Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А.С. Калюжний. Психологія особистості військовослужбовця, 2004 - перейти до змісту підручника

ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ В ВІЙСЬКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

На відміну від неорганічної природи живий організм безперервно взаємодіє з навколишнім середовищем. Його еволюція, починаючи від найпростішого організму і закінчуючи людиною - це зміна ускладнюються форм такої взаємодії. Живий організм без підтримує його існування зовнішнього середовища неможливий. Отже, без розуміння впливу середовища на організм не може бути зрозуміла природа психіки людини, механізми формування його психології.

Перш за все, з цією метою необхідно розглянути поняття і співвідношення об'єктивної та суб'єктивної реальності. Якщо враховувати, що об'єктивна реальність формується предметами і явищами об'єктивного світу, існуючими незалежно від свідомості людини, то зміст суб'єктивної реальності являє собою відображення у свідомості людини об'єктивного світу і цілком залежить від стану психіки людини - його інтересів, емоційного стану, особливостей органів почуттів і др . В результаті одні й ті ж предмети і явища різні люди сприймаю по різному. При цьому виділяють два види відображення: репродуктивне (точне, як на фотоплівці) і творче (доповнює відсутні особливості об'єктивного світу).

Слід враховувати, що нормальній людині притаманні обидва види. У разі деякого атрофування творчого виду, чоловік ("реаліст") бачить лише те, що знаходиться на поверхні предмета або явища. Якщо ж втрачено репродуктивне сприйняття (як правило, в результаті хвороби - психозу), то людина сприймає об'єктивну реальність лише як символ і відображення власного внутрішнього світу.
Отже, зміст відбивається у свідомості військовослужбовця об'єктивного світу (об'єктивної реальності) цілком залежить від його психіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ В ВІЙСЬКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ "
 1. Маклаков .. Загальні основи військової психології,
  Виникнення і розвиток військової психології. Погляди видатних російських полководців (А. В. Суворова, М. І. Кутузова, П. С. Нахімова, С. О. Макарова, М. І. Драгомирова) на проблеми психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців. Розвиток військово-психологічної думки у XX ст. Становлення вітчизняної військової психології. Військова психологія як галузь сучасної науки, її структура і
 2. Навчальний посібник. Військова психологія та її прикладні аспекти, 2008
  Військова психологія як галузь психологічної науки. Предмет військової психології. Основні принципи, методи та завдання військової психології. Стан та перспективи розвитку військової психології як науки та шляхи впровадження її досягнень у військову практику. Причини зростання ролі військової психології і її стан. Перспективи розвитку військової психології та шляхи впровадження її досягнень у військову
 3. Методологічні проблеми військової психології
  Сьогодні військова психологія «переживає» етап переосмислення своїх основ, взаємин з іншими дисциплінами, галузями психологічного знання. До недавнього часу велика частина психологів, при загальній згоді з тим. що «військова психологія є галузь психологічної науки", проте вважали, що у військовій психології «свій шлях» у пізнанні особистості військовослужбовця, військової
 4. Військово-теоретична база
  Розглянуті основи військової психології та педагогіки враховують, що об'єктом цих наук виступають військовослужбовці та військові підрозділи (колективи) у рамках цілісного військово-педагогічного процесу, що протікає у військово-морських та інших підрозділах і частинах. До їх числа відносяться: основні положення військової доктрини держави (про характер і особливості сучасної війни;
 5. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особи і колективу в умовах військової служби, 2011
  Теоретичний аспект особистості і колективу. Поняття особистості в психології. Сутність особистості і чинники її формування. Поняття і сутність військового колективу. Етапи та особливості формування військового колективу. Аналіз особливостей взаємодії особистості і колективу в умовах військової служби. Особливості психології взаємовідносин у військовослужбовців. Діагностика конфліктів у військових
 6. Реферат. Методологічні проблеми військової психології, 2009
  Дисципліна: військова психологія. Специфіка предмета військово-психологічної науки. Методологічні основи військової психології. Сучасний стан психологічної науки. Рівні методології в сучасній методології і логіці психологічної
 7. Методологічні проблеми військової психології
  Сьогодні військова психологія "переживає" етап переосмислення своїх основ, взаємин з іншими дисциплінами, галузями психологічного знання. Донедавна більша частина психологів, при загальній згоді з тим. що "військова психологія є галузь психологічної науки", проте вважали, що у військовій психології "свій шлях" у пізнанні особистості військовослужбовця, військової
 8. Анцупов А.Я., Помогайбін В.Н.. Методологічні проблеми військово-психологічних досліджень, 1999
  Пропонований навчальний посібник розкриває деякі проблеми методологічного аналізу військово-психологічних досліджень. Багато питань, відображені в ньому, носять постановочний і дискусійний характер, що дозволяє продовжити обмін думками щодо їх утримання і перспективному рішенням. Представлений список і аналіз дисертацій з проблем військової психології, підготовлених в нашій країні за
 9. Розвиток військової психології в Росії до 1917 року
  Навчальні питання: 1. Формування системи військової психології в Росії на етапі емпіричного розвитку 2. Розвиток вітчизняної військової психології наприкінці 19-початку 20 Формування системи військової психології в Росії на етапі емпіричного розвитку Основними періодами розвитку військової психології прийнято вважати: 1. До 1917 року. 2. 1917 - 1941 року. 3. 1941 -
 10. Лекції. Військова психологія, 2008
  Військова психологія як галузь психологічної науки. Стан та перспективи розвитку військової психології як науки та шляхи впровадження її досягнень у військову практику. Війна як соціально-психологічне явище. Розвиток військової психології в Росії до 1917 року. Розвиток військової психології напередодні і в роки Великої вітчизняної війни. Розвиток військової психології в США. Розвиток військової
 11. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІЙСЬКОВО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Зародження і розвиток вітчизняної військової психології представляє собою нелінійний, нерівномірний процес, що супроводжується безперервними кількісними змінами, якісними стрибками, постійною боротьбою консервативних і новаторських тенденцій, матеріалістичних і ідеалістичних підходів. Точно так само, як армія, за оцінкою М.В. Фрунзе, являє собою «сколок» держави, військова
 12. Нікітченко Т.Г.. Особистість практичного психолога, 2011
  Особистість практичного психолога як суб'єкта професійної діяльності: - поняття «особистість». Особистість і її професійні характеристики. - особливості особистості практичного психолога як наслідок специфіки його професії. - «психолог - це не людина, а професія». - «психолог - це насамперед людина». - синдром емоційного вигоряння психолога: її причини, стадії і способи
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека