ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Анцупов А.Я., Помогайбін В.Н.. Методологічні проблеми військово-психологічних досліджень, 1999 - перейти до змісту підручника

Проблема предмета військово-психологічного дослідження

Психіка - це згорнута всесвіт. Система військово психологічних явищ, що виникають в умовах військової життєдіяльності, настільки різноманітна, що спроба вивчити всі неминуче призведе до того, що грунтовно не буде вивчена нічого. Суттєвою характеристикою проблеми визначення предметної області військової психології є також те, що кількість важливих для розвитку науки задач дуже велике, а кількість військових психологів, які мають необхідну підготовку, дуже мало. У такій ситуації значну небезпеку становить природне «розпорошення» наукових сил, яке неминуче, якщо не визначено напрямок «головного удару» військово-психологічних досліджень. Дуже важливо правильно окреслити те коло військово-психологічних явищ, який можна було б реально досить глибоко вивчити, сформувавши тим самим змістовно-психологічне обличчя військової психології.

В інтересах вирішення даної проблеми цінними представляються зауваження М.Г. Ярошевського щодо системоутворюючого фактора і одиниці аналізу наукової діяльності. «Консолідуючою початком діяльності науково-соціальних об'єднань, - зазначав він, - служать відповідно природі науки певні пізнавальні (предметно-логічні) структури і фактори». В якості системної одиниці аналізу наукової діяльності М.Г. Ярошевський пропонує виділити дослідницьку програму, яка «... включає взаємодіючі і нероздільні компоненти - предметно-логічний, соціально-науковий і особистісно-психологічний».


Ми вважаємо, що в якості предметно-логічного компонента ВПІ можна запропонувати «важку ситуацію». Такі ситуації типові для життєдіяльності військовослужбовця та військового колективу і насамперед для бойової діяльності, вони і відрізняють військову від інших видів діяльності. Саме загальна теорія важких ситуацій могла б стати змістовно-психологічним ядром військової психології, сформувати «обличчя» останньої, з'явитися помітним внеском військових психологів у розвиток вітчизняної та світової психологічної науки.

Ситуація є одиницю аналізу психіки і має певні просторово-часові межі, а також систему змістовних характеристик. Важка ситуація - така значуща для людини ситуація, в якій його суб'єктивна оцінка своїх можливостей щодо досягнення поставлених цілей показує їх недостатність і це викликає психічну напруженість.

Можна запропонувати наступну класифікацію важких ситуацій, складових змістовно-психологічне ядро ??військово-психологічних досліджень.Важкі ситуації у військовій діяльності найбільшою мірою вивчені у військовій психології в порівнянні з іншими типами важких ситуацій. Однак у силу концептуальної роз'єднаності проведених досліджень єдиної теорії важкій ситуації діяльності у військовій психології поки немає. Важкі ситуації виникають при виконанні складних завдань військової діяльності і ставлять перед військовою психологією проблеми, пов'язані з професійною і психологічною підготовкою військовослужбовців, прийняттям рішень, стресом, індивідуально-психологічними особливостями воїнів, що впливають на ефективність їх діяльності в різноманітних важких ситуаціях, і цілий ряд інших.


Внутріособистісні важкі ситуації викликані виконанням важкоздійснюваних наказів, бойовим застосуванням зброї проти людини, подоланням перевантажень, що викликаються військовою службою, різноманітними психічними травмами, їх подоланням та ін

Допомога військовослужбовцям в дозволі интрапсихических важких ситуацій може бути надана засобами психотерапії, психологічної підготовки, різними видами психологічної допомоги.

Різноманітні конфлікти являють типове соціально-психологічне явище, яке виникає у військових колективах і групах військовослужбовців. Їх дослідження, пошук шляхів їх попередження та вирішення становить один із пріоритетних напрямків у ВПІ.

Таким чином, запропоноване вище концептуальне ядро ??військово-психологічних досліджень, системоутворюючим фактором якого виступає важка ситуація, охоплює всі основні проблеми психології: особистість, діяльність і колектив. Систематизація військово-психологічних досліджень з метою розробки загальної теорії важких ситуацій і пов'язаних з цим проблем безсумнівно сприятиме підвищенню результативності ВПІ, авторитетності військових психологів у вітчизняній психології.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проблема предмета військово-психологічного дослідження "
 1. Поняття про гігієну як науку. Методи гігієнічних досліджень. Історія гігієни. Роль вітчизняних вчених у розвитку гігієнічної науки
  Гігієна - наука про здоров'я, профілактична дисципліна, що розробляє на основі вивчення взаємодії організму та факторів навколишнього середовища (природних і соціальних) нормативи та заходи, здійснення яких забезпечує попередження хвороб, створює оптимальні умови для життєдіяльності та самопочуття людини. Сам термін гігієна походить від грецького слова, яке означає
 2. Загрози національної безпеки Російської Федерації в різних сферах
  Характер військово-політичної обстановки у світі дозволяє зробити висновок, що загрози безпеки Російської Федерації в середньостроковій перспективі носять комплексний характер і зумовлюються боротьбою світових центрів сили за отримання доступу до сировинних, енергетичних, науково-технологічним, людським і територіальним ресурсів, в тому числі і на пострадянському просторі. Найбільш повно весь спектр
 3. Експертиза якості медичної допомоги. Організація експертної роботи, питання технології експертизи
  Президент Російської Федерації В.В. Путін в одному зі своїх послань Федеральним зборам особливо підкреслив, що здоров'я народу пов'язано не тільки з громадським охороною здоров'я, але і з образом життя людей, станом навколишнього середовища, розвитком медичної науки. Експертиза якості медичної допомоги в силу певної специфіки проблеми зачіпає інтереси багатьох державних,
 4. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 5. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 6. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 7. Акме підліткового віку як оформлення суб'єктної активності школяра
  Акмеологія як наука про сутнісні силах і проявах особистісного розвитку людини, розквіту його можливостей передбачає, що такі моменти в житті людини рідкісні і пов'язані переважно з періодами його продуктивної дорослості. Тим часом сам процес розвитку, особистісного становлення супроводжується неодноразовими «душевними злетами», що дає можливість представити його як процес, якому
 8. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операционально -технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л. Рубінштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 9. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 10. Кваліфікаційні вимоги до психологів в країні і за кордоном
  Професійна кваліфікація, відображаючи ступінь відповідності фахівця вимогам професії на певному етапі професіоналізації, є складовою частиною його професіоналізму. Своє безпосереднє вираження професіоналізм практичного психолога знаходить у мотиваційній і операціонально сферах. Мотиваційна сфера характеризується сукупністю зовнішніх і внутрішніх елементів,
 11. Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
  Під професійною діяльністю психолога розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються їм для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військово-професійного середовища та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я
 12. Критерії ефективності психологічної роботи та професійної діяльності психолога військової частини
  Проблема вдосконалення системи критеріїв оцінки професійної діяльності психолога обумовлена ??недостатнім використанням у повсякденній практиці адекватних засобів, що забезпечують об'єктивне виявлення ступеня відповідності його професійної компетентності та результатів праці нормам професії. Існуючі нормативні документи, що визначають основні параметри психологічної
 13. Поняття про психічне здоров'я і його критерії
  Дослідження індивідуальних і групових психологічних особливостей військовослужбовців - важливий, але в певному сенсі попередній етап в діяльності психолога, що дозволяє отримати об'єктивну інформацію для подальшого її врахування при прийнятті управлінського рішення. Вивчення індивідуальних психологічних особливостей військовослужбовців дозволяє виявити осіб з тими чи іншими психологічними
 14. Профілактика психічного здоров'я військовослужбовців в умовах військової частини
  Робота по збереженню психічного здоров'я військовослужбовців має комплексний характер і реалізується за двома основними напрямками. 1. Здійснення систематичної і узгодженої роботи психолога та інших посадових осіб профілактичного плану щодо своєчасного виявлення воїнів, які потребують надання психологічної допомоги та постійному психологічному супроводі, створенню сприятливих
 15. Психологічна характеристика військово-польового побуту
  Психологічно охарактеризувати військово-польової побут - це значить дати йому визначення, виявити соціально-психологічні функції, розкрити закономірності та фактори його динаміки і т. д. Тобто недостатньо достовірно описати наявні у фронтовій життя взаємини і поведінку людей, потрібно ще розкрити і внутрішній зміст, і суспільний зміст повсякденних явищ побуту на війні. Велика
 16. Додаток
  Додаток 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Формула темпераменту (за А. Бєловім) Обіжнік-Айзенка Оцінка комунікатівніх та організаторськіх здібностей (за Б. Федоришиним) Обіжнік FPI Психологічна характеристика темпераменту Оцінка уровня нервово-псіхічної стійкості (методика «Прогноз» за В. Бодрова) Додаток 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека