Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію « Психолог »
« Попередня Наступна »
Лекції. Професійна етика психолога. Частина 3, 2011 - перейти до змісту підручника

Професійна етика

Професійна етика - це одна з галузей етичної науки Професійна етика являє собою систему моральних принципів, норм і правил поведінки фахівця з урахуванням особливостей його професійної діяльності та конкретної ситуації. Професійна етика повинна бути невід'ємною складовою частиною підготовки кожного фахівця.

Зміст будь-якої професійної етики складається із загального та приватного. Загальні принципи професійної етики, що базуються на загальнолюдських нормах моралі, припускають:

а) професійну солідарність (іноді перероджуються в корпоративність);

б) особливе розуміння обов'язку і честі; в) особливу форму відповідальності, обумовлену предметом і родом діяльності.

Приватні принципи випливають з конкретних умов, змісту і специфіки тієї чи іншої професії і виражаються, в основному, в моральних кодексах - вимогах по відношенню до фахівців.

Професійні етики, як правило, стосуються лише тих видів професійної діяльності, в яких наявна різного роду залежність людей від дій професіонала, тобто наслідки або процеси цих дій надають особливий вплив на життя і долі інших людей чи людства. У зв'язку з цим виділяються традиційні види професійної етики, такі, як педагогічна, медична, юридична, етика вченого, і порівняно нові, поява або актуалізація яких пов'язані із зростанням ролі «людського фактора» в даному виді діяльності (інженерна етика) або посиленням його впливу у суспільстві (журналістська етика, біоетика)

Професіоналізм і ставлення до праці є важливими якісними характеристиками морального обличчя особистості. Вони мають першорядне значення в особистісній оцінці індивіда, але на різних етапах історичного розвитку їх зміст і оцінка суттєво різнилися. У класово-диференційованому суспільстві вони визначаються соціальною нерівністю видів праці, протилежністю розумової та фізичної праці, наявністю привілейованих і непривілейованих професій, залежать від ступеня класової самосвідомості професійних груп, джерел їх поповнення, рівня загальної культури індивіда і т. д.

Професійна етика не є наслідком нерівності у ступені моральності різних професійних груп. Але до деяких видів професійної діяльності суспільство висуває підвищені моральні вимоги. Є такі професійні сфери, в яких сам процес праці грунтується на високій узгодженості дій його учасників, загострюючи потреба в солідарному поведінці. Приділяється особлива увага моральним якостям працівників тих професій, які пов'язані з правом розпоряджатися життям людей, значними матеріальними цінностями, деяких професій із сфер послуг, транспорту, управління, охорони здоров'я, виховання і т. д. Тут мова йде не про фактичний рівень моральності, а про повинність, яке, залишившись нереалізованим, може яким-небудь чином перешкодити виконанню професійних функцій.

Професія - певний вид трудової діяльності, що вимагає необхідних знань і навичок, набутих в результаті навчання і тривалої трудової практики.

Професійні види етики - це ті специфічні особливості професійної діяльності, які спрямовані безпосередньо на людину в тих чи інших умовах його життя і діяльності в суспільстві.

Професійні моральні норми - це керівні початку, правила, зразки, еталони, порядок внутрішньої саморегуляції особистості на основі етико-гуманістичних ідеалів. Поява професійної етики в часі передувало створенню наукових етичних теорій про неї. Повсякденний досвід, необхідність у регулюванні взаємин людей тієї чи іншої професії приводили до усвідомлення й оформленню визначених вимог професійної етики. Активну роль у становленні і засвоєнні норм професійної етики грає думку.

Професійна етика, виникнувши спочатку як прояв повсякденної, буденної моральної свідомості, надалі вже розвивалася на основі узагальненої практики поведінки представників кожної професійної групи. Ці узагальнення підсумовувалися як в писаних і неписаних кодексах поведінки різних професійних груп, так і у формі теоретичних висновків, що свідчило про перехід від буденного до теоретичного свідомості в сфері професійної моралі.

Основними видами професійної етики є: лікарська етика, педагогічна етика, етика вченого, етика права, підприємця (бізнесмена), інженера і т. д. Кожен вид професійної етики визначається своєрідністю професійної діяльності, має свої специфічні аспекти в реалізації норм і принципів моралі і в сукупності становить професійний кодекс моралі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Професійна етика "
 1. Культура і здоров'я. Інформація та здоров'я
  Слово «культура» походить від латинського кореня і в перекладі означає «вирощування». Кожен історичний період був визначений культурними рамками, що обмежують один від одного два простих поняття: що таке добре і що таке погано. І мабуть, єдиним стабільним показником залишалося здоров'я людини. Культура завжди була класовою. У міру стирання міжкласових перепон культура все
 2. Бібліографічний список
  Нормативно-правові акти РФ 1. Конституція Російської Федерації. Науково-практичний коментар. / За редакцією Академіка Б.Н. Топорніна. М.: МАУП. - 1997. 716 с. 2. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації від 24 липня 2002 р. N 95-ФЗ (зі змінами від 28 липня, 2 листопада 2004 р., 31 березня, 27 грудня 2005 р.). Довідково-пошукова система "Гарант". 3. Федеральний закон
 3. Бібліографічний список
  1. Акопов В.І., Маслов Е.Н. Право в медицині. - М.: "Книга-сервіс". - 2002. - С. 217. 2. Акопов В.І. Медичне право: книга для лікарів, юристів і пацієнтів. - Москва: ІКЦ "МарТ"; Ростов н / Д: Видавничий центр "МарТ", 2004. - 368 с. 3. Актуальні питання правового регулювання в галузі охорони здоров'я. Аналітичний вісник. Випуск 27. Державна дума Федеральних Зборів РФ. -
 4. Шпаргалка. Акмеологія, 2009
  Актуальність і завдання акмеології. Загальні методологічні підходи. Роль і місце акмеології серед інших гуманітарних наук. Становлення акмеології як наукового напрямку. Роль Ананьєва в акмеології. Роль Бодалева в акмеології. Дорослість і зрілість: зміст понять. Людина як індивід, особистість і професіонал. Принцип детермінізму розвитку. Досвід вивчення життєвих перспектив особистості
 5. Професійна етика практичного психолога
  Практична етика - це невід'ємна частина будь проф-ної д-ти, що передбачає вплив на психіку іншого чола. Вона легалізується в різних формах: юридичних законах, посадових інструкціях, етичних кодексах професій і т. п. Етичним кодексом називається звід моральних правил поведінки, на базі яких будуються д-сть і взаимоотн-ня людей в тій чи іншій сфері їх спілкування. Він
 6. Професійні та особистісні якості психолога. Професійна етика психолога
  Професійні та особистісні якості психолога. Професійна етика
 7. Лекції. Професійна етика психолога. Частина 3, 2011
  Основні варіанти і рівні розгляду етичних проблем у психології. Основні етичні принципи в роботі психолога. Професійна етика. Етичні принципи і правила роботи психолога. Етичні стандарти
 8. Основні етичні принципи в роботі психолога
  Етичні принципи є оціночні судження дозволяють регламентувати і контролювати діяльність фахівців різних областей. Етичні принципи психолога описані в етичному кодексі психолога і є обов'язковими для всіх психологів-практиків. Загальні принципи професійної етики, що грунтуються на загальнолюдських нормах моралі, припускають наступне: - вищі
 9. Етичні стандарти, прийняті американської психологічної асоціацією (APA)
  (цит. з видання « Психологічна діагностика »- М., 2000. - С. 280-293.) Спроб розробити такий« кодекс честі »досить багато, хоча, наскільки нам відомо, вони існують лише в« локальних »варіантах, прийнятих в окремих асоціаціях. Етичні стандарти психолога, прийняті Американської психологічної асоціацією. Авторське право належить Американської психологічної асоціації
 10. Норми професійної етики
  Для педагога-психолога важливо дотримуватися етичні принципи у своїй роботі. Існує широке і вузьке розуміння етики. Етика в широкому сенсі - це розуміння ідеалів, моральних принципів і норм поведінки, призначення людини і сенсу його життя. Вона має дуже велике значення в роботі педагога-психолога. З одного боку, він повинен дотримуватися багато етичні принципи в спілкуванні з дітьми, з іншого
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека