Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
Розрахункова інструкція. Питомі показники утворення шкідливих речовин, що виділяються в атмосферу від основних видів технологічного устаткування для підприємств радіоелектронного комплексу, 2006 - перейти до змісту підручника

Виробництва з переробки пластмас.

Виробництво виробів із пластмас включає в себе наступні технологічні процеси: таблеткування прес-порошків, лиття термопластів, пресування реактопластів, виробництво склопластикових виробів і механічна обробка виробів з пластмас і склопластиків.

Основні виділяються в атмосферу шкідливі речовини: пил і продукти деструкції пластмас.

Питомі виділення шкідливих речовин в атмосферу від виробництва виробів з пластмас наведено в табл. 14.1., При механічній обробці пластмас в табл. 14.2, при виробництві упаковки з пінополістиролу в 14.3.

Розрахунки викидів шкідливих речовин слід проводити за формулами (5,7).14.1. Питомі виділення шкідливих речовин в атмосферу від виробництв з переробки пластмас

Таблиця 14.1

* Дані наведені для режимів пресування з подпрессовка. Для режимів без подпрессовок слід приймати 2/3 від наведених даних.

14.2. Питомі виділення пилу при механічній обробці пластмас

Таблиця 14.2

14.3. Питомі виділення шкідливих речовин при виробництві упаковки з пінополістиролу

Таблиця 14.3

14.4. Питомі виділення шкідливих речовин в процесах виготовлення та відновлення деталей машин із застосуванням полімерних матеріалів

Таблиця 14.414.5. Зварювання поліетиленової плівки.

При упаковці готової продукції в поліетиленову плівку застосовуються термо пакувальні машини, в яких проводиться зварювання плівки. При точкової або лінійної зварюванні відбувається розплавлення плівки та її затвердіння з виділенням шкідливих речовин в атмосферу: ацетальдегіду, вуглець оксиду, формальдегіду, етанової (оцтової) кислоти.

При лінійної зварюванні термоусаджуваної плівки повинен дотримуватися баланс:

m1=m2 + m3, кг / год,

де m1-маса розплавленої плівки, кг / год,

m2-маса затверділої плівки, кг / год,

m3-маса шкідливих речовин, що виділяються у повітряне середовище виробничого приміщення, кг / год.


? Маса розплавленої плівки визначається за формулою:

, кг / год (58)

де Gсв-продуктивність зварювального апарату, пачок на годину,

g-щільність плівки, кг/м3,

h-товщина зварюваного шва, м,

n-кількість швів, шт.

S=a. в-площа зварюваного шва, м2, (59)

де а-ширина шва, м,

в-довжина шва, м,

? Масу парів, що виділяються в повітряне середовище, слід визначати в частках від m1 за формулою:

m3=Кm. Кt. m1, кг / год, (60)

де Кm-коефіцієнт, що враховує масову частку парів, що виділилися в повітряне середовище,

Кt-коефіцієнт, що враховує часовий чинник виділення шкідливостей

Кm=S1 / S2, (61)

де S1-площа зварюваного шва, з якого виділяються шкідливі речовини, м2,

S2-площа зварюваного шва, м2.

S1=(а + 0,25. В). h (62)

S2=а. в (63)

При зварюванні термоусадочної плівки (що відповідає вимогам ГОСТ 25951-83), у повітряне середовище виробничого приміщення виділяються шкідливі речовини, перелік яких подано в таблиці 14.5.

Таблиця 14.5.

? Приклад розрахунку виділень шкідливих речовин при зварюванні плівки.

Вихідні дані:

Gсв=600 пачок на годину - продуктивність зварювального апарату,

g=500 кг/м3- щільність плівки ,

а=2 мм=0,002 м-ширина шва,

в=350 мм=0,35 м-довжина шва,

h=1мм=0,001 м-товщина зварюваного шва,

n=3 - кількість швів, шт.

Кt=0,4 - коефіцієнт, що враховує часовий чинник виділення шкідливостей (за даними технологічної частини).

Маса розплавленої плівки визначається за формулою:

, кг / год

S=а.
В=0,002. 0,35=0,0007 м2 - площа зварюваного шва,

=600. 500. 0,0007. 0,001. 3=0,63 кг / год.

Маса парів, що виділяються в повітряне середовище, в частках від m1 визначається за формулою:

m3=Кm * Кt * m1, кг / год,

де Кt=0,4 - коефіцієнт, що враховує часовий чинник виділення шкідливостей, б / рКm-коефіцієнт, що враховує масову частку парів, що виділилися в повітряне середовище, б / р

Кm=S1 / S2,

де S1-площа зварюваного шва, з якого виділяються шкідливі речовини, м2,

S2-площа зварюваного шва, м2.

S1=(а + 0,25. В). h=(0,002 + 0,25. 0,35). 0,001=0,0000895 м2

S2=а. в=0,002. 0,35=0,0007 м2

Кm=0,0000895 / 0,0007=0,127857

m3=0,127857. 0,4. 0,63=0,0322 кг / год

Максимально разовий викид забруднюючих речовин становить:

Ацетальдегід-0,202. m3=0,202. 0,0322=0,0065 кг / год=0,0018 г / сек,

Улерод оксид - 0,3. m3=0,3. 0,0322=0,0097 кг / год=0,0027 г / сек,

Формальдегід-0,282. m3=0,282. 0,0322=0,0091 кг / год=0,0025 г / сек,

етановий (оцтова) кислота-0,216. m3=0,216. 0,0322=0,007 кг / год=0,00194 г / сек.Додаток 15

до розрахункової інструкції (методикою) «Питомі показники утворення шкідливих речовин, що виділяються в атмосферу від основних видів технологічного устаткування для підприємств радіоелектронного комплексу» шифр 1011.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " виробництва з переробки пластмас. "
 1. ХВОРОБИ ЛЕГЕНІВ, ЗУМОВЛЕНІ ФАКТОРАМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Франк І. Спайзер (Frank E. Speizer) Дана глава присвячена перспективам підходів до оцінки легеневих хвороб, що викликаються факторами навколишнього середовища. Ця оцінка дуже важлива, оскільки усунення шкідливих факторів з навколишнього середовища часто може стати єдиним засобом попередження подальшого погіршення стану хворого. Крім того, ідентифікація цих хвороб у одного хворого може
 2. К
  + + + каверна (від лат. Caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + Кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 3. Захист навколишнього природного середовища на етапі виробництва та експлуатації ультразвукового приладу
  Розроблюваний прилад можна вважати екологічно чистим, якщо в процесі його виробництва, експлуатації, переробки або знищення відвернена можливість перевищення допустимого рівня шкідливого впливу на навколишнє середовище. При виробництві більшості приладів важливе місце займає механічна обробка матеріалів. При обробці металів, пластмас та інших матеріалів різанням
 4. ОТРУЄННЯ КАДМІЙСОДЕРЖАЩІМІ Сполучених
  Кадмійсодержащіе речовини - одні з найбільш токсичних сполук важких металів, що забруднюють навколишнє середовище, корми та продукти харчування. В навколишнє середовище сполуки кадмію надходять з вулканічними виверженнями, викидами при видобутку, виплавці та переробці кадмію та цинку, при виробництві антикорозійних покриттів, штучних шкір, пластмас, полімерів, фарб для скла та порцеляни,
 5. БОРОТЬБА З ЗООСАНІТАРНИМІ небезпека, пов'язана з ЖИВЛЕННЯМ ТВАРИН
  Стаття 6.3.1. Введення Харчування тварин - це базовий елемент харчового ланцюжка. Воно безпосередньо позначається на здоров'я тварин та їх стані, впливає на нешкідливість продовольства і позначається на стані здоров'я населення. МЕБ завжди визнавав харчування тварин в якості основного шляху заносу заразних хвороб і поширення таких епізоотій, як ящур,
 6. Шкідливі фізичні фактори
  1. Виробничий шум Шум, як специфічна форма звуку - сукупність звуків, несприятливо впливають на організм людини. Дія на організм Шум утрудняє працівника працювати нормально, розмовляти або відпочивати. Від нього настає швидка стомлюваність, виникають хвороби найрізноманітнішого характеру. Інтенсивний шум є общебиологическим подразником, що
 7. Очищення стічних вод
  Походження, властивості і склад господарсько-побутових стічних вод. Важливим, небезпечним і майже повсюдним (за наявності каналізації) джерел забруднення водойм є неочищені або недостатньо очищені господарсько-побутові стічні води. Вони утворюються в населених пунктах при використанні питної води для фізіологічних потреб, побутової та господарської діяльності людини. Кількість
 8. Очищення і знешкодження промислових стічних вод
  Гігієнічна характеристика промислових стічних вод та їх вплив на водойми. У сучасних умовах розвитку суспільного прогресу промислові стічні води - один з найбільш небезпечних джерел забруднення поверхневих водойм. Загальний обсяг промислових стічних вод в 1,5-2 рази перевищує кількість утворюються господарсько-побутових стічних вод. Підраховано, що на великих промислових
 9. Заходи по санітарній охороні грунту
  Особливості джерел забруднення грунту, їх якісна і кількісна характеристики визначають тактику санітарного лікаря при проведенні заходів по санітарній охороні грунту . Санітарна охорона грунту - це комплекс заходів (організаційних, законодавчих, технологічних, гігієнічних або наукових, санітарних, санітарно-технічних, планувальних, землевпорядних,
 10. Гігієнічне значення атмосферного повітря
  Атмосфера - це газова оболонка Землі масою майже 5,157 х 1015 т, а маса нашої планети становить 5,98 х 1021 т. В атмосфері розрізняють кілька шарів: тропосферу і стратосферу, розділені перехідним шаром - тропопаузою, а також мезосферу (від стратосфери відділяється стратопаузой) , іоносферу та термосферу. Зовнішня частина термосфери називається магнітосферою. У ній частинки газів (іони) утримуються
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека