ГоловнаПсихологіяВійськова психологія та педагогіка
« Попередня Наступна »
Баклановский С.В.. Довідник військового психолога, 2000 - перейти до змісту підручника

ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Реадаптація ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, брати участь у ЛОКАЛЬНИХ БОЙОВИХ

Мета Програми - відновлення, корекція або компенсація порушених психічних функцій, особистісного та соціального статусу військовослужбовців, які брали участь у локальних бойових діях.

Основні завдання:

- виявлення наявного рівня психологічної готовності військовослужбовців (підрозділів і військових частин) до виконання завдань за призначенням;

- визначення характеру психотравм, отриманих військовослужбовцями в ході бойових дій, прогнозування можливості і динаміки виникнення постстрессових явищ, напрямків експансії психотравми;

- відновлення психологічної готовності до виконання навчально-бойових та бойових завдань;

- проведення заходів психологічної допомоги та психологічного супроводу військовослужбовців, членів їх сімей в інтересах реадаптації до мирних умов;

- організація спільної роботи центрів (пунктів) психологічної допомоги та реабілітації (Ц (П) ППіР) з фахівцями військово-медичної служби з надання кваліфікованої психологічної допомоги комбатантам, виявлення осіб, які потребують спеціалізованої медичної допомоги;

- надання цільової психологічної допомоги близьким родичам загиблих і перебувають у госпіталях військовослужбовців;

- проведення заходів психологічного освіти з питань реадаптації до умов мирного життя.

Основні зусилля організаторів психологічного забезпечення, психологів, спеціалістів центрів (пунктів) психологічної допомоги та реабілітації зосередити на проведенні заходів -

- психодіагностики,

- психологічного супроводу,

- психологічної допомоги.

У ході роботи враховувати:

- особливості основних стресогенних факторів, що впливали на військовослужбовців,

- зумовлених участю в бойових діях (запеклий і безкомпромісний характер боїв в гірничо-лісистій місцевості і міських умовах та ін),

- обумовлених поверненням до мирних умов (різко виникає необхідність перебудовувати мислення, стереотипи поведінки до умов мирного життя і т.д. );

- особистісні та характерологічні особливості комбатантів (підвищене почуття недовіри до оточуючих, які не брали участі в бойових діях, прояви агресивності, загострена реакція на будь-яку здаються нерозуміння і несправедливість з боку оточуючих і т.п.) , наявність установок алкоголізації (можливу наявність установок до вживання наркотичних засобів);

- несприятливий вплив на особовий склад неоднозначного ставлення до проведення антитерористичної операції деякої частини населення, російських засобів масової інформації; низки громадських, політичних і державних діячів, а також стереотипів "чеченського синдрому".При проведенні заходів психодіагностики передбачити:

- щоденне спостереження та оцінку рівня психологічної готовності військовослужбовців-учасників бойових дій, виявлення неформальних лідерів, осіб, схильних бути "рознощиками", "каталізаторами" негативних настроїв, традицій, вчинків, обстановки підвищеної конфліктності, неадекватних дій в стресових ситуаціях;

- щотижневий аналіз та оцінку рівня психологічної готовності підрозділів;

- щомісячний аналіз і оцінку рівня психологічної готовності військових частин і з'єднань;

- використання офіцерами, призначених на посади психологів, але не мають спеціальної (психологічного) освіти, тільки методів

? спостереження,

? бесіди (інтерв'ю),

? соціально-психологічного вивчення,

? вивчення документів,

? узагальнення незалежних характеристик,

? експертного опитування;

- використання фахівцями, які мають спеціальний (психологічне) освіта для скринінгових досліджень серед військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, які брали участь у бойових діях, такі методики:

? Стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості (СМДО) (Л.Собчік);

? опитувальник "Рівень невротизації та психопатизации" (УНП);

? опитувальник Шмішека (Леонгарда),

? опитувальник "Прояви тривожності шкала" (Дж. Тейлора);

? порушень психічної адаптації опитувальник (НПА);

? адаптований варіант Особистісної орієнтації опитувальника (POI) (Е.Шострома),

? опитувальник травматичного стресу І.Котенева (ОТС);

- застосування в якості ориентирующего інструментарію, що дозволяє висунути припущення про особистісні особливості комбатантів

? психогеометричного тесту,

? проективних методик "Неіснуюче тварина", "Будинок, дерево, людина",

? методу колірних виборів (модифікований Л.Собчік колірний тест Люшера);

- застосування в роботі з військовослужбовцями, що проходять військову службу за призовом на посадах солдатів, матросів, сержантів і старшин, які брали участь у бойових діях:

? методики Прогноз-2-99,

? НПН-А-99,

? Адаптивність-99 (МЛО);

- щомісячний аналіз результативності психодіагностичних заходів, доведення отриманої психологічної інформації до військовослужбовців та командування в частині що стосується, вносити корективи в його організацію та утримання.При проведенні заходів психологічної допомоги та реабілітації передбачити:

- організацію системи психологічної само-і взаємодопомоги серед комбатантів;

- активне використання психологічного освіти військовослужбовців, членів їх сімей в інтересах реадаптації, профілактики алкоголізації, самогубств, інших форм ассоціальное поведінки;

- щоденне використання індивідуальних і групових форм роботи з військовослужбовцями, які брали участь у бойових діях:

- проведення планових занять і процедур з військовослужбовцями, які потребують психологічної допомоги в Ц (П) ППіР;

- створення (по можливості) у великих військових гарнізонах телефонів екстреної психологічної допомоги для військовослужбовців (ТЕППВ), психологічних консультаційних пунктів і інших позаштатних підрозділів, що забезпечують негайне надання кваліфікованої психологічної допомоги при виникненні гострих кризових ситуацій у військовослужбовців;

- щотижневі заняття з навчання командирів усіх рівнів, насамперед, підрозділів, відділень , розрахунків, екіпажів практиці індивідуальної роботи з підлеглими, які брали участь у бойових діях;

- щоденне формування психологічних установок і настроїв у комбатантів;

- щоденне цільове проведення психологічних тренінгів з військовослужбовцями з ознаками нервово-психічної нестійкості за заявками командирів;

- оперативні заходи з профілактики несприятливих психологічної обстановки в підрозділах (купірування індивідуальних і групових негативних психічних станів);

- використання в підрозділах позитивної спрямованості (зміцнювальних фізичну і психічну готовність) бойових кличів, речівок, пісень, бойових ритуалів, традицій, які сформувалися в ході локальних бойових дій і при виконанні миротворчих завдань;

- застосування методів:

? розмовної (раціональної) терапії,

? м'язової розвантаження,

? аутогенного тренування,

? НЛП-терапії,

? психодрами,

? поведінкової терапії,

? ігрової терапії,

? аромотерапії,

? арттерапії,

? музичної терапії,

? бібліотерапії,

? релігійної терапії

та інших у відповідності з наявними у психологів батальйонів (дивізіонів), полків (бригад), фахівців Ц (П) ППіР психологічної освіти та спеціальної підготовки;

- використання методик:

? "Психологічної щеплення",

? "Психологічного бронежилета",

? психологічних прийомів отреагирования,

? "Повернення в майбутнє через сьогодення",

? "Повернення до сьогодення через майбутнє";

- постійне підтримання взаємодії психологів з персоналом Ц (П) ППіР, фахівцями медичної служби з надання кваліфікованої психологічної допомоги.

- Постійна взаємодія з фахівцями медичної служби з питань надання військовослужбовцям спеціалізованої психологічної допомоги на госпітальної базі;

- прийняття заходів щодо поліпшення системи професійної підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації психологів всіх рівнів;

- завчасне проведення роботи з удосконалення обладнання, методичного та матеріального забезпечення Ц (П) ППіР, робочих місць (кабінетів) психологів, обладнанню кімнат (місць) психологічного розвантаження;

- взаємодія з місцевими органами та установами, що здійснюють психологічну реабілітацію та психологічну підтримку громадян.При проведенні психологічного супроводу комбатантів особливу увагу приділити:

? організації психологічної підтримки військовослужбовців по службі, членами сімей, найближчим оточенням.

? забезпеченню, можливості отримання кваліфікованої психологічної допомоги в будь-який час,

? точної інформації про місця розташування Ц (П) ППіР, телефонів довіри та порядок їх роботи.

При цьому передбачити:

- щоденну особисту роботу психолога з комбатантами;

- тісна взаємодія органів виховної роботи, психологів і фахівців медичної служби, Ц (П) ППіР, військово-медичними установами;

- організацію системи психологічної інформації про результати проведених психологічних заходів з комбатантами з метою прийняття рішення на повторне їх проведення, з метою попередження посттравматичних розладів;

- безумовне дотримання вимог професійних етичних норм військового психолога.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Реадаптація ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, брати участь у ЛОКАЛЬНИХ БОЙОВИХ "
 1. Закономірності прояву психіки та поведінки воїнів у бою. Характеристика бойового стресу
  Війна - найбільша драма, розігруються в душі воїна і захоплююча все його єство. Постійна загроза самого життя людини, його здоров'ю, калейдоскопічне зміну бойової обстановки, тривалі, нерідко перевищують межі людських можливостей навантаження, втрата бойових товаришів, участь у жорстокому насильстві по відношенню до ворога, протиборство піднесених і низинних, альтруїстичних і
 2. Соціально-психологічна реадаптація учасників бойових дій
  Участь людей в діяльності, яка ведеться в небезпечних, екстремальних умовах, здатне значною мірою змінювати їх внутрішню картину світу, життєві смисли, трансформувати раніше сформовану систему цінностей, актуалізувати комплекс специфічних потреб. Гостро проявляються потреби бути вислуханим, понятим, оціненим, психологічно захищеною та ін Психіка учасників бойових
 3. Виникнення і розвиток військової психології
  Сучасна психологічна наука складається з безлічі різноманітних галузей, розділів і напрямів, які виникали і формувалися в процесі розвитку психологічної науки. Разом з тим необхідно відзначити, що протягом всієї своєї історії розвитку психологічна наука найбільш бурхливо розвивалася в періоди, пов'язані з необхідністю вирішувати завдання забезпечення діяльності людини в
 4. Основні напрямки роботи, організаційні форми і ефективні методи діяльності військового психолога, що забезпечують функціонування системи реадаптації та реабілітації в Збройних силах
  Психологи військових частин проводять реабілітаційну роботу, як у районі бойових дій, так і в мирних умовах, органічно включаючи свою діяльність у трирівневу систему реабілітації. На технологічному та методичному рівнях при роботі в різних умовах є істотні відмінності: в бойовій обстановці психологічна реабілітація тісним чином пов'язана з психологічною допомогою і
 5. Результати, практичні рекомендації та основні висновки
  Отримані результати дослідження теорії питання, аналізу практичного досвіду показав, що проблема реадаптації та реабілітації військовослужбовців з ПТСР - одна з найбільш складно розв'язуваних. Накопичено досить багато практичного матеріалу, зроблено велику кількість наукових досліджень, узагальнено досвід зарубіжних армій, але цього виявляється недостатньо, для того, щоб реабілітація та реадаптація була
 6. ВИСНОВОК
  Вітчизняна військова психологія з перших днів свого існування орієнтована на глибоке пізнання закономірностей функціонування людської психіки в умовах бою, на розширення пошуку можливостей людини як бійця, як військового. Але військова середу повинна складатися з здорових людей. Тому першочерговим завданням на даному етапі участі Росії в локальних військових конфліктах, стає
 7. Виникнення і розвиток військової психології
  Сучасна психологічна наука складається з безлічі різноманітних галузей, розділів і напрямів, які виникали і формувалися в процесі розвитку психологічної науки. Разом з тим необхідно відзначити, що протягом всієї своєї історії розвитку психологічна наука найбільш бурхливо розвивалася в періоди, пов'язані з необхідністю вирішувати завдання забезпечення діяльності людини в
 8.  Специфіка психологічних операцій в ході бойових дій
    Психологічні операції в ході бойових дій переслідують такі головні цілі: - підрив морально-психологічного стану особового складу збройних сил противника; - ослаблення наступального пориву; - ослаблення їх здатності до наполегливої ??обороні; - деморалізація відходять частин противника, відмінювання особового складу оточених (відсічених) підрозділів до здачі в полон.
 9.  Апарат психологічної війни
    Апарат психологічної війни - це органи управління нею і люди (офіцери, фахівці, військові підрозділи), які її здійснюють. Він повинен бути здатний до швидкого розгортання, оперативному відстеженню обстановки в різних регіонах, мати здатність до виконання поставлених завдань у будь-яких умовах. Апарат психологічної війни має свою структуру, яка залежить від
 10.  Зміст і специфіка професійного навчання психологів у Військовому університеті
    Період освоєння професії психолога у Військовому університеті - це важливий етап загального процесу професіоналізації особистості молодої людини. Саме в ході навчання у ВВНЗ у майбутнього фахівця формуються основні уявлення про зміст та особливості обраної професії, відбувається становлення первинних професійних навичок і вмінь, розвиток професійної спрямованості особистості.
 11.  Психологічні основи військової дисципліни
    Навчальні питання: 1. Психологічна характеристика військової дисципліни та дисциплінованості військовослужбовців 2. Зміст діяльності посадових осіб частини щодо психологічного забезпечення військової дисципліни Психологічна характеристика військової дисципліни та дисциплінованості військовослужбовців. Психолого-педагогічний підхід є одностороннім: - по-перше,
 12.  Мета, завдання, принципи психологічного забезпечення бойових дій військ
    I Психологічне забезпечення бойових дій можна визначити як технологічну систему, спрямовану на створення, актуалізацію, збереження та відновлення це-I лівого психологічного ресурсу, необхідного для вирішення бойових завдань виразно-I го типу (класу). Метою його є максимальне розширення психологічних можливостей військовослужбовців щодо ефективного вирішення бойових
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека