ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Корчемний П.А.. Військова психологія: методологія, теорія, практика, 2010 - перейти до змісту підручника

Профілактика суїцидальної поведінки

Визначення ризику можливого суїциду - завдання надзвичайно важка. Питання про те, кого слід вважати потенційним суїцидентом, з якого моменту і за яких умов військовослужбовець може бути включений до «групи ризику", не мають однозначного рішення, оскільки саме поняття «суїцидального ризику» передбачає кілька значень.

Сформований в превентивної суїцидології підхід, в це поняття включає: по-перше, ймовірність виникнення будь-якої форми суїцидальної поведінки, тобто загальний суїцидальний ризик, по-друге, ймовірність реалізації наявних суїцидальних тенденцій, тобто ризик суїцидальних дій - замахів на самогубство, по-третє, ймовірність рецидиву суїцидальних актів, тобто ризик повторних суїцидів. Використання психологічного підходу до визначення суїцидального ризику дозволяє встановити групові та індивідуально-психологічні фактори ризику. До числа групових факторів, що визначають підвищену ймовірність виникнення суїцидальної поведінки, тобто загальний суїцидальний ризик, належать:а) соціально-психологічні:

важка морально-психологічна обстановка у військовому колективі, обумовлена ??зокрема, нестатутними взаємовідносинами між військовослужбовцями, порушенням дисциплінарної практики командирами і начальниками.

б) службові:

початковий період проходження військової служби;

несення вартової служби та бойового чергування (з зброєю);

в) вікові особливості військовослужбовців строкової служби;

г) хронологічні ознаки: час року, дні тижня, час доби.

На індивідуально-особистісному рівні факторами, що визначає загальний суїцидальний ризик, є (до призову в армію):

- умови сімейного виховання:

а ) відсутність батька в ранньому дитинстві;

б) «матріархальний» стиль стосунків у сім'ї;

в) емоційна депривація, відторгнутість в дитинстві;

г) виховання в сім'ї, де є алкоголіки ("алкогольний клімат"), психічно хворі, а також родичі з асоціальні ми формами поведінки (відбували або відбувають кримінальне покарання);

д) виховання в сім'ї, де були випадки самогубств, спроби самогубств або суїцидальні погрози з боку близьких;

- часта зміна місця проживання, навчання, роботи;

- активне вживання алкоголю і інших наркотичних засобів;

- вчинення суїцидальних спроб;

Дослідження показало, що на основі різних поведінкових проявів можна своєчасно виявити військовослужбовців з високою ймовірністю реалізації наявних суїцидальних тенденцій, т. е. з ризиком суїцидальних дій. До числа таких ознак належать:

- відкриті висловлювання про бажання покінчити з собою (товаришам по службі, командирам, в листах родичам і знайомим, коханим дівчатам);

- непрямі натяки на можливість суїцидальних дій (наприклад, поява в колі товаришів по службі з петлею на шиї з брючного ременя, мотузки, телефонного дроту тощо; публічна демонстрація петлі з будь-яких гнучких предметів; гра з зброєю з імітацією самогубств і т.д.)

- активна попередня підготовка, цілеспрямований пошук, засобів покінчити з собою (збирання таблеток, залишення і утайка патронів після виконання навчальних стрільб, пошук і зберігання отруйних рідин і т.д.);

- фіксація на прикладах самогубства (часті розмови про самогубства взагалі);

- надзвичайно наполегливі прохання про переведення в інший підрозділ, про госпіталізацію, надання відпустки за сімейними обставинами (найчастіше військовослужбовці звертаються до родичів і знайомих з проханням направити у військову частину «фіктивну» телеграму про важкому сімейний стан);

- порушення міжособистісних відносин, звуження кола контактів у військовому колективі, прагнення до усамітнення;

- змінився стереотип поведінки: невластива замкненість і зниження рухової активності у рухливих, товариських ("зловісне спокій» і зібраність), порушену поведінку і підвищена товариськість у малорухомих і мовчазних;

- раптовий прояв невластивих раніше військовослужбовцю чорт акуратності, відвертості, щедрості (роздача особистих речей, фотоальбомів, годин, радіоприймачів, значків, обмундирування тощо);

- втрата інтересу до навколишнього (аж до повної відчуженості);

- роздуми на тему самогубства можуть здобувати художнє оформлення: у записній книжці, зошити для занять зображуються малюнки, що ілюструють депресивний стан (наприклад, труни, хрести, шибениці і т.п.).

При оцінці суїцидонебезпечними психологу в кожному конкретному випадку необхідно враховувати сукупність особистісних і ситуаційних чинників. При цьому для визначення ступеня суїцидального ризику необхідно виявляти і зіставляти як про-, так і антисуїцидальних передумови. Hа індивідуальному рівні - це стійке позитивне ставлення до життя і негативне - до смерті, широта діапазону знаних і суб'єктивно прийнятних шляхів вирішення конфліктних ситуацій, ефективність механізмів психологічного захисту, високий рівень соціалізації особистості. Конкретними формами вираження антисуїцидальних особистісних факторів можуть бути, наприклад, емоційна прив'язаність до значимих близьким; батьківські обов'язки; виражене відчуття обов'язку; боязнь заподіяти собі фізичне страждання; уявлення про ганебності і гріховності суїциду; уявлення про невикористаних життєвих можливостях і т.д. Чим більше відзначено антисуїцидальних чинників щодо до даного військовослужбовцю, тим міцніше його антисуїцидальних бар'єр, тим менш імовірні суїцидальні дії, і навпаки.

Серйозність загрози суїцидальних дій може бути оцінена за 4-бальною системою:

0 балів - відсутність загрози суїцидальної спроби:

в ході бесіди не виявлені суїцидальні тенденції;

військовослужбовець не має індивідуально-особистісних чинників ризику, більш того, виявляє активні і міцні антисуїцидальних установки;

впевнено пропонує варіанти вирішення конфлікту, планує майбутнє;

1 бал - можливість суїцидальної спроби:

є суїцидальні уявлення неглибокої ступеня, що виступають в пасивній формі;

гострі переживання важковирішуваною конфліктної ситуації хоча і без оформлених суїцидальних тенденцій;песимістична оцінка майбутнього;

(Іншими словами, військовослужбовець думає про спробу, але не уявляє собі її спосіб).

2 бали - небезпека суїцидальної спроби:

є суїцидальні тенденції, в структурі яких виражені суїцидальні уявлення та переживання;

обрано спосіб суїциду ;

3 бали - суїцидальна спроба здійснена, при цьому спостерігається збереження суїцидальних думок і намірів.

Безумовно, ефективність превенції залежить насамперед від повноти та своєчасності виявлення потенційних суїцидентів.

Але цілком очевидно, що профілактика суїцидальної поведінки військовослужбовців

не може обмежуватися тільки цим. Вона повинна являти собою багаторівневу систему, що об'єднує заходи соціального, психологічного, медичного, правового та педагогічного характеру. До цих заходів слід віднести:

правильне і чітке планування та організацію повсякденного життя, навчання та служби військовослужбовців, їх побуту і дозвілля;

організацію заходів психогигиенического і психопрофилактического характеру, забезпечують збереження психічного здоров'я військовослужбовців;

забезпечення соціальної захищеності військовослужбовців, дотримання їх

конституційних прав;

попередження нестатутних взаємовідносин у військових колективах;

виявлення груп високого суїцидального ризику серед військовослужбовців;

вміння посадових осіб розпізнавати потенційних самовбивць (ранні ознаки суїцидальної поведінки повинні знати командири, начальники, посадові особи структур з виховної роботи та т.д.);

адекватну психологічну допомогу військовослужбовцям, які перебувають в стані гострого особистісного кризи;

Ці передумови до теперішнього часу створені далеко не повною мірою, звідси і обмеженість реальних профілактичних можливостей.

Напрямками діяльності психолога частини, пов'язаними з суїцидологічної превенцией є:

вивчення соціально-психологічних процесів у військових колективах,

психологічних характеристик різних категорій військовослужбовців в ході бойової, і морально-психологічної підготовки, несення бойового чергування, вартової і внутрішньої служби;

активне сприяння командуванню у визначенні найбільш доцільних шляхів впливу на психіку воїнів, формування морально-психологічних якостей, що відповідають вимогам службової діяльності;

виявлення причин, умов і передумов, що сприяють суїцидальних обставинам, своєчасне інформування та вироблення пропозицій командуванню про необхідність проведення тих чи інших організаційних заходів щодо їх усунення;

активну участь у створенні у військових колективах атмосфери дружби, товариства. взаємодопомоги, поваги особистої гідності кожного військовослужбовця, недопущення випадків нестатутних взаємовідносин, глумління і знущання;

своєчасна розробка рекомендацій по роботі з військовослужбовцями строкової служби, що мають ознаки труднощів адаптації;

проведення експериментально-психологічних обстежень з метою виявлення військовослужбовців з підвищеним суїцидальним ризиком. На основі отриманої

інформації складати і вести суїцидологічну картотеку;

активне виявлення та обстеження військовослужбовців з суїцидонебезпечними станами і тенденціями, а також вчинили суїцидальні спроби. У випадках зкстренной необхідності забезпечувати їх напрямок в госпіталь (кризовий стаціонар) або до найближчого лікувального закладу;

проведення психологічного аналізу кожного випадку суїциду, і участь в якості спеціаліста-експерта в розслідуванні справ, пов'язаних з самогубством військовослужбовців ;

участь спільно з лікарем частини в амбулаторному прийомі військовослужбовців;

проведення реабілітаційних заходів з військовослужбовцями скоїли суїцидальну спробу, але визнаних придатними для подальшого проходження служби; проведення занять з офіцерами підрозділів по заходам профілактики самогубств і замахів на самогубство, ознайомлення їх з принципами та методами окаеанія першої психологічної допомоги підлеглим, в вирішенні кризової ситуації, своєчасному розпізнаванні осіб з високою ймовірністю суїцидальної вчинку, організація і проведення систематичної роботи серед військовослужбовців з пропаганди психогігієнічних знань і навичок.Таким чином, гострота і актуальність проблеми суїцидальної поведінки військовослужбовців вимагає від військових психологів і всіх посадових осіб розуміння сутності цього явища, володіння основними методами його діагностики та організації профілактичної роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Профілактика суїцидальної поведінки "
 1. Додаток 8
  Донесення про суїцидальній подію в за 200 р. (найменування військової частини) (дата) 1. Донесення адресується командиру військової частини та начальнику вищестоящого органу виховної роботи. 2. Донесення підписується заступником командира військової частини з виховної роботи. 3. Донесення за фактом самогубства військовослужбовця подається у строки, встановлені
 2. Донесення про суїцидальній пригоді
  в _______________________ «____» ____________ 200__р. (Найменування військової частини) (дата) 1). Донесення адресується командиру військової частини та начальнику вищестоящого органу виховної роботи. 2). Донесення підписується заступником командира військової частини з виховної роботи. 3). Донесення представляється за фактом самогубства у строки, встановлені вищим
 3. Рекомендації з психодіагностики суїцидальних намірів
  Рекомендації з психодіагностики суїцидальних
 4. Додаток 3
  Програма комплексного психодіагностичного обстеження та проведення психокорекційних заходів з військовослужбовцями, виведеними з місць бойових дій Програма розрахована на комплексне психодіагностичне обстеження великих груп військовослужбовців, виведених із зони бойових дій. Час проведення: Місце проведення: Кількість обстежуваних: 1000-1500 чоловік. Мета: провести
 5. МІФИ про суїцид
  Міф: говорячи про бажання покінчити з життям, людина просто намагається привернути до себе увагу. Насправді: люди, які говорять про самогубство або здійснюють суїцидальну спробу, відчувають сильну душевну біль. Вони намагаються поставити інших людей до відома про це. Ніколи не ігноруйте загрозу здійснення самогубства і не уникайте можливості обговорити виниклі труднощі. Міф:
 6. Основні принципи і стратегії дій стосовно суїцидальної особистості
  Перш ніж перейти до надання конкретної допомоги, керівнику будь-якого рангу необхідно мати на увазі те, що у своїй роботі він повинен спиратися на основні принципи відносин з суїцидонебезпечними особистістю: чи не відштовхуйте людини, якщо він вирішив розділити з вами свої проблеми; не пропонуйте того, чого не в змозі гарантувати; зберігайте спокій і не осуджуйте; говорите щиро.
 7.  Завдання № 13.
    Привід до виклику: жінка 15 років «отруїлася таблетками». Місце виклику: квартира, викликає матір. На місці виклику: зі слів матері дівчинка без хронічних захворювань. Сьогодні відбулася сварка між дочкою та батьками: відмова батьків пустити дочку на нічну дискотеку викликав бурхливий протест з боку дитини, в результаті чого вона схопила коробку з ліками, закрилася у своїй кімнаті і
 8.  Організаційно-методичні основи діяльності командира підрозділу з профілактики суїцидальних явищ серед підлеглих
    Однією з найбільш складних і відповідальних обов'язків командира корабельного підрозділу є профілактика суїцидних явищ серед підлеглих. Труднощі і складність вирішення цього завдання полягає не тільки в тому, що якщо людина дійсно вирішив вчинити самогубство, він про це навіть під великим секретом нікому не скаже, але й тому, що виявити його наміри по конкретних справах і
 9.  Орієнтовна схема службової характеристики військовослужбовця, що прямує на консультацію (обстеження, лікування, огляд) в психіатричний стаціонар
    1. Військове звання. 2. Прізвище, ім'я, по батькові. 3. Рік народження, місце народження. 4. Освіта, професія до військової служби. 5. Яким військкоматом призваний на військову службу, рік призову. 6. Військова частина, військова спеціальність. 7. Сімейний стан. Матеріальне становище рідних. 8. Місце постійного проживання до служби. 9. Особливості навчання в школі, трудовий
 10.  Система роботи організаторів психологічної роботи видів Збройних Сил, роди військ, головних і центральних управлінь МО РФ, психологів військ (сил) з попередження самогубств військовослужбовців
    Головне управління виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації Проводить Щодня: Аналіз інформації про морально-психологічний стан військ (сил), військових колективів, причин скоєння самогубств, вироблення заходів щодо їх попередження: взаємодія з центром оперативною інформацією Головного управління виховної роботи Збройних
 11.  Обов'язки психолога полку (корабля 1 рангу) військової частини
    Психолог військової частини в мирний і воєнний час відповідає за організацію і стан психологічної роботи у військовій частині, психологічний стан особового складу, дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості і збереженню психологічного здоров'я військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира військової частини з виховної роботи, а зі спеціальних питань -
 12.  Додаток 3
    Обов'язки психолога військової частини Психолог військової частини відповідає за організацію і стан психологічної роботи у військовій частині, психологічний стан особового складу, дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості і збереженню психологічного здоров'я військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира військової частини з виховної роботи, а але спеціальним
 13.  Психологічні реакції
    Адаптивні психологічні реакції - природне психофізіологічний стан військовослужбовця в стресовій ситуації, що характеризується напругою функціональних систем його організму. Дані реакції стресу, які проявляються на симптоматичному рівні у вигляді порушень сну, стомлюваності, дратівливості, запальності, легких вегетативних розладів, епізодичного вживання алкоголю і
 14.  Реферат. Взаємовідносини військовослужбовців, 2009
    Введення. Вивчення міжособистісних відносин в колективі і діагностика нестатутного поведінки. Профілактика - основне засіб попередження нестатутних взаємин. Висновок. Додатка. Список використаної
 15.  Обов'язки психолога батальйону (дивізіону, корабля 2 рангу і їм рівних)
    Психолог батальйону (дивізіону, корабля 2 рангу і їм рівних підрозділів) в мирний і воєнний час несе відповідальність за психологічний стан особового складу, організацію і стан психологічної роботи в батальйоні; дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості особового складу, ефективність заходів, що проводяться в інтересах збереження психічного здоров'я
 16.  Сутність і основні особливості суїцидних явищ в умовах корабельної служби
    Дослідження серед військових моряків, які виявили суїцидальну прихильність, показали, що типовими дезадаптірующімі умовами, провокуючими суїцидальну поведінку, є:? поступове зниження рівня пристосованості до нервово-психічним навантаженням (в результаті підвищення напруженості службової діяльності з відпрацювання курсових завдань і, особливо, в тривалих плаваннях);
 17.  Методика профілактики суїцидальних явищ в підрозділі
    Ми говоримо про те, що командир підрозділу дає 100% вперед психолога. І це дійсно так. Краще командира підрозділу ніхто його підлеглих не знає. Але коли мова йде про глибоко особистісних внутрішніх властивостях і відносинах людини? тут допомога психолога досить до речі. Використовуючи спеціальні жести, він проведе психологічну і навіть первинну клінічну психодіагностику, в процесі
 18.  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
    Для підвищення ефективності процесу реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудової зайнятості на спеціалізованому підприємстві пропонується реалізувати наступні науково-обгрунтовані рекомендації: 1. Керівникам та психологам центрів соціально-психологічної підтримки підлітків з делінквентною поведінкою необхідно оцінювати рівень реабілітаційного потенціалу
 19. С
    Самоактуалізація - прагнення військовослужбовця до можливо більш повного виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей. Самовиховання - одна з основних категорій військової педагогіки. С. відображає цілеспрямовану свідому діяльність воїнів щодо формування та вдосконалення у себе позитивних якостей особи і подолання окремих негативних якостей, звичок. Цілі С. змінюються
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека