ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Введення в професію: основи діяльності психолога батальйону, полку (Корабля 1 рангу), 2004 - перейти до змісту підручника

Професійно-етичні норми в психологічній роботі

Психологічна робота вимагає відповідної освіти, професійної майстерності і може зачіпати долі людей. Психологічна робота пов'язана з пізнанням суто індивідуальних особистісних особливостей людей, їх глибоких внутрішніх переживань і станів. У процесі роботи психолог оперує інформацією, недбале використання якої може завдати непоправної шкоди окремим військовослужбовцям, сім'ям, військовим колективам, авторитету військової психології. Водночас психолог повинен виробляти пропозиції та рекомендації командирам (начальникам), надавати їм необхідні дані про військовослужбовців в інтересах забезпечення виховної роботи з ними, самостійно здійснювати цілеспрямоване втручання в їхні думки, почуття, світогляд, поведінку.

У даній зв'язку до психологів, як основним фахівцям психологічної роботи, пред'являється ряд соціально-етичних і професійних вимог, дотримання яких дозволяє спеціалісту зберігати довіру людей, вибирати вірну лінію поведінки при конфлікті між нормами субординації і моральності.

Професійно-етичні норми - це вимоги, які пред'являються до рівня професійної кваліфікації психолога, реалізації ним у своїй діяльності моральних специфічних норм поведінки у взаєминах як з колегами, науковим співтовариством, так і з випробуваними (клієнтами).

Вимоги, що пред'являються до рівня професійної кваліфікації, сформульовані в ряді принципів.

Принцип дотримання таємниці. Цей принцип означає, що будь-яка інформація, повідомлена клієнтом психолога, не може бути передана без його згоди ні в які суспільні або державні організації, посадовим або приватним особам, у тому числі родичам, друзям і т.п.

Обумовлюється не тільки сам факт можливості або неможливості передачі інформації, але також і обсяг цієї інформації, коло осіб, яким вона може бути передана, цілі і порядок використання інформації цими людьми. Із зазначеного правила є винятки, про які клієнт повинен бути попереджений заздалегідь. Прикладом може служити ситуація, коли психолог дізнається під час прийому про щось таке, що є серйозною загрозою, для чиєї небудь життя або здоров'я.

Принцип не нанесення збитку.
Він припускає, що психолог не повинен поширювати інформацію та спеціальні психологічні знання, які можуть бути використані для маніпулювання людьми, погіршення відносин між ними.

Психолог зобов'язаний:

поважати особисту недоторканність військовослужбовців, їх право на самовизначення, на участь або неучасть в дослідженнях, на психологічну консультацію без присутності третіх осіб;

роз'яснювати військовослужбовцям цілі і завдання психологічних досліджень, порядок використання отриманої інформації;

не використовувати методик і процедур, що ущемляють особисту гідність людини;

оцінювати будь-яку професійну ситуацію з етичної точки зору і інформувати командирів (начальників), інших осіб про етичні вимоги, які висуваються до неї і власної етичної позиції.

Результати психологічного обстеження надаються випробуваному особі, в доступній для правильного розуміння формі.

Принцип наукової обгрунтованості використовуваних психологічних методик та об'єктивності висновків.

Даний принцип вимагає, щоб методи і засоби, що застосовуються психологом, були валідними і надійними, тобто давали такі результати, яким цілком можна довіряти. Психолог повинен використовувати методи і техніки, механізм дії яких сам ясно розуміє, вважає достатньо освоєними і передбачає наслідки їх застосування.

Висновки, які робить психолог, повинні випливати з результатів самого обстеження, а не залежати від суб'єктивних установок тих, хто його проводить або користується його підсумками.

Принцип комплексної діагностики та психологічної допомоги.

Цей принцип передбачає поєднання різних методичних прийомів при діагностиці одного і того ж властивості.

У ході надання психологічної допомоги повинна бути розкрита система причин, які обумовлюють запропоновану психолога-консультанта ситуацію.

У визначенні факторів, які обумовлюють можливість позитивних змін, повинен переважати комплексний підхід, що враховує можливість реалізації даних факторів у системі професійних дій, як самого психолога, так і інших посадових осіб, фахівців та оточення клієнта.

Принцип безоціночного ставлення до клієнта і поваги його особистості.
Психолог повинен створити такі умови, при яких звернувся за допомогою військовослужбовець (клієнт) відчуває себе спокійно і комфортно під час прийому. Необхідно приймати людей такими, які вони є. Задля створення атмосфери довіри, що сприяє більш повному розкриттю особистості, психолог повинен прагнути уникати оціночних суджень.

Принцип ефективності рекомендацій. Цей принцип передбачає, що рекомендації психолога обов'язково повинні бути корисні для тієї людини, якій даються. Вони повинні бути здійсненними як для самої людини, так і для посадових осіб, які мають відношення до вирішення конкретного завдання. Ефективність рекомендацій передбачає їх конкретність, облік компетентності та компетенції тих осіб, яким вони адресуються.

Принцип рефлексії професійних обмежень. Психолог повинен відповідати за наслідки своєї професійної діяльності, чітко уявляти межі своїх можливостей у вирішенні поставлених завдань, застосовувати тільки перевірені й освоєні методи роботи, прогнозувати наслідки своєї діяльності, зводити до мінімуму ризик ненавмисного негативного впливу на людей.

Посадовим особам, які отримали психологічну інформацію від психолога, необхідно утримуватися від застосування адміністративних заходів без ретельного і всебічного аналізу та обліку отриманих відомостей і можливих наслідків застосовуваних впливів. В інтересах клієнта психолог повинен активно співпрацювати з лікарями, юристами, посадовими особами виховних структур. Він уповноважений особисто перешкоджати некоректного і неетичної здійсненню заходів психологічної роботи.

Порушення психологом професійно-етичних норм і принципів роботи несумісне з виконанням ним обов'язків з займаної посади.

Залучення психологів, спеціалістів центрів (пунктів) психологічної допомоги та реабілітації до несення служби в нарядах і караулах, призначення їх дізнавачами, старшими машин, відправлення в тривалі відрядження не пов'язані з виконанням посадових обов'язків, виконання ними інших невластивих функцій і завдань суперечать професійно-етичним нормам і принципам роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Професійно-етичні норми в психологічній роботі "
 1. Професійно-етичні норми в психологічній роботі
  Психологічна робота - це вельми складна і відповідальна область професійної діяльності, яка може зачіпати долі людей (наприклад, коли ставиться медичний або судово-психологічний діагноз). Психолог володіє інформацією, недбале використання якої може завдати непоправної шкоди окремим військовослужбовцям, сім'ям, військовим колективам, авторитету військової психології. У той
 2. умертвіння тварин У профілактичних цілях
  Стаття 7.6.1. Основні принципи Справжні рекомендації будуються на постулаті, що ніжепомещенние принципи застосовні тільки після прийняття рішення про умертвіння тварин, і мають на меті підтримку добробуту тварин до моменту настання їх смерті. 1. Персонал, який притягається до умертвіння тварин в гуманних умовах, повинен мати необхідну кваліфікацію і володіти
 3. Біологічне і соціальне в природі людини - єдність і протиріччя
  Поява людини стало логічною ступенем еволюції тваринного світу на Землі. У ньому втілилося все те краще, що за час свого розвитку накопичила природа. Разом з тим людина з'явився принципово новим явищем в природі, що відразу ж поставило його над усіма іншими представниками тваринного світу. Суть відмінності людини від останніх можна звести до наступних положень. Перехід
 4. Лекція № 4 Тема: «Вплив шкідливих звичок на стан здоров'я людини».
  План лекції: 1. Пияцтво і алкоголізм, як медико-соціальна проблема. 2.Вляініе вживання наркотиків на стан здоров'я людини. 3. Куріння тютюну як наркотичний пристрасть. 1. Протягом століть алкоголь супроводжував людство. В даний час встановлено, що є спільні причини, що призводять до поширення пияцтва в людському суспільстві і є індивідуальні
 5. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 6. ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ
  Ще недавно етичні та правові і меншою мірою соціальні проблеми виникали у медичній генетиці переважно у зв'язку з медико-генетичним консультуванням і скринінгом новонароджених на деякі спадкові хвороби обміну речовин. Вони торкалися відносно невелику частину суспільства в основному розвинених країн, в яких медико-генетичні консультації стали складовою частиною
 7. Історія стандартизації у вітчизняній і зарубіжній медицині
  У російському охороні здоров'я останніх років з невідомої для більшості медичних працівників причини не існує єдності якості і стандарту медичної послуги. З одного боку, ситуація з стандартизації в галузі надмірно ускладнена «купою» часто суперечить один одному розпорядчих документів, з іншого боку, самі по собі роботи по стандартизації невиправдано затягнуті під
 8. Еволюція права громадян на надання згоди по приводу медичного втручання (історико-правовий аналіз)
  В даний час право на інформовану добровільну згоду з приводу медичного втручання пацієнта або особи, залученого в клінічне дослідження, є загальновизнаною нормою права. Конституція Російської Федерації, як правовий акт, що володіє вищою юридичною силою, в статті 21 визначає: "Ніхто не може бути, без добровільної згоди, піддана медичним, науковим чи
 9. Експеримент як метод дослідження
  Акмеологія як відносно молода наука розробляє свій методичний інструментарій - сукупність методів і методичних прийомів, адекватних її предмету і завданням. Одним з напрямів цієї роботи є створення експериментальної акмеології, яка передбачає використання експериментальних методів у акмеологічних дослідженнях. Предметом вивчення в акмеології є процес
 10. Загальна характеристика діагностичних методів. Тестові методики в акмеології
  Діагностичні методи. В акмеології застосовуються всі основні діагностичні методи, які використовуються в психології, психіатрії, педагогіки, соціальної психології і деяких інших суміжних науках. При цьому було б невірно недооцінювати такі перевірені методи, як бесіда, спостереження, експеримент, тестові методики та ін Ці методи володіють потужними діагностичними функціями.
 11. категоріальний-понятійний апарат акмеології
  На даному етапі розвитку акмеології як науки у теоретичних акмеологічних дослідженнях особлива увага приділяється створенню власного категоріально-понятійного апарату, без якого ніяка наука не має права претендувати на самостійний статус. Доказове обгрунтування базових акмеологічних категорій і понять є важливою теоретико-методологічної та прикладної завданням.
 12. Зміст акмеологической концепції
  Проведений теоретико-методологічний аналіз можливостей застосування акмеологічних знань і підходів у вирішенні проблеми розвитку суб'єкта до рівня професіонала, професіоналізму особистості або діяльності, узагальнення проведених акмеологічних теоретичних досліджень дозволили приступити власне до задачі розробки акмеологічної концепції розвитку професіонала. Її якісно суворе
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека