ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
. Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості, 1997 - перейти до змісту підручника

Проведення індивідуальних співбесід

(Додаток № 5)

У процесі бесіди уточнюються наявні відомості, оцінюються ті сторони особистості, які неможливо було оцінити за допомогою спостереження або документів, наявних на військовослужбовця. Особлива увага звертається на осіб, у яких на етапі вивчення документів виявлені 1-2 непрямих ознаки НПН, а також з епізодичними проявами НПН в поведінці.

При побудові плану бесіди необхідно передбачити такі теми обговорення як: умови виховання і розвитку; ставлення до алкоголю, наркотиків; стан здоров'я; ставлення до оточуючих та особам протилежної статі і ін

Ознаками НПН і умовами, що сприяють її розвитку, слід вважати: виховання в неповній, неблагополучній сім'ї (погані взаємини батьків; наявність у них судимості, психічних захворювань; надмірно суворе або "тепличне" виховання; зловживання алкоголем членами сім'ї; втечі з дому ), ранній алкогольний досвід військовослужбовця, випадки вживання нарковмісних препаратів, приводи в міліцію, численні конфлікти в школі, сім'ї; наявність нервово-психічних захворювань; ранній сексуальний досвід, безладні статеві зв'язки.

За результатами проведеної роботи командирами підрозділів, їх заступниками з виховної роботи складається список військовослужбовців, які потребують поглибленому психологічному обстеженні. Психолог полку проводить анкетування прибулого поповнення за допомогою анкети "Прогноз -2". Особи, які потребують в поглибленому психологічному обстеженні, вивчаються за допомогою особистісних опитувальників "НПН-А", "Адаптивність", а також інших психологічних методик. Конкретний набір яких визначається рівнем професійної підготовленості психолога.Підсумком вивчення прибулого поповнення повинно стати виділення військовослужбовців з нервово-психічної нестійкістю:

- з різко вираженими ознаками нервово-психічної нестійкості. Дана група потребує первинному медичному огляді у лікаря психіатра (психоневролога);

- з помірно вираженими ознаками нервово-психічної нестійкості, які обмежують використання цих військовослужбовців за окремими спеціальностями або в певних ситуаціях. Військовослужбовці цієї групи вимагають індивідуальних психопрофілактичних, корекційних, виховних і організаційних заходів (розподіл по підрозділах і спеціальностями).У період адаптації до військової служби (перші 3-5 місяців).


У даний період нарощуються зусилля з вивчення військовослужбовців, особливо тих, за якими було потрібно спостереження.

Основними завданнями вивчення військовослужбовців в цей період є:

- оцінка процесу адаптації до умов і вимог військової служби та забезпечення, у разі необхідності, відповідних виховних впливів, психопрофілактичних і психокорекційних заходів з метою попередження проявів нервово-психічної нестійкості;

- вивчення взаємовідносин у військових колективах, надання допомоги військовослужбовцям, що зазнають труднощі у встановленні контактів;

- виявлення осіб, потребують додаткового соціального обстеження.

Методами вивчення особового складу залишаються спостереження, психологічне тестування та індивідуальна бесіда. Особливе місце відводиться спостереженню, тому що в цей період з'являється можливість спостерігати за поведінкою воїнів у складних, незвичних для них умовах, коли ознаки нервово-психічної нестійкості проявляються з усією очевидністю.

Спостереження за військовослужбовцями повинен передувати інструктаж психологом посадових осіб, які безпосередньо працюють з особовим складом (див. етап прибуття поповнення). Пропонується звернути увагу на недисциплінованих, болісно реагують на зауваження, невиконавчий, легко збудливих, запальних, конфліктних або, навпаки, замкнутих, образливих, надмірно боязких і сором'язливих військовослужбовців. Підлягають виявленню особи, виявляють зарозумілість, які прагнуть у що б то не стало виділитися серед оточуючих або, навпаки, стали об'єктом жартів, насмішок, які вчиняють безглузді вчинки, що мають дивацтва, ненормальності в поведінці, неохайний зовнішній вигляд. Необхідно виділяти воїнів, які проявляють під час різних занять незібраність, незручність, порушення координації рухів, зайву напруженість, химерність рухів і поз, відзначати непритомність, випадки частого звернення за медичною допомогою з різноманітними скаргами, фіксувати відстаючих, з великими труднощами освоюють військову спеціальність, відзначати випадки невірного виконання наказів і розпоряджень.

Крім цього, до посадових осіб доводяться основні заходи з профілактики нервово-психічної нестійкості:

- уважне, чуйне ставлення до підлеглих, повагу до їх почуттів, думок, суджень , пропозицій і т.д., недопущення в їх адресу різких образливих висловлювань, несправедливості і т.
п.;

- створення здорового морально-психологічного клімату у військових колективах - атмосфери поважності, доброзичливості та взаємодопомоги;

- створення здорового побуту, боротьба проти пияцтва, токсикоманії та наркоманії;

- попередження конфліктних і виключення інших психотравмуючих ситуацій;

- обмеження фізичного навантаження для ослаблених військовослужбовців;

- тимчасове, повне або часткове звільнення від несення служби, переклад в підрозділи, що займаються виконанням господарських робіт;

- роз'яснення військовослужбовцям типологічних рис їх характеру, можливих негативних проявів, пов'язаних з ними, і формулювання рекомендацій для самоконтролю і корекції (проводить особисто психолог);

- знання найбільш типових ситуацій, в яких поведінку воїнів з ознаками нервово-психічної нестійкості може бути неадекватним.

Особливо підкреслюється недопущення випадків використання отриманої інформації на шкоду військовослужбовцям.

Дані спостереження аналізуються психологом, уточнюються в процесі бесіди і доповнюються результатами тестування. Хід адаптації до умов військової служби вдається оцінити за допомогою многоуровнего особистісного опитувальника "Адаптивність". Узагальнені дані вивчення служать базою для вироблення конкретних пропозицій командуванню про заходи індивідуально-виховного характеру, раціонального використання того чи іншого військовослужбовця, психопрофілактичних та психокорекційних заходів. Всі перераховані заходи повинні бути відображені в плані роботи психолога з військовослужбовцями, у яких виявлено ознаки НПН.B період подальшого проходження військової служби.

У період подальшого проходження військової служби здійснюється динамічне спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості (відповідно до плану роботи) з метою контролю їх поточного стану, вивчення системи відносин спостережуваного військовослужбовця в колективі, оцінки його емоційного і ділового статусу і своєчасного проведення психопрофілактичних і корекційних заходів.

Найбільш інформативною в цьому плані є социометрическая методика (Додаток № 10). Крім того можуть бути використані й інші методи вивчення особистості (незалежних характеристик, експертне опитування, спостереження).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проведення індивідуальних співбесід "
 1. Додаток № 2 Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості
  до ст. 20 Керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___ Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості Під "нервово-психічної нестійкістю" (НПН) розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні
 2. . Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості, 1997
  Нервово-психічна нестійкість. Вивчення документів. У період прибуття поповнення. Спостереження за поведінкою військовослужбовців. Проведення індивідуальних співбесід. Анкета Прогноз-2. Текст анкети
 3. Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості
  Під "нервово-психічної нестійкістю" (НПН) розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні предболезненное стану (крайні варіанти психічної норми) з прихованою, що не вираженою, або помірно вираженою, але компенсованій формою перебігу, обумовлені дефектами
 4. ПРАВОВА ДОПОМОГА МАТЕРІ І ДИТИНІ
  Правова допомога матері і дитині в родопомічних та дитячих ЛПЗ є одним з важливих ланок у загальній системі державних заходів з охорони материнства і дитинства, проведених службою охорони здоров'я і здійснюваних штатними юрисконсультами, які безпосередньо підпорядковуються керівникам установ. Свою роботу юрисконсульт акушерсько-гінекологічного установи організовує в
 5. Спостереження за вагітною у жіночій консультації. Профілактика гестозу
  Завдання жіночої консультації Основною метою спостереження за вагітними в жіночій консультації є збереження фізіологічного перебігу вагітності та проведення профілактичних заходів щодо попередження ускладнень і в першу чергу плацентарної недостатності та гестозу. У зв'язку з цим перед жіночою консультацією поставлені такі завдання. 1. Визначити наявність вагітності
 6. Методи акмеологічних досліджень
  План 1. Загальна характеристика методів, застосовуваних в акмеологічних дослідженнях. 2. Акмеологический і акмеоцентріческіе підходи. 3. Акмеографіческіе опису та акмеограмма. 4. Практика застосування акмеологічних методів. Ключові слова: акмеографіческій підхід, акмеоцентріческій підхід, акмеологічний метод, акмеограмма, акмеологічний аналіз, акмеологические умови і
 7. Основні напрямки вимірювання особистого та професійного розвитку
  Поряд з знанням того, як проводиться процедура вимірювання або як влаштована відповідна вимірювальна шкала, дуже важливо представляти основні напрямки, в яких проводиться вимірювання при оцінці особистісного та професійного розвитку. Якщо цю оцінку розглядати на прикладі державної служби, то в першу чергу важливо оцінити такі аспекти особистості і професіонала як
 8. Основні етапи тренінгу
  Проведення аутопсихологической тренінгу (незалежно від конкретних цілей, завдань контингенту) з необхідністю включає три основних етапи. - Підготовки; - проведення циклу занять; - аналізу та оцінки досвіду тренінгу та його ефективності; Зупинимося докладніше на кожному з них. Попередній етап - етап підготовки аутопсихологической тренінгу На цьому етапі належить
 9. Організаційні умови проведення акмеологічного тренінгу
  Акмеологический тренінг програмно-цільової спрямованості являє собою комплексний акмеологический проект, що має складну організаційну структуру . Нетрадиційні антропотехніческіе технології, включені в програму тренінгу, дозволяють на практиці вирішувати істотно нові для систем професійної підготовки та вдосконалення професійної майстерності завдання і ставити
 10. Акмеологические методи
  Насамперед хотілося б звернутися до методів, що застосовуються у акмеології, і, звичайно ж, до власне акмеологічних методів, тому що від них залежить результативність акмеологічних досліджень і ефективність вирішення практичних завдань. На ранніх етапах становлення акмеології і по теперішній час акмеології цікавили питання правомочності застосування загальнонаукових методів і методів деяких
 11. Практика розробки акмеограмм
  Як вже зазначалося в першому розділі, акмеограмма є власне акмеологическое індивідуально орієнтованим методом дослідження і вирішення практичних завдань. З точки зору профессіографіі вона покликана вирішувати питання не є суспільно прийнятного якості праці, а високого рівня професіоналізму, коли суб'єкт діяльності за своїми характеристиками і вмінням істотно відрізняється від
 12. Психолого-акмеологическое супровід професійної підготовки держслужбовців
  У психології та акмеології під особистісно-професійним розвитком розуміється процес формування особистості та її професіоналізму в саморозвитку, навчанні, професійній діяльності та взаємодіях. Особистісно-професійний розвиток здійснюється як безпосередньо в процесі професійної діяльності "на місцях", так і в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації. З метою
 13. Розвиваючі тренінги в системі оптимізації розвитку аутопсихологической компетентності держслужбовців
  Корекційно-розвиваючі тренінги спрямовані на забезпечення реалізації запитів держслужбовців в отриманні необхідної психологічної допомоги. Вони дозволяють розширити можливості навчаються в індивідуалізації навчання, придбанні необхідних психологічних умінь і навичок, що сприяють оптимізації професійної діяльності, підвищенню психологічної стійкості і надійності, поліпшення
 14. Методи акмеологічних досліджень
  План 1. Загальна характеристика методів, застосовуваних в акмеологічних дослідженнях. 2. Акмеологический і акмеоцентріческіе підходи. 3. Акмеографіческіе опису та акмеограмма. 4. Практика застосування акмеологічних методів. Ключові слова: акмеографіческій підхід, акмеоцентріческій підхід, акмеологічний метод, акмеограмма, акмеологічний аналіз, акмеологические умови і
 15.  Основні напрямки вимірювання особистого та професійного розвитку
    Поряд з знанням того, як проводиться процедура вимірювання або як влаштована відповідна вимірювальна шкала, дуже важливо представляти основні напрямки, в яких проводиться вимірювання при оцінці особистісного та професійного розвитку. Якщо цю оцінку розглядати на прикладі державної служби, то в першу чергу важливо оцінити такі аспекти особистості і професіонала як
 16.  Технології розвитку аутопсихологической компетентності
    План 1. Акмеологические технології розвитку аутопсихологической компетентності. 2. Технологічний модуль розвитку аутопсихологической компетентності. 3. Типова структура розвиваючого модуля. 4. Особливості поведінки керівника групи аутопсихологической тренінгу. 5. Основні етапи тренінгу. 6. Попередній етап - етап підготовки аутопсихологической тренінгу. 7.
 17.  Основні етичні принципи в роботі психолога
    Етичні принципи є оціночні судження дозволяють регламентувати і контролювати діяльність фахівців різних областей. Етичні принципи психолога описані в етичному кодексі психолога і є обов'язковими для всіх психологів-практиків. Загальні принципи професійної етики, що грунтуються на загальнолюдських нормах моралі, припускають наступне: - вищі
 18.  Метод «портфоліо» як спосіб професійного розвитку
    Одним з найбільш сучасних методів професійного розвитку є метод «портфоліо». Він призначений для того, щоб систематизувати досвід, що накопичується фахівцем, його знання, чіткіше визначити напрямки його розвитку, полегшити консультування його з боку більш кваліфікованих психологів та адміністрації, а також зробити більш об'єктивної оцінку його професійного рівня.
 19.  Сучасні голоси в психології
    Корисна чи шкідлива Акція підтримки? Негативні аспекти Акції підтримки Мадлін Е. Хейлман, Нью-Йоркський університет Зазвичай вважається, що нагорода повинна відповідати заслугах. Що ж відбувається, коли людина винагороджується не за свої досягнення, а за те, що він просто кимось є або належить до певної групи? Багато людей, можливо включаючи і вас, читачу,
 20.  Зміст і специфіка професійного навчання психологів у Військовому університеті
    Період освоєння професії психолога у Військовому університеті - це важливий етап загального процесу професіоналізації особистості молодої людини. Саме в ході навчання у ВВНЗ у майбутнього фахівця формуються основні уявлення про зміст та особливості обраної професії, відбувається становлення первинних професійних навичок і вмінь, розвиток професійної спрямованості особистості.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека