ГоловнаПсихологіяВступ до професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
М.Є. Литвак. Професія - психолог, 1999 - перейти до змісту підручника

ПРОГРАМА З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

(тест)

Орфографія

Правопис перевіряються ненаголошених голосних у корені. Непроверяемие ненаголошені голосні. Чергуються голосні у коренях.

Правопис дзвінких і глухих приголосних. Невимовні приголосні. Подвоєні приголосні в запозичених словах.

Правопис приставок. Приставки, що закінчуються на голосну. Правопис приставок ПРЕ-і ПРИ-. Приставки, що закінчуються на приголосну. Приставки на 3 - і приставка С-. Голосні И та І після приставок.

Вживання Ь і Комерсант як розділових знаків. Вживання Ь як знака м'якості приголосного. Вживання видання в різних граматичних формах.

Голосні О і Е після шиплячих. Голосні після Ц.

Вживання прописних букв.

Правила переносу слів.

Правопис закінчень іменників. Суфікси іменників.

Правопис закінчень прикметників. Правопис суфіксів прикметників.

Правопис складних слів. Сполучні голосні О і Є.

Складні слова без сполучних голосних. Правопис складних іменників. Складноскорочені слова.

Правопис імен числівників, числівники кількісні, порядкові, дробові:

Правопис займенників. Негативні займенники. Невизначені займенники. Правопис займенників з прийменниками.

Правопис дієслів. Особисті закінчення дієслів. Суфікси дієслів. Закінчення і суфікси дієприкметників.

Правопис прислівників. Голосні в кінці прислівників. Прислівники на шиплячу. Негативні і невизначені прислівники. Злите написання прислівників. Дефісное написання прислівників. Роздільне написання прислівників і прислівникових виразів.

Правопис-Н-і-НН-у прикметниках, утворених від іменників. -Н-і-НН-у дієприкметниках і в прикметників, утворених від дієприкметників. -Н-і-НН-у похідних іменах іменників і говірками.

Правопис прийменників і союзів. Роздільне і дефісное написання часток. Частинки НЕ і НІ. Правопис вигуків і звуконаслідувальних слів.

Пунктуація

Знаки пунктуації в кінці речення.

Тире між підметом і присудком. Тире в неповному реченні.

Знаки при повторюваних словах.

Знаки пунктуації в реченні з однорідними членами. Однорідні члени, не пов'язані союзами. Однорідні члени, пов'язані неповторяющимися союзами. Однорідні члени, пов'язані повторюваними союзами. Однорідні члени, пов'язані подвійними союзами. Знаки при однорідних і неоднорідних визначеннях.
Узагальнюючі слова при однорідних членах.

Знаки при додатку. Дефіс при додатку. Лапки при додатку.

Знаки при відокремлених визначеннях. Відокремлення дієприслівників і дієприкметникових оборотів. Відокремлення обставин, виражених іменниками в непрямих відмінках із прийменниками. Відокремлення оборотів зі значенням включення, виключення, заміщення.

Відокремлення уточнюючих і пояснювальних членів пропозиції.

Знаки при вступних словах, поєднання слів у вступних реченнях. Вставні конструкції.

Знаки при зверненні.

Знаки при вигуках, стверджувальних, негативних і запитально-оклику словах.

Знаки пунктуації в Складносурядні пропозиції.

Знаки пунктуації в складнопідрядному реченні з одним підрядним. Знаки пунктуації в складнопідрядному реченні з кількома підрядними. Знаки пунктуації в складнопідрядному реченні при поєднанні спілок. Крапка з комою, тире, кома і тире, двокрапка в складнопідрядному реченні.

Знаки пунктуації в безсполучникових реченнях.

Знаки у реченнях з порівняльними спілками.

Знаки при прямій мові.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРОГРАМА З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ "
 1. Компетентнісний підхід у сучасній російській освіті
  програм, зростання конкуренції і комерційного фактора у діяльності освітньої системи; - зміна функції держави в освіті: від тотального контролю і планування - до загальної правової регуляції виникають в освіті відносин; - перспективи інтеграції російської освіти і російської економіки в цілому в міжнародну (зокрема, європейську) систему поділу
 2. Програми для вступників на психологічні факультети
  програмами, відповідними навчальними програмами середньої загальноосвітньої школи. Зараз немає єдиних затверджених програм для вступників - всі вузи самостійно розробляють програми вступних іспитів. У деяких вузах при прийомі на психологічні факультети окрім російської мови, літератури та біології проводиться іспит і з математики. Практично всі факультети проводять
 3. ПРОГРАМА ПО РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
  програмі художніх творів. Складовою частиною усного іспиту є також виразне читання програмних текстів напам'ять за вибором абітурієнта. На філологічних факультетах пропонується додаткове практичне завдання з аналізу поетичного чи прозового тексту. У зв'язку з варіативністю програм загальноосвітніх навчальних закладів формулювання тем творів і
 4. Якість життя гінекологічних хворих
  програм і реформ, що реалізуються в області охорони здоров'я, проведенні клінічних випробувань нових лікарських препаратів і застосуванні нових методів лікування при різного роду захворюваннях [1]. 714 Глава 6. Якість життя гінекологічних хворих У процесі проведення досліджень у цьому напрямку використовуються спеціальні опитувальники, за допомогою яких можна отримати уявлення про
 5. ЛІТЕРАТУРА
  програмі прегравідарної підготовки жінок з порушенням репродуктивної функції, обумовленої захворюваннями щитовидної залози / / Проблеми репродукції. -2002. - № 5. - С. 65-68. Аліпов В.І., Корхов В.В. Протизаплідні засоби. - Л.: Медицина, 1985. - 229 с. Асецкая І.Л., Белоусов Ю.Б. Місце Діані-35 та інших оральних контрацептивів в лікуванні акне та себореї у жінок / / Фарматека. - 2001. -
 6. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ психофізіологічної реабілітації В ендокринної гінекології
  програми реабілітації з урахуванням тяжкості перебігу, клінічних особливостей хвороби, реакції хворого на ці заходи та ін; - ретельний лікарський контроль; - наявність у державі механізмів здійснення реабілітаційних заходів. У практиці гінеколога-ендокринолога в реабілітаційному лікуванні потребують практично всі категорії хворих, однак у першу чергу це пацієнтки зі
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека