ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А. Г. Караяном, І. В. Сиромятников. Прикладна військова психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Професійно-етичні норми в психологічній роботі

Психологічна робота - це вельми складна і відповідальна область професійної діяльності, яка може зачіпати долі людей (наприклад, коли ставиться медичний або судово-психологічний діагноз). Психолог володіє інформацією, недбале використання якої може завдати непоправної шкоди окремим військовослужбовцям, сім'ям, військовим колективам, авторитету військової психології. Водночас психолог повинен виробляти пропозиції та рекомендації командирам (начальникам), надавати їм необхідні дані про військовослужбовців в інтересах забезпечення виховної роботи з ними, самостійно здійснювати цілеспрямоване втручання в їхні думки, почуття, світогляд, поведінку. Саме тому до психологів, як основним фахівцям в області такої складної роботи, пред'являється ряд соціально-етичних і професійних вимог, дотримання яких дозволяє спеціалісту зберігати довіру людей, вибирати вірну лінію поведінки при конфлікті між нормами субординації і моральності.

Професійно-етичні норми - це вимоги, які пред'являються до рівня професійної кваліфікації психолога, реалізації ним у своїй діяльності специфічних моральних норм поведінки як у взаєминах з колегами, науковим співтовариством, так і з випробуваними (клієнтами).

Розглянуті вимоги сформульовані в ряді принципів.

1. Принцип дотримання таємниці. Цей принцип означає, що будь-яка інформація, повідомлена клієнтом психолога, не може бути передана без його згоди ні в які суспільні або державні організації, посадовим або приватним особам, у тому числі родичам, друзям і т. д. Обумовлюється не тільки сам факт можливості або неможливість передачі інформації але також і обсяг цієї інформації, коло осіб, яким вона може бути передана, цілі і порядок використання інформації цими людьми. Із зазначеного правила є винятки, про які клієнт завжди має бути попереджений заздалегідь. Прикладом може служити ситуація, коли психолог дізнається під час прийому про щось таке, що є серйозною загрозою для чиєїсь життя чи здоров'я.


2. Принцип нанесення шкоди. Він припускає, що психолог не повинен поширювати інформацію та спеціальні психологічні знання, які можуть бути використані для маніпулювання людьми, погіршення відносин між ними. Психолог зобов'язаний:

- поважати особисту недоторканність військовослужбовців, їх право на участь або неучасть в дослідженнях, на психологічну консультацію без присутності третіх осіб;

- роз'яснювати цілі і завдання психологічних досліджень, порядок використання отриманої інформації;

- не використовувати методик і процедур, що ущемляють особисту гідність людини;

- оцінювати будь-яку професійну ситуацію з етичної точки зору і інформувати командирів ( начальників), інших осіб про етичні вимоги, які висуваються до неї і власної етичної позиції;

- надавати досліджуваним результати психологічного обстеження у формі, доступній для його розуміння3. Принцип наукової обгрунтованості використовуваних психологічних методик та об'єктивності висновків. Даний принцип вимагає, щоб методи і засоби, що застосовуються психологом, були валідними і надійними, тобто давали такі результати, яким можна цілком довіряти. Психолог повинен використовувати методи і техніки, механізм дії яких він ясно розуміє, вважає достатньо освоєними і передбачає наслідки їх застосування. Висновки, які робить психолог, повинні випливати з результатів самого обстеження, а не залежати від суб'єктивних установок тих, хто його проводить або користується його підсумками.

4. Принцип комплексної діагностики та психологічної допомоги. Цей принцип передбачає поєднання різних методичних прийомів при діагностиці одного і того ж психічного властивості. У ході надання психологічної допомоги повинна бути розкрита система причин, що обумовлюють запропоновану психо-ярку-консультанту ситуацію. У визначенні факторів, які обумовлюють можливість позитивних змін, повинен переважати комплексний підхід, що враховує можливість реалізації даних факторів у системі професійних дій як самого психолога, так і інших посадових осіб, фахівців та оточення клієнта.


5. Принцип безоціночного ставлення до клієнта і поваги його особистості. Психолог створює такі умови, при яких звернувся за допомогою військовослужбовець (клієнт) відчуває себе спокійно і комфортно під час прийому. Необхідно приймати людей такими, які вони є. Задля створення атмосфери довіри, що сприяє більш повному розкриттю особистості, психолог прагне уникати будь-яких оціночних суджень. Що б не говорив чоловік - всі гідно доброзичливого уваги.

6. Принцип ефективності рекомендацій. Цей принцип передбачає, що рекомендації психолога обов'язково повинні бути корисними для тієї людини, якій даються. Вони повинні бути здійсненними як для самої людини, так і для посадових осіб, які мають відношення до вирішення конкретного завдання. Ефективність рекомендацій передбачає їх конкретність, облік компетентності та компетенції тих осіб, яким вони адресуються.

7. Принцип рефлексії професійних обмежень. Військовий психолог повинен відповідати за наслідки своєї професійної діяльності, чітко уявляти межі своїх можливостей у вирішенні поставлених завдань, застосовувати тільки перевірені й освоєні методи роботи, прогнозувати наслідки своїх дій, зводити до мінімуму ризик ненавмисного негативного впливу на людей.

Посадовим особам, які отримали психологічну інформацію від психолога, необхідно утримуватися від застосування адміністративних заходів без ретельного і всебічного аналізу та обліку отриманих відомостей і можливих наслідків застосовуваних впливів. В інтересах клієнта психолог повинен активно співпрацювати з лікарями, юристами, посадовими особами органів виховної роботи. Він уповноважений особисто перешкоджати некоректного і неетичної здійсненню заходів психологічної роботи. Порушення психологом етичних норм і принципів роботи несумісне з виконанням обов'язків їм по займаній посаді.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Професійно-етичні норми в психологічній роботі "
 1. умертвіння тварин У профілактичних цілях
  професійного навчання або в результаті практичного досвіду, або завдяки їм обом. 2. У разі необхідності операційні процедури повинні бути адаптовані до особливих умов, які склалися на місці, і, крім питань добробуту тварин, повинні враховувати етичні норми евтаназії, витрати на її проведення, безпеку працівників, що звертаються з тваринами, біобезпека і
 2. Біологічне і соціальне в природі людини - єдність і протиріччя
  професійною діяльністю, транспортом, сусідством і пр. Крім того, незалежно від переважаючого у людини добового біоритму, і «жайворонки», і «голуби» , і «сови» змушені вранці підніматися в один час, диктуються їм розпорядком роботи або навчання, лягати спати з урахуванням програми телевізійних передач, з розпорядком членів своєї сім'ї і т.д. Таким чином, у людини залишається все менше
 3. Лекція № 4 Тема: «Вплив шкідливих звичок на стан здоров'я людини».
  Професійних якостей людини, з переважанням виробничих критеріїв над критеріями моральності. 8. Слабкість антіксенобіотіческого впливу сім'ї та школи, а також пристрасть до споживання різних ксенобіотиків батьків, родичів і однолітків з кола спілкування. 9. Вплив на людину постійних стресів і нервових перевантажень, з появою у нього потреби
 4. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  професійної, так і в особистому житті. Проблеми самовизначення особистості особливо актуальні саме для молоді, хоча, звичайно, з нею стикаються і люди більш старшого віку. Як знайти себе, сформувати свій стиль життя, знайти свою професію і т.п. - Ці питання хвилюють багатьох молодих людей. Проблема «Людина і річ» Важливим критерієм способу життя особистості є співвідношення в ньому
 5. ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ
  професійних асоціацій, серед яких у першу чергу слід назвати ЮНЕСКО, ВООЗ та організацію «Геном людини» (Human Genome Organization), опублікували документи, що містять рекомендації щодо захисту прав і свобод громадян у зв'язку з новими біотехнологічними досягненнями сучасної науки. Основоположними документами у сфері захисту прав і свобод громадян у зв'язку з новими досягненнями
 6. Історія стандартизації у вітчизняній і зарубіжній медицині
  професійних медичних асоціацій. Встановлено єдиний порядок з розробки, розгляду та затвердження документів з стандартизації в галузі. При реалізації програмних робіт «Вимоги до технічного оснащення медичних установ» і «Вимоги до персоналу» розроблено оснащення лабораторних служб; розробляється класифікатор спеціальностей в охороні здоров'я та табелі оснащення
 7. Еволюція права громадян на надання згоди з приводу медичного втручання (історико-правовий аналіз)
  професійних обов'язків. * (84) Говорячи про історію питання інформованої згоди, необхідно відзначити наступні обставини. Спроби законодавчого захисту права людини розпоряджатися своїм тілом, здоров'ям, життям робилися на початку минулого століття не стільки у відношенні загальноприйнятого лікування як такого, скільки з приводу експериментального лікування захворювань. Перше
 8. Експеримент як метод дослідження
  професійної та особистісної зрілості, тобто внутрішній психологічний процес саморозвитку, прихований, як правило, від оточуючих і виявляється швидше в його проміжних і кінцевих результатах - об'єктивних і суб'єктивних досягненнях людини в праці. Завданням акмеологічних досліджень є виявлення закономірностей професійного розвитку, взаємовплив на нього різних факторів.
 9. Загальна характеристика діагностичних методів. Тестові методики в акмеології
  професійній діяльності. Вони акмеологічність. Діагностичні методи в акмеології, психології можна класифікувати за різними формально-логічним підставах. За ступенем алгорітмізірованності процедури дослідження діагностичні методи ділять на: - строго алгоритмізовані, формалізовані, стандартизовані, що допускають широке застосування математичних методів, спрямовані на
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека