ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Процес становлення політика як фактор формування професіоналізму

У міру того як політика перетворюється на професію, стає необхідним розробка методологічних основ її розуміння як особливого виду професійної діяльності. У зв'язку з цим звернемося до досліджень учених, предметом аналізу яких були проблеми вивчення професійної діяльності як такої.

Перш за все, ними підкреслюється, що для досягнення майстерності в будь-якій професії (це справедливо і по відношенню до політики) особливого значення набуває початкова стадія професійної діяльності, названа "вростанням в професію" (Е.М. Борисова). Характерну особливість даного періоду досить точно відображає філософська категорія "становлення" як процес, головна риса якого полягає в тому, що існування явища (в даному випадку політика-професіонала) вже почалося, але ще не набуло завершеної форми.

Важливість цього етапу обумовлена ??приходом в політику людей, в тому числі раніше колишніх далекими від неї (наприклад, представники науки, бізнесу, мистецтва, військових). Вже після нетривалого періоду часу стає очевидним, що одного факту обрання або призначення їх на посаду в сфері політики явно недостатньо для того, щоб суб'єкт відбувся як політичний діяч. Цілком імовірно, що частина "новачків" за певних самостійних зусиллях зможе досягти вершин професійної майстерності. Проте подібний шлях, як показує практика, пов'язаний з періодом політичних "проб і помилок", вимагає значної кількості часу і неминуче веде до соціальних витратам. Тому істотним фактором руху до професіоналізму стає підготовка політиків до виконання своїх функцій.

Сам процес освоєння нової - політичної - діяльності досить складний. У ньому можна виділити дві сторони: професійне навчання і адаптацію. Професійне навчання передбачає спеціальну підготовку. При цьому звернемо увагу, що існуючі моделі підготовки політичних кадрів насамперед орієнтовані на передачу деякої суми знань і технологій, випускаючи з уваги другу, не менш значущу для професійного розвитку політиків сторону, а саме адаптацію. Це, на наш погляд, пов'язано з припущенням про відсутність сутнісної специфіки політичної діяльності в порівнянні з іншими видами соціальної активності.

Як показують дослідження, багато депутатів регіональних органів влади (на відміну від федерального) сприймають себе не стільки в якості політиків-законодавців, скільки як людей, що продовжують свою колишню діяльність (лікарів, педагогів, економістів, управлінців різного профілю) на новому рівні і іншими засобами. До подібного роду висновків дійшов відомий американський політичний психолог К. Прюітт, який ще кілька десятиліть тому описав той, на його погляд, парадоксальний факт, що серед американців, обраних до органів представницької влади, при переході з рівня штату на рівень округу зростає частка людей, не розглядають свою активність як політичну діяльність.


Крім того, політична діяльність часто співвідноситься і навіть ототожнюється з певними професіями (юриста, економіста, управлінця). Тому вважається, що у політиків, що представляють в минулому ці професії, проблема становлення, як така, відсутня. Дійсно, фахівцеві в економіці чи юриспруденції набагато легше стати професіоналами в політичній сфері. Однак, на нашу думку, політична діяльність не співпадає повністю ні з однією з конкретних професій або типом освіти. Тому, якими б знаннями чи навичками в рамках минулої професії не володів людина, перед ним в тій чи іншій мірі встає найважливіша психологічна проблема пристосування, психологічної адаптації до вимог нової політичної сфери праці.

Це відноситься також до тих фахівців, які не тільки мають відповідну освіту, але для яких аналіз соціальних і політичних процесів є змістом їхньої професійної діяльності. Показовим у цьому плані приклад Є.Т. Гайдара. У своїй книзі "Дні поразок і перемог" він згадує, що, незважаючи на глибоке знання економічних проблем, практична робота в ролі одного з керівників Уряду РФ для нього виявилася справою досить нелегкою, що відрізняється від праці "кабінетного" вченого.

Практично те ж саме констатує Джордж Буш-старший, який в одній зі своїх робіт пише: "Ніяка школа чи інструктор не навчать, як бути конгресменом, міністром чи президентом, бо кожна з цих посад пред'являє до людині свої особливі вимоги. Досвід іншої роботи, звичайно, може допомогти, але він не гарантує успіху. Є речі, які не можна зрозуміти до тих пір, поки не займеш цей пост ".

Складність вростання в нову професію пов'язана, насамперед, з виконанням нових функціональних обов'язків і включенням в систему нових відносин. Вступник політику людина стикається зі зміною соціального контексту своєї життєдіяльності, що пред'являє інші вимоги до способу його приватного життя (наприклад, ступеня її публічності). З цього приводу К. Прюітт писав: "Ясно, що політично активна роль не може бути тільки додана до інших обов'язків і занять". На думку іншого американського дослідника, Д. Барбера, "людина входить в політичну кар'єру допомогою обриву (або сильного спотворення) своїх зв'язків із звичайною професійною роллю і статусом".

Слід також враховувати той факт, що, як правило, люди приходять в активну політику в зрілому віці, будучи сформованими особистостями та суб'єктами певних професій. Кожен з них "несе" в політику професійні стереотипи, що склалися в рамках колишньої сфери активності і виражені аж до професійних особистісних деформацій. Так, наприклад, як наголошується В.
Г. Зазикін, педагоги з великим стажем роботи можуть бути надмірно безапеляційні та дидактичних; представники "точних наук" багато складні соціальні явища можуть сприймати механистично і спрощено, що впливає на характер оцінок і прийнятих рішень. Якщо в колективі (наприклад, комітеті органу представницької влади) зібралися представники різних професій, які мають значний досвід роботи у своїй області, то їх психологічні професійні деформації можуть стати джерелом психологічної несумісності.

Є й інші проблеми цього періоду. З одного боку, чим більших успіхів домоглася особистість у звичній сфері діяльності, тим вона соціально "помітніше", тим вище ймовірність, що вона зможе, використовуючи відповідний імідж, "увійти" в політику. Разом з тим для справжнього професіонала вельми скрутно повністю переключитися на інший - політичний вид діяльності, "відійти" від своєї роботи і приділяти їй менше уваги. У такій ситуації перед політиком стоїть вельми нелегкий вибір: ставати професіоналом у політиці або ж залишитися "політиком за сумісництвом" (за висловом М. Вебера). При цьому для багатьох відомих людей, які стали політиками волею обставин, таких, як, наприклад, депутат Державної Думи нобелівський лауреат Ж.Алферов, повна концентрація на політиці є, по всій ймовірності, неможливою.

При аналізі проблеми професійної адаптації до ролі політика слід також враховувати, що політична діяльність не тільки досить складна, але й напружена. Це відзначають як дослідники, так і практичні політики.

Дана сторона політичного життя не є особливістю тільки нашої країни або перехідних періодів. Американський політичний психолог Д.Барбер також констатує, що робота залученого в законодавчу діяльність людини є виснажливою і її умови важкі. Англійський психолог Купер при ранжируванні рівня стрессогенности професій політичним професіями поставив бал "7", що можна порівняти з показниками таких професій, як шахтарі - 8,3 бала і поліцейських - 7,7 бала. На думку експертів вітчизняного журналу "Профіль", професія політика перебуває на п'ятому місці за шкідливістю для здоров'я.

Все вищесказане підтверджує, що обов'язковою умовою ефективної та успішної в особистісному і соціальному планах роботи політиків є психологічна готовність до політичної діяльності, а її розвиток - одним з центральних напрямків формування професіоналізму суб'єктів політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Процес становлення політика як фактор формування професіоналізму "
 1. Політична акмеологія
  План 1. Проблема професіоналізму в політиці. 2. Процес становлення політика як фактор формування професіоналізму. 3. Психологічна готовність до політичної діяльності. Ключові слова: політична акмеологія, політична діяльність, професійне становлення, психологічна готовність до політичної діяльності, мотиваційна готовність до політичної діяльності.
 2. Процес становлення політика як фактор формування професіоналізму
  У міру того як політика перетворюється на професію, стає необхідним розробка методологічних основ її розуміння як особливого виду професійної діяльності. У зв'язку з цим звернемося до досліджень учених, предметом аналізу яких були проблеми вивчення професійної діяльності як такої. Перш за все, ними підкреслюється, що для досягнення майстерності в будь-якій професії
 3. Політична акмеологія
  План 1. Проблема професіоналізму в політиці. 2. Процес становлення політика як фактор формування професіоналізму. 3. Психологічна готовність до політичної діяльності. Ключові слова: політична акмеологія, політична діяльність, професійне становлення, психологічна готовність до політичної діяльності, мотиваційна готовність до політичної діяльності.
 4. Сучасний стан управління якістю медичної допомоги населенню Далекого Сходу
  Реформування охорони здоров'я Далекого Сходу Росії: децентралізація управління, розширення самостійності ЛПУ, становлення систем обов'язкового і добровільного медичного страхування, зміна соціально -економічних умов посилюють актуальність проблеми управління якістю та ефективністю медичної допомоги. Концептуальною основою, стратегічними орієнтирами такої політики можуть
 5. "Акме" громадянськості як вершина громадянської зрілості особистості професіонала
  На підставі здійснених досліджень (А.С.Гусева, А.А . Деркач, В. Г. Зазикін, А. К. Маркова) можна припустити, що досягнення "акме" громадянськості як вищого ступеня громадянської зрілості підпорядковується певним акмеологическое закономірностям, які є стійкими зв'язками і відносинами. Наприклад, зв'язки і відносини в мікросередовищі виховання (сім'ї) та особливості руху особистості до
 6. Проблема професіоналізму в політиці
  Сьогодні в Росії складається шар людей, для яких політика стає основним заняттям (на все життя або на певний період часу, наприклад, термін роботи виборного органу влади). З цієї точки зору можна говорити про перетворення політичної діяльності в професію. Разом з тим, як показує російська і світова практика, тривалість виконання обов'язків не визначає
 7. Психологічна готовність до політичної діяльності
  Категорія готовності в цілому відображає співвіднесеність якостей суб'єкта діяльності з її вимогами. Враховуючи багатомірність діяльності, готовність необхідно розглядати як складне, багатостороннє і багаторівневе утворення. Так, можна говорити як про готовність до політичної діяльності в широкому сенсі, так і про готовність до роботи в конкретній політичній ролі (депутата, лідера
 8. Військова акмеологія
  План 1 . Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 9. Сутність етнічної акмеології
  "Акме" людини - вершина, яку він досяг у своєму розвитку як індивід (живий організм), як особистість і як суб'єкт діяльності. Виділяються фізичне, цивільно-особистісне і суб'єктно-діяльнісної "акме". Оздоровлення, збереження, відродження і розвиток народу можливе тільки за умови усвідомлення свого стану і акумуляції життєвої енергії до акматической фази. Акматичної фаза
 10. Етапи становлення акмеології, її цілі, об'єкт, предмет і головні наукові та практичні завдання
  Акмеологія в процесі свого розвитку впевнено переросла статус важливого розділу вікової психології - «психології дорослості або зрілості», ставши самостійною і пройшовши всі етапи становлення, характерні для будь-якої науки. Серед акмеології існують дві точки зору щодо кількості цих пройдених етапів та їх утримання. Відповідно до першої точки зору * таких етапів було три: -
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека