ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дипломна робота. Психологічні особливості агресивності військовослужбовців розвідувально-диверсійних груп, 2006 - перейти до змісту підручника

Програма дослідження психологічних особливостей агресивності військовослужбовців розвідувально-диверсійних груп

Вибірка: складає 3 групи: 12 осіб - офіцерська група (офіцери, які відслужили в РДГ 3 і більше років) і 12 осіб - змішана група (2 офіцери, які відслужили від 2 до 4 років і 10 солдатів строкової служби (1-1,5 р.) - експериментальні, і 12 осіб - службовці ЧОП - контрольна група.

. Всі випробовувані - чоловіки. Вік: група № 1 - 25-35 років, група № 2 - 19-35 років, група № 3 - 25-35 років.

Для діагностичних цілей були використані наступні методики:

1. Психодиагностические:

- Стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості Сімлі (адаптація Л.Н.Собчік), що представляє собою модифікацію MMPI;

- Самооцінка Будасси;

- Методика діагностики домінуючої стратегії психологічного захисту В.
В.Бойко;

- Агресивність Ассінгера;

- Агресивність Басса-Дарки.

2. Методи математико-статистичної обробки даних.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Програма дослідження психологічних особливостей агресивності військовослужбовців розвідувально-диверсійних груп"
 1. Проблема норми і аномалії у розвитку та поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
  У попередньому розділі було з'ясовано, що психологічне дослідження особистості та її розвитку здійснюється на практиці в наукових поняттях, значення кожного з яких визначається тимчасовими компромісами між різними групами вчених. Один і той же термін в тлумаченні різних психологів, що належать до різних шкіл, може тлумачитися по-різному, особливо гостро ця проблема стоїть в
 2. Засоби психологічного вивчення військовослужбовців та військового колективу
  Для виконання завдання психологічного вивчення особового складу психолог повинен володіти різноманітними методами психодіагностики, розумне поєднання і застосування яких забезпечує отримання об'єктивної інформації про військовослужбовців. Основними методами, використовуваними психологом, є: - аналіз документів (біографічний метод); - опитування (бесіда, анкетування); - спостереження і
 3. Психотерапія та психокорекція як методи психологічної допомоги
  Психокоррекция - спрямоване психологічний вплив на певні психічні структури з метою оптимізації розвитку і функціонування індивіда в конкретних умовах життєдіяльності. Термін «корекція» буквально означає «виправлення». Таким чином, це система заходів, спрямованих на виправлення недоліків психіки чи поведінки людини за допомогою спеціальних засобів
 4. Закономірності прояву психіки та поведінки воїнів в бою. Характеристика бойового стресу
  Війна - найбільша драма, розігруються в душі воїна і захоплююча все його єство. Постійна загроза самого життя людини, його здоров'ю, калейдоскопічне зміну бойової обстановки, тривалі, нерідко перевищують межі людських можливостей навантаження, втрата бойових товаришів, участь у жорстокому насильстві по відношенню до ворога, протиборство піднесених і низинних, альтруїстичних і
 5. Педагогічна профілактика різних видів відхилень в поведінці військовослужбовців
  Проблема виявлення і обгрунтування профілактичних і перевоспітательних методів, прийомів, засобів і форм, а також умов їх ефективного використання представляє для офіцерів і сержантів особливу значимість, так як системний підхід припускає поряд з утриманням та організацією розгляд методики превентивної роботи офіцерів з важкими військовослужбовцями. При виборі тих чи інших методів,
 6. Природа агресивної поведінки
  Термін «агресивність» використовується широко і несе в собі не тільки соціально - негативний, але, в ряді випадків, і соціально - позитивний сенс. Агресивність є одним з істотних властивостей особистості, що накладають відбиток на процеси соціального функціонування. Нині, в рамках вивчення індивідуальної агресивності особистості вітчизняної складається два основних
 7. Засоби психологічного вивчення військовослужбовців та військового колективу
  Для виконання завдання психологічного вивчення особового складу психолог повинен володіти різноманітними методами психодіагностики, розумне поєднання і застосування яких забезпечує отримання об'єктивної інформації про військовослужбовців. Основними методами, використовуваними психологом, є: аналіз документів (біографічний метод), опитування ( бесіда, анкетування), спостереження і тестування.
 8. Додаток № 5 Методи соціально-психологічного вивчення особистості
  до ст. 20 Керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___ Методи соціально-психологічного вивчення особистості. 1. Аналіз документів. Робота з документами - це важлива, відповідальна і досить трудомістка частина діяльності психолога, в процесі якої виробляється попереднє уявлення про військовослужбовця.
 9. Основні напрямки роботи, організаційні форми та ефективні методи діяльності військового психолога, що забезпечують функціонування системи реадаптації та реабілітації в Збройних силах
  Психологи військових частин проводять реабілітаційну роботу, як у районі бойових дій, так і в мирних умовах, органічно включаючи свою діяльність в трирівневу систему реабілітації. На технологічному та методичному рівнях при роботі в різних умовах є істотні відмінності: в бойовій обстановці психологічна реабілітація тісним чином пов'язана з психологічною допомогою і
 10. Результати, практичні рекомендації та основні висновки
  Отримані результати дослідження теорії питання, аналізу практичного досвіду показав, що проблема реадаптації та реабілітації військовослужбовців з ПТСР - одна з найбільш складно розв'язуваних. Накопичено достатньо багато практичного матеріалу, зроблено велику кількість наукових досліджень, узагальнено досвід зарубіжних армій, але цього виявляється недостатньо, для того, щоб реабілітація та реадаптація була
 11. Військова діяльність: поняття, зміст, мотивація
  Для глибокого і всебічного аналізу мотиваційно-смислової сфери будь-якої діяльності, в тому числі і військової, необхідно, перш за все, уточнити суть і зміст базових понять. Під діяльністю розуміється специфічна людська форма активного ставлення до навколишнього світу, зміст якої складає його доцільна зміна і перетворення [58,151]. яка діяльність включає
 12. «Відкриття на крові»
  Виникає питання - чи часто бойова обстановка, вид смерті, страх смерті роблять бійців «сломавшимися», «придуркуватих», «розлюченими». Ні - не часто. Навіть після тривалих, важких боїв у солдатів, офіцерів можуть не виникнути ці хворобливо-стресові стани. Мені (автору) довелося побачити багатьох російських солдатів в таких станах на самому початку першої «чеченської війни», в квітні-травні
 13. КЛАСИФІКАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (ПОСАД)
  Різноманіття військових професій та спеціальностей, викликане бурхливим розвитком військової науки і техніки, а також зміненими соціально-економічними умовами в країні, обумовлює гостру необхідність у систематизації наявних відомостей про професіях. Основну роль у цьому має відіграти класифікація професій. У сучасних умовах військова професія являє собою сукупність
 14. Види впливу в психологічній війні
  На думку вітчизняних і зарубіжних фахівців психологічний вплив поділяється на такі види: 1) інформаційно-психологічний, 2) психогенне, 3) психоаналітичне, 4) нейро-лінгвістичне, 5) психотронное, 6) психотропну. 1. Інформаційно-психологічний вплив (часто його називають інформаційно-пропагандистським, ідеологічним) - це вплив
 15. Специфіка психологічних операцій в ході бойових дій
  Психологічні операції в ході бойових дій переслідують такі головні цілі: - підрив морально-психологічного стану особового складу збройних сил противника; - ослаблення наступального пориву; - ослаблення їх здатності до наполегливої ??обороні; - деморалізація відходять частин противника, відмінювання особового складу оточених (відсічених) підрозділів до здачі в полон.
 16. Облік основних характеристик об'єктів психологічної війни
  Зазвичай виділяють наступні основні характеристики об'єкта (об'єктів) впливу, що підлягають виявлення та обліку: 1. Національно-психологічні особливості; 2. Індивідуально-особистісну приналежність; 3. Групову приналежність; 4. Особливості морально-психологічного стану. Психологічне своєрідність представників різних етносів Національно-психологічні особливості
 17. Психологічні операції на Близькому і Середньому Сході
  Збройні конфлікти з великою силою розгорялися в 70-90-ті роки на Близькому і Середньому Сході. У них брали участь багато держав, здійснювались різноманітні психологічні операції. Війна в Афганістані. До моменту вторгнення радянських військ в Афганістан (грудень 1979 р.) органи спеціальної пропаганди збройних сил СРСР оперували в основному застарілими уявленнями часів Великої
 18. Сутність проблеми дослідження формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах
  Аналізуючи проблему готовності юнаків допризовного віку до служби в лавах Російських Збройних Сил, ми вважаємо за доцільне звернутися до розгляду різних визначень, понять і наукових підходів до цього явища. Сутність поняття «готовність» носить міждисциплінарний характер і є предметом вивчення різних дисциплін: філософії, психології, фізіології, педагогіки та ін В
 19. Спілкування при стресі. Соціально-психологічний субсиндром стресу
  Зміна функціонального стану людини при стресі змінюють його ставлення до навколишнього світу, в тому числі до світу людей. Рис. 3 Схема розвитку соціально-психологічного субсиндромов стресу Дослідження внутрішньогрупової взаємодії в умовах тривалої ізоляції показали, що воно є фактором, який істотно впливає на ефективність діяльності членів групи.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека