загальноприйнятим визначенням, представляє собою інтегральну характеристику
 6. ФІЗІОЛОГІЧНІ (ПРИРОДНІ) МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ
  Програми планування сім'ї передбачають використання методів контрацепції, які засновані на фізіологічних особливостях фертильной (коли може настати вагітність) і нефертільного (коли вагітність вкрай малоймовірна) фаз менструального циклу, а також метод перерваного статевого акту. Достатня інформованість і обізнаність жінки про найбільш ймовірний часу овуляції
 7. ЖІНОЧА хірургічної контрацепції (добровільної хірургічної СТЕРИЛІЗАЦІЯ)
  Жіночий хірургічна контрацепція, або добровільна хірургічна стерилізація (ДХС), являє собою хи-рургіческое операцію, що зумовлює неможливість запліднення яйцеклітини і транспорту її з фолікула в матку. Жіноча ДХС є одним з найбільш поширених у світі методів контрацепції. В даний час цим методом користуються більше 166 млн жінок.
 8. КЛІНІЧНА КАРТИНА
  Всього налічується близько 150 симптомів ПМС, що зустрічаються в різних поєднаннях, але найбільш характерними є наступні: підвищена стомлюваність, нагрубання і болючість молочних залоз, здуття живота, нудота, іноді блювота, порушення сну та координації, набряклість ко-кінцівок різного ступеня вираженості, болі в спині і області тазу, збільшення ваги, свербіж шкіри, болі в області серця,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека