Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові , генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаАкушерство і гінекологія
« Попередня Наступна »
Дуда В. І., Дуда В. І., Дуда І. В.. Гінекологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Пропедевтика гінекологічних захворювань

Фізіологічна та різні патологічні стани організму можуть бути правильно оцінені лише при обліку положення про те, що функціонування всіх органів і систем як в нормі, так і при хворобливих станах взаимозависимо і взаємообумовлено. Це допомагає лікарю визначити основний діагноз та супутні захворювання. Тому при діагностиці гінекологічної патології завжди важливо враховувати стан всіх органів і систем організму.

Крім того, при постановці діагнозу необхідно пам'ятати про етіологічних, патогенетичних, клінічних, патофізіологічних і патологоанатомічних аспектах захворювання. Отримавши результати обстеження, лікар здійснює диференційну діагностику. Динамічне обстеження дає можливість оцінити характер перебігу хвороби і ефективність проведеної терапії. Заключна оцінка результатів обстеження сприяє прогнозуванню фіналів хвороби з можливим переходом у фазу ремісії, одужання або прогресу з виникненням нових симптомів, що свідчать про ускладнених станах,

Отже, обстеження гінекологічних хворих слід розглядати як динамічний процес, який починається з первинного опитування та огляду, триває при проведенні необхідних допоміжних методів дослідження як для уточнення діагнозу, так і для оцінки перебігу хвороби в динаміці, а закінчується разом з одужанням.
У зв'язку з цим існують такі поняття, як первинний («робочий»), клінічний, післяопераційний і заключний діагнози. На всіх етапах, з моменту первинного огляду, протягом хвороби і при її результаті завжди використовуються в скороченому або розширеному варіантах необхідні структурні елементи обстеження хворої: з'ясування скарг, анамнезу, загальний огляд і оцінка соматичного статусу, гінекологічне дослідження, допоміжні методи обстеження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Пропедевтика гінекологічних захворювань "
 1. Дуда В. І., Дуда В. І., Дуда І. В.. Гінекологія, 2004

 2. Акушерсько-гінекологічна диспансеризація
  Акушерсько-гінекологічна диспансеризація - комплекс планових діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів, спрямованих на попередження, раннє виявлення та лікування захворювань статевих органів . Акушерсько-гінекологічна диспансеризація включає в себе 4 різновиди: основну, сезонну, поточну, ранню. Рання диспансеризація є акушерської, інші - гінекологічної.
 3. Кафедра швидкої медичної допомоги МДМСУ. Завдання для ГОС іспиту, 2010
  Відсутність лабораторних та інструментальних методів обстеження на догоспітальному етапі надання швидкої та невідкладної медичної допомоги зобов'язує лікаря вільно володіти прийомами пропедевтики та збору анамнезу (іншого-то нічого немає). Тому ми приділяємо велике значення описової частини подібного роду завдань, тобто деякі завдання об'ємні по
 4. Шпаргалка. Завдання для держіспиту 2011 (Кафедра швидкої медичної допомоги МДМСУ.), 2011
  Відсутність лабораторних та інструментальних методів обстеження на догоспітальному етапі надання швидкої та невідкладної медичної допомоги зобов'язує лікаря вільно володіти прийомами пропедевтики та збору анамнезу (іншого- то нічого немає). Тому ми приділяємо велике значення описової частини подібного роду завдань, тобто деякі завдання об'ємні по
 5. Запальні захворювання жіночих статевих органів
  Запальні захворювання жіночих статевих органів (ВЗПО) посідають перше місце в структурі гінекологічних захворювань. Близько 40% гінекологічних хворих в стацио нарізна мають ВЗПО. Причиною всіх запальних захворювань геніталій є мікроби, які найчастіше потрапляють в організм жінки статевим шляхом. Збудники інфекції можуть також поширюватися лімфогенним, гематогенним шляхом, по
 6. Гінекологічні ендокринні захворювання, що зустрічаються в різні вікові періоди життя жінки
  Гінекологічні ендокринні захворювання, що зустрічаються в різні вікові періоди життя
 7. Лекції. Акушерство і гінекологія, 2010
  Організація акушерської та гінекологічної допомоги в росії. Безпечне материнство включає в себе: Форми організації акушерської та гінекологічної допомоги в росії. Лекція № 2. Функціональна система «мати - плацента - плід». (Фетоплацентарний комплекс). Лекція № 3. Фізіологічні пологи. Лекція № 4. Пізні гестози. Лекція № 5. Шляхи зниження летальності при пізніх гестозах. Всього 15
 8. Матеріали для самопідготовки студентів
  по темі викладеної лекції: (ІЕ) а) Література: 1. В.Г.Передерій, С.М.Ткач. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб. - Київ, 1998. 2. В.Х.Василенко, С.Н.Гребенев. Пропедевтика внутрішніх хвороб. -М.: Медицина, 1978. 3. В.М.Коваленко. Керівництво по кардіології. - М.: Медицина, 2008. 4. Ю.М.Мостовой. Сучасні класіфікації та стандарти ликування Розповсюдження захворювань
 9. спостереження за хворими з ДМК
  Успіх лікування пацієнток з ДМК залежить від правильної організації гінекологічної допомоги. Необхідний регулярний контроль на всіх етапах обстеження та лікування хворих. На першому етапі проводиться диференціальна діагностика між ДМК і різними гінекологічними та екстрагенітальної захворюваннями. Після уточнення діагнозу - виявлення характеру і рівня порушень в
 10. ПЕРЕДМОВА
  Схема історії хвороби призначена для студентів III курсу медичного університету. Вона необхідна для правильного засвоєння матеріалу програми пропедевтики внутрішніх хвороб, ефективної роботи біля ліжка хворого і в завершенні курсу - написання першої студентської історії хвороби Незважаючи на все більшу технізацію і інструменталізацію при обстеженні хворих в умовах сучасної
 11. Кулаков У . І., Сєров В. Н., Абубакірова А. М., Чернуха Е. А., Баранов І. І., Федорова Т. А.. Анестезія та реанімація в акушерстві та гінекології., 2000
  Дана книга висвітлює основні питання, пов'язані з анестезією і реанімацією в акушерстві та гінекології. У книзі викладені матеріали, що стосуються механізму наркозу, фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських препаратів, що використовуються в акушерської та гінекологічної анестезіології. Представлена ??методика знеболювання фізіологічних і ускладнених пологів, при операції кесаревого розтину, при
 12. Малі гінекологічні операції
  Малі гінекологічні
 13. Гінекологічні хвороби самок тварин
  Гінекологічні хвороби самок
 14. Методи обстеження гінекологічних хворих
  Методи обстеження гінекологічних
 15. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Абрамченко В.В., Башмакова М.А., Корхов В.В. Антибіотики в акушерстві та гінекології: Керівництво для лікарів. - СПб: СпецЛит. 2000 219с. Абрамченко В.В., Костючек Д.Ф., Хаджіева Е.Д. Гнійно-септична інфекція в акушерсько-гінекологічній практиці СПб, 2000 520 з Айламазян Е.К. Невідкладна допомога при екстремальних станах в гінекології. - СПб, 1992. Бохман Я.В. Керівництво по
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека