Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВірусологія
« Попередня Наступна »
Ташута С.Г.. Загальна вірусологія, 2004 - перейти до змісту підручника

ПРИРОДНА ВИДОВА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ

Як приклади видового імунітету можна привести несприйнятливість багатьох видів тварин до вірусів чуми свиней, чуми великої рогатої худоби, африканської чуми однокопитих, несприйнятливість коня, корови, вівці, свині й інших тварин до вірусів епідемічного паротиту (свинки) людини, вітряної віспи людини і т.п. Існує різний ступінь напруженості видового імунітету - від абсолютної резистентності до відносної, котру вдається перебороти за допомогою різних впливів (великі дози, попереднє рентгенівське опромінення, обробка кортизоном, зміна методу зараження при серійному пасажуванні, пасажі на новонароджених і толерантних тваринах і т.п.),

Природна несприйнятливість обумовлена відсутністю умов для розмноження вірусу через нездатність клітин забезпечити проникнення і депротеїнізацію вірусу. У природно несприйнятливому організмі відзначається незначний вихід вірусу за межі місцевого вогнища інфекції. Переважна маса його руйнується в місці первинної локалізації. Високий і практично нездоланний рівень природної резистентності організму до відповідних вірусів не вдається послабити охолодженням, рентгенівськими променями, голодуванням і іншими прийомами.

Видова несприйнятливість залежить від спадкоємних, вікових і гормональних факторів.

Вплив віку. Прикладом впливу віку на сприйнятливість до вірусу є висока чутливість новонароджених мишенят, кроленят і кошенят до вірусу ящуру. Дорослі тварини цих видів абсолютно резистентні до цього збудника. Багато онкогенних вірусів здатні викликати розвиток генералізованих пухлин у сірійських хом'яків, білих мишей і пацюків при обов'язковому зараженні їх у новонародженому стані, коли здатність їх до імунологічного захисту знижена.

Генетична обумовленість і спадкування видового імунітету.
Видовий імунітет (чи його відсутність) до відповідного вірусу генетично обумовлений (детермінований) і передається з покоління в покоління в межах визначених генетичних ліній того самого виду тварин. Наприклад, лінія мишей PR-1 володіє 100%-ний резистентністю до вірусу жовтої лихоманки (штаму 17Д), тоді як миші лінії swiss сприйнятливі до цього вірусу в 100% випадків. Доведено спадкоємну передачу резистентності мишей до вірусів looping ill (вертячка овець), весняно-літнього кліщового енцефаліту, енцефаліту Сан-Луї і т.п. На цьому принципі в даний час виводяться лінії птахів, генетично стійкі до вірусів лейкозу і хвороби Марека.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПРИРОДНА ВИДОВА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ"
 1. ПРОТИВІРУСНИЙ ІМУНІТЕТ
  Імунітет являє собою цілісну систему біологічних механізмів самозахисту організму, за допомогою якої він розпізнає і знешкоджує все чужорідне (тобто все те що генетично відрізняється від нього), якщо воно проникає в організм або виникає в ньому. За допомогою цих механізмів підтримується структурна і функціональна цілісність організму протягом всього його життя, тобто зберігається фізичне
 2. ІНТЕРФЕРОН
  Роль інтерферону. Відкриття інтерферону - це новий розділ імунології - вчення про несприйнятливість організму до інфекцій. Інтерферон - особливий противірусний білок, який продукується зараженими клітинами чи цілим організмом. Відкрили його англійські вірусологи Айзекс і Лінденман (1957). Цьому відкриттю передувало велике число робіт з вірусної інтерференції. Власне, зі спостережень за цим
 3. ЕВОЛЮЦІЯ ВІРУСІВ ТА ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
  Вплив антропогенних факторів на екологію вірусів. На екологію вірусів великий вплив мають антропогенні фактори, а саме: забруднення довкілля промисловими відходами; тотальне застосування пестицидів, антибіотиків, вакцин та інших біопрепаратів, урбанізація з величезною концентрацією населення в мегаполісах; розвиток сучасних транспортних засобів, господарське освоєння нових територій, створення
 4. Биологически активные белки вируса гриппа. Нейраминидаза
  Д. БУКЕР и П. ПАЛЕЙЗИ (BUCHER, P. PALESE) I. ВВЕДЕНИЕ Существование нейраминидазы впервые предположил в ставшей в настоящее время уже классической работе Hirst (1942). Он обнаружил, что если агглютинировавшие в присутствии ъируса гриппа эритроциты деагглютинировать, то при добавлении к ним 'нового вируса они вновь не способны к агглютинации. При этом, однако, элюированный вирус не
 5. Тема: БАКТЕРИОЛОГИЯ, МИКОЛОГИЯ, ПРОТОЗООЛОГИЯ
  Систематика и номенклатура микроорганизмов. Объекты изучения микробиологии. Прокариоты (бактерии), их отличие от микробов эукариотов (простейшие, грибы) по структуре, химическому составу, функции. Современные подходы к систематике микроорганизмов. Таксономические категории: царство, отдел, семейство, род, вид. Внутривидовые категории: биовар, серовар, фаговар, морфовар, культивар.
 6. Нейрогуморальная регуляция и состояние репродуктивной системы в период ее активного функционирования
  Последнее двадцатилетие отмечено значительными достижениями в анализе механизмов эндокринного контроля менструального цикла женщины. Многочисленные клинические и экспериментальные исследования дали возможность существенно расширить представления об основных закономерностях процессов роста фолликула, овуляции и развития желтого тела, охарактеризовать особенности гонадотропной и гипоталамической
 7. Лейомиома матки
  Определение понятия. Лейомиома матки (ЛМ) - одна из наиболее часто встречающихся доброкачественных опухолей репродуктивной системы женщины. Опухоль имеет мезенхимальное происхождение и образуется из мезенхимы полового бугорка, окружающей зачатки мюллеровых протоков (рис. 4.8). Мезенхима является предшественником примитивного миобласта, индифферентных клеток стромы эндометрия и различных клеточных
 8. СОВРЕМЕННЫЕ АНТИБАКТЕРИЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЕНИТАЛИЙ
  Антибактериальные вещества и место приложения их дейст-вия {foto6} Пенициллины Пенициллины представляют собой группу хорошо переносимых препаратов. Они оказывают бактерицидный эффект на бактерий, который обусловлен угнетением синтеза клеточной стенки. Изначально узкий ан-тибактериальный спектр пенициллинов был расширен посредством изме-нения структуры боковых цепей. Однако наличие в
 9. Эпизоотологические термины, понятия, категории
  Как известно, эпизоотический процесс явление естественно- экологическое, на которое влияют природные и хозяйственные факторы. Они заметно изменяют течение этого процесса среди животных разных видов. Поскольку изучать такое явление во всем объеме экспериментальными методами не представляется возможным, становится необходимым проведение теоретических исследований. Для однозначного
 10. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
  Изучение эпизоотического процесса инфекционных болезней сельскохозяйственных животных с помощью экспериментов, как показала многолетняя практика, не дает желаемых результатов. В такой ситуации большую помощь может оказать разработка теоретической концепция этого процесса и ее интерпретация применительно к реальной эпизоотической ситуации соответствующей инфекции.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека