Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОнкологія
« Попередня Наступна »
Лекції. Матеріали XIV Російського онкологічного конгресу, 2010 - перейти до змісту підручника

Прогностичне значення ВІКУ У ПАЦІЄНТОК З базально ТИПОМ раку молочної залози

Морозов А.Н., Шайдоров М. В., Фролов О.С.

КБ № 5, м. Тольятті

Актуальність: На сьогоднішній день є мало даних про вплив на прогноз захворювання різних підтипів РМЗ у молодих жінок (до 35 років).

Цілі та завдання: Оцінити прогностичне значення віку у пацієнток з тричі негативним раком молочної залози.

Матеріали і методи: Проведено аналіз лікування 37 пацієнток з діагнозом РМЗ в стадії T1-4N1-2M0, з негативом по Her-2/neu, ЕР, ПГР. 13 пацієнток (35,1%) були у віці до 35 років. Досліджувалися показники ефективності проведення ХТ у хворих даної групи і порівнювалися з результатами групи контролю, яку склали 24 хворих з тричі негативним раком у віці старше 35 років. Усі хворі 2-й стадії отримали лікування РМЕ ± ДЛТ + ПХТ за схемою FAC, решта хворих отримали лікування в обсязі ПХТ (4 FAC або 4AC-4T) + РМЕ + ДЛТ і далі ад'ювантна ПХТ за результатами лікувального патоморфозу.

Отримані результати: Базальний (тричі негативний) підтип раку асоційований з поганим прогнозом і слабкою відповіддю на системну терапію. Розподіл хворих за стадіями показано в таблиці № 1.

Таблиця № 1

Розподіл пацієнтів за стадіями захворювання

Як видно з таблиці, групи розподілилися за стадіями в процентному співвідношенні c чітким переважанням у молодих захворювання в більш пізній стадії. 8 хворих з базальним підтипом раку (61,5%) і 5 з групи контролю (21%) отримували неоад'ювантну терапію. При цьому значно частіше порівняно з контролем зазначалося відсутність патоморфоза (50% vs 40% у контролі), патоморфоза 4 ступеня не було ні в одній групі.
Відсоток випадків прогресії до 1 року з початку лікування відзначався в досліджуваній групі в 46,1% випадків (у 6-х пацієнток), у контролі 29,2% (у 7 пацієнток).

Висновки: Базальний підтип РМЗ (тричі негативний рак) у молодих пацієнток до 35 років показує значно гірший відповідь на проведене лікування в порівнянні з пацієнтками старше 35 років і характеризується більш раннім і агресивним метастазуванням. Таким чином, вік до 35 років є несприятливим фактором прогнозу при тричі негативному раку молочної залози.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Прогностичне значення ВІКУ У ПАЦІЄНТОК З базально ТИПОМ раку молочної залози "
 1. Синдром полікістозних яєчників
  прогностичному ж відношенні щодо перспектив відновлення фертильності більш сприятливий центральний тип ожиріння. Розглянуті дані диктують необхідність здійснення метаболічного скринінгу у даного контингенту гінекологічних хворих як для поліпшення якості їх життя, так і для запобігання віддалених наслідків цих порушень [105]. Спроба встановлення ролі лептину
 2. Лейоміома матки
  прогностичних ознак позитивного ефекту ЕА на перебіг захворювання відноситься, зокрема, виявлення гіперваскулярізація пухлини [127]. Під впливом ЕА в тканини пухлини з'являються вогнища масивного некрозу, іноді з дистрофічній кальцификацией, і судинного тромбозу. Поряд з цим можуть виявлятися чужорідні внутрішньосудинні включення, оточені гістіоцитарні і макрофагальними
 3. ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА І ДІАГНОСТИКА гипе-РАНДРОГЕНІІ
  значення набуває молекулярно-біологічне обстеження хворих за системою HAL, враховуючи, що ген 21-гідроксилази CYP21В локалізований на 6 хромосомі, там же, де розташовані гени HLA (цитохром Р450). Таким чином, обстеження за системою HLA не тільки дозволяє поставити діагноз ВГКН, але і розрахувати ризик виникнення захворювання в сім'ї, де це захворювання з'явилося. З метою діагностики
 4. Визначення гормонів в біологічних рідинах
  значення в практиці гінеколога-ендокринолога, наведені в таблиці 2. 36 Ендокринна гінекологія Таблиця 2 Гормони ендокринних залоз і тканинні гормони (розроблено на підставі даних Єфімова А.С. та співавт., 1983; Комарова Ф.І. і співавт., 1998; Leidenberger FA і співавт., 1995) {foto14} Глава 2. Методи діагностики функціонального стану репродуктивної системи 37
 5. П
  прогностичне значення. + + + Пієліт (Pyelitis), запалення ниркової миски. Виникає часто у корів (рідше у інших сільськогосподарських тварин) внаслідок здавлювання сечовивідних шляхів при утворенні в сечоводах або ниркових мисках сечових каменів, що перешкоджають відтоку сечі, а також при застої сечі і проникненні в ниркові балії патогенних мікробів з матки, сечоводів,
 6. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки
  значення в воз-нення виразкової хвороби найбільш часто відносять такі поширені серед населення-ня побутові інтоксикації, як куріння і зловживання алкоголем. Зокрема, куріння не тільки підвищує ризик розвитку захворювання, але сприяє більш важкого його тече-нію, значно збільшуючи строки загоєння виразки. Це пов'язано з тим, що при вдиханні тютюнового диму відбувається стимуляція
 7. Ювенільні маткові кровотечі
  прогностичного тесту. Згідно з даними ряду дослідників [16, 25], які вивчали віддалені наслідки захворювання у жінок, які перенесли ювенільні кровотечі, порушення менструальної функції в репродуктивному періоді частіше протікають по типу дисфункціональних маткових кровотеч, рідше - по типу гипоменструального синдрому та аменореї. Первинне безпліддя і невиношування вагітності відзначено
 8. Дисфункція репродуктивної системи при гіперпролактинемії
  прогностичну цінність при обстеженні хворих з пролактин-мами та виявленні при рентгенологічному дослідженні «порожнього» турецького сідла. У пацієнток з гіперпролактинемією істотно знижені і величина нічного підйому ГГРЛ, і добова амплітуда його коливань. На рис. 4.1 представлені дані про рівень пролактінеміі при галакторее різної етіології [143]. Є також дані
 9. системний ефект КОК
  прогностично несприятливою ознакою і схиляє до підвищення відносного ризику розвитку серцево-судинної патології (Куземин А.А., 1998). Є також докази, що ризик розвитку ССЗ на тлі КОК корелює з естроген-гестагенні коефіцієнтом (Kay CR, 1985). Більш того, відзначена позитивна кореляція між рівнем глобуліну, що зв'язує статеві стероїди, і ХС-ЛПВЩ
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека