Головна
ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
І.В. Шаповаленко. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія), - перейти до змісту підручника

Проблема адекватного методу дослідження психічного розвитку людини

Завдання вивчення своєрідності культурно - історичного розвитку психіки, вищих психічних функцій і вищих форм поведінки людини вимагає відповідного методу дослідження.

Розробка нового методу дослідження здійснювалася Виготським шляхом протиставлення сформованому загальним методом експериментування, заснованому на теоретичних позиціях класичного біхевіоризму та вираженого в теоретичної та експериментальної схемою стимул-реакція. Виготський розробив новий, експериментально-генетичний метод дослідження психічних явищ. Ідея методу ф о р м і р у ю щ е р о е к з п е р и м і н т а полягає у відтворенні генезису певних форм поведінки, причому важливо не просто констатувати етапи зміни одних форм іншими, але вивчити самий процес переходу до цих нових формам. Експериментально-генетичний метод Виготського реалізує принцип історизму в психології. Історичне вивчення означає застосування категорії розвитку до дослідження психічних явищ: «Вивчати історично що-небудь - значить вивчати в русі. Це і є основна вимога діалектичного методу »1.


У своєму експериментальному дослідженні розвитку мовленнєвих понять Виготський ставить завдання не, встановити емпіричні стадії історії слова як основної одиниці мови, а з'ясувати функціональну роль тих систем зв'язків, які стоять за словом. Досліди Виготського довели, що значення слів розвиваються, і дозволили простежити сам процес формування життєвих і наукових понять.

Вдосконалений формуючий експеримент отримав назву генетико-моделюючого методу дослідження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проблема адекватного методу дослідження психічного розвитку людини "
 1. Лекція. Психологічна корекція, 2012
  Загальні положення. Психологічна корекція. Психологічні реакції. Патологічні психогенні реакції. Нозоспеціфіческіе психічні розлади. Методи дослідження психічного здоров'я. Клініко-психопатологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Експериментально-психологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Організація проведення
 2. ПЕРЕДМОВА
  В даний час знання фактів і закономірностей психологічного розвитку в дитинстві, юності, зрілості і старості, вікових завдань і нормативів розвитку, типових вікових проблем, передбачуваних криз розвитку і способів виходу з них необхідно самому широкому колу фахівців - психологам, педагогам, лікарям, соціальним працівникам, працівникам культури і т.д. Пропонований
 3. ПСИХІЧНІ ОСВІТИ І ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
  Як випливає зі змісту викладеного вище навчального матеріалу, психічні процеси, насамперед, забезпечують відображення в свідомості людини навколишнього його дійсність, а також формування її суб'єктивного образу. Їх повнота і якість цілком залежать від показників психіки (характеристик розглянутих психічних явищ) конкретної людини і багато в чому зумовлюються особливостями його
 4. Проблеми валеології
  Незважаючи на величезні успіхи науки і швидке розвиток світової економіки, психічний і фізіологічний здоров'я людей далеко від поліпшення, а в багатьох випадках погіршується просто катастрофічно (розвинені країни тут, на жаль, не стали винятком). Це веде до збільшення витрат на охорону здоров'я (усунення наслідків неграмотного ставлення людей до свого здоров'я) і до зниження загальної
 5. Учитель (педагог) і психолог
  У номенклатурної практиці позначення професій присутні три позначення відносин навчають,-навчальний: учитель, педагог, викладач. Побутовий мова широко використовує з цих понять поняття вчителя, позначаючи ним усіх, хто дає найрізноманітніші знання, в тому числі і саме життя називають найкращим учителем. Спробуємо ввести відмінності в цих видах професійної діяльності, користуючись
 6. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
  Пізнавальна діяльність - необхідна складова частина життя людини, умова його формування і розвитку як особистості , що виконує конкретний вид професійної та іншої діяльності, що грає певну роль в суспільстві, колективі. В її основі знаходяться психічні процеси - відчуття, сприйняття, уявлення, уява, увага, пам'ять, мислення і мова. Відповідно до вирішуваних
 7. Регулювання психічного стану
  Найпотужніший резерв і одночасно метод регуляції психічного стану - знання про себе самого, про переважаючих інстинктах, установках, темпераменті та ін При самоаналізі людина повинна і може (насамперед) зрозуміти особливості власного «Я». Якщо причина психологічного дискомфорту, порушення психічного стану полягає в тому, що поведінка людини неадекватно його Психобіологічний
 8. Роль Ананьєва в акме
  Б.Г.Ананьев (1907-1972) більше 30 років тому у своїй роботі «Людина як пізнання» ставить завдання: наука зобов'язана показати, що являє собою людина, яка досягла свого розквіту у своєму психологічному та фізичному розвитку. Також, який шлях кожна людина повинна здолати, щоб піднятися на можливо більш високу для нього щабель у фізичному досконало й відбутися як яскрава особистість,
 9. Методи дослідження
  У дослідженні використовувалися такі методики: 1. «Мак-шкала» (в адаптації В.В. Знакова); 2. Опитувальник «Ригідності»; 3. «Тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО)» Д.А. Леонтьєва, модифікація тесту «Ціль у житті» Дж. Крамб, Л. Махоліка; 4. Опитувальник «Спрямованість особистості у спілкуванні» С.Л. Братченко; 5. Методика «Самоствердження особистості» Н.Є. Харламенкова; 6. «Рівень
 10. Що ж таке психіка?
  Психіка - це властивість високоорганізованої матерії (мозку) складається у відображенні об'єктивної реальності. Психіка властива людині і тваринам. Поняття психіки ширше, ніж поняття свідомість, т.к. психіка включає в себе сферу підсвідомості, передсвідомості,, надсвідомості ("Над-Я"). А Свідомість - це вищий прояв психіки. Що входить в поняття свідомість? "Свідомість-Я" складається з
 11. Стан наукової розробленості проблеми дослідження
  Проблема розвитку професійного здоров'я особистості відноситься до класу теоретико-прикладних психолого-акмеологічних проблем. Її постановка ініційована двома основними факторами: практичним необхідністю розгляду розвиток професійного здоров'я фахівця в контексті життєдіяльності, а також у професійній діяльності; теоретичним наявністю концептуальної бази, на основі
 12. Наукова деят-ть професі. психологів
  Наукова психологія - одна з найважливіших сфер діяльності професійних психологів. Психологи, які працюють в галузі наукової психології, проводять наукові дослідження психічних явищ, закономірностей психічних процесів, станів, властивостей. Особливістю наукових досліджень психіки є об'єктивність і велика достовірність психологічних знань. Дослідження спрямовані на пошук нових
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека