Головна
ГоловнаПсихологіяВікова психологія
Наступна »
Кураєв Г.А., Пожарська Е.Н.. Вікова психологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Програма

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇЛекція 1. Предмет вікової психології. Проблеми вікового розвитку. Типи вікових перетворень. Вік. Вікові кризи. Сензитивні періоди розвитку. Області практичного застосування вікової психології. Зв'язок вікової психології з іншими науками.

Лекція 2. Методи дослідження у віковій психології. Організаційні методи (метод зрізів, порівняльний метод, лонгітюдний метод). Емпіричні методи (спостереження, експериментальний метод, психодіагностичні методи). Етика психологічних досліджень.

Лекція 3. Фактори розвитку психіки дитини. Роль біологічних факторів у розвитку психіки. Історія биогенетического підходу у віковій психології

(Ч. Дарвін, Е. Геккель, С.Холл). Сучасні уявлення про роль биогенетических факторів у розвитку психіки дитини. Теорії соціального навчання. Історія социологизаторского підходу у віковій психології (Д. Локк, Н.Міллер, Дж.Доллард). Співвідношення біологічного і соціального в розвитку (погляди

В.Штерна, Л.С.Виготського). Роль соціальних факторів у розвитку психіки дитини.

Вплив навчання на формування психіки дитини (Л.С.Виготський про «зоні найближчого розвитку»). Вплив діяльності на формування психіки дитини (А. Н. Леонтьєв про роль «провідної діяльності»). Вплив спілкування на формування психіки дитини (особливості спілкування в різних вікових періодах).

Періодизація вікового розвитку.
Загальні підходи до проблеми періодизації. Критерії періодизації психічного розвитку дитини. Періодизації дитячого розвитку за зовнішнім критерієм (В.Штерн, Р.Заззо, А.В.Петровский). Періодизації дитячого розвитку за внутрішнім критерієм (П.П.Блонский, З. Фрейд, Л.Колберг). Періодизації дитячого розвитку за сукупністю внутрішніх критеріїв (Е. Еріксон, Л. С. Виготський).

Інтелектуальний розвиток дитини. Періодизація інтелектуального розвитку по Ж.Пиаже. Фактори розвитку інтелекту за Піаже. Періоди інтелектуального розвитку за Піаже (сенсомоторних період, дооперационального період, період конкретних операцій, період формальних операцій).

РОЗВИТОК ДИТИНИ НА РІЗНИХ ВІКОВИХ ЕТАПАХЛекція 4. Новорожденность. Вроджені форми психіки. Психічне життя новонародженого. Дитинство. Рухова активність дитини. Психічний розвиток дитини дитячого віку. Сприйняття і пам'ять у немовлят. Мова і мислення немовляти. Емоційно-особистісний розвиток. Криза 1-го року.

Лекція 5. Ранній вік (від 1 року до 3-х років). Розвиток мовлення у дітей раннього віку. Розвиток пізнавальних процесів (сприйняття, пам'ять, мислення, психологічні механізми навчання). Предметна та ігрова діяльність. Криза 3-х років.

Лекція 6. Дошкільний вік (від 3-х до 7 років). Гра як провідна діяльність. Розвиток мови. Розвиток пізнавальних процесів в дошкільному віці. Розвиток особистості в дошкільному віці.


Лекція 7. Психологічна готовність до шкільного навчання. Загальна характеристика розвитку 6-річної дитини. Компоненти психологічної готовності до шкільного навчання (інтелектуальна готовність, особистісна готовність, соціально-психологічна готовність). Типологія психологічної готовності до шкільного навчання.

Лекція 8. Молодший шкільний вік (від 7 до 11 років). Криза 7 років. Види діяльності молодшого школяра (навчальна діяльність, трудова діяльність, ігрова діяльність, спілкування). Психологічні особливості початкового етапу навчання. Пізнавальний розвиток дітей молодшого шкільного віку (уява, пам'ять, увага, мислення). Комплексний розвиток дитячого інтелекту в навчанні, розвивальне навчання. Розвиток особистості в молодшому шкільному віці.

Лекція 9. Підлітковий вік (від 11 до 15 років). Пубертатний криза. Психофізіологічний розвиток. Загальна характеристика пізнавального розвитку (пам'ять, сприйняття, уява, мова, мислення). Розвиток особистості в підлітковому віці. Відносини з дорослими і однолітками.

Лекція 10. Старший шкільний вік: рання юність (від 15 до 17 років). Умови розвитку. Загальна характеристика пізнавального розвитку. Розвиток загальних і спеціальних здібностей. Особистість старшокласника. Спілкування. Профорієнтація. Моральне самосвідомість, становлення світогляду.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Програма "
 1. Склад освітньої програми
  програма повинна включати: навчальний план, програми навчальних дисциплін. програми навчальних та виробничих практик, порядок виконання дипломної роботи (проекту), програму державного іспиту, які повинні відповідати вимогам цього стандарту. Освітня програма підготовки випускника повинна передбачати вивчення студентом наступних циклів дисциплін:? цикл
 2. Освітній стандарт РБ. Психолог. Викладач психології, 2008
  програмі. Склад освітньої програми. Вимоги до розробки освітньої програми. Вимоги до термінів реалізації освітньої програми. Типовий навчальний план. Вимоги до обов'язкового мінімуму змісту навчальних програм і компетенціями з дисциплін. Вимоги до змісту та організації практик. Вимоги до забезпечення якості освітнього процесу.
 3. Програма навчальної дисципліни з методичними вказівками з вивчення кожної теми програми та питання для самоконтролю
  програми та питання для
 4. Програми для вступників на психологічні факультети
  програмами, відповідними навчальними програмами середньої загальноосвітньої школи. Зараз немає єдиних затверджених програм для вступників - всі вузи самостійно розробляють програми вступних іспитів. У деяких вузах при прийомі на психологічні факультети окрім російської мови, літератури та біології проводиться іспит і з математики. Практично всі факультети проводять
 5. ДОДАТКИ
  програми аналізу ВСР «Кардіомонітор». При рутинному обстеженні зазвичай видається короткий варіант за підключення. Отримати приклад діагностичного висновку можна за допомогою демонстраційної версії програми
 6. Міні-програма
  програма призначена для самопрограмування і саморозвитку (див. Рис. 3). РІС. 3. Схема психотехнології "Міні-програма". 1. Сформулювати позитивну команду необхідної дії X / "Зробити X" /. 2. В асоційоване вигляді (AS) в трьох модальності (V, A, K) уявити собі Rx / результат дії X / до отримання явних позитивних відчуттів (PF). 3. У диссоциированном вигляді (DS)
 7. Завдання 2
  програми ОМС Порядок виконання завдання: 1) Вивчіть навчальний матеріал для виконання завдання, викладений у розділі II «Основи фінансування охорони здоров'я» . 2) На підставі наявного прикладу розрахуйте щомісячний норматив на фінансування програми ОМС. 3) Результат обчислень уявіть письмово. Варіант1 Розрахувати щомісячний середньодушовий норматив
 8. Індивідуальна програма реабілітації інваліда і хворого
  програма реабілітації (ІПР) оформлюється в первинної та спеціалізованої МРЕК. Вона має номер, що відповідає номеру протоколу та акту огляду, і дату видачі. Підпис голови МРЕК завіряється печаткою комісії. Програма видається на руки інваліду під МРЕК. У разі сумніву в можливості збереження ІПР самим інвалідом і доведення її до лікуючих лікарів програма направляється
 9. Реферат. Сутність системи та політики охорони здоров'я, 2011
  програмах охорони здоров'я населення та забезпечення високої якості життя хворих. Принципи первинної медико-санітарної допомоги. Програма державної гарантії надання громадянам РФ безкоштовної медичної допомоги. Висновок.
 10. Вимоги до термінів реалізації освітньої програми
  програми при денній формі навчання складає 256 тижнів. Тривалість навчання за видами навчальної діяльності - відповідно до таблиці 1. Таблиця 1 ** Прим.: допускається зміна тривалості навчання за видами навчальної діяльності, встановлені навчальним планом залежно від
 11. Оцінка планованих обсягів фінансових ресурсів бюджету і ОМС для реалізації державних гарантій
  програми державних гарантій. Аналізується прогноз соціально-економічного розвитку території та оцінка засобів, планованих до виділення на потреби охорони здоров'я з бюджету. Розраховуються фінансові ресурси, плановані на реалізацію перспективної Територіальної програми державних гарантій з урахуванням витрати частини коштів на підтримку і розвиток інфраструктури
 12. Г. А. Броневицький. Г. Г. Броневицький. А. Н. Томілін .. Психолого-педагогічний словник офіцера вихователя корабельного підрозділу, 2005
  програмами підготовки офіцерів запасу. Словник складається з 363 найбільш часто вживаних наукових категорій, понять і термінів і призначений для офіцерів ВМФ, курсантів та студентів, які навчаються за програмами підготовки офіцерів запасу. Словник покликаний надати допомогу в единообразном сучасному їх
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека