ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
Наступна »
Реферат. Професійно обумовлені деструкції особистості психолога, 2010 - перейти до змісту підручника

ПРОФЕСІЙНО ЗУМОВЛЕНІ ДЕСТРУКЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПСИХОЛОГА

Будь-яка діяльність, у тому числі і професійна, накладає свій відбиток на людину. Робота може сприяти особистісному розвитку, але може мати і негативні для особистості наслідки. Ймовірно, не можна знайти професійної діяльності, яка взагалі не мала б таких негативних наслідків. Проблема в балансі, співвідношенні позитивних і негативних змін особистості працівника. Ті професії або та конкретна робота, де баланс не на користь позитивних змін, і викликає так звані професійні деструкції. Професійні деструкції - це зміни склалося структури діяльності й особистості, що негативно позначаються на продуктивності праці та взаємодії з іншими учасниками цього процесу.

Професійні деструкції проявляються у зниженні ефективності праці, у погіршенні взаємин з оточуючими, у погіршенні здоров'я і головне - у формуванні негативних особистісних якостей і навіть - у розпаді цілісної особистості працівника.

А.К. Маркова виділила наступні тенденції розвитку професійних деструкції [2]:

1. Відставання, уповільнення професійного розвитку. Для психолога-профконсуль-танта це може бути пов'язано з тим, що «все набридає» в роботі, губляться мотив освоєння нових способів роботи, прагнення вирішувати нові проблеми.

2. Несформованість професійної діяльності. У психолога-профконсуль-танта це може бути пов'язано з «застреванием» в професійному та особистісному розвитку, про який вже говорилося в попередньому розділі.

3. Дезінтеграція професійного розвитку, розпад професійної свідомості і, як наслідок, - нереалістичні цілі, помилкові смисли праці і виникаючі на цій основі професійні конфлікти. Особливо велика небезпека «помилкових смислів» і «нереалістичних цілей» в такій «екзотичній» професії, як психолог, де так і хочеться «відірватися від реальності» або «будувати іншу реальність».

4. Низька професійна мобільність, невміння пристосуватися до нових умов праці, результатом чого є повна або часткова дезадаптація. На жаль, у психологів ще розвинене деякий професійне зарозумілість (якщо не сказати, професійне «жлобовство») по відношенню до представників інших (менш престижних і менш «екзотичних») професій, і небезпека такої деструкції цілком реальна.

5. Неузгодженість окремих ланок професійної праці, коли одна сфера як би забігає вперед, а інша відстає. У психологів, наприклад, час то зустрічаються ситуації, коли в роботі використовуються тільки «забавні» методи роботи, за допомогою яких легко завоювати дешеву популярність і «любов» клієнтів або коли студенти-психологи вивчають тільки «цікаві» курси, а «нудні» курси та спецкурси просто ігнорують. У результаті не формується цілісного професійної свідомості, де органічно взаємодоповнювали б один одного різні методи і форми роботи, де поєднувалося б все те позитивне, що накопичено в різних напрямках психології і в різних наукових школах.

Одним з варіантів неузгодженості (дисгармонії) професійного розвитку психолога може бути надмірне захоплення «психологічним знанням», прагнення стати «ерудитом» без співвіднесення цього знання з реальними психологічними проблемами, нездатність повноцінно застосовувати метод наукового пізнання. Мова йде про так званих психологічних «качків», які «накачують» себе знаннями, часто безсистемними і безглуздими. Головна проблема таких «психологів-качків» (за аналогією з «качками», до одуріння розвиваючими свою мускулатуру) в тому, що у них часто відсутня ідея, мета, зміст їх професійної діяльності, заради яких і могли б використовуватися ці знання. У підсумку виходить «знання заради самих знань». Навіть для банального самоствердження це не найкращий варіант, оскільки людина, що не використовує свої можливості (наприклад, свої безперечні великі психологічні знання) у відповідальних життєвих ситуаціях, це і є «дурень» [3, 4, 5].

6. Ослаблення раніше наявних професійних даних, зменшення професійних здібностей, зниження професійного мислення. Відомо, що надмірна експлуатація якоїсь якості веде не тільки до його тренування і розвитку, але з якогось моменту - і до згасання. По-перше, це якість або вміння поступово переходить на стадію автоматизму, тобто перестає усвідомлюватися, виконується як би само собою і починає розвиватися за своїми законами, що не вимагає від фахівця-психолога додаткового напруження.
В результаті така якість може просто зупинитися у своєму розвитку. По-друге, виконання однієї і тієї ж роботи при експлуатації одних і тих же якостей може призвести до того, що психолог стає «осоружний сам собі». В результаті чого може навіть сформуватися на несвідомому рівні деяка «ненависть» до окремих видів повторюваної день у день роботи, а заодно і «ненависть» до окремих своїх якостей, використовуваним в цій роботі.

Спотворення професійного розвитку, поява раніше відсутніх негативних якостей. Наприклад, фахівці зазвичай виділяють і аналізують негативні якості, що формуються в роботі шкільних вчителів, діяльність яких за інтенсивністю і нервовим затратам в чому близька психологам [1; 5]:

? авторитарність (в основі чого лежить «психологічний захист у вигляді раціоналізації», а також завищена самооцінка вчителя і схематизація типів учнів, коли педагог не здатний бачити в учнях конкретні особистості); демонстративність (і педагог, і психолог мають безліч можливостей для самокрасованія і самоствердження, в основі чого лежить завищена самооцінка і егоцентризм);

? дидактичність (в основі - стереотипи професійного мислення і мовні шаблони);

? домінантність (в основі - нездатність до емпатії, а іноді - і звичайний страх перед учнями);

? педагогічна індиферентність (нібито «вимушене» професійне байдужість, що формується в умовах, коли доводиться приймати участь в проблемах учнів мало не щодня);

? педагогічний консерватизм (в основі - стереотипи мислення, коли доводиться багато раз повторювати один і той же, часто вже застарілий матеріал, що посилюється традиційними перевантаженнями вчителів); ??

? педагогічна агресія (в основі часто лежить «психологічний захист» від можливої ??«агресії» самих дітей);

? педагогічна експансія (в основі - тотальна перевантаженість роботою і прагнення передати свою «самовідданість» у праці дітям, змушуючи і їх перенапружуватися);

? педагогічне соціальне лицемірство (коли доводиться говорити на уроках речі, в які педагог вже сам давно не вірить, наприклад, на уроках історії в сучасній російській школі часів «демократичних перетворень»);

? педагогічний трансфер (прояв реакцій і поведінки, властивих значимим для педагога учням, наприклад, перенесення в свою поведінку деяких висловлювань «важких» учнів, з якими у педагога налагодився контакт).

Поява деформацій особистості (емоційного виснаження і «згорання», а також ущербної професійної позиції). І в роботі педагога, і в роботі психолога такі деформації також цілком реальні хоча б тому, що психогігієнічні норми навантаження ще дуже погано розроблені. У психолога це може проявлятися в тому, що через накопичених проблем (і емоційної втоми) він постійно починає «зривати своє зло» на інших людях, зокрема, на довірилися йому клієнтах.

Припинення професійного розвитку через професійних захворювань або втрати працездатності. На жаль, в психології можливі й випадки розвитку психічних захворювань, причиною чому служить зазвичай нервове виснаження через надмірної старанності і самовіддачі «заради інтересів і блага клієнтів», але на шкоду інтересам своїм власним і своїх близьких. Іноді причиною психічних захворювань психологів (і навіть деяких «вразливих» студентів) може бути занадто сильний шок від «кризи розчарування» в психології і нездатність перейти з захоплено-романтичного рівня на рівень справжньої творчості ...

Е.Ф. Зеер спеціально досліджував проблему професійних деструкції різних фахівців і прийшов до висновку, що основною причиною є тривале виконання одноманітної діяльності, яке часто призводить до притуплення професійних здібностей і неготовності підлаштовуватися до развивающемуся виробництву [1]. При цьому Е.Ф. Зеер посилається на досвід підготовки різних фахівців у західнонімецьких фірмах, відбитий у дослідженнях Martens.

Природно, багато хто з перерахованих прикладів професійних деструкції педагогів характерні і для психологів. Але у психологів є одна важлива особливість у формуванні негативних якостей. По суті своїй психологія орієнтована на розвиток справжнього суб'єкта життєдіяльності, на формування цілісної самостійної і відповідальної за свою долю особистості.
Але багато психологів часто обмежуються лише формуванням окремих властивостей, якостей і характеристик, з яких нібито і складається особистість (хоча суть особистості - в її цілісності, в орієнтації на пошук головного сенсу свого життя).

У підсумку така фрагментарність породжує ситуації, коли психолог, по-перше, намагається виправдати для себе свій професійний примітивізм (що виражається у свідомому відході від складніших професійних проблем і формуванні фрагментарного людини, але не цілісної особистості) , і, по-друге, неминучим перетворює сам себе у фрагментарну особистість. Важлива риса такої фрагментарною особистості виявляється в тому, що вона позбавлена ??головної ідеї (сенсу, цінності) життя і навіть не намагається її знайти для себе: їй і так «добре». Коли у людини немає такої провідної цінності, його легко можна «купити з потрухами» - частинами.

При цьому людина легко виправдовує таку свою «продажність» тим, що хоч у чомусь його «купили», але в іншому він залишився «хорошим». Таким чином, фрагментарність особистості не дозволяє людині повною мірою реалізувати найголовніше - затвердити свою гідність, а адже саме почуття власної гідності виділяється часто в якості ведучої, змістотворних життєвої цінності і розглядається навіть як «первинне благо» [6]. Інтуїтивно відчуваючи, що в чомусь найважливішому доводиться йти на компроміс, психолог, спираючись на своє «освіта» і напевно наявні інтелектуальні здібності, намагається виправдати себе (і звичайно ж виправдовує - адже він такий «розумний» і «освічений»!) . Але це породжує найстрашнішу деструкцію - деструкцію витонченого самообману.

Звичайно, закликаючи до цілісності особистості, ми не маємо на увазі якийсь «моноліт». У своєму розвитку особистість психолога також долає «кризи» і проходить різні стадії від стану внутрішнього протиріччя (як основи кризи) до стану, коли протиріччя знімаються і з'являється відчуття деякої цілісності. Психолог - теж жива людина, і він теж знаходиться в постійному внутрішньому русі і в суперечливому розвитку. Відчуття цілісності утворюється на основі виділення (або творчого пошуку) якогось внутрішнього «стрижня», який і може стати змістотворних основою для затвердження саме своєї гідності, саме своєї неповторності, а в результаті - і затвердження свого права «реально бути в цьому світі» , а не просто бути чиєюсь «тінню», чиєюсь «копією» або «подобою».

Головна небезпека формування професійних деструкції в тому, що розвиваються вони досить повільно, а значить, і непомітно. Це не тільки ускладнює їх своєчасне розпізнавання і прийняття якихось контрзаходів, а й створює ситуацію, коли психолог, знову ж таки «поступово», починає звикати до цих свої негативним тенденціям у розвитку, і деструкції стають невід'ємною частиною його особистості.

Ймовірно, найважливішою умовою профілактики професійних деструкції в роботі психолога могло б стати розвиток уявлень про свої професійні і життєві перспективи. Коли у людини (і у психолога в тому числі) є оптимістична значна (не дрібні, що не обивательська) життєва мета (мрія), то багато проблем йдуть як би на другий план. Розглядаючи умови подолання негативних наслідків стресів (точніше, дистресів), Г. Сельє дає просту і зрозумілу рекомендацію: «Прагни самої вищої з доступних тобі цілей. І не вступай у боротьбу через дрібниць »[7]. При цьому видатний психофізіолог говорить про нерозривний зв'язок стресу і роботи, коли, з одного боку, «головне джерело дистресу - в незадоволеності життям, в неповазі до своїх професійних занять», а з іншого боку, саме стрес і творча напруга в праці дають «аромат і смак життя ». Він цілком серйозно закликає боротися з нудьгою у своїй професії, бо «недостатня трудове навантаження загрожує стати надзвичайно небезпечною» [7].

Професія психолога надає особистості прекрасні можливості і для творчого напруження, і для вирішення дійсно значимих особистісних і суспільних проблем, і для повноцінного саморозвитку і самореалізації психолога. Проблема лише в тому, щоб побачити ці можливості і скористатися ними, не доводячи ідею творчого напруження у праці («мук творчості») до абсурду і сумного посміховиська.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПРОФЕСІЙНО ЗУМОВЛЕНІ ДЕСТРУКЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПСИХОЛОГА "
 1. Реферат. Професійно обумовлені деструкції особистості психолога, 2010
  Дисципліна - Психологічні умови успішності професійної діяльності психолога Професійно обумовлені деструкції особистості психолога. Тренінгові вправи і психотехніки у розвитку професійно-важливих якостей (ПВК) психолога: здатність планувати
 2.  Общеметодологические принципи наукового дослідження (детермінізму, розвитку, гуманізму)
    Принцип детермінізму. Пануванню суб'єктної парадигми, визнанню ролі категорії суб'єкта передував складний процес подолання механічного лінійного розуміння принципу детермінізму, який на початку століття був підданий критичного подолання у фізиці, але продовжував панувати в психології. Забігаючи вперед, звертаючись до принципу соціальної детермінації особистості в гуманітарних науках,
 3. Р
    ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ - здатність особистості, групи людей займатися певною діяльністю на заданому рівні ефективності в певному часовому режимі. Ця здатність проявляється у певному рівні розвитку як фізіологічних, так і психічних функцій. Психічний компонент Р. дієздатність. РАДИКАЛ КОМАНДНИЙ (від лат. Radix - корінь) - специфічна характеристика особистості
 4.  «Акме», професіоналізм і соціальна адаптація людини: періодизація розвитку та типології соціальної активності людини
    Проблема співвідношення обдарованості, геніальності і «норми», адаптивності та реактивності, ситуативною і «надситуативной» активності, біологічних і соціальних детермінант професійних досягнень, інтервалів вікової сензитивності, особистісного та професійного потенціалу виникла в психології не сьогодні і періодично заявляє про себе в нових і нових контекстах. У акмеології вона
 5.  Общеметодологические принципи наукового дослідження (детермінізму, розвитку, гуманізму)
    Принцип детермінізму. Пануванню суб'єктної парадигми, визнанню ролі категорії суб'єкта передував складний процес подолання механічного лінійного розуміння принципу детермінізму, який на початку століття був підданий критичного подолання у фізиці, але продовжував панувати в психології. Забігаючи вперед, звертаючись до принципу соціальної детермінації особистості в гуманітарних науках,
 6.  Проблема професійних деструкції у розвитку психолога
    Будь-яка діяльність, у тому числі і професійна, накладає свій відбиток на людину. Робота може сприяти особистісному розвитку, але може мати і негативні для особистості наслідки. Ймовірно, не можна знайти професійної діяльності, яка взагалі не мала б таких негативних наслідків. Проблема в балансі - співвідношенні позитивних і негативних змін особистості працівника.
 7.  АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ТА ВРОДЖЕНІ ПОРОКИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
    Дж.Р.ДеЛонг, Р. Д. Адамі (С. R. DeLong, RDAdams) У цій главі йтиметься про хвороби, обумовлених ушкодженнями або вадами розвитку нервової системи, що виникли в процесі її формування, але надають несприятливий вплив і у дорослих осіб. В результаті виникають труднощі в питаннях їх діагностики та лікування хворих, з якими мають справу общепрактікующіе лікарі та
 8.  Психологічний статус пацієнта
    Внутрішня картина хвороби - поняття, введене в ужиток російської медицини Р.А. Лурія в 1935 р. (див. Лурія Р.А. Внутрішня картина хвороби і ятрогенні захворювання (5-е изд.). - М.: Медицина, 1977. - 112 с). За визначенням Р.А. Лурія, внутрішня картина хвороби - все те, що відчуває і переживає хворий, вся маса його відчуттів, не тільки місцевих болючих, але і загальне самопочуття,
 9.  Основні поняття валеології
    Виниклий в процесі еволюції органічного світу феномен людини став предметом дослідження величезної безлічі природних (біологія, генетика, антропологія, хімія тощо) і суспільних (історія, філософія, соціологія, психологія, економіка та ін) наук. Проте до цих пір людина не може дати остаточні відповіді на багато питань, що стосуються не тільки своєї сутності, а й буття. Повною
 10.  Умови і спосіб життя
    Останнім часом, коли стало зрозуміло, що медицина не може не тільки запобігти, але і впоратися з обрушився на неї обвалом патології, інтерес до здорового способу життя привертає все більш пильну увагу і фахівців, і широких кіл населення. Це не в останню чергу зумовлено усвідомленням істинності і серйозності стародавнього вислову: мистецтво продовжити життя - це мистецтво
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека