Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
колектив співробітників Науково-дослідного інституту охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера). Методичний посібник з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 2005 - перейти до змісту підручника

Виробництво металопокриттів гальванічним способом

Розрахунок максимальних (г / с) і валових (т / г) викидів в атмосферу шкідливих (забруднюючих) речовин (ЗВ) від організованих джерел гальванічних дільниць (цехів) по величинам питомих показників слід проводити за «Методикою розрахунку виділень (викидів) забруднюючих речовин в атмосферу при виробництві металопокриттів гальванічним) способом (за величинами питомих показників) [30].

Додатково роз'яснюємо деякі положення даної методики та особливості її застосування:

1. Величини питомих виділень ЗВ з поверхні ванни (питомі показники) для:

а) приладобудівних підприємств усіх галузей промисловості (у тому числі і радіоелектронної) при:

- підготовці деталей перед нанесенням металопокриттів хімічним і гальванічним способом (у тому числі і при видаленні жирових забруднень з поверхні деталей органічними розчинниками);

- нанесенні металопокриття;

- виготовленні штампів із застосуванням гальванопластики та пластмас;

- металізації пластмас (крім виробництва друкованих плат)

слід вибирати, відповідно, з таблиць з 1-го по 4-ю обов'язкового Додатка А методики [30], попередньо привівши зазначені на с. 44 в 7-й графі таблиці величини питомих виділень парів органічних розчинників при видаленні жирових забруднень з поверхні деталей у відповідність з нижченаведеними даними:

б) авторемонтних підприємств, що відносяться до машинобудівної галузі, ремонтно-обслуговуючих підприємств і машинобудівних заводів агропромислового комплексу при:

- знежирюванні виробів (у тому числі органічними розчинниками);

- хімічному травленні виробів;

- зняття старих покриттів;

- полировании;

- нанесенні покриттів на вироби

слід вибирати з табл. 4.4 методики [30] з урахуванням даних табл. 4.3 по аерозольній і газової (парообразной) складовим, перевівши попередньо максимальні значення питомих показників виділень парів органічних розчинників з поверхні дзеркала ванни (с. 26, поз. 1а табл. 4.4) до умов, зазначених у п. 4.2.2 (мінімальна швидкість повітряного потоку готівка поверхнею дзеркала ванни, температура повітря в приміщенні гальванічного ділянки (цеху) 20? З, заповнення ванни органічним розчинником на 70%).
Для цього необхідно максимальне значення питомого показника виділень з поверхні ванни k-го органічного розчинника розділити на добуток коефіцієнтів K3max=1,43 і K7max=10. Результат перерахунку (з урахуванням осреднения даних) представлений нижче:

2. Зазначене на с. 13 методики [30] в першому рядку значення коефіцієнтів K3, рівне 1,47, виправити на 1,43.

3. Фразу «(або фреон 113)», наступну за «тетрахлоретіленом» у другій графі на с.26, п. 1а табл.4.4 методики [30], необхідно виключити.

3. Рекомендації щодо розрахунку максимальних з разових і валових викидів в атмосферу парів органічних розчинників для основних груп технологічних процесів (ТП) наведені у Додатку 4 цього Посібника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виробництво металопокриттів гальванічним способом "
 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Федеральний Закон «Про охорону атмосферного повітря» М, 1999. 2. Федеральний Закон «Про охорону навколишнього середовища». М., 2002. 3. Постанова Уряду Російської Федерації № 182 від 2 березня 2000 р. «Про порядок встановлення і перегляду екологічних і гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря, гранично допустимих рівнів фізичних впливів на атмосферне повітря та
 2. ДОДАТКИ до« Методичного посібника з розрахунком, нормування і контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря »
  Додаток 1 Вибір кодів і критеріїв якості атмосферного повітря для шкідливих (забруднюючих) речовин 1. В даний час відсутні обгрунтовані експериментально питомі показники виділення індивідуальних компонент вуглеводнів при спалюванні палива автотранспортом. Тому рекомендується класифікувати вуглеводні, які у атмосферу від автотранспорту, працюючого:
 3. Ділянки підготовки для нанесення електрохімічних покриттів
  Питомі виділення шкідливих речовин, що виділяються при нанесенні гальванопокриття слід приймати за методикою : «Методика розрахунку виділень (виділень) забруднюючих речовин в атмосферу при виробництві металопокриттів гальванічним способом (за величинами питомих виділень), НДІ Атмосфера, 2000 р.» В даному розділі наведені дані по операціях підготовки поверхні перед покриттям, від
 4. Методи визначення кількісних і якісних характеристик виділень і викидів забруднюючих речовин в атмосферу
  1. Для визначення кількісних і якісних характеристик виділень і викидів ЗР у атмосферу використовуються інструментальні та розрахункові (розрахунково-аналітичні) методи. Інструментальні методи є превалює для джерел з організованим викидом забруднюючих речовин в атмосферу (ГОСТ 17.2.3.02-78). До основних джерел з організованим викидом відносяться: - димові та
 5. Про застосування методик за розрахунком виділень (викидів) від різних виробництв
  1. У ряді методик, включених до «Переліку методичних документів з розрахунку виділень (викидів) ...» [13] містяться розрахункові формули для визначення виділень (викидів) одних і тих же виробництв. Для забезпечення єдиного підходу до розрахунку виділень (викидів) однотипних виробництв необхідно при: - зварювальних роботах; - механічній обробці металів; - нанесенні лакофарбових
 6. отруєннях важкими металами
  Джон У . Греф, Фредерік Г. Лавджой, молодший (John W. Graef, Frederick H. Lovejoy, Jr.) Миш'як Джерело. Неорганічні сполуки миш'яку - миш'яковистий ангідрид, миш'яковий ангідрид, арсеніт натрію і калію - входять до складу інцектіцідов, отрут проти гризунів, фунгіцидів, засобів для запобігання дерев'яних виробів від гнилі, гербіцидів і розчинів, використовуваних при виробництві
 7. Технологія виготовлення п'єзоелектричного перетворювача
  П'єзокерамічні перетворювачі залежно від призначення виконуються в різних конструктивних варіантах. У той же час можна виділити типові технологічні процеси, які застосовуються при виготовленні більшості конструктивних різновидів п'єзокерамічних перетворювачів. До них слід віднести: - пайку електричних висновків до п'єзокерамічним елементам і блокам; - склеювання
 8. Захист навколишнього природного середовища на етапі виробництва та експлуатації ультразвукового приладу
  Розроблюваний прилад можна вважати екологічно чистим, якщо в процесі його виробництва, експлуатації, переробки або знищення відвернена можливість перевищення допустимого рівня шкідливого впливу на навколишнє середовище. При виробництві більшості приладів важливе місце займає механічна обробка матеріалів. При обробці металів, пластмас та інших матеріалів різанням
 9. Очищення і знешкодження промислових стічних вод
  Гігієнічна характеристика промислових стічних вод та їх вплив на водойми. У сучасних умовах розвитку суспільного прогресу промислові стічні води - один з найбільш небезпечних джерел забруднення поверхневих водойм. Загальний обсяг промислових стічних вод в 1,5-2 рази перевищує кількість утворюються господарсько-побутових стічних вод. Підраховано, що на великих промислових
 10. Джерела забруднення грунту, їх гігієнічна характеристика
  Забруднювачами грунту, згідно з визначенням експертів ВООЗ, називають хімічні речовини, біологічні організми (бактерії, віруси, найпростіші, гельмінти) і продукти їх життєдіяльності, які зустрічаються в неналежному місці, в неналежне час і в неналежному кількості. Під забрудненням грунту слід розуміти лише те зміст хімічних і біологічних забруднювачів у ній, яке
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека