ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
ЗМІСТ:
Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в умовах військової діяльності. Емоції і почуття в умовах військової діяльності. Особливості моральних почуттів в умовах військової діяльності. Коротка характеристика емоційних станів військовослужбовця (настрій, афект, пристрасть). Стан фрустрації та умови виникнення у військовому колективі. Воля і емоційно-вольова стійкість військовослужбовців. Характеристика основних вольових якостей військовослужбовців та шляхи їх формування. Поняття про особистість у військовій психології. Психологічна структура особистості військовослужбовця. Роль спадковості і середовища в розвитку особистості військовослужбовця. Теоретичний підхід до розуміння особистості військовослужбовця. Прикладний характер військово-психологічного розуміння особистості військовослужбовця. Психічні властивості особистості та їх урахування у навчанні та вихованні військовослужбовців. Психічні стану військовослужбовців та їх облік у службовій діяльності. Управління психічними станами військовослужбовців в специфічних умовах служби. Управління психічними станами військовослужбовців в умовах бою. Психологічні методи вивчення особистості військовослужбовця. Психологічні методи вивчення військового колективу. Основні методи військової психології. Застосування соціометричного методу при вивченні військового колективу. Соціально-психологічна структура військового колективу. Психологія військового колективу. Роль громадської думки у військовому колективі. Основні особливості взаємовідносин у військовому колективі. Значення колективної думки в житті і діяльності Традиції - як елемент психології військового колективу. Особливості багатонаціонального військового колективу. Психолого-педагогічні аспекти по згуртуванню військового колективу. Соціально-психологічні передумови виникнення міжособистісних конфліктів у військовому колективі. Причини конфліктів у військовому колективі. Структура конфліктної ситуації військового колективу (схематично). Шляхи виявлення можливих конфліктів у військовому колективі. Шляхи запобігання конфліктів у військовому колективі. Психологічні аспекти подолання конфліктних ситуацій у військовому колективі. Морально-психологічний стан військовослужбовців: оцінка та шляхи формування
Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології
Періодизація історії військової психології
Об'єкт , предмет та основні завдання військової психології
Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку
Поняття про психічні пізнавальних процесах в умовах військової діяльності
Емоції і почуття в умовах військової діяльності
Особливості моральних почуттів в умовах військової діяльності
Коротка характеристика емоційних станів військовослужбовця
Стан фрустрації та умови виникнення у військовому колективі
Воля і емоційно-вольова стійкість військовослужбовців
Характеристика основних вольових якостей військовослужбовців та шляхи їх формування
Поняття про особистість у військовій психології
Психологічна структура особистості військовослужбовця
Роль спадковості і середовища в розвитку особистості військовослужбовця
Теоретичний підхід до розуміння особистості військовослужбовця
Прикладний характер військово-психологічного поні манія особи військовослужбовця
Психічні властивості особистості та їх урахування у навчанні та вихованні військовослужбовців
Психічні стану військовослужбовців та їх облік у службовій діяльності
Управління психічними станами військовослужбовців в специфічних умовах служби
Управління психічними станами військовослужбовців в умовах бою
Психологічні методи вивчення особистості військовослужбовця
Психологічні методи вивчення військового колективу
Основні методи військової психології
Застосування соціометричного методу при вивченні військового колективу
Соціально-психологічна структура військового колективу
Психологія військового колективу
Роль громадської думки у військовому колективі
Основні особливості взаємовідносин у військовому колективі
Значення колективної думки в житті і діяльності
Традиції - як елемент психології військового колективу
Особливості багатонаціонального військового колективу
Психолого-педагогічні аспекти по згуртуванню військового колективу
Соціально-психологічні передумови виникнення міжособистісних конфліктів у військовому колективі
Причини конфліктів у військовому колективі
Структура конфліктної ситуації військового колективу (схематично)
Шляхи виявлення можливих конфліктів у військовому колективі
Шляхи запобігання конфліктів у військовому колективі
Психологічні аспекти подолання конфліктних ситуацій у військовому колективі
Морально-психологічний стан військовослужбовців: оцінка та шляхи формування
Військова психологія і педагогіка:
 1. Величко С.В.. Адаптаційний потенціал військовослужбовців у психологічній підготовці до цивільного життя - Авто рік
 2. Лекція. Психологічна корекція - 2012 рік
 3. Реферат. Етика побуту і сімейного життя офіцера - 2012 рік
 4. І. Ю. Лепешинський, В. В. Глєбов, В. Б. Листків, В. Ф. Терехов. Основи військової педагогіки та психології - 2011 рік
 5. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби - 2011 рік
 6. І.В. Сиромятніков. Організація психологічної роботи у військовій частині в мирний час - 2011 рік
 7. Реферат. Психологічна реабілітація військовослужбовців - 2011 рік
 8. Курсова робота. Психологічні аспекти патріотичного виховання молоді (у системі обов'язкової підготовки громадян до військової служби) - 2011 рік
 9. Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах - 2011 рік
 10. Губін В.О., Загорюев А.Л.. Спрямованість молоді на військово-професійну діяльність - 2011 рік
 11. Курсова робота. Психологічні особливості особистості військовослужбовців жінок - 2010 рік
 12. Зуєв Ю.Ф.. Військова педагогіка - 2010 рік
 13. Реферат. Тероризм в Росії - 2010 рік
 14. Реферат. Організація виховної роботи в школі В.А. Сухомлинського - 2010 рік
 15. Курсова робота. Вплив юридичної підстави служби на міжособистісні відносини військовослужбовців - 2010 рік
 16. Диплом. Психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії - 2010 рік
 17. Реферат. Профілактика щодо попередження поширення наркотиків у військових частинах - 2010 рік
 18. Кисліцина А. С.. Особливості особистісного адаптаційного потенціалу Військовослужбовців за призовом - 2010 рік
 19. . Діагностика стану військової дисципліни у підрозділі - 2010 рік
 20. Корчемний П.А.. Військова психологія: методологія, теорія, практика - 2010 рік
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека