ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Шпаргалка. Акмеологія, 2009 - перейти до змісту підручника

Профессіограма і Вимоги до особистості педагога-психолога

Вплив однієї особистості на іншу - це вплив на свідомість, волю, емоції, через них - на поведінку і діяльність людини в цілому. Воно здійснюється за допомогою різних психологічних механізмів. Вплив - це процес і результат зміни однією людиною іншої, його установок і інших сторін психічної реальності в ході взаємодії з ним.

Переконання - інтелектуально-емоційний вплив, засноване на логіці, на доказах.

Навіювання - це вплив, розраховане на некритичне сприйняття інформації і зміна настрою, розуміння і поведінки відповідно з нею.

Ем-ве зараження - вплив через безпосередню передачу емоційних станів (почуттів, емоцій) НЕ словесно, а так званими параречевимі і немовними засобами (гучність, інтонація, темп, ритм, тембр; жести, міміка, руху).

Отже, для психолога як професіонала дуже важлива його особистість, вона є головним інструментом його професійної діяльності.

Основним чинником, що визначає проф-ную придатність психолога, є гуманістична спрямованість його особистості. Важливими особистісними характеристиками психолога є-ються гармонійність «Я-концепції», емоційна стійкість соціальна адаптованість.

Професійні знання та вміння - це об'єктивні характеристики праці соціального педагога, а особистісні особливості, установки і ціннісні орієнтації - її суб'єктивні характеристики.

У структурі особистості психолога багато дослідників намагаються виділити певні групи основних якостей.

У першу групу включаються вимоги, що пред'являються професії д-ма до пізнавальних процесів (сприйняття, пам'яті, мислення, уяві); емоції-вольовим процесам і псіхоем-им станам (стриманість, стабільність, стресостійкість, самовладання , життєрадісність, цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, активність тощо).

До другої групи належать такі психоаналітичні якості, як з \ критичність, адекватна самооцінка і рівень домагань, здатність до самоаналізу, саморегуляції, само-контролю поведінки.

Третя група включає комунікабельність, емпатіч-ність, візуальність (зовнішня привабливість) і красномовність як здатність вселяти і переконувати.

Можна виділити в структурі особистості професіонала інтегральні характеристики (А. К. Маркова):

а) професійна самосвідомість фахівця, тобто комплекс його уявлень про себе як професіонала;

б) індивідуальний стиль діяльності і спілкування

в) творчий потенціал, тобто комплекс унікальних здібностей особистості, в тому числі креативних, який дозволяє вирішувати професійні завдання на нестандартному рівні.


Зіставляючи різні підходи в професії психолога можна виділити психологічні критерії професійної придатності, що свідчать про можливості людини опанувати даною професійною діяльністю: високий рівень інтелектуального розвитку; здоровий глузд, швидкість і гострота мислення; хороша саморегуляція, самодисципліна; велика фізична витривалість, працездатність; здатність вносити великі особистісні вклади в другіхлюдей; здатність допомагати людям у важких ситуаціях; чутливість і чуйність до людини і його проблем; любов і емпатія по відношенню до дітей; оптимістичне прогнозування; креативність - здатність до творчості.

Важливим елементом професійного спілкування психолога є самопрезентація. Її мети служить імідж людини, завдяки якому він створює у навколишніх людей необхідне враження.

Імідж професіонала-це вигляд, форма жизнепроявления людини, завдяки якій виявляються сільнодей-щие особистісно-ділові якості. Імідж також виступає як суспільне визнання і оціночне ставлення
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Профессіограма і Вимоги до особистості педагога-психолога"
 1. Шпаргалка. Акмеологія, 2009
  вимоги до особистості педагога-психолога. Роль і завдання педагога-психолога в сучасному освітньому просторі. Взаємодія психолога і педагогів у навчальній діяльності. Професійна етика практичного
 2. Школа і сім'я
  вимоги до партнерів, а поряд з цим підвищилася незадоволеність шлюбними союзами, що знайшло своє об'єктивне відображення у зростанні розлучень. Цей факт змусив учених різних спеціальностей провести аналіз причин розпаду сім'ї та розробити деякі механізми, за допомогою яких люди могли б самі не тільки на емоційному, а й на науковому рівні підходити до кожної окремої ситуації.
 3. Соціальні аспекти здоров'я та здорового способу життя
  вимоги державних освітніх стандартів і у зміст освітньо-професійних програм усіх педагогічних спеціальностей. Ключові слова: здоров'я, індивідуальне здоров'я, рівень здоров'я, культура здоров'я, здоровий спосіб життя. Контрольні питання: 1. Визначення валеології. 2. Предмет валеології. 3. Метод валеології. 4. Мета валеології.
 4. ВСТУП
  вимоги до випускника гуманітарного вузу, невиконання яких загрожує «професійної недовчена», а це - майже катастрофа. «Катастрофа недоучки» породжує розмноження подібних в різних областях науки, педагогіці, медицині, мистецтві. Високий професіоналізм педагога, міцне здоров'я і творче довголіття - мабуть, основні стрижні життєвого успіху фахівця. Істина
 5. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  вимогою кожної культурної людини. Чим небрежнее відносяться до машини, тим швидше вона виходить з ладу. А людина?! Для безперебійної роботи органів людини необхідний режим, тобто послідовність праці та відпочинку. Режим має велике значення для людей розумової праці, де перевтома призводить до виснаження нервової системи. Для попередження його необхідна зміна вражень і
 6. Основні напрямки валеологізації процесу навчання в школі
  вимогами психогігієни. Будь-які порушення в системі цих відносин безпосередньо позначаються на психічному стані і фізичному здоров'ї учнів. Єдиним соціальним інститутом сучасного суспільства, що охоплює практично всіх без винятку її громадян, причому як раз здорових, є школа. Зустріч дитини зі школою відбувається у віці, рецептивному до педагогічного
 7. СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я
  вимоги суспільства, а на розуміння універсальних моральних, інтелектуальних і фізичних цінностей. Водночас корисна деяка ступінь автономії людини. Завдання педагогів, психологів, батьків, враховуючи тенденції соціалізації, використовувати її позитивні сторони і компенсувати негативні Самооцінка - здатність особистості оцінити особливості свого характеру, моральні якості,
 8. Основні принципи формування психічного здоров'я
  вимог веде до появи страхів і псіхокомплексов. Психокомплекс супроводжує людину все життя, деформуючи його характер і створюючи безліч проблем (комплекси "недолюбленности батьками", "недооцінки вчителями", "незнайки і неумейка"). Особистості без комплексів немає, бо будь-яке виховання - це адаптація людини до соціального життя, пов'язана з накладенням певних заборон (і
 9. Абілітація І РЕАБІЛІТАЦІЯ
  вимога стає особливо нагальною, коли логопедичну роботу проводять з дітьми перших 2 років життя. Наприклад, на логопедичних заняттях зі страждаючим псевдобульбарним паралічем дитиною у віці 1 року необхідно подбати про формування функції кусання і жування. Крім того, треба забезпечити відокремлення дихальних рухів і голосових реакцій від загальної м'язової активності.
 10. ДЕОНТОЛОГІЯ в невропатології
  вимоги може стати причиною розвитку важких неврозів, психічної дезадаптації. Лікар і педагог-дефектолог спільно з середнім та молодшим медичним персоналом повинні створити лікувальну емоційно-позитивну атмосферу . Це має надзвичайно важливе значення для закріплення лікувальних та педагогічних впливів. З дітьми, особливо з дошкільнятами, персонал повинен спілкуватися в
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека