Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології, 2003 - перейти до змісту підручника

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ

Вказана політика формується та реалізується за допомогою механізму, котрий визначає її основні принципи і ключові положення, зокрема, напрями фундаментальних та прикладних досліджень, систему наукового прогнозування, вибір пріоритетів в науці та техніці і програм з їхньої реалізації, фінансування фундаментальних та дослідно-конструкторських робіт, стимулювання в сфері науки та використанні результатів наукових досліджень.

Вперше пріоритети ґрунтуються на параметрах здоров'я людини та нації, а не на стані розвитку економіки країни. Вони включають в себе:

- методи визначення потреби людей усіх вікових груп у поживних та біологічно активних сполуках, пов'язаних як із пошуком нових життєво важливих мінорних компонентів їжі, так і з уточненням меж потреб людини, враховуючи необхідність її адаптації до підвищених хімічних,екологічних, емоційних та інших навантажень;

- методи багаторівневої оцінки структури харчування та харчового статусу різних груп населення для отримання об'єктивних даних щодо ступеня їх ризику для здоров'я і ефективність профілактичних засобів;

- розроблення нових критеріїв та створення нових високочутливих методів аналізу визначення інгредієнтного складу багатокомпонентних композицій з метою ідентифікації продуктів і запобігання їхній фальсифікації;

- методи кількісної оцінки реального ризику для здоров'я людини окремих продуктів та їх компонентів - визначення пріоритетності забруднювачів харчових продуктів, що базуються на характері та ступені їх токсичних ефектів, поширеності в харчових продуктах, особливостях метаболізму та механізму дії;

обґрунтування допустимої добової дози; наявність відповідної методичної бази; організація та аналіз результатів моніторингу з безпеки харчових продуктів;

- методи дослідження неявних видів біологічної небезпеки харчових продуктів - мутагенної, канцерогенної, промоторної, ембріотоксичної, тератогенної;

- забезпечення дітей продуктами ординарної та поліфункціональної дії; створення наукових основ та розроблення сучасних, високоякісних продуктів харчування для всіх категорій дітей; розроблення сучасних методик виявлення шкідливих сполук як у сировині, так і в готових продуктах; вивчення ролі основних нутрієнтів у розвитку дитячого організму; розроблення науково обґрунтованих композицій та асортименту продуктів масового оздоровчого харчування та лікувально-профілактичної дії;

- створення технологій виробництва якісно нових харчових продуктів із направленими змінами біохімічного складу, що відповідають потребам організму людини;

- розроблення та використання нових критично та екологічно безпечних технологій, сировинних ресурсів, матеріалів для виробництва оздоровчих продуктів, глибокого перероблення природних, продовольчих та вторинних ресурсів;

- розроблення біотехнологічних процесів перероблення та біотрансформащї сільськогосподарської сировини для підвищення харчової та біологічної цінності продуктів;

- забезпечення населення країни продуктами з підвищеним вмістом вітамінів та мінеральних сполук;

- забезпечення поєднання органолептичних показників оздоровчих продуктів зі звичками людей,традиціями та національними особливостями у харчуванні окремих груп населення;

- забезпечення доброякісності та нешкідливості питної води, харчових ресурсів, лікарських рослин та інших життєво важливих джерел;

- відновлення екосистем природними процесами та науково обґрунтованими біологічними рішеннями;

- розроблення державного стандарту на термінологію та вимоги щодо оздоровчих продуктів; законів "Про продовольчу безпеку України", "Про якість та безпеку харчових продуктів" тощо;

- здійснення цілеспрямованого контролю показників якості сировини та продуктів з боку державних органів;

- створення моніторингової системи контролю за біологічною активністю інгредієнтів харчових продуктів,узгодженої із системним комплексом моделей класифікації різних сполук за видами біологічної активності;

- створення системи класифікації біологічно активних добавок до їжі за видами їхньої біологічної активності;

- цільове бюджетне фінансування на пріоритетній основі наукових та технологічних розробок і введення системи економічного стимулювання вітчизняних виробників вітамінів та вітамінних продуктів, преміксів для збагачення продуктів харчування, функціональних продуктів, біологічно активних добавок до їжі;

- здійснення постійного аналітичного контролю за забезпеченістю необхідними інгредієнтами дітей та вагітних жінок;

- систематичне навчання різних груп населення принципам та основним засадам раціонального харчування з широким залученням для цієї мети всіх засобів масової інформації;

- розвиток та вдосконалення системи підготовки та перепідготовки висококваліфікованих кадрів усіх рівнів у галузі сільськогосподарського виробництва, харчових технологій, оздоровчого харчування та гігієни і безпеки харчування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ"
 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ
  Метою державної політики в галузі здорового харчування є зміцнення, підтримання, збереження здоров'я населення України та профілактика алімен-тарно і екологічно зумовлених хвороб. Основним завданням державної політики в галузі здорового харчування є створення економічної, матеріальної та законодавчої засад, що забезпечують: - отримання необхідної кількості продовольчої сировини, в тому
 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ
  Дана Концепція повинна стати ідеологічною та організуючою основою державної політики України в галузі здорового харчування. Найефективнішим і економічно доцільним шляхом розв'язання проблеми оптимального забезпечення всіх груп населення необхідними поживними та біологічно активними речовинами є створення і широке застосування продуктів оздоровчого харчування. Накопичений міжнародний досвід
 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ДІЄТОЛОГІЇ
  В сучасній дієтології можна виділити два основні напрями. Один представлено вишуканою європейською кухнею, для якої основа харчування - м'ясо й різноманітні м'ясні вироби. Другий - вегетаріанством, що передбачає вживання в їжу головним чином сирих рослинних продуктів. Основне питання, що викликає суперечки між представниками цих двох напрямів, - це питання про добову норму споживання людиною
 4. КОНЦЕПЦІЯ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2010 РОКУ
  Здорове харчування повинно забезпечити нормальне функціонування всіх фізіологічних процесів в організмі людини, підвищити опірність до захворювань в умовах несприятливого екологічного довкілля, запобігати передчасному старінню і сприяти активному довголіттю. Під державною політикою в галузі здорового харчування розуміється комплекс заходів, спрямованих на створення умов, що задовольняють
 5. АКТУАЛЬНІСТЬ ОТРИМАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ
  Збереження здоров'я та збільшення тривалості повноцінного життя є пріоритетним завданням як у масштабах країни, так і для кожної людини зокрема. Харчування населення належить до найважливіших чинників, що визначають здоров'я нації, її потенціал та перспективи розвитку. Здорове харчування є запорукою активного довголіття, підвищення стійкості організму до несприятливих впливів довкілля,
 6. ПАРОСТКИ НОВОГО, СУЧАСНОГО ЕТАПУ ЕВОЛЮЦІЇ. МОРАЛЬНЕ ПРОБУДЖЕННЯ ЛЮДСТВА І ПОВЕРНЕННЯ ДО ПРИРОДНИХ СПОСОБІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ
  Людський мозок працює з надзвичайно низьким коефіцієнтом корисної дії: він використовує лише 3...4 % своїх максимальних можливостей. Очевидно, решта 96...97 % містять несподівані таємниці, небачені можливості людини. Відомо також, що зона максимальної ясної свідомості і психічної діяльності порівняно невелика: на свідомому рівні переробляється 102 біт інформації за секунду, на несвідомому - 10е
 7. РОЗВИТОК ВАЛЕОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. АНТРОПОКОСМІЗМ М. ХОЛОДНОГО
  Валеологія народжується сьогодні, викликана чистими ідеями й найсвітлішими сподіваннями, однак, як колись генетику та кібернетику, її іноді супроводжують недовіра, цинізм, шарлатанство, невігластво, дилетантство. Та все ж ця наука постає і розвивається. В Україні наукову школу валеології очолюють професори Г. Апанасенко, Л. Попова (м.Київ), М. Гончаренко (м. Харків), доц. В. Кулінченко (м. Київ),
 8. . РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ НА ОСНОВІ ЕНЕРГО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ВЗАЄМОДІЙ
  Можливостям індивідуального підбору харчування присвячено книгу Л. Щелкунова "Пища. Здоровье. Знаки зодиака" (2000) за передмовою лауреата Державної премії України, професора В. Грубника. У передмові сказано, що автор запропонував свій нетрадиційний підхід до вирішення оздоровчих проблем харчування, підібравши й науково обґрунтувавши раціони, режими харчування та характерні компоненти їжі
 9. ПОЄДНАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ З РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ
  Нинішній рівень умов праці та побуту спричинив зменшення частки фізичного навантаження й, відповідно, енерговитрат організму. Тому з'явилась потреба зниження калорійності харчового раціону. В свою чергу, зниження вживання продуктів з додатковою кількістю білків, жирів та вуглеводів призводить до одночасного зменшення надходження в організм вітамінів, макро- і мікроелементів, інших біологічно
 10. ФІЗІОЛОГІЧНІ РЕЗЕРВИ ОРГАНІЗМУ
  Людина завжди прагнула до зміцнення свого здоров'я, мріяла про збільшення сил, спритності, витривалості, довголіття. Ці сподівання та мрії знаходили висвітлення в народній творчості й міфології всіх часів і націй. Однак, на жаль, найчастіше ці мрії залишалися сферою, якщо можна так сказати, теоретичною - люди інертні й воліють жити як живеться, не витрачаючи до певної пори сил на підтримку
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека