Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Під загальною редакцією А. Г. Караяном Ю. Г. Сулімова .. Військова профессіологіі, 2004 - перейти до змісту підручника

Професіографічне вивчення діяльності військових фахівців у частині (з'єднанні)

Накопичений до теперішнього часу досвід дозволяє рекомендувати проведення професіографічної роботи в частині ( з'єднанні), роді військ у певній послідовності, з виділенням низки самостійних етапів.

На першому етапі даної роботи доцільно скласти переліки військових спеціальностей військової частини, тобто провести облік і загальну каталогізацію всіх наявних видів військово-професійної діяльності. Крім того, слід:

- за допомогою експертної оцінки попередньо виявити вимоги кожної спеціальності до індивідуально-психологічних якостей людини;

- згрупувати (класифікувати) спеціальності за критерієм подібності їх вимог до людини і віднесенню їх до одного з семи основних класах східних військових посад;

- визначити спеціальності (групи спеціальностей), за якими немає профессиограмм або які є застарілими і вимагають проведення професійного відбору;

- виділити основні види спеціальностей, які необхідно в першу чергу піддати системному професіографічної дослідження.

Виділення на першому етапі невеликого числа професій, що підлягають всебічному вивченню, вкрай важливо, так як, враховуючи тривалість і трудомісткість професіографічної роботи, провести повне дослідження всіх наявних видів діяльності зазвичай не представляється возможним1.

Другий етап проведення професіографічної роботи - повного професіографічного опису спеціальностей - є основним і включає в себе три фази.

1. На підготовчій (першої) фазі цього етапу проводиться:

а) аналіз документальних джерел;

б) спостереження за реальним процесом діяльності, яке відразу не дає можливості повного проникнення в психологічну структуру професії.
Його завданням слід вважати загальне ознайомлення з робочим місцем фахівця, умовами його праці та деякими з його професійних обов'язків. Доцільно, щоб це перше знайомство з професією психолог здійснював спільно з досвідченим фахівцем, обізнаним всі особливості досліджуваної діяльності.

За результатами аналізу літератури та попереднього ознайомлення з професією, а також з урахуванням даних проведеної раніше експертної оцінки виробляється гіпотеза про психологічну структуру кожної конкретної діяльності, визначається перелік необхідних для її вивчення об'єктивних методів і складається повна програма професіографічного дослідження.

2. На другій фазі основного етапу дослідження проводиться збір емпіричного матеріалу про професію у відповідності з основними розділами професіограми. Використовуються різні поєднання методів вивчення діяльності.

3. На третій фазі вся отримана інформація про професію піддається обробці (в тому числі і результати експертної діяльності) та психологічної інтерпретації за допомогою статистичного, структурного та інших видів аналізу. Після цього проводиться опис військових спеціальностей за стандартною схемою на основі результатів профессіографірованія, тобто за результатами аналізу проводиться остаточне заповнення всіх розділів професіограми, включаючи психограмму, визначається цілісна сукупність якостей, які є професійно важливими для даної діяльності.

Третій етап. Закінчується професіографічне вивчення всіх видів діяльності, наявних в частині (з'єднанні), роді військ, їх підсумкової систематизацією.
На цьому етапі проводиться:

1. Апробація профессиограмм. Вона може здійснюватися за наступною схемою:

- проведення експертизи складеної професіограми конкретної військової спеціальності командирами і спеціалістами;

- облік (вписування) психологами, які проводили професіографічне дослідження, правок і зауважень, внесених експертами (командирами і спеціалістами) в професіограму;

- якщо в результаті апробації профессиограмм принципово змінюється їх зміст, вони відправляються на доопрацювання (на іншу експертизу).

2. Перевірка і доробка психологічної класифікації, складеної за результатами експертної оцінки. Остаточно визначається склад психологічно споріднених груп професій і єдина для кожної з цих груп сукупність професійно важливих якостей.

Таким чином, профессиография є досить складною, трудомісткою процедурою і в той же час обов'язковим вихідним умовою розробки системи профвідбору та науково обгрунтованого вирішення багатьох інших завдань психології військової праці. Найбільш значущим результатом профессіографіі слід визнати вироблення системних уявлень про безліч існуючих військових спеціальностей, складання їх психологічної класифікації, що забезпечує можливість на якісно іншому, системному рівні вирішувати питання визначення професійної придатності призовників та військовослужбовців.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Професіографічне вивчення діяльності військових фахівців у частині (з'єднанні) "
 1. Військова профессіологіі як теорія
  Кількісне збільшення видів військового праці, їх якісна зміна і спеціалізація закономірно породжують необхідність у спеціальним відборі , підготовці та професійно-психологічному супроводі суб'єктів військової діяльності, придбанні та вдосконаленні ними якостей, що дозволяють ефективно виконувати свої службові функції. Процес поступового і послідовного включення
 2. Суб'єкти профессіологіческой діяльності
  Суб'єкт (від латинського subjеctus - лежачий внизу, що знаходиться в основі) є носієм предметно-практичної діяльності і пізнання, джерелом активності , спрямованим на об'єкт. Суб'єкту протистоїть об'єкт - те, що не тільки є об'єктивною реальністю, а й перебуває в постійній взаємодії з суб'єктом, здійснюваному за допомогою різноманітних форм практичної і пізнавальної
 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (ПОСАД)
  Різноманіття військових професій та спеціальностей, викликане бурхливим розвитком військової науки і техніки, а також зміненими соціально-економічними умовами в країні, обумовлює гостру необхідність у систематизації наявних відомостей про професії. Основну роль у цьому має відіграти класифікація професій. У сучасних умовах військова професія являє собою сукупність
 4. В
  + + + вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 5. Д
  + + + давенеідози (Davaineidoses), гельмінтози птахів, що викликаються цестодами сімейства давенеід. Серед них мають значення давенеози і райетіноеи. + + + Давенеоз (Davaineosis), гельмінтоз птахів, що викликається цестодами роду Davainea сімейства Davaineidae, що паразитують у кишечнику. Поширений повсюдно. Найбільший економічний збиток птахівництву заподіює Д. курей. Збудник Д. курей - D.
 6. О
  + + + Обволікаючі засоби, см. Слизові кошти. + + + Знешкодження м'яса, см. Умовно придатне м'ясо. + + + Знезараження води, звільнення води від мікроорганізмів, патогенних для тварин і людини. Методи О. в.: Хлорування, кип'ятіння, озонування, знезараження ультрафіолетовими променями, ультразвуком, струмами високої частоти і ін Найчастіше застосовують хлорування води, використовуючи
 7. П
  + + + падевий токсикоз бджіл незаразна хвороба, що виникає при харчуванні бджіл (падевим медом і супроводжується загибеллю дорослих бджіл, личинок, а в зимовий час і бджолиних сімей. Токсичність падевого меду залежить від наявності в ньому неперетравних вуглеводів, алкалоїдів, глікозидів, сапонінів, дубильних речовин, мінеральних солей і токсинів, що виділяються бактеріями і грибами . Потрапляючи в середню
 8. Э
  + + + евботріоз (Eubothriosis), гельмінтоз лососевих, що викликається цестодами (Eubothrium crassum і Е. salvelini), що паразитують у кишечнику у виробників і молоді лосося, райдужної та озерної форелей. Реєструється в ставкових господарствах СРСР, а також країн Західної Європи та Північної Америки. Дорослі паразити довжиною 15-20 см, на головному кінці мають дві прісасивательние ямки, за допомогою яких
 9. З історії розвитку вітчизняного військового ветеринарного освіти
  Скорочення: ЗДІ - Військово-ветеринарний інститут, КУОВС - курси удосконалення офіцерів ветеринарної служби, МЗВІ - Московський зооветеринарний інститут, ОКВС - офіцерські курси ветеринарної служби У 2007 р. вітчизняна військова ветеринарія відзначила свій 300-річний ювілей , а в 2008 р. ми будемо святкувати 200-річчя вищої ветеринарної освіти в Росії [2]. Спеціальне
 10. ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
  Комунальна гігієна як самостійна галузь гігієнічної науки , основа практичної діяльності установ санітарно-епідеміологічної служби, предмет викладання юридично є порівняно молодою дисципліною. Разом з тим, можна стверджувати, що її поява пов'язана з народженням першої людини на землі, першого житла, поселення. Вона виникла і розвивалася, виходячи з
 11. Гігієнічна оцінка шуму
  Дослідження останніх років показали, що серед багатьох природних і антропогенних факторів навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я населення, найбільш поширеним і агресивним є міський шум. Фізичні та фізіологічні характеристики шуму. Під терміном "шум" розуміють будь-який неприємний або небажаний звук або їх поєднання, які заважають сприйняттю корисних сигналів,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека