ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Карандашев В. Н.. Психологія: Введення в професію., 2000 - перейти до змісту підручника

Професія психолога

Чи є психологія професією? Відповідь на це питання може дати розгляд психологічної діяльності з точки зору розглянутих вище п'яти аспектів.

1. Чи існує якась особлива сфера діяльності для психолога (психологічна діяльність), що відрізняє її представників від інших професій?

2. Чи є психологічна діяльність соціально необхідної, соціально визнається і юридично закріпленої в певних нормативних документах?

3. Чи існує специфічна система підготовки до психологічної діяльності?4. Чи існують нормативно закріплені вимоги до професійної кваліфікації та досвідченості фахівця-психолога?

5. Чи існує спільність людей, що займаються психологічної діяльністю?

Чим більше підстав для позитивних відповідей на ці питання, тим більшою мірою можна говорити про існування професії психолога.

Перераховані аспекти психологічної професії і будуть розглянуті в даному навчальному посібнику.

Професія "психолог" з'явилася в XX столітті. Процес формування професії психолога неоднаково протікав в різних країнах і в різних сферах соціального життя. Найбільший розвиток професія психолога отримала в США, Великобританії, Франції, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Росії. Академічна психологія, пов'язана з науковою та педагогічною діяльністю в університетах , сформувалася раніше і знайшла досить міцний статус в громадській думці.

Протягом XX століття в суспільстві поступово формувався соціальне замовлення на психологічну діяльність, вона ставала соціально визнається і, як наслідок, отримувала нормативно-правову основу ( з'являлися юридичні документи, що регулюють статус, зміст і форми діяльності професійного психолога). Поступово формувалася система професійної освіти і підготовки психологів, створювалися професійні суспільства психологів, формулювалися вимоги до професійної кваліфікації та досвіду фахівців-психологів.

В Нині найбільш визнана діяльність практичних психологів у сфері педагогічної, медичної, соціальної, консультаційної психології. Активно розвиваються й інші напрямки практичної психології: економічна, юридична, спортивна, військова.

Для того щоб з'явилася яка-небудь професія, на неї повинен виникнути соціальне замовлення, тобто усвідомлена потреба суспільства у відповідному виді професійної діяльності.
Товариству в цілому, конкретним людям і адміністративним органам важливо усвідомити потребу у фахівцях певного профілю. Професія психолога стає необхідною тільки тоді, коли в його знаннях з'являється потреба.

Найчастіше до психологів люди звертаються тоді, коли вони стикаються з важкими життєвими ситуаціями. Поки все гаразд, необхідності допомоги психолога зазвичай не виникає. Люди самі справляються з повсякденними проблемами. Тому для того, щоб з'явилася потреба в психологічних послугах, люди повинні усвідомити її.

Правда, не завжди достатньо очевидно: чи то психолог допомагає усвідомити людям їхні потреби, чи то він формує ці потреби. Пропонована послуга народжує попит на неї. Чи не відбувається щось аналогічне рекламі інших товарів і послуг? Наприклад, в рекламі формують негативне естетичне ставлення до лупи, а потім пропонують засіб для позбавлення від неї. У психології аналогічний ефект можливий, коли в процесі консультації психолог стверджує наявність у людини якихось проблем, про які той не здогадувався і яких не помічав, а потім пропонує тренінг особистісного зростання як засіб позбавлення від них.Соціальне замовлення на професію психолога формується зараз насамперед у публіцистичної та науково-популярній літературі, що аналізує проблеми сучасної людини. Про необхідність психологічних знань говорять і представники інших професій: педагоги, медики, юристи, бізнесмени, політики. Їм ці знання потрібні для вирішення однієї з головних завдань цих професій - цілеспрямованого впливу на людину.

Сучасна психологія являє собою цілу систему наук і сфер практичної психологічної діяльності. Її можна розділити на два основних напрямки: наукову і практичну психологію. Вони істотно розрізняються за основним цілям професійної діяльності.

Основна мета наукової психології полягає в пізнанні психології людей науковими методами. Вчені прагнуть на основі окремих спостережень, фактів прийти до розуміння загальних закономірностей. Правильний напрямок руху наукового дослідження - від приватного до загального.

Основна мета практичної психології полягає в тому, щоб надати психологічну допомогу конкретним людям або групам людей. Практики прагнуть на основі відомих загальних психологічних закономірностей прийти до розуміння індивідуальності конкретної людини або конкретної групи. Це розуміння і дає ключ для надання психологічної допомоги.
Практична психологія у своїй діяльності рухається від загального до приватного.

У той же час не слід їх протиставляти один одному. Це дві сфери психологічної роботи, тісно пов'язані один з одним . Проте - це два різні типи діяльності психолога, які висувають різні вимоги до професійної підготовки фахівця (В деякому сенсі ставлення наукової та практичної психології подібні з відносинами фізіології людини і медицини. Основна мета фізіології - вивчення людського організму. Основна мета медицини - допомога людині. Фізіологія людини має прикладне значення. Медицина, узагальнюючи свої знання, будує медичну науку. У фізіології використовуються медичні дані. У медицині - дані фізіологічних досліджень).

У відповідності з основним родом психологічної діяльності реально існує три типи психологічної професії:

1) психолог-науковець, основна діяльність якого - наукові дослідження, спрямовані на пошук нових психологічних знань (пояснення, доказ і прогнозування психологічних явищ, вивчення психологічних закономірностей);

2) психолог-практик, основна діяльність якого - застосування психологічних знань для вирішення практичних завдань (психологічна діагностика та консультування, корекційна та розвивальна робота, психологічна профілактика);

3) викладач психології, основна діяльність якого - психологічне просвіта та навчання психологічних знань (проведення лекцій, семінарів, практичних занять, керівництво психологічним самоосвітою людей). Кожен з них пред'являє специфічні вимоги до професійної підготовки і здібностям фахівця. Хороший вчений зовсім не обов'язково може бути хорошим практиком або викладачем, хороший практик - одночасно хорошим вченим або викладачем, а хороший викладач - одночасно хорошим вченим або практиком. Звичайно, поєднання здібностей до двох чи трьох видах діяльності у одного психолога цілком можливо. Однак це будуть різні здібності. Для психолога-ученого особливо важливі здібності до пошуку нових знань та їх узагальнення. Для психолога-практика - здатності застосування психологічних знань на практиці. Для викладача психології - здатності систематизувати і передавати знання іншим людям.

Більш докладно про специфіку цих видів професійної психологічної діяльності мова піде в наступних розділах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Професія психолога "
 1. Профессіограма і Вимоги до особистості педагога-психолога
  професіонала дуже важлива його особистість, вона є головним інструментом його професійної діяльності. Основним чинником, що визначає проф-ную придатність психолога, є гуманістична спрямованість його особистості. Важливими особистісними характеристиками психолога є-ються гармонійність «Я-концепції», емоційна стійкість соціальна адаптованість. Професійні знання та
 2. Роль і завдання педагога-психолога в сучас люразовательном просторі
  професійної освіти, організації праці та відносин у трудовому колективі, відновленню, збереженню і зміцненню психічного здоров'я та багато іншого - галузі використання психологічної інформації настільки різноманітні, наскільки різні області людської діяльності; систематична робота з підвищення психологічної грамотності та психологічної культури населення.
 3. Сучасний стан акмеології
  професіоналізму; - акмеограмма; - акмеологический рівень та потенціал. Вони з дискусійних стали, по суті справи, операціональними і робітниками. Слід особливо підкреслити, що в акмеології успішно розробляється власний акмеологический методичний інструментарій, що має далеко не кожна наука. Поряд із загальнонауковими методами - аналізом, узагальненнями, структуризацією,
 4. Т
  професіонала в процесі навчання, розвитку, діяльності. Відзначається цільова спрямованість Т.М. Вона не тільки відображає суспільні (соціокультурні), особистісні, діяльні проблеми, але і характеризує способи їх дозволу у вигляді певного набору процедур і операцій. У цьому зв'язку: 1) Т. р. вивчаються і застосовуються як процесу, науки, освіти, сторони суспільних відносин,
 5. Сенс життя та професійна діяльність педагога
  професіонала . Завдання нашого дослідження полягає в тому, щоб виявити, чи включають педагоги свою професійну діяльність як значущою складовою в систему своїх смисложиттєвих орієнтації. Постановка цього завдання зумовлена ??результатами анкетування, проведеного нами з учнями різного віку і з дорослими. Виявилося, що головними факторами становлення сенсу життя
 6. Відповіді до заліку. Введеніe в професію психолог, 2012
  професія психолог ». Практична психологія та її особливості. Види професійної деят-ти психолога. Особливості професійної підготовки психолога в Росії. Комплекс професійно-психологічних знань, умінь і навичок. Реалізація функцій професійно. діяль-ти. Діяльність психолога в освіті. Психолог в економіці. «Модель фахівця» психолога. Психологія в культурі і
 7. Поняття «професія психолог»
  психолога як про Зцілитель душі, котрий уміє глибоко проникати в думки і почуття людей, здатному зрозуміти їхні таємні задуми, допомогти їм змінити свою долю. Предмет роботи психолог не психіка людини, а його душевний стан, внутрішній світ. Психолог не лікує, в прямому сенсі цього слова, а допомагає людині знайти гармонію, як із самим собою, так і оточуючими його
 8. Наукова деят-ть професі. психологів
  професійних психологів. Психологи, які працюють в галузі наукової психології, проводять наукові дослідження психічних явищ, закономірностей психічних процесів, станів, властивостей. Особливістю наукових досліджень психіки є об'єктивність і велика достовірність психологічних знань. Дослідження спрямовані на пошук нових психологічних знань (пояснення, доказ і
 9. Викладання як сфера діяль-ти профес.псіхологов
  професії психолога-ученого, і психолога-практика. Він повинен не тільки мати психологічні знання, а й вміти їх передати студентам. У цьому плані вміння, особистісні якості та здібності викладача психології те саме іншим викладацьким професіям. Він повинен 1) мати широку освіченість, обізнаність у різних галузях психологічних знань, а також бути ерудованим в
 10. Особливості проф.подготовкі в Європі
  професійних психологів, що розвивалися протягом XX століття, існують у ряді європейських країн: Великобританії, Німеччини, Франції, Швейцарії, Австрії, Бельгії , Нідерландах, Росії, а також у Сполучених Штатах Америки та Канаді. У 1990 рр.. вчені європейських країн стали виявляти цікавість до системи професійної підготовки психологів в інших країнах, є спроби виробити загальні
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека