Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Крюков Н.Н., Миколаївський Е. Н., Поляков В.П.. Ішемічна хвороба серця (сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування, профілактики, медичної реабілітації, експертизи): Монографія., 2010 - перейти до змісту підручника

Програма медико-психологічної реабілітації хворих на інфаркт міокарда

Програма медико-психологічної реабілітації хворих на ІМ включає: інформаційний блок, цілеспрямовану психологічну корекцію, способи підвищення внутрішніх резервів. Програма медико-психологічної реабілітації хворих на ІМ складається з наступних етапів: підготовчого, основного, заключного.

Підготовчий етап включає проведення загальноклінічних, лабораторних, функціональних дослідженні, цілеспрямовані опитування і огляд, клінічну бесіду, клінічне спостереження, психологічну діагностику, створення мотивації до медико-психологічної реабілітації та вибір напрямку, методів, техніки і форми психологічної корекції. На підготовчому етапі уточнюється клінічний діагноз, анамнез захворювання, особливості його перебігу, ускладнення, переносимість призначених препаратів.

Клінічна бесіда, клінічне спостереження і психологічна діагностика виявляють індивідуально-психологічні особливості, емоційний, мотиваційно-поведінковий і когнітивний компоненти ставлення до хвороби. Для підвищення ефективності терапії хворий, що переніс ІМ, повинен дисципліновано виконувати лікарські призначення. Потрібна мотивація на тривалий, планомірне лікування, точне виконання лікарських призначень і цілеспрямовану психологічну корекцію. Створення мотивації можливо демонстрацією працюючих груп, показом ефективності програми на клінічних прикладах. Підготовчий етап повинен проводитися з кожним хворих ІМ індивідуально.

Основной етап полягає в проведенні медико-психологічної реабілітації. Основною метою програми медико-психологічної реабілітації є поліпшення суб'єктивного самопочуття хворого і відновлення повноцінного соціального функціонування. Головним завданням є зміна ставлення пацієнта до хвороби і корекція неадекватних реакцій і форм поведінки. Основний етап включає цілеспрямовану психологічну корекцію, інформаційне забезпечення, способи підвищення внутрішніх резервів. Програма психологічної реабілітації включає в себе тренінг емоційної саморегуляції і патогенетичну корекцію. Цілеспрямована психологічна корекції особистісних реакцій на хворобу попереджають дісстресс, що ведуть до декомпенсації.

Сенс цілеспрямованої психологічної патогенетичної корекції полягає в тому, що хворий, що переніс ІМ, повинен усвідомити суперечливість свого ставлення до хвороби, яка утворює внутрішньоособистісний конфлікт. Усвідомлення суперечливості ставлення до хвороби, свого страху перед захворюванням і його наслідками дозволяє конструктивно вирішити цей конфлікт.
Таке конструктивне дозвіл може бути досягнуто шляхом формування нового, адекватного ставлення до хвороби і шляхом ясного усвідомлення її причин і наслідків, а також причин виникнення загострень і ускладнень. Усунення неадекватного, суперечливого ставлення до захворювання перериває подальший розвиток всіх вторинних порушень. Необхідно перебудувати ставлення пацієнта з ІМ до хвороби, яка є джерелом психогенної декомпенсації.

Пацієнт повинен сам простежити ланка за ланкою і зрозуміти історію виникнення і розвитку свого захворювання, причини появи загострень і ускладнень, власні помилки, які полягають в ігноруванні базисної терапії. При спільному з лікарем-кардіологом аналізі причин і симптоматики ІМ, хвора людина ясно усвідомлює причини захворювання, дефекти власної поведінки. Уявлення пацієнта про власний захворюванні залежать від внутрішньої концепції хвороби. Недолік інформації або спотворені уявлення про захворювання призводять до створення неадекватної внутрішньої концепції. Наявність достовірної інформації допомагає переоцінити екзистенційно значиму ситуацію захворювання.

Усвідомлення неадекватного ставлення до хвороби, неадекватної поведінки можливо, якщо пацієнт пройде крок за кроком довгий і важкий шлях отримання і засвоєння необхідної інформації з ІМ. Патогенез захворювання, принципи лікування та призначення препаратів, контролю за перебігом ІМ, причини можливих рецидивів і ускладнень не повинні бути представлені як кінцевий результат, який потрібно лише засвоїти. Хвора людина повинна сама зрозуміти причини розвитку ІМ, оволодіти методами самоконтролю і базисної терапії.

Ясне розуміння причин розвитку ІМ стає глибоким переконанням пацієнта і є необхідною умовою для демонстрації можливості усунення цих причин. Роль патогенетичного аналізу хвороби стає основною, науково рефлексувати. Єдність нового знання з насиченими емоційними переживаннями призводять до необхідної реконструкції відносини до хвороби і лікування.

Хворі ІМ не використовують повною мірою потенціал адекватних адаптивних механізмів. У цьому зв'язку їх слід навчити способам підвищення адаптаційних резервів організму. Для цього рекомендується застосовувати адаптогени, імуномодулятори, рефлексотерапію, самомасаж. Аутогенне тренування допомагає поліпшити нічний сон. Корисні заняття лікувальною фізичною культурою за спеціальними методиками. Хворий повинен бути обізнаний про негативну роль куріння. Рекомендується самомасаж біологічно активних точок.
Слід освоїти технологію загартовування, вміти виконувати вправи ЛФК. Хворий повинен знати особливості харчування при ішемічній хворобі серця. Хворий ІМ повинен освоїти прийоми самодопомоги при появі нападу стенокардії. Він повинен чітко уявляти перші ознаки стенокардії та мати розроблений лікарем алгоритм необхідних дій.

Інформаційний блок для хворих ІМ включає мінімум необхідної хворому інформації з причин виникнення захворювання, його патогенезу, причин появи загострень, принципам лікування, можливі ускладнення та способи їх усунень, механізму дії лікарських препаратів. При створенні програми медико-психологічної реабілітації хворих на ІМ рекомендується наступний варіант: 10 занять з певної тематики для надання достовірної інформації та цілеспрямовану психологічну корекцію. Тривалість одного заняття - 40 хвилин.

Для навчання лікувальної фізичної культури до заняття повинен залучатися лікар лікувальної фізичної культури або інструктор. Заняття корисно ілюструвати плакатами з анатомічною будовою серцево-судинної системи, буклетами з лікарських препаратів, плакатом з рекомендованими біологічно-активними точками. Інформацію хворим краще давати під запис.

Інформаційний блок основного етапу програми медико-психологічної реабілітації хворих на ІМ може включати такі заняття:

Заняття 1. Поняття ішемічної хвороби серця, її проявів, ІМ. Епідеміологія, фактори ризику, значення спадковості. Негативна роль куріння.

Заняття 2. Анатомо-функціональні особливості серцево-судинної системи, бронхолегеневої системи. Діагностичні критерії ступеня тяжкості ішемічної хвороби серця, сучасні підходи в терапії. Заняття 3. Напад стенокардії. Патогенез розвитку. Симптоми. Самопоміч при невідкладних станах.

Заняття 4. Нітрати, інгібітори АПФ, статини, інші препарати. Добові дози.

Заняття 5. Індивідуальні рекомендації щодо корекції харчування при ІМ.

Заняття 7. Лікувальна фізична культура при ІМ (до заняття залучається лікар або інструктор ЛФК).

Заняття 8. Адаптогени, точковий самомасаж біологічно активних точок. Рекомендації по підвищенню захисних сил організму. Індивідуальні програми загартовування. Заняття 9. Тренінг емоційної саморегуляції. Заняття 10. Тренінг емоційної саморегуляції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Програма медико-психологічної реабілітації хворих на інфаркт міокарда "
 1. Реферат. Інфаркт міокарда, 2010
  Введення Причини інфаркту міокарда Симптоми інфаркту міокарда Форми інфаркту Фактори розвитку інфаркту міокарда Профілактика інфаркту міокарда Вірогідність розвитку ускладнення інфаркту міокарда Ускладнення інфаркту міокарда Діагностика гострого інфаркту міокарда Невідкладна допомога при інфаркті міокарда Допомога до приїзду « Швидкої допомоги »при інфаркті міокарда Реанімувати повинен вміти
 2. ЕКГ при інфаркті міокарда
  Однією з ключових тем в електрокардіографії є ??діагностика інфаркту міокарда. Розглянемо цю найважливішу тему в наступному порядку: 1. Електрокардіографічні ознаки інфаркту міокарда. 2. Локалізація інфаркту. 3. Стадії інфаркту. 4. Різновиди інфарктів
 3. Організація лікування
  Хворий інфарктом міокарда госпіталізується кардіореанімаційних бригадою Швидкої допомоги в спеціалізоване відділення. У малих містах і сільській місцевості госпіталізація здійснюється машиною Швидкої допомоги або медичним транспортом в довколишнє кардіологічне або терапевтичне відділення лікарні, що має блок інтенсивної терапії. У блоці (відділенні) інтенсивної терапії купіруються
 4. Курсова робота. Медико-психологічна підготовка космонавтів, 2008
  Введення. Вплив професійної діяльності космонавтів на їх психологічні властивості та якості. Підготовка до космічних польотів. Космічні польоти. Післяполітний реадаптаціонних період. Організаційно-методичні засади та принципи медико-психологічної підготовки. Мета медико-психологічної підготовки. Загальні умови медико-психологічної підготовки. Методи, методичні прийоми і
 5. Різновиди інфарктів міокарда
  За своєю суттю інфаркти міокарда діляться на дві великі групи: великовогнищевий і дрібновогнищевий. Цей поділ орієнтоване не тільки на обсяг некротизированной м'язової маси, але і на особливості кровопостачання міокарда. {Foto98} Рис. 96. Особливості кровопостачання міокарда Харчування м'язи серця здійснюється по коронарних артеріях, анатомічно розташованим під епікардом. За
 6. інтрамуральне інфаркт міокарда
  {foto101} Рис. 99. Інтрамуральний інфаркт міокарда При цьому різновиді інфаркту істотно не змінюється вектор порушення міокарда, ізлівшійся з некротизованих клітин калій не досягає ендокарда або епікарду і не формує струмів пошкодження, здатних відобразитися на ЕКГ стрічці зміщенням сегмента S-Т. Отже, з відомих нам ЕКГ ознак інфаркту міокарда залишився
 7. Принципи реабілітації
  Стратегія соціально-психологічної реабілітації, безумовно, зажадала дотримання основних її принципів: 1. Професійність. Заходи повинні проводити лікарі та психологи, які мають спеціальну підготовку з оцінки функціонального стану людини і володіють методами соціально-психологічної корекції і психологічного обстеження. 2. Обгрунтованість. Підбір надійних, доступних і
 8. Локалізація інфаркту
  Наведене вище перерахування ЕКГ ознак інфаркту міокарда дозволяє усвідомити принцип визначення його локалізації. Отже, інфаркт міокарда локалізована в тих анатомічних областях серця, у відведеннях від яких реєструються 1, 2, 3 і 5-й ознаки; 4-й ознака відіграє роль
 9. Вірогідність розвитку ускладнення інфаркту міокарда
  Інфаркт міокарда небезпечний багато в чому, своєю непередбачуваністю та ускладненнями. Розвиток ускладнень інфаркту міокарда залежить від кількох важливих факторів: 1. величини пошкодження серцевого м'яза, ніж больще за площею вражений міокард, тим виражене ускладнення; 2. локалізації зони ушкодження міокарда (передня, задня, бокова стінка лівого шлуночка та ін), в більшості випадків зустрічається
 10. ц
  Цілісність сприйняття - особливість сприйняття, що полягає у відображенні об'єктів в сукупності їх властивостей при безпосередньому впливі на органи почуттів; Ц.в. формується в предметній діяльності людини. Цілісний підхід - сукупність принципів вивчення психіки, свідомості і поведінки як цілісних феноменів. Ціннісні орієнтації - позитивні чи негативні значущості для
 11. Індивідуальна програма реабілітації інваліда і хворого
  Індивідуальна програма реабілітації (ІПР) оформлюється в первинної та спеціалізованої МРЕК. Вона має номер, що відповідає номеру протоколу та акту огляду, і дату видачі. Підпис голови МРЕК завіряється печаткою комісії. Програма видається на руки інваліду під МРЕК. У випадку сумніву в можливості збереження ІПР самим інвалідом і доведення її до лікуючих лікарів програма
 12. великовогнищевий інфаркт
  {foto99} Рис. 97. Великовогнищевий інфаркти міокарда На наведеному малюнку видно, що реєструючий електрод А, розташований над областю трансмурального інфаркту, що не запише зубець R, оскільки вся товща міокарда загинула і вектора збудження тут немає. Електрод А зареєструє тільки патологічний зубець Q (відображення вектора протилежної стінки). У разі субепікардіальному
 13. Стаття 60. Медико-соціальна експертиза
  1. Медико-соціальна експертиза проводиться з метою визначення потреб особи, яка оглядається в заходи соціального захисту, включаючи реабілітацію, федеральними установами медико-соціальної експертизи на основі оцінки обмежень життєдіяльності, викликаних стійким розладом функцій організму. 2. Медико-соціальна експертиза проводиться відповідно до законодавства Російської
 14.  Фактори розвитку інфаркту міокарда
    Факторами ризику розвитку інфаркту міокарда є: 1. вік, чим старше стає людина, тим ризик виникнення інфаркту у нього збільшується. 2. раніше перенесений інфаркт міокарда, особливо дрібновогнищевий, тобто НЕ-Q утворює. 3. цукровий діабет є фактором ризику розвитку інфаркту міокарда, т.к. підвищений рівень чинить додатковий згубну дію на судини серця
 15.  Субендокардіальний інфаркт міокарда
    {Foto100} Рис. 98. Субендокардіальний інфаркт міокарда При цьому інфаркті величина вектора збудження міокарда не змінюється, оскільки він бере початок від провідної системи шлуночків, закладеної під ендокардит, і досягає неушкодженого епікарду. Отже, перший і другий ЕКГ ознаки інфаркту відсутні. Іони калію при некрозі миокардиоцитов виливаються під ендокард, формуючи
 16.  Індивідуальні показання та протипоказання до фізичних навантажень
    Показання до фізичних тренувань? Фактори ризику: низька фізична активність, артеріальна гіпертонія (м'яка і лабільна форма), гіперхолестеринемія, надлишкова маса тіла;? Вегетосудинна дистонія, гіпотонія, дисгормональная миокардиодистрофия;? Стенокардія напруги I-III функціонального класу;? Цукровий діабет II-го типу (інсулінонезалежний) в стадії компенсації;
 17.  Форми інфаркту
    Крім типової, характерної для інфаркту різкою роздирає болі за грудиною, виділяють ще кілька форм інфаркту, яка може маскуватися під інші захворювання внутрішніх органів або ніяк себе не проявляти. Такі форми називають атиповими. Давайте в них Рабер. Гастрітіческій варіант інфаркту міокарда. Проявляється як виражений біль в надчеревній області і нагадує загострення
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека