ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Карандашев В.Н.. Психологія: Введення в професію., 2000 - перейти до змісту підручника

Професійні якості психолога

Найважливіша якість діяльності психолога - професійна компетентність, або професіоналізм, що включає в себе професійні знання , вміння, навички, здібності. У число характеристик професійної компетентності також входять: діапазон професійних можливостей, досконале володіння інструментарієм, прийомами і технологіями професійної діяльності. Професійна компетентність психолога проявляється у творчому характері його діяльності, в активному пошуку новаторських підходів та інноваційних технологій, особистою ініціативою та професійної комунікабельності.

Психолог повинен бути різнобічно підготовленим фахівцем. Тому його професійна ерудиція включають в себе не тільки знання в галузі психології, але і певну сукупність знань в галузі філософії, історії, культурології, педагогіки, економіки, соціології, політології, права, філології, фізичної культури, математики та інформатики, в області концепцій сучасного природознавства.

Професійні вміння визначають успішність практичної діяльності психолога, його здатність застосовувати психологічні знання до виконання своїх обов'язків: конкретні дії, прийоми, психологічні "техніки".

Професійні навички - це усталилося, легко і впевнено виконувані професійні дії, які дозволяють психологу ефективно виконувати роботу. Чим більше досвід, чим більше професійних навичок набуває фахівець.

Розглянемо основні вимоги до підготовленості психолога з фахових дисциплін.

В області психології фахівець повинен:

1) розуміти цілі, методологію та методи професійної діяльності психолога;

2) володіти інструментарієм, методами організації та проведення психологічних досліджень;

3) розуміти специфіку предмета психології, її зв'язки з іншими дисциплінами; знати основні галузі психології та можливості застосування психологічних знань у різних сферах життя;

4) знати історію розвитку та сучасні проблеми психологічної науки;

5) знати закономірності еволюції психіки тварин, подібність і якісна відмінність психіки тварин і людини; філогенез і онтогенез людської психіки;

6) розуміти мозкові механізми психічних процесів і станів;

7) знати природу діяльності людини, функції психіки в життєдіяльності людини;

8) знати закономірності формування і функціонування його мотиваційної сфери;

9) знати психологічні закономірності пізнавальних процесів (відчуттів, сприйняття, пам'яті, уяви, мислення, мови);10) знати механізми уваги , емоційних явищ, процеси вольової регуляції;

11) мати поняття про особистості та індивідуальності, структурі особистості і рушійних силах її розвитку;

12) знати психологічні закономірності спілкування і взаємодії людей у ??групах, міжгрупових відносинах;

13) знати закономірності психічного розвитку людини на кожній віковій ступені;

14) знати основні закономірності психології освіти;

15) знати критерії норми і патології психічних процесів, станів, діяльності людини, шляхи і засоби компенсації та відновлення норми;

16) мати уявлення про психологічні проблеми трудової діяльності людини;

17) знати основні сфери та види діяльності психолога;

18) знати основи психодіагностики та психологічного консультування;

19) знати основи психотерапії, корекційної та розвивальної роботи психолога;

20) володіти методами психологічного освіти і викладання психології.


Крім того, в рамках відповідної спеціалізації психолог повинен володіти цілим рядом поглиблених знань і практичний умінь. До основних сфер спеціалізації відносяться: 1) загальна психологія, 2) психологія особистості, 3) соціальна психологія, 4) політична психологія, 5) психологія менеджменту, 6) психологія праці та організаційна психологія, 7) клінічна психологія, 8) психофізіології, 9) спеціальна психологія, 10) психологія розвитку та вікова психологія, 11) педагогічна психологія, 12) психологічне консультування, 13) психологія соціальної роботи, 14) юридична психологія, 15) спортивна психологія.

Дані вимоги як мінімум необхідні для професійної діяльності психолога. Випускник вищого навчального закладу за спеціальністю "психологія" повинен задовольняти цим вимогам (докладніше див розділ "Підготовка професійних психологів"). Крім цього для успішної роботи психолог повинен постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності, брати участь у курсах підвищення кваліфікації, спеціалізованих семінарах з окремих проблем психології. Самоаналіз досвіду роботи і самовдосконалення професійних умінь допомагають психологу досягати більш високих результатів у своїй діяльності.

У сфері наукової психології та педагогічної діяльності професійна кваліфікація відображається в системі вчених ступенів (кандидат і доктор психологічних наук) і вчених звань (доцент і професор).

Для успішної роботи в сфері наукової психології необхідні відповідні здібності. К.А. Рамуль вважає необхідним і важливим для кожного вченого такі якості: спонтанна допитливість, здатність тривалий час займатися вирішенням все тієї ж проблеми, порівняно висока ступінь наукової обдарованості, яка передбачає розвиток пам'яті, творчого мислення, фантазії і спостережливості. Однак, на його думку, "для вченого-психолога не представляється необхідним або досить важливим володіння якої-небудь спеціальної особливістю, крім тих здібностей, які необхідні або досить важливі для кожного вченого взагалі ..." (Рамуль, 1965, с. 133).

Професійне зростання практичного психолога оцінюється в кваліфікаційних категоріях, які йому присвоюються експертними комісіями.
У сфері практичної психології система оцінки рівня професійної кваліфікації включає в себе 1, 2 і 3 кваліфікаційні категорії, які присвоюються залежно від досвіду роботи, якості володіння професійними вміннями. Здібності, професійно необхідні для практичного психолога, поки вивчені мало. Про деякі їх них ми вже говорили вище, про інших мова піде в наступних розділах.

Нормативний правовий статус психолога визначається відповідними міністерствами і відомствами, уповноваженими вирішувати це питання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Професійні якості психолога "
 1. Про СТАНОВЛЕННІ ПСИХОЛОГА-ПРОФЕСІОНАЛА
  Як відомо, спеціальність психолога входить до числа професій сфери« людина-людина ». І вона припускає, що опанувала нею людина на рівні мотиваційно-емоційному буде ставитися до іншої людини як до найвищої цінності. На рівні пізнавальному він проявить здатність капітально орієнтуватися в загальному, особливому й одиничному, що характеризує психіку людей, і добре знати причини, які
 2. Професійна компетентність психолога-консультанта
  Основне завдання психолога-консультанта полягає в тому, щоб допомогти клієнту подивитися на свої життєві складності з боку, обговорити з ним ті особливості його поведінки і міжособистісних відносин, які стали джерелом труднощів. Зазвичай вони не усвідомлюються і не контролюються самою людиною. У ході консультаційної бесіди клієнт отримує можливість усвідомити це, ширше поглянути на
 3. Стенокардія
  Стабільна стенокардія характеризується загрудинної болем стискає характеру, що виникає при фізичному навантаженні, емоційному стресі, виході на холод, ходьбі проти вітру, у спокої після рясного прийому їжі. Цей тип стенокардії називається «стабільною стенокардією напруги». 251 Поширеність стенокардії залежить від віку і статі. Так, у віковій групі населення 45-54
 4. ХІРУРГІЯ ВЧИТЬ, виховує, розвиває
  З чого починається хірургія - Шлях у чудовий світ хірургії починається з мрії, інтересу і схильності до неї. Н.І. Мирон - Мрія! Як багато з'єднуємо ми в цьому слові надій і бажань. Мрія завжди окрилює людину. П.К. Ощепков - Інтерес до хірургії, яка творить чудеса, в усі часи величезний. Н.І. Мирон - Щоб схильність до хірургії проявилася,
 5. Основні принципи виходу з критичних ситуацій в анестезіології
  «Годинник нудьги і миті жаху». Для більшості лікарів ця формула відображає суть роботи, виконуваної Анестезист. Нашу роль в операційній і менталітет, необхідний для успішного виконання нашого боргу, визначають саме ці миті жаху, напруги, а не годинник нудною рутини. Це - один аспект анестезії, завдяки якому поле нашої діяльності (як і область інтенсивної терапії або
 6. Навичка управління ресурсами життєво важливий для Анестезист
  Успішне проведення анестезії залежить від чого- то більшого, ніж тільки обов'язкові медичні знання і технічні навички. Вони повинні бути перетворені в ефективне управління ситуаціями за допомогою знань і навичок в когнітивної області, що обговорювалися в розділі 1. У розділі 2 ми надаємо цим абстрактним концепціям форму практичних принципів, здатних вказати вірний шлях до поліпшення або освіження
 7. Опорні тестові завдання
  Виберіть один або кілька правильних відповідей 1. До амбулаторно-поліклінічним закладам відносяться: а) фельдшерсько-акушерський пункт б) поліклініка в ) станція швидкої медичної допомоги г) госпіталь 2. Показники, що характеризують здоров'я населення: а) демографічні б) захворюваності в) фізичного розвитку г) якості та рівня життя 3. Обов'язкове
 8. Основні поняття валеології
  Виниклий в процесі еволюції органічного світу феномен людини став предметом дослідження величезної безлічі природних (біологія, генетика, антропологія, хімія тощо) і суспільних (історія, філософія, соціологія, психологія, економіка та ін) наук. Проте до цих пір людина не може дати остаточні відповіді на багато питань, що стосуються не тільки своєї сутності, а й буття. Повною
 9. Соціальні аспекти здоров'я та здорового способу життя
  У зв'язку зі своїми цілями і завданнями валеологія має особливе соціальне значення, оскільки найважливішою функцією держави є турбота про своїх громадян. Якщо Л. Фейєрбах вважав, що «людина, включаючи сюди і природу як базис людини, - єдиний, універсальний і вищий предмет філософії», то можна сказати, що вищим «предметом» держави має бути добробут людини. В ряду
 10. Біологічне і соціальне в природі людини - єдність і протиріччя
  Поява людини стало логічною ступенем еволюції тваринного світу на Землі. У ньому втілилося все те краще, що за час свого розвитку накопичила природа. Разом з тим людина з'явився принципово новим явищем в природі, що відразу ж поставило його над усіма іншими представниками тваринного світу. Суть відмінності людини від останніх можна звести до наступних положень. Перехід
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека