Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Устинов І.Ю.. Методика роботи командира з підтримання правопорядку і зміцнення військової дисципліни, 2007 - перейти до змісту підручника

Програма аналізу дисциплінарного проступку

Об'єктивна характеристика проступку і обставин його вчинення

1. Час і тривалість дій, імовірно розглядаються як проступок.

2. Місце досліджуваного дії.

3. Присутні під час проступку (свідки, потерпілі).

4. Зміст ймовірного проступку, яке правило порушено, до якої діяльності воно відноситься і які технічні засоби і матеріальні цінності були використані, чи мали місце матеріальний або інший збиток, його вигляд і величина.

5. Коли і яким чином стало відомо про проступок?

6. Хто вчинив проступок? Що зробити для встановлення осіб, причетних до проступку.

Підготовка до всебічного вивчення проступку

1. На які питання слід отримати відповідь?

2. Які дані особи військовослужбовця, його стану у взаєминах з товаришами по службі доцільно розглянути в ході вивчення проступку.

3. Кого залучити для з'ясування обставин та суті проступку?

4. Яким чином, в який час слід провести діагностичну бесіду передбачуваного порушення військової дисципліни.

Морально-психологічна характеристика проступку

1. Мотиви і ступеня осудності:

- умисне, навмисне, злісне порушення військового (громадського) порядку;

- необережність, халатність, недбалість, непередбачливість, забудькуватість;

- сильне душевне хвилювання (страх, обурення, образа, образа);

- перевищення передбачуваної необхідної оборони;

- незнання порядку служби за умови , що військовослужбовець зобов'язаний і міг вивчити вимоги.


2. Обставини, що пом'якшують провину:

- нечітке керівництво, помилки при постановці завдань та організації діяльності начальником;

- безконтрольність, потурання, низька вимогливість, безкарність, окозамилювання;

- погано поставлено вивчення статутів, наявність недоліків в правовому навчанні та вихованні;

- слабка робота в підрозділі, низька згуртованість колективу, відсутність громадської думки, який засуджує порушення військової дисципліни;

- наявність у підрозділах негативних тенденцій, відповідних змісту даного проступку, впливів негативного прикладу.

3. Обставини, які обтяжують провину:

- провина зроблений не в перший раз;

- порушення військової дисципліни мало місце при виконанні службових обов'язків;

- провина зроблений в стані сп'яніння (алкогольного, наркотичного, токсичного);

- мало місце співучасть у груповому проступок;

- мають місце суттєві негативні наслідки проступку.

4. Морально-психологічні наслідки проступку і реакція на нього:

- кому і який морально-психологічний шкоди було завдано даними проступком, який вплив надав проступок на внутрікол колективний статус військовослужбовця та його відносини з товаришами по службі, які є можливі зв'язки з проступком, зміни в системі дисциплінування особового складу підрозділу, в кліматі військового колективу?

- Внутрішня реакція військовослужбовця на здійснений ним проступок: задоволеність в досягненні поставлених цілей і отриманими результатами, каяття, каяття совісті, почуття провини, сорому і жалю, надмірно емоційна реакція (страждання, переживання незворотності скоєного, страх перед покаранням).


5. Колективно-групова реакція на проступок:

- має місце осуд особовим складом;

- проступок зустрінутий в підрозділі байдуже, може пройти непоміченим;

- спостерігаються ознаки співчуття, жалості, підвищення внутрішньоколективних статусу військовослужбовця;

- проступок може стати прикладом для інших, провокувати аналогічні або інші порушення дисципліни.

6. Висновки і дані для прийняття рішення:

- тяжкість даного порушення порядку (незначне, грубе, близьке до правопорушення);

- причини проступку, в т.ч. психологічні, недисциплінованість, соціально-психологічна нестійкість, негативний емоційний стан;

- за яких умов проступок можна було запобігти? З чиєї вини він не був відвернений?

- Які недоліки в системі дисциплінування, в роботі з даними військовослужбовцям виявив проступок? Який вплив, якими конкретними цілями слід надати на цього військовослужбовця? Що треба зробити для ліквідації негативних наслідків проступку? (Див. Додаток 1: Алгоритм аналізу дисциплінарного проступку).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Програма аналізу дисциплінарного проступку "
 1. Психологічні основи військової дисципліни
  Навчальні питання: 1. Психологічна характеристика військової дисципліни та дисциплінованості військовослужбовців 2. Зміст діяльності посадових осіб частини щодо психологічного забезпечення військової дисципліни Психологічна характеристика військової дисципліни та дисциплінованості військовослужбовців. Психолого-педагогічний підхід є одностороннім: - по-перше,
 2. ДОДАТКИ
  Всі наведені нижче додатки є розгорнутим варіантом висновків програми аналізу ВСР «Кардіомонітор». При рутинному обстеженні зазвичай видається короткий варіант за підключення. Отримати приклад діагностичного висновку можна за допомогою демонстраційної версії програми
 3. Склад освітньої програми
  Освітня програма повинна включати: навчальний план, програми навчальних дисциплін. програми навчальних та виробничих практик, порядок виконання дипломної роботи (проекту), програму державного іспиту, які повинні відповідати вимогам цього стандарту. Освітня програма підготовки випускника повинна передбачати вивчення студентом наступних циклів
 4. Аналіз нуклеотиднихпослідовностей
  Пошук гомологий в банках даних. Пошук нуклеотиднихпослідовностей, гомологічних виявленим фрагментам ДНК, проводили за допомогою BLAST ® (Basic Local Alignment Search Tool) - набору комп'ютерних програм пошуку гомологий, розроблених для швидкого аналізу всіх доступних баз даних послідовностей, якими є Genbank, EMBL, DDBJ і PDB. Даний сервіс доступний за веб-адресою
 5. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  Створено безліч програм аналізу варіабельності серцевого ритму. Кожна програма має свої сильні і слабкі сторони. Однак є загальні принципи і методи, які необхідно реалізовувати в усіх програмах аналізу ВСР для якісної і комфортної роботи. Вимоги до сучасного програмного забезпечення: Медичні: - моніторний контроль ЕКГ, тимчасова і амплітудна розтяжка
 6. Освітній стандарт РБ. Психолог. Викладач психології, 2008
  Зміст. Область застосування. Нормативні посилання. Основні терміни та визначення. Загальні положення. Кваліфікаційна характеристика фахівця. Вимоги до рівня підготовки випускника. Вимоги до освітній програмі. Склад освітньої програми. Вимоги до розробки освітньої програми. Вимоги до термінів реалізації освітньої програми. Типовий
 7. Основні питання аналізу та оцінки виховної роботи в частині
  Відповідно до нормативних документів з організації та проведення виховної роботи у Збройних Силах Російської Федерації головним змістом виховної роботи з усіма категоріями особового складу є проведення у військах (силах) державної політики, формування у військовослужбовців якостей громадянина-патріота, військового професіонала, надійного захисника Вітчизни, особистої
 8. Програма навчальної дисципліни з методичними вказівками з вивчення кожної теми програми і питання для самоконтролю
  Програма навчальної дисципліни з методичними вказівками з вивчення кожної теми програми та питання для
 9. Основні форми виховної роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни
  Основними формами виховної роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни є:? заняття в системі суспільно-державної підготовки, інформування особового складу, виховна робота у вечірній час;? індивідуально-виховна робота;? загальні збори особового складу підрозділу;? наради офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) з
 10. Методика підбиття підсумків правопорядку і військової дисципліни
  З особовим складом роти (їй рівний) підсумки підбиваються в кінці кожного тижня за категоріями: з офіцерами і прапорщиками (мічманами), сержантами (старшинами), з усім особовим складом. З доповіддю «Про стан військової дисципліни в роті (їй рівний) за минулий тиждень і підсумки роботи щодо її зміцнення» виступає, як правило, командир роти (їй рівний) або його заступник з виховної роботи. В
 11. Психічні стану екіпажу і військова дисципліна на кораблі
  Міцна військова дисципліна, статутний порядок і організованість завжди були найважливішою умовою високої боєздатності Збройних Сил. Але в сучасних умовах ця залежність постійно зростає, тому що «... з ускладненням техніки, економіки, соціального життя значення людини, його інтелектуальних і емоційних особливостей не знижується, а навпаки зростає. Від його творчих
 12. Програми для вступників на психологічні факультети
  Відповідно до п. 12 Порядку прийому до вищих навчальних закладів всі вступні іспити проводяться за програмами, відповідними навчальними програмами середньої загальноосвітньої школи. Зараз немає єдиних затверджених програм для вступників - всі вузи самостійно розробляють програми вступних іспитів. У деяких вузах при прийомі на психологічні факультети крім російської
 13. Теми рефератів, есе
  Процес освоєння особистістю гуманітарних технологій у навчальній діяльності у відповідність з Вашим профілем навчання. 2. Ідеальна модель «професіонала» Вашого профілю як підстава впровадження гуманітарних технологій. 3. Рівні розвиток особистості, здійснювані за допомогою гуманітарних технологій. 4. Гуманітарні технології як підстави розробки освітніх програм ВНЗ.
 14. Організація роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни
  Вирішальна роль у підтримці правопорядку та військової дисципліни у підрозділі належить командиру. Разом з ним, іншими офіцерами підрозділу завдання підтримки правопорядку і зміцнення військової дисципліни вирішує заступник командира з виховної роботи. Основні напрямки виховної роботи щодо зміцнення військової дисципліни визначені в наказі МО РФ 1993 р. № 0100 «Про заходи
 15. Практична значимість дослідження
  У дисертації розроблені рекомендації для реалізації психологічного механізму розвитку акмеологічного ресурсу психологічного здоров'я особистості молоді та запропонована програма проекту, що складається з п'яти етапів: концептуалізуються, аналітичного, інтерактивного, конструктивного, рефлексивного. Готові до впровадження методичні матеріали та психометричні методики для оцінки
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека