Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дипломна робота. Психологічні особливості агресивності військовослужбовців розвідувально-диверсійних груп, 2006 - перейти до змісту підручника

Психічна напруженість

Психічна напруженість являє собою одну з форм цілісної психологічної реакції людини в екстремальних ситуаціях. Як і всяке стан, психічна напруженість є динамічний прояв всієї психології особистості в даний час або за певний часовий відрізок, особистісний динамічний феномен.

Психічна напруженість за своїми основними психологічними ознаками цілісна, як цілісна психологія самої особистості. Вона структурна і многокомпонентна як і психологія особистості, і не може бути окремим процесом або деякою сумою елементів психіки. Вона включає в єдності і взаємозв'язках мотиваційні, пізнавальні, емоційні, вольові та психомоторні прояви.

Характеристики психічної напруженості в різних ситуаціях несуть на собі відбиток об'єктивної специфічності цих ситуацій і індивідуалізованої специфічності реакції особистості на них. У внутрішніх характеристиках психічної напруженості багато більше специфічно-особистісного і специфічно-ситуативного ніж стандартного, енергетичного, що характерно для психологічного стресу.

Психічна напруженість буває різної тривалості: короткочасної (вимірюваної хвилинами), тривалої (зберігатися годинами і цілодобово) і дуже тривалої (тривати місяцями). Визначається вона як зовнішніми обставинами, так і більшою мірою, індивідуальними особливостями людини, особистісним змістом здійснюваної діяльності.

За ступенем інтенсивності психічна напруженість (напруга) буває:

- слабка;

- оптимальна;

- перенапруженість;

- гранична;

- позамежна.Ступінь інтенсивності психічної напруженості відбивається на ефективності дій і досягненні цілей, переслідуваних людиною. На початку XX в. Р. Йеркс і Дж. Додсон експериментально довели, що при підвищенні активності нервової системи успішність реакцій підвищується, але після досягнення певного рівня вона починає падати. Узагальнення даних наукових розробок і практики дій в екстремальних ситуаціях дозволили уточнити залежність між інтенсивністю психічної напруженості (напругою) і успішністю дій людини (рис. 5).Рис. 5.

Схема залежності успішності дій і вчинків людини

<

від інтенсивності випробовується їм психічної напруги

а) - втрата творчих проявів, б) - поява неточностей і помилок,

в) - множення помилок і поява грубихПоки психічна напруженість не перевищує межі корисності (Пп), вона носить характер слабкою і оптимальної, сприяє діям людини, які стають більш енергійними, активними, швидкими; поліпшується увагу, думка працює чітко і прискорено, посилюється мотивація, проявляється рішучість і сміливість, випробовується підйом, відчувається сила, інтерес. Людина, як кажуть спортсмени, «схопив кураж» - йому все вдається і все виходить якнайкраще.

Коли людина відчуває більш високу психічну напруженість, що перевищує межу корисності, виникає перенапруженість (перенапруження), яка, чим більше перейдено межу, тим негативніше відбивається на успішності діяльності та її результати. Це виявляється, перш за все, у втраті гнучкості та здатності діяти строго по обстановці: багато особливості перестають помічатися, не отримують належної оцінки, дії стають шаблонними. У пізнавальних компонентах напруженості виявляються, наприклад, нездатність зосередитися, погіршення спостережливості, уважності; складнощі у виконанні розумових операцій, втрата думки, «провали» пам'яті, зниження швидкості розумової переробки інформації. Для психомоторики характерні тремор (тремтіння) рук, ніг, озноб, зміна мови (зрив голосу, заїкання, верескливий), погіршення координації рухів, поява скутості, сповільненості рухових реакцій, метушливість, слабкість в ногах, відчуття безсилля.
З'являються помилки і неточності навіть у добре відпрацьованих діях, навичках і уміннях, які із зростанням перенапряженності з'являються все частіше і робляться відчутніше. Ефективність діяльності при високих значеннях перенапряженності може знижуватися до 50% і більше.

Коли напруженість, випробовувана індивідом, ще більше і переходить мотиваційний межа (Пм), вона характеризується як гранична, а негативні зміни, характерні для перенапруги, множаться. Якісно новим тут є ослаблення мотивації досягнення, прагнення до успіху, виникнення боротьби мотивів, придбання активністю іншої спрямованості (посилення мотивації самозбереження), коливань при вчиненні дій, розгубленості, боязкості, боязкості. Можливі зриви у вчинках: відвертий прояв боягузтва, відмови від виконання небезпечних завдань, обман, турбота тільки про особисту безпеку навіть ціною жертв інших і т.п. Виникають грубі, неспровоковані помилки в діях (так, при раптово виниклої на дорозі небезпечної ситуації водій автомашини, замість педалі гальма натискає на педаль газу, а потім ніяк не може пояснити чому він зробив таку помилку).

Подальше наростання психічної напруженості, що переходить межу максимуму переносимості (Пмакс), призводить до повного зриву психічної діяльності; виникають афективні стану, гострі психози, що супроводжуються втратою людиною усвідомлення того, що відбувається і себе в ньому.

Оцінюючи неоднозначний вплив інтенсивності психічної напруженості на активність людини в екстремальних ситуаціях, слід зазначити, що всі межі (корисності, мотиваційний, максимуму переносимості):

- не однакові у різних людей;

- знаходяться в залежності від особливостей особистості, а не тільки від психофізіології та особливостей нервової системи людини;

- різні для різних дій: для простих (в основному -, рухових) - підвищено (тобто ці дії, навички їх виконання більш стійкі), а для складних (що вимагають тонкого розрахунку, пов'язаних з вирішенням розумових завдань) - знижені;

- різні для різних видів діяльності: простих (переважно фізичних або виконавських) і складних (інтелектуальних, творчих): складні менш стійкі;

- знижуються під впливом стомлення, виснаження, страху, що передують невдач, неготовність, розслаблення і др.;

- підвищуються під впливом цілеспрямованого їх зміцнення з особливих психолого-педагогічним технологіям при екстремальній підготовці, а також сильної мотивації досягнення, обов'язку, відповідальності, вищих почуттів патріотизму, колективізму, любові і дм

В окремих випадках під впливом інших психологічних причин можуть виникати парадоксальні феномени.

В екстремальних ситуаціях будь-яка людина проявляє себе як особистість, у своїх головних, властивих йому особливостях. Головні особистісні особливості забезпечують повну самовіддачу людини у виникненні тієї актуальною психічної діяльності, яка забезпечує досягнення головних життєвих цілей, рішучий захист цінностей і якій приглушено все інше.

У цільних, соціально-розвинених і вихованих людей, які обрали гідний шлях у житті і добре підготовлених, при попаданні їх в екстремальні ситуації виникає психічна діяльність, для якої характерно:

- відсутність боротьби мотивів і установка на гідну поведінку, що відповідає головним життєвим цілям і ціннісним орієнтаціям, уявленням про борг, честь, гідність, совісті;

- спрямованість і рішучість у досягненні мети, віра в успіх;

- розуміння що відбувається, власних завдань і майбутніх дій;

- готовність до енергійних, рішучих, сміливим, мужнім, наполегливим, невідступним діям;

- оптимальна психічна напруженість;

- бойовитість, захопленість, азарт;

- підвищена стійкість до ризику, небезпекам, демобилизуются, розслаблюючим факторам;

- пильність, обачність і розумна обережність;

- зібраність і готовність до несподіванок;

- швидкість реакції на зміни обстановки;

- повне володіння собою.


Додатковими стимулами в досягненні і підтримці позитивного психічного стану і подоланні труднощів в особливо небезпечних і значущих для людини ситуаціях, виступають і такі почуття як гнів, злість, презирство, ненависть, лють. Однак вони можуть бути конструктивні тоді, коли направляються свідомістю, Надситуативно мисленням, соціально зрілими мотивами. Факти говорять і про те, що не дуже сильний страх перед фізичною небезпекою, загрозою покарання в разі поганих дій, засудження іншими людьми, громадською думкою, страх втрати авторитету і престижу та ін, позитивно позначається на мобілізації людини і додатку ним зусиль для належної поведінки . Відомий вітчизняний психолог Л.П. Гримак пише: «регуляція поведінки за допомогою негативних емоцій є філогенетично більш ранньої і значною мірою орієнтована на уникнення особистих наслідків».

Наведені характеристики психічного стану, нерідкі для екстремальних умов, свідчать не просто про позитивні зміни в психіці, а й у проявах достоїнств особистості в них. Це психологія особистості в екстремальній ситуації у своїх головних достоїнствах; це особливе особистісне стан, що виникає у багатьох людей - стан високого особистісно-діяльнісного настрою, зване в різних видах діяльності робочим, діловим, службово-бойових або бойовим («бойовим духом»)

Екстремальні ситуації стимулюють вироблення конструктивних, що ведуть до успіху стратегій поведінки - комплексів послідовно здійснюваних дій, орієнтованих на кінцеву мету подолання екстремальної ситуації.

Обираються успішні стратегії відрізняються по:

- характером активності - перетворююча або пристосувальна;

- ступеня ініціативності - наступальна чи оборонна;

- ступеня рішучості - рішуча (смілива) або обережна;

- ступеня самостійності - самостійна, конформная (наслідувальна) і виконавська (суворе дотримання приписів, вказівок та рекомендацій);

- ступеня оригінальності - творча або стандартна;

- стабільності - постійна або гнучка.

Найбільш успішні активно-перетворююча, наступальна, рішуча, творча і гнучка стратегії.

Цікаві, хоча й не безперечні, висновки про типи професіоналів і притаманних їм стратегіях поведінки в умовах антитерористичної операції в Чечні робить відомий вітчизняний фахівець з стресам Л. Китаєв-Смик. До позитивних, успішно адаптуватися до умов збройної боротьби, він відносить такі типи:

. «Шалені воїни». У них нормальна пристрасть до роботи, але змінена бойовою обстановкою-.. Вони стійки, витривалі і сміливі Служать прикладом і опорою для багатьох. Коли ти з ними, тебе не лякає небезпека. Вони стають «несамовитими» тільки в критичній бойовій ситуації. Це - «переможці страху». Постійним подоланням страху смерті, люди постійно доводили собі свою мужність. Вони хочуть ще і ще відчувати свою стійкість і сміливість навіть ціною свого життя;

- «безробітні вояки». Це люди, втягнуті в бойові дії як в професійну справу, вони навчилися перемагати при мінімальному ризику загинути. Для цього потрібен талант, і він проявився у таких людей;

* «шукачі пригод» - лихі бійці, веселі, розгульні. Для них війна як свято ... Початок бою - це вже торжество майбутньої перемоги. Небезпека зриває їх з гальм, вабить до себе, тому що пробуджує ясність розуму, гостроту однозначною мети, безпомилковість дій, волю до перемоги ...
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Психічна напруженість"
 1. ниркова недостатність
  Основні функції нирок (виведення продуктів обміну, підтримка постійності водно-електролітного складу і кислотно-лужного стану) здійснюються наступними процесами: нирковим кровотоком, клубочкової фільтрацією і канальцями (реабсорбція, секреція, концентраційна здатність). Не всяке зміна цих ниркових процесів призводить до важкого порушення ниркових функцій і може називатися
 2. Ревматоїдний артрит
  РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ (РА) - системне аутоімунне захворювання сполучної тканини з переважним ураженням периферичних суглобів за типом прогресуючого ерозивного артриту. Поширеність ревматоїдного артриту становить 0,4-0,5%. Захворювання частіше зустрічається в країнах з сирим і вологим кліматом. РА схильний будь-який вік, але пік захворюваності припадає на п'яте десятиліття
 3. ЛІКУВАННЯ
  Терапія ДМК повинна бути комплексною і визначатися індивідуально для кожної хворої. Ефективність лікування залежить від правильної діагностики. При порушеннях функції печінки, щитовидної залози, системи згортання крові проводиться специфічна терапія. При виявленні ятрогенних причин, вони повинні бути усунені. Одним з компонентів терапії є загальнозміцнюючий лікування, спрямоване на
 4. Загальні положення
  Поєднання міоми матки і вагітності відноситься до непростої проблеми. З одного боку, вагітність і пологи у пацієнток з міомою матки протікають без особливих ускладнень, з іншого - можуть виникати ситуації, що вимагають дострокового і оперативного розродження з подальшим видаленням матки. Результатом ускладненої вагітності може бути народження незрілого, хворої дитини з порушенням фізичного та / або
 5.  Іннервація матки
    Матка иннервируется нервовими волокнами, що відходять від нижньої подчревного сплетення, яке утворюється з нервових волокон поперекового відділу симпатичного стовбура і гілок крижового. При цьому тіло матки має переважно симпатичну, а перешийок і шийка - парасимпатичну іннервацію. Особливістю вегетативної нервової системи, що складається по суті з двох підсистем - симпатичної
 6.  Лікування
    При виборі коригуючої терапії дискоординации пологової діяльності слід виходити з ряду положень. 1. Перш ніж вести пологи через природні родові шляхи при складних багатокомпонентних порушеннях регуляції скорочувальної діяльності матки, в тому числі і міо-генної (найдавнішою і міцної в еволюційному розвитку людини), необхідно скласти прогноз пологів, передбачивши результати для
 7.  Дихальні вправи
    Черевний подих - сприяє скиданню нервово-психічної напруги, відновленню психоемоційного рівноваги. У ході навчання необхідно добитися, щоб вдих і видих здійснювалися за рахунок наповнення нижньої третини легенів рухом черевної стінки, при цьому грудна клітка і плечі залишаються без руху. Глава 15. Завдання і методи психофізіологічної реабілітації ... 291 Цикл дихання
 8.  Управління м'язовим тонусом
    Доведено, що кожна негативна емоція має своє представництво в м'язах тіла. Постійне переживання негативних емоцій призводить до перенапруження м'язів і виникнення так званих м'язових затискачів. Оскільки між психікою і тілом існує тісний взаємозв'язок, то як психічна напруженість викликає підвищення м'язового тонусу, так і м'язове розслаблення призводить до зниження
 9.  Нейроендокринної регуляції; ХВОРОБИ передньої долі гіпофіза І ГІПОТАЛАМУСА
    Гілберт Г. Денієла, Джозеф Б. Мартін (Gilbert H. Daniels, Joseph В. Martin) Гіпофіз, по праву званий головною залозою, продукує шість основних гормонів і, крім того, служить сховищем ще двох. Гормон росту (ГР) регулює ріст і робить істотний вплив на проміжній обмін (див. гл. 322). Пролактин (ПРЛ) необхідний для лактації. Лютеінізуючий (Л Г) і
 10.  Плацентарний бар'єр у анестезіологічному плані. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських засобів, що використовуються в акушерській анестезіології
    У результаті описаних вище змін чутливість організму вагітної жінки до фармакологічних препаратів змінюється. Велике значення для раціонального застосування фармакологічних засобів, що використовуються для надання анестезіологічної допомоги вагітним жінкам, мають і особливості трансплацентарного переходу того або іншого фармакологічного засобу. Відомо, що
 11.  ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ
    Тема цієї лекції присвячена надзвичайно важливою медичної проблеми, яка, без сумніву, за своєю актуальністю виступає як проблема N1 в багатьох країнах світу і яка характеризується найвищою поширеністю і смертністю. Ця проблема носить назву ішемічна хвороба серця / ІХС / і є першочерговим медико-соціальною проблемою в більшості розвинених, що розвиваються і
 12.  Гігієнічні вимоги до місць проведення гартують. Профілактика і перша допомога при тепловому ударі, сонячному опіку, переохолодженні, утопленні. Харчування спортсменів різної спеціалізації з урахуванням енергетичних і пластичних потреб організму.
    Під час тренувальних занять і особливо змагань, коли спортсмен відчуває високе фізичне і нервово-психічне напруження, що супроводжується значною активацією всіх метаболічних процесів, потреба його організму в енергії та окремих харчових речовинах зростає. Тому при заняттях фізкультурою і спортом харчування має: повністю відшкодовувати расходуемое спортсменом
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека